Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-30 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Candles Scandinavia, kv2 2022/23: Tillväxtvärden börjar synliggöras Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 29 november 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-29 Penser Access Penser Access: Fortsatt kraftig tillväxt och expanderande marginaler - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-11-28 Carlsquare Carlsquare: Första intrycket Candles Scandinavia, Kv2 2022/23: Fortsatt stark tillväxt och förbättrad lönsamhet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj - okt 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Candles Scandinavia Candles Scandinavia uppnår förbättrad ESG-rating från EcoVadis Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 23 Nov 2022 | Candles Scandinavia

Candles Scandinavia uppnår förbättrad ESG-rating från EcoVadis

EcoVadis, som är en ledande organisation för Business Sustainability Ratings, uppgraderar Candles Scandinavias betyg från Brons till Silver för år 2022

EcoVadis, som är ett världsledande institut förhållbarhetscertifieringar, har uppgraderat Candles Scandinavias tidigare betyg från Brons till Silver för år 2022, en placering som endast top 25% av alla bolag certiferade av EcoVadis erhåller. Idag är över 100 000 bolag inom 200 olika branscher och verksamma i 175 olika länder knutna till EcoVadis. Genom systematiskt fokus på ESG- och hållbarhetsfrågor ökar Candles Scandinavias möjlighet att bidra positivt till en förbättrad miljö både för planeten och samhället. Dessutom minskar bolaget sina risker inom en lång rad områden.

Candles Scandinavia har även nyligen ansökt om medlemskap i United Nation Global Compact, vilket är världens största Corporate Sustainability Initiative. Bolaget blev antagen medlem för några dagar sedan, där medlemskapet inom UN Global Compact innebär att bolaget förbinder sig att arbeta efter de 10 framtagna principer för en förbättrat och hållbart sätt att bedriva verksamheten. Detta bygger på principer inom Human Rights, Labour, Environment och Anti-Corruption.

”Vi är naturligtvis mycket stolta över det förbättrade betyget från EcoVadis, som visar att våra ansträngningar att ständigt utvecklas och att ta fler steg i vårt ESG-arbete är framgångsrikt och ger resultat. Samtidigt är vi inte nöjda utan kommer att fortsätta arbetet för ytterligare förbättring och siktar på ännu högre rating framöver”, säger Natasha Anderberg, HR & ESG Manager

2022-11-01 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ): 12 Mkr av totalt konvertibellån om 57 Mkr konverteras till aktier Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Penser Access Penser Access: Accelererar tillväxten - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-10-25 Carlsquare Carlsquare: Mrkt BUZZ Candles Scandinavia: Höjt DCF-värde efter jätteorder Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ): VD-uppdatering, rekordavtal och tillväxtemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Candles Scandinavia Candles Scandinavia har genomfört en riktad emission och tillförs härigenom cirka 42 miljoner kronor Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Candles Scandinavia Candles Scandinavia offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Candles Scandinavia Candles Scandinavia skriver 5-årsavtal värt minst 825 MSEK med internationell storkund Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Candles Scandinavia Candles uppdaterar marknaden om den planerade nya fabriksfastigheten och villkoren för finansieringen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Candles Scandinavia Candles Scandinavia tillsätter affärsområdeschef för divisionen HomeParty, tillika dotterbolags-VD för Leyonore AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Imponerande tillväxt Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 Candles Scandinavia Kommuniké från årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Candles Scandinavia, kv1 2022/23: Stark inledning på året 2022/23 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 29 aug 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-30 Penser Access Penser Access: Investeringar och effektiviseringar slår igenom - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-08-29 Carlsquare Carlsquare: Första intrycket Candles Scandinavia, Kv1 2022/23: Upptrappad tillväxt och högre lönsamhet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj - juli 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Penser Access Penser Access: Plattan i botten - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-08-10 Candles Scandinavia Candles Scandinavia växer med mer än +100% (jmf. Q1 2021) och uppvisar en EBITDA-marginal om ca +5% (-26%) för Q1 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-04 Candles Scandinavia Kallelse till årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ) Årsredovisning maj 2021-april 2022 publicerad Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Penser Access Penser Access: Analytikerpresentation av Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 5 juli 2022 Analyser Visa Stäng
2022-07-05 Penser Access Penser Access: Ökad produktionseffektivitet och kostnadsbesparingar - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-07-05 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ) ökar effektiviteten avsevärt genom väsentligt förhöjd produktionstakt och samtidigt kraftigt minskad produktionsbemanning Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-28 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Stark avslutning på året 21/22 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Candles Scandinavia, kv4 2021/22: Imponerande tillväxt och förbättrad kapacitet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (Publ) säkrar finansiering för byggnation av ny fabrik Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Penser Access Penser Access: Positionerad för stark uthållig tillväxt och lönsamhet - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-06-14 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia- Erik Penser Bank - 14 juni 2022 Analyser Visa Stäng
2022-06-13 Carlsquare Carlsquare: Första intrycket Candles, bokslut 2021/22: Hög tillväxt i linje med förväntan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2021- april 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (Publ) får order på 5 Mkr från Taiwan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (Publ) etablerar europeisk säljorganisation genom att signera agent för Benelux-området Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Candles Scandinavia Kommuniké från extra bolagsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Candles Scandinavia Candles Scandinavia (publ) ökar upp årets tillväxtmål med 50%, från tidigare kommunicerade +30% till ca +45% YoY Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Candles Scandinavia Candles Scandinavia slår försäljningsrekord i mars månad med +71% i omsättningsökning jämfört med motsvarande månad föregående år Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Candles Scandinavia Candles Scandinavia tillsätter Christian Borell i rollen som Chief Operating Officer (COO) och vice VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Candles Scandinavia Kallelse till extra bolagsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Analysguiden Analysguiden: KOMMENTAR CANDLES SCANDINAVIA: Candles får stororder Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
12 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
4 Sep 2023 | Årsstämma 2023