Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-23 Seafire Seafire AB: Seafire emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Seafire Seafire AB: SEAFIRE VISAR FORTSATT STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH RESULTATFÖRBÄTTRING Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 23 Feb 2021 | Seafire AB

Seafire AB: SEAFIRE VISAR FORTSATT STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH RESULTATFÖRBÄTTRING

OKTOBER – DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,2 MSEK (33,2). Tillväxten uppgick till 45%, varav 39% organiskt, jämfört med samma period 2019
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA uppgick till -4,6 MSEK (6,9). Resultatet har påverkats med -1,3 MSEK för avvecklingen av dotterbolaget Followit och med -2,6 MSEK för ökad skuld för tilläggsköpeskillingar, totalt -3,9 MSEK. Under samma period 2019 var resultateffekten positiv med 10,6 MSEK för minskad skuld för tilläggsköpeskillingar
 • Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT, uppgick till 2,0 MSEK (-5,4). EBIT har påverkats positivt med återföring av goodwill för Linguacom med 10,0 MSEK (-10,0) och med -2,1 MSEK för avvecklingen av dotterbolaget Followit
 • Resultat per aktie före och efter utspädning[ ]uppgick till -0,32 SEK (-1,06)
 • Koncernens soliditet uppgick till 9% (11%)

JANUARI – DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 221,3 MSEK (163,9) vilket ger en tillväxt med 35% jämfört med 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 39%
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 20,3 MSEK (17,2). Resultatet har påverkats med -2,3 MSEK för avvecklingen av dotterbolaget Followit och med -2,6 MSEK för ökad skuld för tilläggsköpeskillingar, totalt -4,9 MSEK
 • Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT, blev 14,6 MSEK (-1,0). EBIT har påverkats positivt med återföring av goodwill för Linguacom med 10,0 MSEK (-10,0) och med -7,7 MSEK för avvecklingen av dotterbolaget Followit
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, blev -0,05 SEK (-1,55)
 • Koncernens soliditet uppgick 9% (11%)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 1 oktober 2020 slutfördes förvärvet av Ludafarm AB. Tillträdet skedde i enlighet med det avtal Seafire tecknat om förvärv av Ludafarm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Den 4 januari 2021 förvärvades Färg-In AB. Tillträdet skedde samma dag.
 • Den 3 februari 2021 kommunicerade Seafire en avsikt att undersöka möjligheterna att genomföra en obligationsemission.

VD KOMMENTERAR FJÄRDE KVARTALET 2020

Seafire visade på en stark tillväxt och en förbättrad lönsamhet under fjärde kvartalet 2020. För helåret 2020 ökade justerad EBITDA till 26,6 MSEK (10,8). I oktober 2020 förvärvades Ludafarm AB och efter periodens utgång förvärvades Färg-In AB. Med de två förvärven når Seafire en nettoomsättning på ca 325 MSEK och en justerad EBITDA på ca 40 MSEK proforma. Seafire står väl rustat för den fortsatta resan mot ökad resultattillväxt.

Seafires nettoomsättning ökade 45% till 48,2 MSEK (33,2) under fjärde kvartalet 2020. Samtliga bolag förutom Hedén visade på organisk tillväxt. Som under tidigare kvartal 2020 ökade EBITDA för dotterbolagen jämfört med 2019 med Hedén som undantag. Det är glädjande att se att det fina arbete som görs i bolagen ger goda resultat. Covid-19 har haft en tydlig direkt påverkan på Hedéns försäljning och viss påverkan på övriga bolag, på grund av störningar i leverantörsledet. Vår bedömning är att störningarna kommer fortsätta en bit in på året 2021, men att vi är bättre rustade att hantera dem.  Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen av företagsgruppen under året. Efter avvecklingen av dotterbolaget Followit har vi stabila bolag med kompetenta ledningar, rustade för fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Genom vår selektiva förvärvsstrategi kommer vi stärka Seafire ytterligare och skapa värde för ägarna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på Seafireab.com/finansiell information ( http://seafireab.com/investerare/finansiell-information/ )

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021, kl 8.10

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar mindre bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sex bolag och en omsättning proforma 2020 på ca 325 mkr. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.

