Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-07-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Senzime AB (publ.) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-20 Senzime Senzime expands its commercial capability in the U.S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 Senzime Senzime utökar sin kommersiella kapacitet i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Senzime Senzimes årsredovisning för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 19 Apr 2021 | Senzime

Senzimes årsredovisning för 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 0)70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO för Senzime AB

Tel: +46 (0)73-258 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om SenzimeSenzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering av patienter under narkos. TetraGraph är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad med mål att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.seär Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

PM Senzimes Årsredovisning 2020 ( https://mb.cision.com/Public/11572/3327955/9290816a84963ff9.pdf )

2021-04-19 Senzime Senzime Annual Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-12 Senzime Kallelse till årsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-12 Senzime Notice of annual general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Senzime Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Senzime Communique from extra general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Senzime Senzime: TetraSens engångssensor erhåller rätt till subvention i Sydkorea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Senzime Senzime: Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Senzime Senzime's Year-End Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Senzime Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Senzime Notice of extra general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Senzime Senzime har beslutat ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Senzime Senzime etablerar sig i Tyskland och får första order på TetraGraph-system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Senzime Senzime establishment and first TetraGraph-system order in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

31 Aug 2022 | Extrastämma 2022
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3