Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has resolved to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-June 2022: A strong quarter with order intake, sales and earnings at record levels Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-juni 2022: Starkt kvartal med orderingång, försäljning och resultat på rekordnivåer Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari−juni 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of interim report Jan-June 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group har avslutat överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 15 Jun 2022 | Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group har avslutat överlåtelse av egna aktier

Överlåtelserna har omfattat 7 420 stamaktier för att täcka kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter kopplat till LTI 2019/2022.

Bolaget innehar fortsatt efter överlåtelserna 9 099 egna stamaktier och 214 261 egna C-aktier, avsedda för pågående incitamentsprogram. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 29 051 688 varav 28 837 427 stamaktier och 214 261 C-aktier, motsvarande totalt 28 858 853,10 röster.

   

2022-06-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group has concluded transfer of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB's Annual Report 2021 now available in English-Language Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Beijer Electronics Group Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Beijer Electronics Group Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group presenterar på Redeye Investor AW - Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB issues class C shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-March 2022: Order intake at new record level, earnings improvement continues Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-mars 2022: Orderingång på ny rekordnivå och fortsatt resultatförbättring Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari−mars 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of interim report Jan-March 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Beijer Electronics Group Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Beijer Electronics Group Notice of the AGM of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Beijer Electronics Group Årsredovisning 2021 för Beijer Electronics Group AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Financial Statement 2021: Record order intake and sales Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Bokslutskommuniké 2021: Rekord i orderingång och försäljning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Financial Statement 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-13 Beijer Electronics Group Jenny Sjödahl is appointed President and CEO of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-13 Beijer Electronics Group Jenny Sjödahl utses till VD och koncernchef i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Nomination Committee Board Proposals for 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Valberedningens förslag till styrelse för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB (publ) flyttar upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB (publ) moves up to Nasdaq Stockholm Mid Cap segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Beijer Electronics Group Change of operating segment reporting in Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB genomför förändring i rörelsesegmentsrapporteringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-september 2021: Väsentlig resultatförbättring driven av fortsatt god efterfrågan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-September 2021: Substantial earnings improvement driven by continued good demand Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-september 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report Jan-Sept 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Beijer Electronics Group Nomination Committee Appointed in Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Beijer Electronics Group Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group signerar större avtal genom affärsenheten Westermo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's business entity Westermo wins multi-million Euro contract Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to sell own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-juni 2021: Stort lyft i orderingången ger stabil bas för högre försäljning och förbättrade resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-June 2021: Big boost to order intake sets a stable base for higher sales and improved earnings Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report January-June 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-juni 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group has concluded transfer of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group har avslutat överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB's Annual Report 2020 now available in English-Language Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB issues class C shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-mars 2021: God orderingång bäddar för högre försäljning och förbättrade resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-March 2021: Good order intake paves the way for higher sales and improved earnings Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report January-March 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-mars 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Beijer Electronics Group Årsredovisning 2020 för Beijer Electronics Group AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Beijer Electronics Group Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Beijer Electronics Group Notice Convening the AGM of Beijer Electronics Group (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group förvärvar det tyska bolaget ELTEC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group acquires the German company ELTEC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Nomination Committee Board Proposals for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Valberedningens förslag till styrelse för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i efterfrågan ger förutsättningar för bättre utfall 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Financial Statement 2020: Demand recovery creates potential for better performance in 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Financial Statement 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3