Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2018-12-03 Lammhults Design Group Lammhults Design Groups norska dotterbolag Fora Form AS utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Lammhults Design Group Lammhults Design Groups norska dotterbolag har fått en order om 13 Mkr till Oslo Spektrum Arena Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Lammhults Design Group Rättelse: Lammhults Design Group renodlar strukturen - avyttrar Ire och Voice Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Lammhults Design Group Lammhults Design Group renodlar strukturen - avyttrar Ire och Voice Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-30 Lammhults Design Group Analysguiden: Lyft för Public Interiors i Q3 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 30 Oct 2018 | Lammhults Design Group

Analysguiden: Lyft för Public Interiors i Q3

Lammhults Design Group förknippas med svensk möbel­design. Företagsgruppen har flera starka varumärken. Inom affärsområde Office & Home Interiors hittar vi Lammhults, Abstracta, Fora Form, Ragnars, Ire och Voice samt Morgana. Affärsområdet Public Interiors som främst säljer biblioteksinredningar har BCI Schultz Speyer och Eurobib. 95 procent av gruppens försäljning går till företags- och offentliga kunder, och fem procent till privata kunder. Efterfrågan drivs främst av nybyggnation och renovering. De viktigaste marknaderna är Sverige, Norge och Danmark, följt av Tyskland, England och Frankrike.

Affärsområde Public Interiors levererade ännu ett starkt kvartal med ett rörelse­resultat på 5 miljoner kronor (samma som i Q2) på en omsättningsökning på 46 procent jämfört med kvartal 3/2017. Såväl omsättningen som rörelseresultatet drogs upp av positiva valutaomräkningseffekter från en svag SEK. Huvuddelen av omsättningen inom Public Interiors avser länder i nordvästra Europa (från Danmark ned till Frankrike).  Försäljningstillväxten för Public Interiors förklaras delvis med försenade projekt från 2017 nu har genomförts.

Inom Office & Home Interiors noterade Ragnars fortsatt goda leveranser under kvartal 3/2018. Medan den svenska marknaden har blivit mer konkurrensutsatt vad gäller planmöbler, är den norska marknaden fortsatt stark. Utsikterna baserat på projekt hos arkitekterna i de skandinaviska länderna är oförändrat god.

Vi justerar endast marginellt våra tidigare intäktsprognoser och behåller EBIT-estimaten 2018-2020 oförändrade. I vårt basscenario kommer vi fram till ett motiverat värde om 63 (58) kronor per aktie. I vårt bear-scenario ser vi ett värde på 40 (37) kronor samt 76 (71) kronor i ett bull-scenario.

Läs hela analysen på Analysguiden ( https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-lammhults-design-group-lyft-public-interiors-i-q3 ).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här ( https://www.aktiespararna.se/analysguiden ).

