Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-30 Maha Energy Maha Energy ingår ett Joint Operating Agreement avtal med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-30 Maha Energy Maha Energy enters into a Joint Operating Agreement with Mafraq Energy LLC for Block 70 in Oman Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Maha Energy Brazilian antitrust authority approves the sale of Maha Energy Brasil Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Maha Energy Brasilianska konkurrensmyndigheten godkänner försäljningen av Maha Energy Brasil Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 Maha Energy Update - Maha Energy invites to an Investor Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 Maha Energy Uppdatering - Maha Energy AB (publ) bjuder in till investerarträff Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-04 Maha Energy Maha Energy AB (publ) bjuder in till frukost och investerarträff Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-04 Maha Energy Maha Energy invites to a Breakfast Investor Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-30 Maha Energy Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-30 Maha Energy Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-28 Maha Energy Styrelsen för Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") offentliggör försäljningen av Maha Energy Brasil Ltda. ("MahaBrazil") till PetroRecôncavo S.A. ("PetroRecôncavo"). Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-28 Maha Energy The board of directors of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces the sale of Maha Energy Brasil Ltda. (“Maha Brazil”) to PetroRecôncavo S.A. (“PetroRecôncavo”). Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Maha Energy Maha Energy AB (publ) successfully completes a directed new share issue of 23,900,000 shares and raises proceeds of approximately SEK 203 million Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Maha Energy Maha Energy AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 23 900 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 203 miljoner SEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Maha Energy Maha Energy AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om högst 23 900 000 aktier Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Maha Energy Maha Energy AB (publ) explores conditions for carrying out a directed new share issue of up to 23,900,000 shares Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 Maha Energy Maha Energy AB announces that its sale of a participating interest in Oman's Block 70 has been approved by the Omani authorities Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 Maha Energy Maha Energy AB meddelar härmed att försäljningen av en intresseandel i Block 70 i Oman har godkänts av myndigheterna i Oman Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-05 Maha Energy Maha och DBO 2.0 – ett privat uppströms olje- och gasbolag med fokus på mogna offshorefält i Brasilien – slår samman verksamheterna Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-05 Maha Energy Business combination between Maha and DBO 2.0 – a private upstream oil and gas company focusing on mature offshore fields in Brazil Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-02 Maha Energy The board of directors of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces that it is investigating two potential divestment opportunities Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-02 Maha Energy Styrelsen för Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar att två potentiella avyttringar undersöks Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-24 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Nomination Committee for the AGM 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-24 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) valberedning för Årsstämma 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-21 Penser Access Penser Access: Robust indicators that the Tie wells are onstream - Maha Energy Analyser Visa Stäng
2022-11-15 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Third Quarter 2022 Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2022 och inbjudan till webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-04 Maha Energy The board of directors of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces changes within its Management Team Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-04 Maha Energy Styrelsen för Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar förändringar i Bolagets ledningsgrupp Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Maha Energy Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Maha Energy Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 Maha Energy Maha Energy AB reviderar produktionsguidning för 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 Maha Energy Maha Energy AB revises 2022 annual average production guidance Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-21 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of MAHA Energy - Erik Penser Bank - October 21 2022 Analyser Visa Stäng
2022-10-18 Penser Access Penser Access: Goda förutsättningar för att Brasilien ska accelerera framöver - Maha Energy Analyser Visa Stäng
2022-10-11 Maha Energy Kallelse till extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Maha Energy Notice to attend the Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 13 Sep 2022 | Maha Energy

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 559018-9543 Maha Energy AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2022-09-12
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 5 899 588
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 5 899 588
Andel
 – aktier 4,928 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 4,928 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,928 % 5 899 588
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade 0,03891 % 46 576
 
TOTALT 4,96691 % 5 946 164
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 5 946 164
 – andel av rösträtter 4,96691 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2022-09-08 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-06 Maha Energy Maha Energy AB (“Maha” or the “Company”) announce revised 2022 annual average production guidance, spud in Oman and a general operational update Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-06 Maha Energy Maha Energy AB (”Maha” eller ”Bolaget”) reviderar produktionsguidning för 2022 samt meddelar att borrning i Oman påbörjats och ger en verksamhetsuppdatering Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-18 Penser Access Penser Access: Räknar med att volymerna kommer tillbaka i H2 - Maha Energy Analyser Visa Stäng
2022-08-15 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Second Quarter 2022 Report & Live Webcast Rapporter Visa Stäng
2022-08-15 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för andra kvartalet 2022 och inbjudan till webcast Rapporter Visa Stäng
2022-08-08 Maha Energy Maha Energy AB ingår utfarmningsavtal med Mafraq Energy LLC för Block 70 i Oman Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-08 Maha Energy Maha Energy AB enters into a Farmout Agreement with Mafraq Energy LLC for Block 70 in Oman Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-02 Maha Energy Maha Energy AB tecknar kontrakt med Gulf Drilling LLC i Oman för att borra sex oljebrunnar Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-02 Maha Energy Maha Energy AB awards drilling contract to Gulf Drilling LLC in Oman for a six well drilling campaign Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 Maha Energy Maha’s Tie-5 free flows 766 BOEPD through Tie permanent facilities without pump Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 Maha Energy Mahas produktionsbrunn Tie-5 flödar 766 BOEPD utan pump och producerar nu till Tiefältets produktionsanläggning Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-07 Maha Energy Maha Energy AB has been notified that contracted drilling rig has been withdrawn in Oman Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-07 Maha Energy Maha Energy AB har underrättats om att kontrakterad borrigg i Oman har dragits tillbaka Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-27 Maha Energy Jonas Lindvall slutar som VD på Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-27 Maha Energy Maha Energy AB announce commencement of succession planning for Maha Energy AB CEO, Jonas Lindvall Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-31 Maha Energy Årsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-31 Maha Energy Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-28 Maha Energy Maha Energy: Tie-5 reaches Total Depth (TD) with 240 m of net reservoir penetrated Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-28 Maha Energy Maha Energy: Borrningen av Tie-5 slutförd efter att 240 meter produktiv reservoar genomborrats Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-24 Penser Access Penser Access: Interview with Maha Energy - Erik Penser Bank - 23rd of May 2022 Analyser Visa Stäng
2022-05-19 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of First Quarter 2022 Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för första kvartalet 2022 och inbjudan till webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-11 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-29 Maha Energy Kallelse till årsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-29 Maha Energy Notice to attend the Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Maha Energy Maha Energy: Uppdatering kring borrningen av Tie-5-brunnen och produktionsrekord för Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Maha Energy Maha Energy: Operational update on the drilling of the Tie-5 well and record breaking production volumes for Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-14 Maha Energy Maha Energy AB tecknar kontrakt med Global Business Services i Oman för att borra sex oljebrunnar Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-14 Maha Energy Maha Energy AB awards Drilling Contract to Global Business Services in Oman for a six well drilling campaign Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-11 Maha Energy Maha Energy AB Publishes the Annual Report and Sustainability Report for 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-11 Maha Energy Maha Energy AB publicerar Årsrapport och Hållbarhetsrapport för 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-04 Penser Access Penser Access: Det högre oljepriset driver vinsten och kassaflödet - Maha Energy Analyser Visa Stäng

Kommande händelser

28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 May 2023 | Årsstämma 2022
14 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3