Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-21 Penser Access Penser Access: Kraftig lönsamhetstillväxt - Checkin.com Group Analyser Visa Stäng
2022-11-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Checkin.com - Erik Penser Bank - 17 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-16 Checkin.com Group Quarterly Report Q3 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) reports strengthened profitability and cash flow Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Checkin.com Group Kvartalsrapport Q3 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar stärkt lönsamhet och kassaflöde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Checkin.com Group Checkin.com Group: Webcast onsdag 16:e november 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q3 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-10 Checkin.com Group Checkin.com Group: Webcast of Quarterly Report Q3 2022 Wednesday November 16th 08.30 CET Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-15 Checkin.com Group Checkin.com Group: Utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till personaloptionsprogram Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-15 Checkin.com Group Checkin.com Group: Exercise of warrants related to employee stock option program Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-26 Penser Access Penser Access: Intervju med Checkin.com - Erik Penser Bank - 26 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-26 Penser Access Penser Access: Visar styrka i turbulenta tider - Checkin.com Group Analyser Visa Stäng
2022-08-25 Checkin.com Group Quarterly Report Q2 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) reports a growth in revenue of 111% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Checkin.com Group Kvartalsrapport Q2 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar en omsättningstillväxt om 111 % Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Checkin.com Group Checkin.com Group: Webcast torsdag 25:e augusti 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 Checkin.com Group Checkin.com Group: Webcast of Quarterly Report Q2 2022 Thursday August 25th 08.30 CEST Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-30 Checkin.com Group Kommuniké från årsstämma i Checkin.com Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-25 Penser Access Penser Access: Intervju med Checkin.com Group - Erik Penser Bank - 25 maj 2022 Analyser Visa Stäng
2022-05-20 Penser Access Penser Access: Checkar in 2022 starkt - Checkin.com Group Analyser Visa Stäng
2022-05-19 Checkin.com Group Checkin.com Group Quarterly Report Q1 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-19 Checkin.com Group Checkin.com Group kvartalsrapport Q1 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 19 May 2022 | Checkin.com Group

Checkin.com Group kvartalsrapport Q1 2022

Den kompletta kvartalsrapporten har nu publicerats och hittas på: https://group.checkin.com/investors/reports/

Webcast

2022-05-19 08:30 CEST inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolagets vd samt CFO presenterar rapporten, följt av en frågestund. Presentationen kan ses via följande länk:
https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2022-q1/

Vd-ord från kvartalsrapporten

En tresiffrig omsättningstillväxt inleder vårt sjätte år som bolag. Vi har tidigare upplevt början av varje kalenderår som en svag period och därför känns den högre tillväxten extra positiv. Förra kvartalsrapporten uttryckte jag en förhoppning om att vi växlat upp till en ny nivå. Med detta kvartal i ryggen ser jag det snarare som ett konstaterande. 

Den medvind vi har från långsiktiga makrotrender gör att ligger vi i ett väldigt tursamt läge. Våra finansiella mål för 2025 speglar detta och vi fortsätter fokusera på den långsiktiga tillväxten och känner oss komfortabla med både målsättningen och den inslagna vägen. Ett bra kvartal måste staplas på nästa och vårt fokus är redan framåtblickande. Att vi fortsätter erbjuda unik och högkvalitativ mjukvara är det som både kommer avgöra tillväxten och möjliggöra vår höga bruttomarginal. Här fortsätter vi våra satsningar på R&D och produktutveckling och har ett väldigt spännande år framför oss.  

Vi börjar även få avkastning på våra investeringar i sälj och marknadsföring, som skruvades upp betydligt under förra året. Det momentum vi känner ger oss trygghet i att fortsätta bygga försäljningsorganisationen metodiskt. Här finns fortsatt mycket utvecklingspotential kvar, både i att bredda kundbasen till nya vertikaler men även rent geografiskt. Ett tydligt exempel på detta är den Nordamerikanska marknaden som för oss i princip är helt outvecklad. Trots att vi på många sätt är ett globalt bolag med slutanvändare från världens alla kontinenter har vi historiskt haft få Nordamerikanska bolag som kunder. Vi tror att en geografisk närhet och tydligt fokus kan leda till en framtid där amerikanska kunder snarare dominerar än är undantag, men här har vi fortfarande knappt lämnat startblocken. Ett fint undantag på ovanstående är att vi efter kvartalets utgång signade Pacaso, som är USA:s kanske hetaste unicorn just nu. 

Redan förra året påbörjade vi en satsning på att i högre utsträckning samarbeta med plattformar och distributörer för att möjliggöra snabbare teknisk utrullning och effektivare försäljning. Denna satsning intensifierades under det första kvartalet och här ser vi vårt nyligen publicerade samarbetsavtal med Playtech som strategiskt väldigt viktigt. På lång sikt möjliggör liknande samarbeten en mer dynamisk försäljning där avtal kan träffas i bulk vilket bör bidra till en fortsatt kapitaleffektiv tillväxt.    

Genom vår starka finansiella position och de stora möjligheter vi ser till tillväxt, kommer vi att fortsätta våga satsa framåt. Givet de möjligheter och den utväxling vi sett på de satsningar vi gjort hittills är vårt fokus fortsatt att utöka användningen av vår mjukvara och stärka vårt tekniska försprång. Samtidigt som vi stärker våra framåtblickande investeringar ytterligare har vi en väldigt skalbar kärnaffär, så rätt utfört bör vi kunna steg för steg förbättra EBITDA-marginalen under året.    

Samtidigt som vi haft ett fint kvartal med stark medvind färgas såklart perioden på många sätt av Rysslands aggressionskrig. Våra ca 80 medarbetare sitter utspridda i 15 olika länder, inklusive östra Ukraina. Att Dasha, Tanya, Vova och Kristine lyckats klara sig oskadda är det absolut viktigaste som hänt det här kvartalet. Att de frivilligt valt att arbeta från skyddsrum medan deras hemstäder bombas är en situation som är omöjlig att förstå och en inre styrka som är lika omöjlig att inte beundra. Vi har försökt att som bolag stötta och hjälpa så mycket vi kan och jag är väldigt stolt över den solidaritet teamet visat.

Kristoffer Cassel
Vd och grundare, Checkin.com Group

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-19 07:30 CEST.

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

2022-05-13 Checkin.com Group Checkin.com Group: Webcast torsdag 19:e maj 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-05 Checkin.com Group Checkin.com Group has today signed a cooperation agreement with Playtech, one of the world's leading iGaming technology companies Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-05 Checkin.com Group Checkin.com Group har idag tecknat samarbetsavtal med Playtech, ett av världens ledande bolag inom iGaming-teknologi Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Checkin.com Group Kallelse till årsstämma i Checkin.com Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-22 Checkin.com Group Checkin.com Group publishes Annual Report 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Checkin.com Group Checkin.com Group publicerar årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2