2018-10-29 Lammhults Design Group EP Access: Lammhults Design Group - Rör sig mot sina finansiella mål Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-26 Lammhults Design Group Stark organisk tillväxt och förbättrat resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-17 Lammhults Design Group Sofia Svensson ny VD och Koncernchef för Lammhults Design Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-17 Lammhults Design Group EP Access: Lammhults Design Group - Starkt resultat och god orderingång Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-16 Lammhults Design Group Analysguiden: Stark nordisk byggmarknad Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-13 Lammhults Design Group Mycket god tillväxt och tydlig resultatförbättring Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-13 Lammhults Design Group Ny VD och koncernchef för Lammhults Design Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-13 Lammhults Design Group New CEO for Lammhults Design Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Lammhults Design Group EP Access: Lammhults Design Group - Public Interior överraskar Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Lammhults Design Group Analysguiden: Goda utsikter för helåret Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 Lammhults Design Group Ökat rörelseresultat och förbättrad rörelsemarginal Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Lammhults Design Group Lammhults Design Group Hållbarhetsredovisning 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Lammhults Design Group Lammhults Design Group Årsredovisning för 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Lammhults Design Group Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 12 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-22 Lammhults Design Group Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-16 Lammhults Design Group Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 13 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-07 Lammhults Design Group Bra försäljning och orderbok Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-07 Lammhults Design Group Penser Access: Lammhults Design Group - Ett stabilt avslut på året och en stark orderbok Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Lammhults Design Group Stark tillväxt och ökat rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-30 Lammhults Design Group Lammhults Design Group erhåller två biblioteksorder om totalt 12 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 Lammhults Design Group Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 12 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-30 Lammhults Design Group EP Access: Lammhults Design Group - 2017 -  ett mellanår Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-30 Lammhults Design Group Analysguiden: Danmark gav hack i kurvan Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 Lammhults Design Group Svagare utveckling av tillväxt och resultat i tredje kvartalet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Lammhults Design Group Lammhults Design Group lämnar rapport för det tredjekvartalet den 27 oktober 08.30 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-21 Lammhults Design Group Penser Access: Lammhults Design Group - Säsongsmönstret väntas hålla i sig - bättre H2 att vänta Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-17 Lammhults Design Group Analysguiden: Affärer skjuts mot årets slut Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-14 Lammhults Design Group Förbättrat resultat och fortsatt god orderingång Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-05 Lammhults Design Group Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups delårsrapport Q2 2017 den 14 juli Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 Lammhults Design Group Penser Access: Lammhults Design Group - Stark orderingång bäddar för ett bra 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-28 Lammhults Design Group Analysguiden: Fortsatt stark orderingång Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-28 Lammhults Design Group Rapport från årsstämma den 27 april 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Lammhults Design Group Stark tillväxt, ökad orderingång samt förbättrat rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-23 Lammhults Design Group Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 Lammhults Design Group Penser Access: Lammhults Design Group - Positiv byggkonjunktur talar för fortsatt uppgång Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-09 Lammhults Design Group Analysguiden: God orderstock kan ge starkt år Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 Lammhults Design Group Stark tillväxt och väsentligt ökat rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-06 Lammhults Design Group Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups bokslutskommuniké 2016 den 8 februari Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-19 Lammhults Design Group Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 18 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-11 Lammhults Design Group Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 16 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-27 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Lammhults Design Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-16 Lammhults Design Group Lammhults Design Group förvärvar svenska Morgana AB - stärker sin position inom inredningsakustik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Lammhults Design Group Penser Access: Lammhults Design Group - Bra momentum i affären bäddar för framtiden Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-25 Lammhults Design Group Lammhults Design Group representeras på Orgatec i Köln den 25-29 oktober 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-25 Lammhults Design Group Stark tillväxt och förbättrad rörelsemarginal Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-27 Lammhults Design Group Ny VD för Fora Form AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-13 Lammhults Design Group Lammhults Design Group erhåller stor order i Belgien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-09 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Lammhults Design Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-19 Lammhults Design Group Penser Access: Lammhults Design Group - Ökad orderingång under andra kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-15 Lammhults Design Group Förbättrat resultat och stark orderingång Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-06 Lammhults Design Group Lammhults Design Groups vd Fredrik Asplund tar över ansvaret för affärsområdet Office & Home Interiors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-20 Lammhults Design Group Lammhults Design Group erhåller stor order i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-17 Lammhults Design Group Lammhults Design Group stärker sin position inom akustik och arbetsmiljö - förvärvar svenska S-Line Office AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-27 Lammhults Design Group EP Access: Lammhults Design Group - Logiskt förvärv boostar estimaten Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-26 Lammhults Design Group Förtydligande av tidigare pressmeddelande - Lammhults Design Group förvärvar svenska Ragnars Inredningar AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-26 Lammhults Design Group Lammhults Design Group förvärvar svenska Ragnars Inredningar AB - stärker sin position inom offentliga miljöer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-03 Lammhults Design Group EP Access: Lammhults Design Group - Förbättrad bruttomarginal under första kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-29 Lammhults Design Group Rapport från årsstämma den 28 april 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 Lammhults Design Group Förbättrat rörelseresultat och förbättrad vinst per aktie Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Lammhults Design Group Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups delårsrapport Q1 2016 den 28 april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-08 Lammhults Design Group Lammhults Design Group representeras på Salone del Mobile, 12-17 april i Milano, genom dotterbolaget Lammhults Möbel AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-01 Lammhults Design Group Lammhults Design Groups årsredovisning för 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-23 Lammhults Design Group Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Lammhults Design Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-17 Lammhults Design Group EP Access: Lammhults Design Group - Avslutar 2015 med ökad lönsamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-12 Lammhults Design Group Förbättrad lönsamhet - ökad vinst per aktie med 28 % Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-05 Lammhults Design Group Flera starka varumärken från Lammhults Design Group deltar vid Stockholm Furniture Fair 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-06 Lammhults Design Group Nytt datum för Lammhults Design Groups bokslutskommuniké: den 12 februari 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-30 Lammhults Design Group Lammhults Design Group: EP Access - Bra kvartal för Public Interiors samt för Lammhults Möbel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Lammhults Design Group Starkt kvartal för Lammhults Möbel och Public Interiors, svag marknad i Norge Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-07 Lammhults Design Group Lammhults Design Group flyttar Ire Möbel ABs produktion i Tibro till Lammhult Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-02 Lammhults Design Group Ny VD för Abstracta AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-25 Lammhults Design Group Norska Fora Form AS, dotterbolag till Lammhults Design Group AB, har tecknat ett nytt ramavtal med Avinor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-17 Lammhults Design Group New CEO for Lammhults Design Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-17 Lammhults Design Group Ny VD och koncernchef för Lammhults Design Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-22 Lammhults Design Group Lammhults Design Group: EP Access - God kostnadskontroll samt orderingång i andra kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-17 Lammhults Design Group Bra orderingång och förbättrat resultat under andra kvartalet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-28 Lammhults Design Group Ny VD för Lammhults Möbel AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-30 Lammhults Design Group Rapport från årsstämma den 29 april 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Lammhults Design Group Stabilt kvartal med förbättrat resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-27 Lammhults Design Group Lammhults Design Groups årsredovisning för 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-26 Lammhults Design Group Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Lammhults Design Group Starkt kvartal och helår - väsentligt förbättrad lönsamhet och tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
27 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
14 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
26 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
6 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
6 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Halvårsutdelning
13 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Nov 2018 | Halvårsutdelning
5 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner