Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-03-22 Candles Scandinavia Candles Scandinavia lanserar nya produkten doftspray Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Candles Scandinavia Candles Scandinavia avyttrar sin andel av dotterbolaget Leyonore AB, fortsätter som kund till bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Mar 2023 | Candles Scandinavia

Candles Scandinavia avyttrar sin andel av dotterbolaget Leyonore AB, fortsätter som kund till bolaget

Leyonore AB (”Leyonore AB eller Leyonore”) har ägts av Candles Scandinavia AB (”Candles Scandinavia, Candles eller Bolaget”) och medgrundare AnnaCarin Berglund och Annika Fagerqvist (”Medgrundare”), där Candles ägarandel har uppgått till 60% av Leyonore. Som ett led i tidigare kommunicerade renodling av Candles Scandinavias verksamhet har Bolaget beslutat att avyttra samtliga aktier i Leyonore AB för en mindre summa till Medgrundare, som efter transaktionen äger 100% av Leyonore AB. Överenskommelsen innebär att Leyonore AB fortsatt kommer vara kund till Candles samt att Medgrundare återbetalar delar av en mindre fordran som uppstått i samband med uppbyggnaden av Leyonore. Transaktionen medför ingen väsentlig finansiell påverkan för Candles Scandinavias omsättning eller resultat.

Som ett led i renodlingen av verksamheten överlåter nu Candles Scandinavia sin 60%-iga andel i dotterbolaget Leyonore AB till medgrundarna AnnaCarin Berglund och Annika Fagerqvist som hittills ägt 20% vardera av Leyonore AB, och som i och med detta nu blir ägare av Leyonore AB till 100%.

Candles Scandinavia har sedan tidigare kommunicerat att bolaget renodlar verksamheten genom ett avslutat samarbete med Newell Brands och därmed distributionen av varumärkena Yankee Candle, Millefiori Milano och WoodWick med syfte att fullt ut fokusera på tillverkning inom affärsområdet Private Label.

Bolagets vision är att bygga världens mest effektiva doftljusfabrik genom bl.a. en hög grad av automation och investeringar i innovation och produktutveckling. Just nu arbetar bolaget med ett flertal pågående projekt för högre kapacitetsnyttjande, ökad automation, robotisering och effektiviseringar genom IT-system i syfte att öka bolagets konkurrenskraft.

Därför tar bolaget nu nästa steg i strategiarbetet genom att avyttra sina aktier i Leyonore AB. Därmed har bolaget inte längre några ägarintressen i Leyonore AB vilket ger förutsättning för ökad fokus på kärnverksamheten. Candles Scandinavia kommer dock även i framtiden att ha ett nära samarbete med Leyonore AB och kvarstå som leverantör av doftljus och rumsdofter till dem.

”Vi är stolta över det bolag vi tillsammans med våra medgrundare AnnaCarin och Annika byggt upp och tror fortsatt väldigt mycket på Leyonore och dess möjligheter på marknaden. Samarbetet mellan bolagen Leyonore och Candles kommer också att fortsätta där Leyonore fortsatt kommer att vara kund till oss på Candles Scandinavia. Däremot anser vi oss inte längre vara den bästa ägaren av bolaget utan istället inta rollen som enbart leverantör av miljövänliga kvalitetsprodukter. Både Leyonore AB och Candles Scandinavia AB har större möjligheter att utvecklas genom att låta respektive organisation få fokusera på sina respektive kärnverksamheter, varför båda parter ser detta som en Win-Win-situation”, säger Viktor Garmiani, VD.

2023-03-08 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Rätt strategisk riktning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 1 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Penser Access Penser Access: Renodlar verksamheten och fokuserar på hållbar tillväxt - Candles Scandinavia Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-27 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj 2022- jan 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-13 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - January 13th 2023 Analyser Visa Stäng
2023-01-11 Penser Access Penser Access: Nyckeln fortsätter vara kapacitetstillväxten - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2023-01-09 Candles Scandinavia Candles Scandinavia genomför organisationsförändring samt renodlar verksamheten Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - December 21st 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-05 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Tillväxten fortsätter – med lönsamhet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Candles Scandinavia, kv2 2022/23: Tillväxtvärden börjar synliggöras Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 29 november 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-29 Penser Access Penser Access: Fortsatt kraftig tillväxt och expanderande marginaler - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-11-28 Carlsquare Carlsquare: Första intrycket Candles Scandinavia, Kv2 2022/23: Fortsatt stark tillväxt och förbättrad lönsamhet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj - okt 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Candles Scandinavia Candles Scandinavia uppnår förbättrad ESG-rating från EcoVadis Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ): 12 Mkr av totalt konvertibellån om 57 Mkr konverteras till aktier Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Penser Access Penser Access: Accelererar tillväxten - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-10-25 Carlsquare Carlsquare: Mrkt BUZZ Candles Scandinavia: Höjt DCF-värde efter jätteorder Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ): VD-uppdatering, rekordavtal och tillväxtemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Candles Scandinavia Candles Scandinavia har genomfört en riktad emission och tillförs härigenom cirka 42 miljoner kronor Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Candles Scandinavia Candles Scandinavia offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Candles Scandinavia Candles Scandinavia skriver 5-årsavtal värt minst 825 MSEK med internationell storkund Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Candles Scandinavia Candles uppdaterar marknaden om den planerade nya fabriksfastigheten och villkoren för finansieringen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Candles Scandinavia Candles Scandinavia tillsätter affärsområdeschef för divisionen HomeParty, tillika dotterbolags-VD för Leyonore AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Imponerande tillväxt Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 Candles Scandinavia Kommuniké från årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Candles Scandinavia, kv1 2022/23: Stark inledning på året 2022/23 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 29 aug 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-30 Penser Access Penser Access: Investeringar och effektiviseringar slår igenom - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-08-29 Carlsquare Carlsquare: Första intrycket Candles Scandinavia, Kv1 2022/23: Upptrappad tillväxt och högre lönsamhet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj - juli 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Penser Access Penser Access: Plattan i botten - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-08-10 Candles Scandinavia Candles Scandinavia växer med mer än +100% (jmf. Q1 2021) och uppvisar en EBITDA-marginal om ca +5% (-26%) för Q1 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-04 Candles Scandinavia Kallelse till årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ) Årsredovisning maj 2021-april 2022 publicerad Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Penser Access Penser Access: Analytikerpresentation av Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 5 juli 2022 Analyser Visa Stäng
2022-07-05 Penser Access Penser Access: Ökad produktionseffektivitet och kostnadsbesparingar - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-07-05 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ) ökar effektiviteten avsevärt genom väsentligt förhöjd produktionstakt och samtidigt kraftigt minskad produktionsbemanning Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-28 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Stark avslutning på året 21/22 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Candles Scandinavia, kv4 2021/22: Imponerande tillväxt och förbättrad kapacitet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (Publ) säkrar finansiering för byggnation av ny fabrik Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Penser Access Penser Access: Positionerad för stark uthållig tillväxt och lönsamhet - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-06-14 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia- Erik Penser Bank - 14 juni 2022 Analyser Visa Stäng
2022-06-13 Carlsquare Carlsquare: Första intrycket Candles, bokslut 2021/22: Hög tillväxt i linje med förväntan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2021- april 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (Publ) får order på 5 Mkr från Taiwan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (Publ) etablerar europeisk säljorganisation genom att signera agent för Benelux-området Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Candles Scandinavia Kommuniké från extra bolagsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Candles Scandinavia Candles Scandinavia (publ) ökar upp årets tillväxtmål med 50%, från tidigare kommunicerade +30% till ca +45% YoY Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Candles Scandinavia Candles Scandinavia slår försäljningsrekord i mars månad med +71% i omsättningsökning jämfört med motsvarande månad föregående år Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Candles Scandinavia Candles Scandinavia tillsätter Christian Borell i rollen som Chief Operating Officer (COO) och vice VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Candles Scandinavia Kallelse till extra bolagsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Analysguiden Analysguiden: KOMMENTAR CANDLES SCANDINAVIA: Candles får stororder Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

12 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
4 Sep 2023 | Årsstämma 2023