Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-20 Skogsfond Baltikum Motiv och kommentarer till förslag om uppdaterad styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 Skogsfond Baltikum Offentliggörande av tilläggsprospekt i samband med nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 Skogsfond Baltikum Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-15 Skogsfond Baltikum Offentliggörande av prospekt i samband med nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-14 Skogsfond Baltikum Beslut om nyemission för fortsatta förvärv och expansion Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Skogsfond Baltikum Skogsfond Baltikum inleder förvärvsarbete i Litauen Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 8 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum inleder förvärvsarbete i Litauen

SKOGSFOND BALTIKUM INLEDER FÖRVÄRVSARBETE I LITAUEN

Skogsfond Baltikum AB (publ) har sedan september 2019 förvärvat 5300 hektar skog i Lettland och verksamheten expanderar nu till Litauen. Syftet är att tillvarata affärsmöjligheter i större delar av Baltikum och öka potentiell totalavkastning för investerarna. Skogsfond Baltikum har nu tre aktiva förvärvsteam; Norra Lettland, Södra Lettland och Litauen.

Skogsindustrins utveckling i Litauen ligger relativt sett några år efter Lettland, vilket historisk gjort att både skogsråvaran och skogsfastigheterna varit något lägre prissatta i Litauen. Skogsfastigheterna är dock större i Lettland och det är därmed också enklare att förvärva större arealer skogsmark i Lettland. Men, den första januari 2020 infördes en begränsningsregel i Litauen för stora etablerade skogsbolag med över 1500 hektar mark, vilket gjort att aktörer med över 1500 hektar skogsmark i Litauen har slutat köpa skog. Marknadsbalansen är därmed påverkad och prisbilden på skogsfastigheter i Litauen är nu ännu lägre än tidigare.

– Vi startar nu upp verksamhet i Litauen med dotterbolaget Baltijos Misku Fondas och har redan vunnit ett par budgivningar på virkesrika barrskogbestånd med förvärvspris under 20 EUR per kubikmeter. Vi siktar på att systematisk förvärva noga utvald skog i Litauen med målet att äga 1500 hektar högavkastande Litauisk skog inom ett år, förklarar Skogsfond Baltikums vd, Carl Olén.

Förvärvsansvarig för Skogsfond Baltikums arbete i Litauen blir Anders Olsson, skogsingenjör från Tingsryd. Anders har 10 års erfarenhet som skogsinspektör på Södra och har sedan 2017 förvärvat skogsfastigheter i Litauen för eget bolag och åt externa kunder, däribland institutionella skogsfonden Silvestica Green Forest. Anders lokala förvärvsteam med tre anställda arbetar nu exklusivt på uppdrag av Skogsfond Baltikum.

– Tillväxten i Litauen motsvarar den bästa du kan hitta i Sverige fast till en tredjedel av priset per kubikmeter stående skog. Givet den nuvarande marknadssituationen kan tidpunkten inte bli bättre för Skogsfond Baltikum att förvärva skog i Litauen. Jag är glad för förtroendet och ser fram emot att förvärva prisvärd kvalitetsskog inom ramen för detta uppdrag, säger Anders Olsson, förvärvsansvarig för Skogsfond Baltikum i Litauen.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70334 51 02
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
2020-05-08-PM-Inleder-forvarvsarbete-i-Litauen.pdf

Kort om Skogsfond Baltikum AB (publ)
Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Baltikum där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är leverera årlig nettoavkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år och bolagets aktie (SKOG A) är noterad på Nordic Growth Market.

2020-04-30 Skogsfond Baltikum Årsredovisning 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-04-14 Skogsfond Baltikum Substansvärdet (NAV) per aktie är 105,4 EUR motsvarande 1150 SEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-03 Skogsfond Baltikum Skogsfond Baltikum inleder samarbete med SEB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-17 Skogsfond Baltikum Skogsfond Baltikum förvärvar 3350 hektar Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Skogsfond Baltikum Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-02-17 Skogsfond Baltikum Riktad nyemission om 6,3 MSEK beslutad Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-14 Skogsfond Baltikum Skogsfond Baltikum förvärvar 1280 hektar Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Skogsfond Baltikum Riktad nyemission om 6,2 MSEK genomförs Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Skogsfond Baltikum Nyemission tillför 87,2 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-22 Skogsfond Baltikum Offentliggörande av prospekt i samband med nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-22 Skogsfond Baltikum Offentliggörande av information i kommande emissionsprospekt Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-20 Skogsfond Baltikum Beslut om nyemission för fortsatta förvärv och expansion Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Skogsfond Baltikum Substansvärdet (NAV) per aktie uppgår till cirka 109,5 EUR Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-31 Skogsfond Baltikum Skogsfond Baltikum förvärvar 670 hektar Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-28 Skogsfond Baltikum Per-Olof Wedin förstärker Skogsfond Baltikum Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-23 Skogsfond Baltikum Delårsrapport jan - jun 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-08-19 Skogsfond Baltikum Skogsfond Baltikum har påbörjat skogsförvärv Pressreleaser Visa Stäng

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner