Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-12-27 Mentice Mentice AB: Siemens Healthineers to include Mentice VIST ® simulators with Corindus CorPath GRX Robotic PCI system (CorPath GRX) in China. Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-28 Mentice Mentice AB: PRESSMEDDELANDE 28 oktober 2021 Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-september 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 Mentice Mentice AB: PRESS RELEASE October 28, 2021 Mentice publishes the company's interim report for the period January-September 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-21 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on October 28 at 9:30 CEST Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-18 Mentice Mentice AB: PRESSMEDDELANDE 18 oktober 2021 Mentice får order på totalt 7.0 Mkr från Abbott Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-18 Mentice Mentice AB: PRESS RELEASE October 18, 2021 Mentice receives order of total SEK 7.0 million from ABBOTT Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-30 Mentice Nomination committee has been appointed for Mentice AB (publ) Annual General Meeting 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-30 Mentice Valberedningen inför Mentice AB (publ) årsstämma 2022 är utsedd Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 30 Sep 2021 | Mentice

Valberedningen inför Mentice AB (publ) årsstämma 2022 är utsedd

Vid årstämman som hölls 6 Maj 2021 beslutades att anta en instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter representerande de tre till röstetalet största aktieägarna per 30e september.

Följande personer har utsetts till Mentice valberedning inför årsstämman 2022:

Lawrence D Howell, utsedd av Karin Howell,

Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity

Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder

Lawrence D Howell, styrelseordförande

Gösta Johannesson adjungerad ledamot i valberedningen är sammankallande till valberedningens första möte.

Valberedningen representerar cirka 56% procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämman
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter
  • Arvode till styrelsens ledamöter samt till revisor
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman kommer att äga rum i Göteborg den 27 april 2022. Aktieägare som har förslag till årsstämman ombeds inkomma med dessa till valberedningen via e-post till info@mentice.com,eller via brev till: Mentice AB (publ), Valberedningen, Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg. För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg måste förslag lämnas in senast den 18 mars 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

