Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-27 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 27 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-27 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-okt 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Carlsquare Carlsquare: Mrkt BUZZ Candles Scandinavia: Nya EBITDA-mål på mellan 15 och 17% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 Candles Scandinavia Candles Scandinavia justerar och förtydligar sina finansiella mål till följd av den nya strategin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-04 Candles Scandinavia Kommuniké från årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Carlsquare Carlsquare: Analys Candles Scandinavia Kv1 2023/24: Ett kvartal präglat av försiktigare kundinköp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 28 augusti 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-29 Penser Access Penser Access: Tar marknadsandelar i en utmanande omvärld - Candles Scandinavia Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-28 Carlsquare Carlsquare: Candles Scandinavia: VD intervjuas om rapporten för kv1 2023/2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-28 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-juli 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Candles Scandinavia Candles Scandinavia erhåller sin första order på produkten doftspray från en ny europeisk kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-31 Candles Scandinavia Kallelse till årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ) Årsredovisning maj 2022-april 2023 publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Candles Scandinavia Candles Scandinavia (Publ.) erhåller order från ny kund i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) återbetalar konvertibellån i sin helhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Fortsätter renodlingen med god tillväxt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Carlsquare Carlsquare: TA Candles: Tilltagande momentum vid stöd talar för brott på uppsidan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Penser Access Penser Access: Accelererar utbyggnaden av produktionskapaciteten - Candles Scandinavia Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-13 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Candles Scandinavia, kv4 22/23: Robotiserad produktion bör ge ökad lönsamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 12 juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Carlsquare Carlsquare: Candles Scandinavia: Intervju om Q4-rapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) Operationell uppdatering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2022-april 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) beställer ytterligare komplett produktionslina för doftljus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-07 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) investerar i ytterligare 11st automationsrobotar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) investerar i komplett produktionslina för rumsdofter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) investerar i robotautomation för effektivare produktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (Publ) etablerar säljorganisation i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Candles Scandinavia Candles Scandinavia (Publ.) erhåller order från Tysk kund efter satsning på internationalisering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) genomför förändringar i ledningsgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Candles Scandinavia Candles Scandinavia lanserar nya produkten doftspray Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Candles Scandinavia Candles Scandinavia avyttrar sin andel av dotterbolaget Leyonore AB, fortsätter som kund till bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Mar 2023 | Candles Scandinavia

Candles Scandinavia avyttrar sin andel av dotterbolaget Leyonore AB, fortsätter som kund till bolaget

Leyonore AB (”Leyonore AB eller Leyonore”) har ägts av Candles Scandinavia AB (”Candles Scandinavia, Candles eller Bolaget”) och medgrundare AnnaCarin Berglund och Annika Fagerqvist (”Medgrundare”), där Candles ägarandel har uppgått till 60% av Leyonore. Som ett led i tidigare kommunicerade renodling av Candles Scandinavias verksamhet har Bolaget beslutat att avyttra samtliga aktier i Leyonore AB för en mindre summa till Medgrundare, som efter transaktionen äger 100% av Leyonore AB. Överenskommelsen innebär att Leyonore AB fortsatt kommer vara kund till Candles samt att Medgrundare återbetalar delar av en mindre fordran som uppstått i samband med uppbyggnaden av Leyonore. Transaktionen medför ingen väsentlig finansiell påverkan för Candles Scandinavias omsättning eller resultat.

Som ett led i renodlingen av verksamheten överlåter nu Candles Scandinavia sin 60%-iga andel i dotterbolaget Leyonore AB till medgrundarna AnnaCarin Berglund och Annika Fagerqvist som hittills ägt 20% vardera av Leyonore AB, och som i och med detta nu blir ägare av Leyonore AB till 100%.

Candles Scandinavia har sedan tidigare kommunicerat att bolaget renodlar verksamheten genom ett avslutat samarbete med Newell Brands och därmed distributionen av varumärkena Yankee Candle, Millefiori Milano och WoodWick med syfte att fullt ut fokusera på tillverkning inom affärsområdet Private Label.

Bolagets vision är att bygga världens mest effektiva doftljusfabrik genom bl.a. en hög grad av automation och investeringar i innovation och produktutveckling. Just nu arbetar bolaget med ett flertal pågående projekt för högre kapacitetsnyttjande, ökad automation, robotisering och effektiviseringar genom IT-system i syfte att öka bolagets konkurrenskraft.

Därför tar bolaget nu nästa steg i strategiarbetet genom att avyttra sina aktier i Leyonore AB. Därmed har bolaget inte längre några ägarintressen i Leyonore AB vilket ger förutsättning för ökad fokus på kärnverksamheten. Candles Scandinavia kommer dock även i framtiden att ha ett nära samarbete med Leyonore AB och kvarstå som leverantör av doftljus och rumsdofter till dem.

”Vi är stolta över det bolag vi tillsammans med våra medgrundare AnnaCarin och Annika byggt upp och tror fortsatt väldigt mycket på Leyonore och dess möjligheter på marknaden. Samarbetet mellan bolagen Leyonore och Candles kommer också att fortsätta där Leyonore fortsatt kommer att vara kund till oss på Candles Scandinavia. Däremot anser vi oss inte längre vara den bästa ägaren av bolaget utan istället inta rollen som enbart leverantör av miljövänliga kvalitetsprodukter. Både Leyonore AB och Candles Scandinavia AB har större möjligheter att utvecklas genom att låta respektive organisation få fokusera på sina respektive kärnverksamheter, varför båda parter ser detta som en Win-Win-situation”, säger Viktor Garmiani, VD.

2023-03-08 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Rätt strategisk riktning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 1 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Penser Access Penser Access: Renodlar verksamheten och fokuserar på hållbar tillväxt - Candles Scandinavia Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-27 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj 2022- jan 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-13 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - January 13th 2023 Analyser Visa Stäng
2023-01-11 Penser Access Penser Access: Nyckeln fortsätter vara kapacitetstillväxten - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2023-01-09 Candles Scandinavia Candles Scandinavia genomför organisationsförändring samt renodlar verksamheten Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - December 21st 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-05 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Tillväxten fortsätter – med lönsamhet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Candles Scandinavia, kv2 2022/23: Tillväxtvärden börjar synliggöras Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 29 november 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-29 Penser Access Penser Access: Fortsatt kraftig tillväxt och expanderande marginaler - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2022-11-28 Carlsquare Carlsquare: Första intrycket Candles Scandinavia, Kv2 2022/23: Fortsatt stark tillväxt och förbättrad lönsamhet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj - okt 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
10 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
2 Sep 2024 | Årsstämma 2024