Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-17 Orexo Orexo extends patent protection for its nasal epinephrine powder product OX640 in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-17 Orexo Orexo förstärker patentskyddet i USA för OX640, ett pulverbaserat nasalt adrenalinläkemedel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-02 Orexo Orexo meddelar att villkoret för förtida inlösen av sina befintliga obligationer har uppfyllts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 2 Apr 2024 | Orexo

Orexo meddelar att villkoret för förtida inlösen av sina befintliga obligationer har uppfyllts

Förtida inlösen var villkorat av att likviddagen för Bolagets emission av nya seniora säkerställda sociala obligationer med en löptid om fyra år har inträffat, vilken beskrivs närmare i Bolagets pressmeddelande den 13 mars 2024. Detta villkor har uppfyllts och förtida inlösen är därmed inte längre villkorat. Förtida inlösen kommer således att ske den 11 april 2024 och inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 4 april 2024 är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden.

För ytterligare information kring förtida inlösen hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 13 mars 2024 och meddelandet om förtida inlösen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

Fredrik Järrsten, EVP and CFO

Lena Wange, IR & Communications Director

Tel: 018 780 88 00

E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2023 till SEK 639 miljoner och antal anställda till 116. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2024 kl. 13.15 CET.

2024-04-02 Orexo Orexo announces that the condition for early redemption of its existing bonds has been fulfilled Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-28 Orexo Orexo publishes the Annual and Sustainability Report for 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-28 Orexo Orexo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-21 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Orexo - Stärka finanser Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-15 Orexo Rättelse: Kallelse till årsstämma i Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-15 Orexo Correction: Notice of Annual General Meeting of Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-15 Orexo Notice of Annual General Meeting of Orexo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-15 Orexo Kallelse till årsstämma i Orexo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-13 Orexo Orexo successfully issues senior secured callable floating rate social bonds of SEK 500 m and announces results of the tender offer for its existing bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-13 Orexo Orexo har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda sociala obligationer med rörlig ränta om SEK 500 m och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet avseende sina befintliga obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-08 Orexo Orexo överväger emission av seniora säkerställda sociala obligationer med rörlig ränta och offentliggör villkorat återköpserbjudande avseende sina befintliga obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-08 Orexo Orexo contemplates issuance of senior secured callable floating rate social bonds and announces a conditional tender offer for its existing bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-08 Orexo Orexo stärker sitt hållbarhetsarbete genom att etablera ett socialt finansieringsramverk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-08 Orexo Orexo strengthens its sustainability work by establishing a social financing framework Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-12 Orexo Orexo och Sobi avancerar förstudie med AmorphOX Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-12 Orexo Orexo and Sobi agree to advance feasibility study with AmorphOX Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-08 Orexo Orexo Interim Report Q4 2023, incl. Full Year Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-08 Orexo Orexo delårsrapport kv 4 2023, inkl. bokslutskommuniké Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-06 Orexo Orexo's OX640 development results to be presented at the 2024 AAAAI Annual Meeting in Washington, DC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-06 Orexo Orexos studieresultat för OX640 presenteras vid AAAAI:s Annual Meeting 2024 i Washington, DC, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-01 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Orexo - Motvind från valutan Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-29 Penser Access Penser Access: Interview with Orexo - Erik Penser Bank - Nov 29th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-28 Orexo Orexo announces FDA acceptance of New Drug Application filing for OX124, a high-dose rescue medication for opioid overdose Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-28 Orexo Orexo meddelar att FDA accepterat registreringsansökan för granskning av OX124, ett högdosläkemedel vid opioidöverdos Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-06 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 6 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-03 Penser Access Penser Access: Går mot lönsamhet, men tillväxten dröjer - Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-02 Orexo Orexo delårsrapport kv 3 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-02 Orexo Orexo Q3 2023 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Orexo Orexo meddelar förändringar i styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Orexo Orexo announces changes in the company's Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Orexo Orexo:s valberedning inför årsstämman 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Orexo Orexo's Nomination Committee for the Annual General Meeting 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Orexo Report from Orexo's extraordinary general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Orexo Kommuniké från Orexo:s extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Orexo Orexo announces data from the MODIA® study evaluating impact on use of illicit opioids Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Orexo Orexo offentliggör data från MODIA-studien som utvärderar effekten på användning av otillåtna opioider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Orexo Notice of Extraordinary General Meeting in Orexo AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Orexo Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 2 oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-27 Orexo BioStock Investor Meeting: Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-27 Orexo BioStock Investor Meeting: Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-18 Orexo Orexo lämnar in registreringsansökan till FDA för OX124, ett högdos-läkemedel vid opioidöverdos Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Orexo Orexo submits New Drug Application to FDA for OX124, a high-dose rescue medication for opioid overdose Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Orexo Orexo deltar i Pareto Securities 14[th] Annual Healthcare Conference 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Orexo Orexo to participate in Pareto Securities' 14[th] Annual Healthcare Conference 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Orexo Orexo secures patent protection in the US for OX640, a nasal epinephrine powder product Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Orexo Orexo säkrar patentskydd i USA för OX640, ett pulverbaserat nasalt adrenalinläkemedel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Orexo Orexo's patent win for ZUBSOLV[®] appealed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Orexo Orexo:s seger i patenttvisten för ZUBSOLV[®] överklagas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 Penser Access Penser Access: Det har vänt, men värderingen släpar - Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-19 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 19 juli 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-18 Orexo Orexo Q2 2023 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-18 Orexo Orexo delårsrapport kv 2 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 3 juli 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-03 Penser Access Penser Access: Segrar i patenttvist - Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-01 Orexo Orexo wins patent litigation for ZUBSOLV® in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-01 Orexo Orexo vinner patenttvist för ZUBSOLV® i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Penser Access Penser Access: Krisvärdering inför viktiga besked - Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 2 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Orexo Orexo Interim Report Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Orexo Orexo delårsrapport kv 1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Apr 2024 | Årsstämma 2023
29 Apr 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024