2021-07-22 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period January-June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-22 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on July 22 at 9:30 CEST Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-30 Mentice Mentice AB: Mentice receives order of total SEK 5.9 million from Baylis Medical Company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Mentice Mentice AB: Mentice får order på totalt 5.9 Mkr från Baylis Medical Company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Mentice Mentice AB: Mentice anställer Gunilla Andersson som Chief Financial Officer (CFO) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Mentice Mentice AB: Mentice appoints Gunilla Andersson as Chief Financial Officer (CFO) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-09 Mentice Mentice AB: Thomas Jefferson University Hospitals and Mentice to establish a Simulation Center of Excellence for Interventional Radiology Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 Mentice Kommuniké från årsstämma i Mentice AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Mentice Communique from annual general meeting in Mentice AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period January-March 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on April 28 at 9:30 CET Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-08 Mentice Notice to attend the Annual shareholders' meeting in Mentice AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Mentice Kallelse till årsstämma i Mentice AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Mentice Mentice AB: Penser Access: Mentice - Orderingång imponerar och SaaS tillväxt imponerar Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-04 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's year-end report for the period January-December 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-04 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari-december 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's year-end 2020 report at a webcast conference call on February 4 at 9:30 CET Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-13 Mentice Mentice AB: Mentice to enhance its organization with several new key positions Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Mentice Mentice AB: Emissionerna avseende tidigare meddelade förvärv är nu registrerade hos Bolagsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Mentice Issuance of new shares in Mentice AB (publ) has been registered with the Swedish Companies Registration Office Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 Mentice Mentice AB: Penser Access: Mentice - Orderingång och lönsamhet imponerar Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period July-September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-12 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden juli-september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Mentice Nomination committee has been appointed for Mentice AB (publ) Annual General Meeting 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-06 Mentice Valberedningen inför Mentice AB (publ) årsstämma 2021 är utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-03 Mentice Mentice AB: Penser Access: Mentice - Walking in Mentice Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Mentice Mentice AB: Mentice får order på totalt 6.1 Mkr från Stryker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-02 Mentice Mentice AB: Mentice receives order of total SEK 6.1 million from Stryker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Mentice Mentice AB: Mentice får order på totalt 7.1 Mkr från Abbott Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Mentice Mentice AB: Mentice receives order of total SEK 7.1 million from ABBOTT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Mentice Mentice AB: Mentice to acquire assets of health technology startup EQIP, Inc., adding technology for logging and analysis of clinical procedures Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Mentice Mentice AB: Mentice adderar teknologi för loggning och analys av kliniska procedurer via förvärv av tillgångar från uppstartsbolaget EQIP, Inc. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Mentice Mentice AB: Mentice förvärvar samtliga tillgångar av det amerikanska bolaget Vascular Simulations Inc. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Mentice Mentice AB: Mentice entered into an agreement to acquires all substantial assets of the US medical technology company Vascular Simulations Inc. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Mentice Mentice AB: Mentice engages Pareto Securities as liquidity provider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Mentice Mentice AB: Mentice anlitar Pareto Securities som lividitetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Mentice Mentice AB: Mentice får order på totalt 5.5 Mkr från BD (tidigare Bard Peripheral Vascular) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Mentice Mentice AB: Mentice receives order of total SEK 5.5 million from BD (former Bard Peripheral Vascular) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-13 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-13 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period January-June 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-06 Mentice Mentice AB: Mentices VD Göran Malmberg presenterar bolagets delårsrapport vid webbsänd telefonkonferens den 13 augusti kl 9.30 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-06 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on August 13 at 9:30 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-16 Mentice Mentice AB: Mentice receives order of total SEK 7.0 million from Edwards Lifesciences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-16 Mentice Mentice AB: Mentice får order på totalt 7.0 Mkr från Edwards Lifesciences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 Mentice Mentice AB: Mentice receives order of total SEK 6.0 million from Abbott EP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 Mentice Mentice AB: Mentice får order på totalt 6.0 Mkr från Abbott EP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 Mentice Communique from annual general meeting in Mentice AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 Mentice Kommuniké från årsstämma i Mentice AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-18 Mentice The Nomination Committee of Mentice AB has resolved to amend it previous proposition regarding Item 2 of the agenda for the Annual General Meeting to be held on May 27[th] 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-18 Mentice Valberedningen i Mentice AB har beslutat att justera sitt förslag under punkten 2 på dagordningen inför Årsstämman den 27 maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period January-March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on May 14 at 10:00 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Mentice Mentice AB: Mentices VD Göran Malmberg presenterar bolagets delårsrapport vid webbsänd telefonkonferens den 14 maj kl 10.00 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Mentice Kallelse till årsstämma i Mentice AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Mentice Annual shareholders' meeting in Mentice AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 Mentice Mentice AB: Mentice expands Coronary Product Portfolio with the introduction of Coronary Intermediate software Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-27 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari-december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's year-end report for the period January-December 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Mentice Mentice AB: Mentices VD Göran Malmberg presenterar bolagets bokslutskommuniké 2019 vid webbsänd telefonkonferens den 27 februari kl 10.00 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's year-end report 2019 at a webcast conference call on February 27 at 10:00 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar preliminära siffror för nettoomsättning och orderingång under januari-december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Mentice Mentice AB: Mentice publishes preliminary net sales and order intake figures for January-December 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Mentice Mentice AB: Mentice utser Honeybadger till bolagets IR-kommunikationspartner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Mentice Mentice AB: Mentice appoints Honeybadger as the company's IR communication partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-27 Mentice Valberedningen inför Mentice AB (publ) årsstämma 2020 är utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-27 Mentice Nomination committee has been appointed for Mentice AB (publ) Annual General Meeting 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-25 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period January-September 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-25 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-20 Mentice Mentice AB: Mentices VD Göran Malmberg presenterar bolagets delårsrapport vid webbsänd telefonkonferens den 25 november kl 15.00 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-20 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on November 25 at 15:00 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

4 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
6 May 2021 | Årsstämma 2020
7 May 2021 | Årligutdelning
22 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
28 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
3 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
28 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
21 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner