Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-09-24 Seafire Seafire AB: Seafire förvärvar Pexymek AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 Seafire Seafire AB: Seafire emitterar ytterligare seniora säkerställda obligationer om 100 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 14 Sep 2021 | Seafire AB

Seafire AB: Seafire emitterar ytterligare seniora säkerställda obligationer om 100 miljoner kronor

Nettolikviden från de Ytterligare Obligationerna kommer att användas för allmänna bolagsändamål inklusive förvärv.

Inräknat den nya emissionslikviden kommer den utestående volymen under obligationslånet att uppgå till 300 miljoner kronor, vilket motsvarar det maximala rambeloppet. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Ytterligare obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Likviddag för de Ytterligare obligationerna beräknas att bli den 22 september 2021.

”Vi är tacksamma för det starka bemötandet vi fått från obligationsinvesterare och gläds åt att i och med emissionen förbättra vår genomsnittliga räntenivå samtidig som vi tillför ytterligare kapital för att finansiera vår fortsatta tillväxtresa”, säger Johan Bennarsten, VD för Seafire.

Pareto Securities AB agerade ensam arrangör i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021 kl. 17.45 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom segmenten Industri och Handel och Tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sju bolag och omsättning på över 400 mkr proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.

2021-09-14 Seafire Seafire AB: Seafire överväger emission av ytterligare företagsobligationer om upp till 100 miljorer kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-09 Seafire Seafire AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom 110 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-09 Seafire Seafire AB (publ) utreder förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 Seafire Seafire AB: FORTSATT STABIL UTVECKLING - KAPITALBASEN STÄRKTES YTTERLIGARE FÖR ÖKAD FÖRVÄRVSTAKT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-09 Seafire Seafire AB: Seafire utser Jacob Persson till ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Seafire Seafire AB: Seafire beslutar om riktad emission om 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Seafire Seafire AB: Seafire förvärvar industribolaget Thor Ahlgren AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 Seafire Seafire AB (publ) utser en ny likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 Seafire Seafire AB: Seafire beslutar om en riktad nyemission om 40 MSEK till Alcur Fonder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-04 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutiker i Sverige AB utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 1 2021: återsändning med korrigerad version Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Seafire Seafire AB: Seafire håller presentation för obligationsinvesterare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Seafire Seafire AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL) DEN 28 APRIL 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Seafire Seafire AB: SEAFIRE VÄXER MED FÖRVÄRV OCH STÄRKER KAPITALBASEN FÖR FORTSATT UTVECKLING Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutiker lanserar på Amazon.se Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Seafire Seafire AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Seafire Seafire AB: Seafire offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Seafire Seafire AB: Seafire beslutar om en riktad emission till Creades om 40 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-22 Seafire Seafire AB: SEAFIRE AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Seafire Seafire AB: Seafire beslutar om riktad emission om 8 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Seafire Seafire AB: Seafire emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Seafire Seafire AB: SEAFIRE VISAR FORTSATT STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH RESULTATFÖRBÄTTRING Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-03 Seafire Seafire AB: Seafire överväger emission av företagsobligationer och lämnar en finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-04 Seafire Seafire AB: Seafire förvärvar industrikoncernen Färg-In AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-16 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Linguacom får förlängt avtal med KAM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Momentum i marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-22 Seafire Seafire AB: SEAFIRES DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2020 - FORTSATT STARK OMSÄTTNINGS- OCH RESULTATTILLVÄXT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Seafire Seafire AB: Seafire slutför förvärvet av Luda.Farm AB och utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-21 Seafire Seafire AB: Seafire förvärvar Luda.Farm AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-26 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Nordbutiker visar vägen Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-25 Seafire Seafire AB: SEAFIRE AB DELÅRSRAPPORT 2 2020: STARK RESULTATTILLVÄXT! Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-14 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutikers elmoped får toppbetyg i test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Seafire Seafire AB (publ) ser en god tillväxt och resultatutveckling under andra kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Blandad påverkan från COVID-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Seafire Seafire AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL) DEN 28 APRIL 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Seafire Seafire AB: SEAFIRE VÄXER OCH FÖRBÄTTRAR RÖRELSERESULTATET - STABIL INLEDNING PÅ ANDRA KVARTALET! Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Seafire Seafire AB (publ) - konkursbeslut avseende Followit Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Seafire Seafire ABs (publ) dotterbolag Followit Sweden AB ansöker om konkurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Seafire Seafire AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Seafire Seafire AB (publ) ser en stabil efterfrågan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Seafire Seafire AB: SEAFIRE AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Städar ut i Linguacom Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-18 Seafire Seafire AB (publ) Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-20 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutikers Evobike tar marknadsandelar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Seafire Seafire AB: Seafire presenterar vid Stora Aktiedagen den 25 november i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Ökat deal flow Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Seafire Seafire AB: Seafire presenterar vid Stora Aktiedagen den 4 november i Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 3 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Seafire Seafire AB (publ) utser ny likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-04 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutikers Nitrox och Evobike Bäst i Test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Förvärvspräglat Q2 vänder till vinst Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-22 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2019: Återsändning med delårsrapport 2 bilagt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2019: Seafire vänder till vinst! Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Seafire Seafire AB (publ) publicerar bolagsbeskrivning i samband med listbyte till Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Seafire Nasdaq Stockholm AB har godkänt Seafire AB:s (publ) ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Mycket på köpet i ung förvärvare Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Hedén Group AB lanserar FIZ systemet YMER 3 för Cinema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Seafire Seafire AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL) DEN 25 APRIL 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutiker - Evobike Bäst i Test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 Seafire Seafire AB (publ) avser att byta handelsplats till Nasdaq First North i Stockholm under 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Seafire Seafire AB: Seafire beslutar om riktad emission om 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Seafire Seafire AB: Seafire förvärvar e-handelsbolaget Nordbutiker i Sverige AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-02 Seafire Seafire AB (publ) Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-21 Seafire Seafire AB: SEAFIRE AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 Seafire Seafire AB (publ) bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Seafire Seafire AB: Seafire genomför riktad emission om 7,1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-30 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Followit Sweden AB inleder strategiskt samarbete med WeHunt Nordic AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-16 Seafire Seafire beslutar om riktad emission om cirka 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-16 Seafire Seafire slutför förvärvet av Åkerstedts Verkstads Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Lingua Communication Nordic AB utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-27 Seafire Seafire presenterar vid Introduce Investor Day den 4 december i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Hedén Group AB utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 3 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Årsstämma 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 Apr 2020 | Årligutdelning
25 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
28 Apr 2021 | Årsstämma 2020
29 Apr 2021 | Årligutdelning
23 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
27 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
27 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner