Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-30 Medicover Number of shares and votes in Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Medicover Antal aktier och röster i Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 30 Nov 2022 | Medicover

Antal aktier och röster i Medicover

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 151935195 aktier i Medicover, varav 77374 876 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 77374876 röster, 71578691 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 7157869,1 röster och 2981628 är C-aktier, som tillsammans berättigar till 298162,8 röster. Det totala antalet röster i Medicover är 84830907,9.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november, kl. 10.00 CET.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2021, så uppgick Medicovers omsättning till 1 377 MEUR och anställda till fler än 38 000. För mer information, besök www.medicover.com ( http://www.medicover.com/sv )

2022-11-15 Penser Access Penser Access: Dags att lyfta blicken - Medicover Analyser Visa Stäng
2022-11-04 Penser Access Penser Access: Intervju med Medicover - Erik Penser Bank - 4 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-03 Medicover Medicover: Delårsrapport juli-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Medicover Medicover: Interim report July-September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Medicover Inbjudan till presentation av Medicovers rapport för tredje kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Medicover Invitation to Medicover's results presentation for Q3 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Medicover Medicover: Nytt datum: Kapitalmarknadsdag 17 februari 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Medicover New date: Medicover Capital Markets Day on 17 February 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Medicover Medicover continue to expand the dental network in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Medicover Medicover fortsätter att expandera dentalverksamheten i Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-14 Medicover Medicover's nomination committee for the annual general meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-14 Medicover Medicovers valberedning inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-06 Medicover Medicover: Save the date: kapitalmarknadsdag 14 november Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-06 Medicover Save the date: Medicover Capital Markets Day on 14 november 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-28 Penser Access Penser Access: Visar motståndskraft - Medicover Analyser Visa Stäng
2022-07-25 Penser Access Penser Access: Intervju med Medicover - Erik Penser Bank - 22 juli 2022 Analyser Visa Stäng
2022-07-22 Medicover Medicover: Delårsrapport april-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Medicover Medicover: Interim report April-June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Medicover Invitation to Medicover's results presentation for Q2 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Medicover Inbjudan till presentation av Medicovers rapport för andra kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Medicover Medicover förvärvar MeinDentist i Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Medicover Medicover acquire MeinDentist in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Penser Access Penser Access: I bra form trots omständigheterna - Medicover Analyser Visa Stäng
2022-05-02 Medicover Medicover: Healthcare Services fortsätter att investera för framtida tillväxt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-02 Medicover Medicover: Healthcare Services continue to invest for future growth Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Medicover Antal aktier och röster i Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Medicover Number of shares and votes in Medicover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Penser Access Penser Access: Intervju med Medicover - Erik Penser Bank - 28 april 2022 Analyser Visa Stäng
2022-04-27 Medicover Kommuniké från årsstämma i Medicover AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Medicover Bulletin from annual general meeting in Medicover AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Medicover Medicover: Delårsrapport Januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Medicover Medicover: Interim Report January-March 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Medicover Inbjudan till presentation av Medicovers rapport för första kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Medicover Invitation to Medicover's results presentation for Q1 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Penser Access Penser Access: Modelluppdatering inför Q1-rapporten - Medicover Analyser Visa Stäng
2022-03-28 Medicover Medicovers annual report for 2021 is published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Medicover Medicovers årsredovisning för 2021 är publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
3 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3