Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-31 Transtema Ökat antal aktier och röster i Transtema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Transtema Transtema fullföljer förvärv av UBConnect och beslutar om nyemission till säljarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Transtema - Erik Penser Bank - January 16th 2023 Analyser Visa Stäng
2023-01-13 Penser Access Penser Access: Förvärvet av UBConnect är ytterligare en milstolpe - Transtema Analyser Visa Stäng
2023-01-12 Transtema Transtema tecknar avtal om ny kreditfacilitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-11 Transtema Institutionella investerare förvärvar aktier i Transtema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Transtema Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-21 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Transtema - Erik Penser Bank - December 21st 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-21 Redeye Redeye: Transtema - Expanding Further in Norway Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 Penser Access Penser Access: Intervju med Transtema - Erik Penser Bank - 20 december 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-20 Penser Access Penser Access: I princip heltäckande i Norge efter förvärv - Transtema Analyser Visa Stäng
2022-12-19 Transtema Transtema ingår avtal om att förvärva samtliga aktier i UBConnect i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 Penser Access Penser Access: Intervju med Transtema - Erik Penser Bank - 15 december 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-02 Penser Access Penser Access: Växer laddinfra - Transtema Analyser Visa Stäng
2022-12-02 Transtema Transtema: North Projects skriver exklusivt avtal med XPENG. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Penser Access Penser Access: Analyst presentation of Transtema - Erik Penser Bank - 30 november 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Penser Access Penser Access: Kapitaliserar på investeringarna i infrastruktur - Transtema Analyser Visa Stäng
2022-11-21 Transtema Transtema tecknar nytt avtal inom Site Maintenance med ett uppskattat värde om ca 150 Mkr över 3 år Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Redeye Redeye: Transtema - Strong Growth Momentum and Healthy Margins Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Transtema SBTi godkänner Transtemas mål för att minska global uppvärmning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Transtema Transtema: DELÅRSRAPPORT 3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 3 Nov 2022 | Transtema

Transtema: DELÅRSRAPPORT 3 2022

Juli-september 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 617,3 Mkr (386,7), en ökning 
  • med 59,6% jämfört med samma period 2021. Organisk tillväxt uppgick till 14,6%. 
  • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 47,1 Mkr (32,5), vilket motsvarar 7,6% (8,4) av nettoomsättningen. 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,8 Mkr (42,7). En stark tillväxt i kvartalet påverkar pågående arbete och har inneburit en ökad kapitalbindning. 
  • Den 1 juli förvärvades North Projects Group AB samt dotterbolaget North Projects Solutions AB. Förvärvet av North Projects innebär att Transtema förstärker koncernens satsning inom laddinfrastruktur där bolaget ser en växande efterfrågan av installation, service- och övervakningstjänster.
  • Den 22 augusti förvärvades SEM Solutions AS i Norge. Förvärvet ger Transtema en förbättrad geografisk täckning samt ökad leveranskapacitet.

Januari-september 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 685,8 Mkr (1 222,8), en ökning med 37,9% jämfört med samma period 2021. Organisk tillväxt uppgick till 10,6%.    
  • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 116,5 Mkr (101,4), vilket motsvarar 6,9% (8,3) av nettoomsättningen. Justerad EBITA, där förvärvskostnader exkluderats, uppgick till 124,7 Mkr (101,4), vilket motsvarar 7,4% (8,3) av nettoomsättningen.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69,0 Mkr (182,7).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 3 oktober 2022 förvärvades Bäck Service och Underhåll AB. Förvärvet kompletterar Transtemas erbjudande inom installation och service av koax-nät/kabel-tv.

VD-ord

Kvartalet präglas av en utökad affär och stark tillväxt. Q3 är ännu ett stabilt kvartal, med fortsatt stark tillväxt om ca 60%, varav ca 15% organiskt, jämfört med samma period föregående år. Lönsamheten är fortsatt god beaktat de omvärldsfaktorer som påverkar oss, och EBITA landade på 7,6% (8,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten är stabilt om 15,8 Mkr. Vi har dock en ökad kapitalbindning som en direkt följd av tillväxten, något som vi arbetar med dagligen. 

Transtema som andra företag påverkas av ett ökat inflationstryck, och i vårt fall främst från ökade energi- och drivmedelskostnader. Vi har en bra och konstruktiv dialog med våra kunder och leverantörer om hur vi skall hantera situationen.  Vår ambition är att försvara vår lönsamhet över tid och nå våra finansiella mål. 

Transtema har ett tydligt fokus på installation, service och underhåll inom Telekom och det skapar en trygghet hos oss och våra kunder – långsiktigt stabila serviceintäkter samt långsiktiga kundrelationer. I affärsdialogen märker vi vidare ett ökat fokus från våra kunder på lokal närhet, långsiktighet, hållbarhet samt säkerhet, vilket ligger precis i linje med vår strategi och dagliga fokus. 