2021-02-03 Seafire Seafire AB: Seafire överväger emission av företagsobligationer och lämnar en finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-04 Seafire Seafire AB: Seafire förvärvar industrikoncernen Färg-In AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-16 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Linguacom får förlängt avtal med KAM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Momentum i marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-22 Seafire Seafire AB: SEAFIRES DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2020 - FORTSATT STARK OMSÄTTNINGS- OCH RESULTATTILLVÄXT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Seafire Seafire AB: Seafire slutför förvärvet av Luda.Farm AB och utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-21 Seafire Seafire AB: Seafire förvärvar Luda.Farm AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-26 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Nordbutiker visar vägen Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-25 Seafire Seafire AB: SEAFIRE AB DELÅRSRAPPORT 2 2020: STARK RESULTATTILLVÄXT! Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-14 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutikers elmoped får toppbetyg i test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Seafire Seafire AB (publ) ser en god tillväxt och resultatutveckling under andra kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Blandad påverkan från COVID-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Seafire Seafire AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL) DEN 28 APRIL 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Seafire Seafire AB: SEAFIRE VÄXER OCH FÖRBÄTTRAR RÖRELSERESULTATET - STABIL INLEDNING PÅ ANDRA KVARTALET! Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Seafire Seafire AB (publ) - konkursbeslut avseende Followit Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Seafire Seafire ABs (publ) dotterbolag Followit Sweden AB ansöker om konkurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Seafire Seafire AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Seafire Seafire AB (publ) ser en stabil efterfrågan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Seafire Seafire AB: SEAFIRE AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Städar ut i Linguacom Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-18 Seafire Seafire AB (publ) Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-20 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutikers Evobike tar marknadsandelar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Seafire Seafire AB: Seafire presenterar vid Stora Aktiedagen den 25 november i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Ökat deal flow Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Seafire Seafire AB: Seafire presenterar vid Stora Aktiedagen den 4 november i Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 3 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Seafire Seafire AB (publ) utser ny likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-04 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutikers Nitrox och Evobike Bäst i Test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Förvärvspräglat Q2 vänder till vinst Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-22 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2019: Återsändning med delårsrapport 2 bilagt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2019: Seafire vänder till vinst! Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Seafire Seafire AB (publ) publicerar bolagsbeskrivning i samband med listbyte till Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Seafire Nasdaq Stockholm AB har godkänt Seafire AB:s (publ) ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Mycket på köpet i ung förvärvare Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Hedén Group AB lanserar FIZ systemet YMER 3 för Cinema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Seafire Seafire AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL) DEN 25 APRIL 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutiker - Evobike Bäst i Test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 Seafire Seafire AB (publ) avser att byta handelsplats till Nasdaq First North i Stockholm under 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Seafire Seafire AB: Seafire beslutar om riktad emission om 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Seafire Seafire AB: Seafire förvärvar e-handelsbolaget Nordbutiker i Sverige AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-02 Seafire Seafire AB (publ) Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-21 Seafire Seafire AB: SEAFIRE AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 Seafire Seafire AB (publ) bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Seafire Seafire AB: Seafire genomför riktad emission om 7,1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-30 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Followit Sweden AB inleder strategiskt samarbete med WeHunt Nordic AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-16 Seafire Seafire beslutar om riktad emission om cirka 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-16 Seafire Seafire slutför förvärvet av Åkerstedts Verkstads Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Lingua Communication Nordic AB utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-27 Seafire Seafire presenterar vid Introduce Investor Day den 4 december i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Hedén Group AB utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 3 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Årsstämma 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 Apr 2020 | Årligutdelning
25 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
28 Apr 2021 | Årsstämma 2020
29 Apr 2021 | Årligutdelning
23 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
27 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner