Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-18 Tourn International Tourn International: Halvårsrapport 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Tourn International Tourn International: TOURN startar ett joint venture tillsammans med Atlantic Swiss Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Tourn International Tourn International: TOURN establishing a joint venture together with Atlantic Swiss Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Tourn International Tourn International: TOURN publicerar videopresentation av Halvårsrapport ETT 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-28 Tourn International Tourn International: Kommuniké från årsstämma Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 Tourn International Tourn International: Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-27 Tourn International Tourn International: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Tourn International Tourn International: Q1 Report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport Q1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Tourn International Tourn International: TOURN publicerar videopresentation av Kvartalsrapport ETT 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-17 Tourn International Tourn International: TOURN publicerar videopresentation av Bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-17 Tourn International Tourn International: YEAR-END REPORT 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Tourn International Tourn International: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 17 Feb 2022 | TOURN International

Tourn International: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

2022-02-17
– Se bifogad pdf för fullständig rapport  –
TOURN har under 2021 haft en  omsättningstillväxt på 47% och under under fjärde kvartalet en historisk hög omsättning. Koncernen redovisar en Q4 omsättning om 41 MSEK vilket är en 32% ökning från tidigare högsta nivån. Tourn väljer att ta in 50,6 MSEK i riktad emission under perioden. 

Händelser Q4 2021

  • Koncernen visar omsättningstillväxt med 47% vilket ger en omsättning om 41 MSEK
  • NAGATO växer med 130% jämfört samma period 2020
  • Bolaget tar in 50,6 MSEK i kapital vid en riktad emission
  • NAGATO växer med 300% under helåret 2021 jämfört med 2020
  • Agency växer sin portfölj med profiler som bolaget representerar

VD Kommentar
Vi har nu avslutat 2021 och nya rekord har uppnåtts!
NAGATO är utan tvekan det området inom Tourns verksamhet som har växt mest under året och som tydligt blir en större och viktigare del av Tourn. NAGATO har haft en omsättningstillväxt under 2021 om 300% och under sista kvartalet 130% jämfört med samma period 2020. Detta gör även att NAGATO är det största affärsområdet i Tourn under 2021. Därför är det med viss stolthet som jag kan se tillbaka på 2021 och se att många av delmål som vi satt upp för NAGATO har vi uppnått.  Samtidigt behåller Agency sin starka position på marknaden under 2021 och är fortsatt är en viktig komponent i Tourns helhets affär. Agency ser en ökad efterfrågan från Svenska företag att använda sig av influencer marketing som en mer primär aktivitet i marknadsföringskampanjer. Denna trend har lett till att kampanjerna är mer omfattande och har tagit en allt större del av företagens marknadsföringsbudget. Detta beteende har vi sett öka markant under de senaste 2 åren och inget tyder på att detta kommer att avta. Ett bevis på detta är att Agency i början av 2022 har insålda kampanjer till ett värde av 45 MSEK.
Som jag skrev i rapporten för tredje kvartalet förväntade vi oss att fjärde kvartalet skulle bli det historiskt högsta sett till omsättningen i Tourns historia, vilket så blev fallet. Tourn levererade en omsättningsökning med 33% jämfört med samma period 2020 och vi ser att Tourn har förutsättningar att fortsätta sin tillväxtresa under 2022. 
Tourn kommer som planerat att lägga fokus på att driva fortsatt tillväxt under 2022 inom NAGATO men även Agency. Tourns kärnaffär är som bekant Agency och NAGATO, men Tourn har alltid varit bra på att se förändringar i marknaden och utnyttjat detta till sin fördel. Det har alltid funnits en stark entreprenöriell ådra och det gör att vi hela tiden kommer att leta nya affärsideér som kan växa tack vare Agency och NAGATO. Ett exempel på detta är HUBSO som nu endast är en intressepost men som givit mycket värde till Tourn. Vi har som ambition att försöka starta ett nytt initiativ varje år och det gäller även 2022.
TOURN genomförde en emission under det sista kvartalet 2021 vilket gjorde att vi kunde stärka kassan rejält för att kunna driva på den planerade tillväxten i en högre takt. Detta gör att vi har en unik stark kassa och en möjlighet till tillväxt som vi inte haft tidigare. Detta bådar gott för 2022!
Robin Stenman
VD , Tourn International AB (Publ)
ir(at) tourn.com
Certfied advisor Eminova
Fondkommission AB Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm +46 (0)8 684 211 00
adviser@eminova.se
– Se bifogad pdf för fullständig rapport  –

Fullständig rapport finns även att ta del på bolagets IR sida: https://ir.tourn.com/
Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022.
 

2021-12-09 Tourn International Tourn International: Tourn genomför en riktad nyemission av 1 000 000 aktier och tillförs därigenom cirka 54 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Tourn International Tourn International: (Korrigerad rapport) Kvartalsrapport TRE 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Tourn International Tourn International: Videopresentation av Kvartalsrapport TRE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport 3 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Tourn International Tourn International: Tecknar avtal med en amerikansk Tiktok-agentur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-07 Tourn International Tourn International: Tecknar avtal med global Tiktok-agentur Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-26 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport TVÅ 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Tourn International Tourn International: TOURNs videopresentation av Kvartalsrapport TVÅ 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-28 Tourn International Tourn International: Kommuniké från årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-26 Tourn International Tourn International: Årsredovisning 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Tourn International Ny kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 Tourn International Tourn International: TOURN tecknar samarbetsavtal med indiskt influencernätverk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport ETT 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Tourn International Tourn International: Inbjudan till TOURNs presentation av Kvartalsrapport ETT 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Tourn International Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-01 Tourn International Tourn International: TOURN och dotterbolaget Charge i media Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-22 Tourn International Tourn International: TOURN genomför riktad nyemission om 9 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-19 Tourn International Tourn International: Emil "HeatoN" Christensen investerar och blir ambassadör för TOURNs dotterbolag Charge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-09 Tourn International Tourn International: TOURN Ingår årsavtal med varumärket ACO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Tourn International Tourn International: CFO köper aktier i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Tourn International Tourn International: TOURN Agency knyter till sig nya influencers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Tourn International Tourn International: TOURN avyttrar 18 000 000 aktier i intressebolaget HUBSO Group AB till ett värde om 15 750 000 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Tourn International Tourn International: TOURN tecknar samarbetsavtal med nordamerikanskt influencernätverk Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-17 Tourn International Tourn International: Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 Tourn International Tourn International: Presentation av TOURN på Erik Pensers bolagsdag Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-05 Tourn International Tourn International: TOURN förlänger årsavtal med Nelly.com Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-22 Tourn International Tourn International: Inbjudan till TOURNs presentation av bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022