Vi ser fram emot fler upphandlingar där vi tillsammans med våra kunder bygger långsiktigt affärsvärde baserat på dessa komponenter i kombination med konkurrenskraftiga, kommersiella villkor. Att bygga långsiktigt värde tillsammans med våra kunder är precis det vi vill göra, och är duktiga på.

Vi har efter sommaren genomfört två mindre förvärv; SEM Solutions AS (”SEM”) samt Bäck Service och Underhåll AB (”Bäck”), det senare den 3 oktober varför det inte ingår i kvartalets utfall. SEM är ett förvärv helt i enlighet med vår strategi där vi vill komplettera vår verksamhet i Norge med både kapacitet samt geografisk närvaro. Förvärvet av Bäck ligger också rätt i strategin då vi i Sverige nu har ett komplett erbjudande för alla typer av fasta telenät.

Vårens förvärv i Norge, Tessta Connect, fortsätter att gå från klarhet till klarhet; tillväxten uppgick till ca 57% i kvartalet och orderingången är fortsatt bra. 

Vi har förstärkt vår sälj- och leveransorganisation för att säkerställa att vi kan agera på alla affärsmöjligheter samt leverera i tid och med god kvalitet. Att hitta rätt person, på rätt plats, med rätt utbildning har visat sig vara en utmaning som vi jobbar med dagligen. För att lyckas med detta har vi under kvartalet ytterligare förstärkt vårt HR-team.

Under slutet på oktober genomförde vi årets medarbetarundersökning och fick höga 87% i svarsfrekvens, vilket enligt mig visar på det engagemang som Transtemas medarbetare har. Att utfallet också fortsatt är på höga nivåer värmer såklart en VD. Under november kommer vi att genomföra årets kundundersökning men också att introducera en leverantörsundersökning, vilket är ett nytt initiativ. Vi vill säkerställa att vi ha en öppen dialog med samtliga våra intressenter för att vi som bolag skall vara hållbara över tid. 

Transtema har ett stort fokus på sina +1 100 anställda och min ambition att besöka samtliga kontor för att träffa våra medarbetare tar mig kors och tvärs över Sverige och Norge. Bestående intrycket är fortsatt beslutsamheten att alltid leverera bästa möjliga tjänst till våra kunder – dygnet runt och året om.

Under det tredje kvartalet blev Transtemas Science Based Targets -mål godkända. Transtema ansluter sig därmed till den lilla men snabbt ökande skaran aktörer med mål som verifierats ligga i linje med 1,5-gradersmålet från Parisavtalet. Vi är stolta över att kunna konstatera att vi i och med detta ligger långt framme i vår bransch men är samtidigt ödmjuka inför den utmaning det innebär att leverera på målen.

Inom Transtema arbetar vi på olika sätt för att täcka det ökade behovet av fälttekniker. Bland annat har vi ett pågående projekt för att ge unga arbetssökande chans till jobb. Tillsammans med ett externt utbildningsföretag tar vi ansvar för att kompetenssäkra till en bransch i stort behov av arbetskraft. Konceptet bygger på att ge unga arbetssökande möjlighet till utbildning och därefter jobb i en framtidsbransch.

Jag och mitt team är fortsatt fullt fokuserade på att fortsätta att leverera lönsam tillväxt i Norden. 

För mer information kontakta:

Henning Sveder, VD och koncernchef, 031-746 83 00

Tobias Martinsson, CFO, 031-746 83 00

Denna information är sådan som Transtema Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2022 kl 08:30 CET.

Om Transtema

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandahåller också nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997 och är verksamma i både Sverige och Norge. Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2021 var 1 690 Mkr (1 405). Antal anställda i koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker TRANS.

2022-10-28 Transtema Valberedning utsedd i Transtema Group AB (publ) inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 Transtema Transtema expanderar i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Transtema Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-05 Transtema Transtema expanderar i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Transtema Transtema tecknar avtal för utbyggnad av 5G i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Redeye Redeye: Transtema: Strong Momentum in Several Areas Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Transtema Kommuniké från extra bolagsstämma i Transtema Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Transtema Transtema: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Transtema Transtemas styrelse fastställer nya finansiella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Transtema Transtema: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRANSTEMA GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Transtema Transtema ökar satsningen inom laddinfrastruktur genom att förvärva North Projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Transtema Transtema och Telenor pionjärer inom miljövänlig fiberutbyggnad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Transtema Transtema tecknar ett femtonårigt avtal med Proptivity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 Transtema Transtema tecknar avtal med Digimitt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 Transtema Ny CFO till Transtema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 Redeye Redeye: Transtema - M&A Fueled Growth Ahead Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Transtema Byte av ordförande, VD och koncernchef i Transtema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Transtema Kommuniké från årsstämma i Transtema Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Transtema Transtema: DELÅRSRAPPORT 1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Transtema Transtema publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Transtema Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Transtema Ökat antal aktier och röster i Transtema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1