Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-30 Penser Access Penser Access: Fortsatt stor osäkerhet, men kraftigt förbättrad bruttomarginal - STRAX Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Redeye Redeye: Strax Q1’23 - Reshaping the future Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 STRAX Kommuniké från STRAX AB årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 STRAX Bulletin from STRAX AB’s Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 STRAX Interim report Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 STRAX Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 25 May 2023 | STRAX

Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2023

Året har fått en relativt god start vad gäller omsättningsutveckling och bruttomarginaler för våra kärnkategorier inom mobiltillbehör.

Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2023 uppgick till 19,3 (31,9) MEUR och bruttomarginalen uppgick till 32,1 (19,2) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 mars 2023 uppgick till -3,3 (-0,7) MEUR, motsvarande -0,03 (-0,01) euro per aktie.

EBITDA från kvarvarande verksamhet under perioden 1 januari – 31 mars 2023 uppgick till 0,2 (1,3) MEUR.

Eget kapital per den 31 mars 2023 uppgick till -9,5 (13,3) MEUR motsvarande -0,08 (0,11) euro per aktie.
 
 
 Väsentliga händelser efter periodens utgång:

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
 

– Året har fått en god start vad gäller omsättningsutveckling och bruttomarginaler för våra kärnkategorier inom mobiltillbehör och personlig audioutrustning. Under första kvartalet hade vi fokus på den pågående planen för att stärka vår balansräkning och förbättra likviditeten. Vi har fortsatt att utöka samarbetet med detaljhandel för Urbanista, Clckr och Planet Buddies i Nordamerika och vinner samtidigt mark med ett flertal möjligheter inom uppdragstillverkning på denna geografiska marknad. 
 
Gudmundur Palmason, VD

2023-04-28 STRAX Annual Report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 STRAX Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 STRAX Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 STRAX Notice to the Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 STRAX STRAX: ÖVERENSKOMMELSE MED LÅNGIVARE OCH IMPLEMENTERING AV PLAN FÖR ATT STÄRKA BALANSRÄKNINGEN OCH LIKVIDITETEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 STRAX STRAX: AGREEMENT WITH LENDERS AND IMPLEMENTATION OF PLAN TO STRENGTHEN THE BALANCE SHEET AND LIQUIDITY Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Penser Access Penser Access: Vägen framåt är bestämd - STRAX Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-27 Redeye Redeye: Strax - Execution the on strategic plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 STRAX Year-end report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 STRAX Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 STRAX Urbanista Phoenix wins two awards at the influential tech event CES 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 STRAX Urbanista Phoenix vinner två utmärkelser på det inflytelserika tech-eventet CES 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 STRAX Kommuniké från extra bolagsstämma i STRAX AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 STRAX Bulletin from Extraordinary General Meeting in STRAX AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 Penser Access Penser Access: Strategiskifte - STRAX Analyser Visa Stäng
2022-11-28 Redeye Redeye: Strax Q3 2022 - Steps in the right direction Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 STRAX Delårsrapport nr 3 för räkenskapsåret 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 STRAX Interim report Q3 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 STRAX Strax AB (publ) Kallelse till extrabolagsstämma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 STRAX Strax AB (publ) Notice to the Extraordinary General Meeting Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Strax AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Strax AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-15 Penser Access Penser Access: Fortsatta globala störningar - STRAX Analyser Visa Stäng
2022-09-07 STRAX Urbanista Phoenix wins three awards at IFA 2022 trade show Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-07 STRAX Urbanista Phoenix vinner tre utmärkelser på IFA-mässan 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 STRAX Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 STRAX Interim report nr. 2 for the financial year 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 STRAX Urbanista lanserar Phoenix – världens första solcells laddade trådlösa in-ear hörlurar med Powerfoyle™ Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 STRAX The world’s first true wireless earphones powered by light with Powerfoyle™ technology – Urbanista introduces Phoenix Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2