Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-13 Ascelia Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma den 13 november 2023 i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-13 Ascelia Pharma Bulletin from the Extraordinary General Meeting in Ascelia Pharma AB on 13 November 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitaments-program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma resolves on conversion of series C shares into ordinary shares for delivery to participants in incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Penser Access Penser Access: Blickarna mot maj - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-09 Redeye Redeye: Ascelia Q3 update - On track for a SPARKLE result in May 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-08 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q3 2022: Den ny utläsning av bilderna från fas 3-studien SPARKLE fortskrider enligt planen Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-08 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q3 2023: Re-evaluation of SPARKLE Phase 3 Study Images Progresses According to Plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Ascelia Pharma NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Ascelia Pharma KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Ascelia Pharma Ascelia Pharma får översiktsartikel om Orviglance accepterad för publicering i Investigative Radiology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Gets Acceptance for Publication of Orviglance Review Article in Investigative Radiology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - All attention on the top priority Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når headline-resultat från SPARKLE-utläsningen i maj 2024 med nuvarande finansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma to Reach Headline Results from SPARKLE Re-Evaluation by May 2024 with Current Funding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma gör omfattande neddragning av organisationen för att nå headline-resultat med SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma significantly reduces organization to reach SPARKLE headline results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Penser Access Penser Access: I väntan på nästa milstolpe - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Ascelia Pharma Halvårsrapport 2023: Ny utläsning krävs efter intraläsarinkonsistens rörande poängsättning av bilder av läsare från fas 3-studien SPARKLE Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Ascelia Pharma Half-Year report 2023: Re-evaluation required after intra-reader inconsistency in scoring of images from phase 3 study SPARKLE Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma provides clarifications around the intra-reader variability in read-out of images in the SPARKLE study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma ger förtydliganden kring intraläsarvariabilitet vid utläsningen av bilder i SPARKLE-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Penser Access Penser Access: Oväntat utfall - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-09 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - SPARKLE is blurred Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Ascelia Pharma Re-Evaluation Required After Intra-Reader Inconsistency in Scoring of Images from Phase 3 Study SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Ascelia Pharma Ny utläsning krävs efter intraläsarinkonsistens rörande poängsättning av bilder av läsare från fas 3-studien SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 Penser Access Penser Access: Sanningens ögonblick - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-16 Ascelia Pharma Ascelia Pharma presented Orviglance Hepatic Impairment Data and hosted a Q&A with liver imaging experts at the 2023 ESGAR Annual Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Ascelia Pharma Vid ESGARs årsmöte 2023 presenterade Ascelia Pharma Orviglance-data från studien med nedsatt leverfunktion samt var värd för en Q&A med experter inom leveravbildning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - SPARKLE is about to sparkle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Penser Access Penser Access: Nyckelhändelse stundar - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q1 2023: Orviglance phase 3 study, SPARKLE, Last Patient Last Visit (LPLV) has been completed Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q1 2023: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, sista patientens sista besök (Last Patient Last Visit, LPLV) har avslutats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Ascelia Pharma Kommuniké från årsstämma den 4 maj 2023 i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Ascelia Pharma Bulletin from the Annual General Meeting in Ascelia Pharma AB on 4 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ascelia Pharma Hepatic Impairment Study Accepted for Presentation at Major Radiology and Liver Conferences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ascelia Pharma Studie av nedsatt leverfunktion (Hepatic Impairment Study) accepterad för presentation vid större radiologi- och leverkonferenser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Rättelse: Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Correction: Ascelia Pharma publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Ascelia Pharma NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Ascelia Pharma KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Välkommen till Ascelia Pharma Investor Update: Att ta Orviglance till marknaden – nästa steg mot lansering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Welcome to Ascelia Pharma Investor Update: Bringing Orviglance to Market – Next Steps Towards Launch Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma sörjer styrelseledamot René Spogárds bortgång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Mourns the Passing of Board Member René Spogárd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ett tredje amerikanskt patentet stärker patentskyddet för Ascelia Pharmas Oncoral (Daglig tablett irinotekan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Third US patent strengthens patent protection for Ascelia Pharma's Oncoral (daily tablet irinotecan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INVITATION TO ASCELIA PHARMA INVESTOR UPDATE: BRINGING ORVIGLANCE TO MARKET – NEXT STEPS TOWARDS LAUNCH Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INBJUDAN TILL ASCELIA PHARMAS INVESTERARUPPDATERING: ATT TA ORVIGLANCE TILL MARKNADEN – NÄSTA STEG MOT LANSERING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma rapporterar att den sista patientens sista besök (LPLV) har genomförts i fas 3-studien SPARKLE med Orviglance vilken nu inkluderar 85 patienter som slutfört studien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma achieves Last Patient Last Visit (LPLV) in the Orviglance Phase 3 SPARKLE Study which now includes 85 completed patients. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Ändring av antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Change in number of shares and votes in Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meets major milestone with patient enrollment completion for Orviglance Phase 3 Study, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når viktig milstolpe - slutför patientrekryteringen till Orviglance fas 3-studie, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma resolves on conversion of series C shares into ordinary shares for delivery to participants in incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Penser Access Penser Access: Q4 – fullt fokus på patientrekrytering - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q4 2022: Orviglance phase 3 study, SPARKLE, expected to be completed in Q1 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q4 2022: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, förväntas avslutas i första kvartalet 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 29 Dec 2022 | Ascelia Pharma

65 patienter har slutfört SPARKLE-studien

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE), ett biofarmaceutiskt bolag inriktat på att förbättra livet för personer som lever med sällsynt förekommande cancer, meddelade idag att per den 29 december 2022, har 65 patienter slutfört den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien SPARKLE med ledande läkemedelskandidaten Orviglance.

Den 6 december 2022 meddelade Ascelia Pharma att 58 patienter hade slutfört SPARKLE-studien, som kommer att omfatta totalt 80 patienter. Sedan detta tillkännagivande har ytterligare 7 patienter slutfört studien. Bolaget förväntar sig en slutförd patientrekrytering i februari-mars 2023 och en topline-utläsning i mitten av 2023.

SPARKLE-studien är den tredje och sista av tre kliniska studier som utgör fas 3-programmet för Orviglance, bolagets orala kontrastmedel som har beviljats särläkemedelsstatus.

2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 Penser Access Penser Access: Nytt rekryteringsmål - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-12-08 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Trög rekrytering i fas 3 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-06 Ascelia Pharma Nya starka Orviglance-data stöder framgångsrik avslutning av SPARKLE-studien med betydligt färre patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Ascelia Pharma New Strong Orviglance Data Support Successful SPARKLE Completion with Substantially Fewer Patients Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Nomination Committee appointed for AGM 2023 in Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Valberedningen utsedd i Ascelia Pharma AB inför årsstämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTERAR RESULTAT FRÅN ORVIGLANCE FOOD EFFECT-STUDIE VID RSNA 2022 SOM VISAR STARK FÖRBÄTTRING AV VISUALISERING AV LEVERN BÅDE MED LÄTT MÅLTID OCH I FASTANDE TILLSTÅND Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTS RESULTS OF ORVIGLANCE FOOD EFFECT STUDY AT RSNA 2022 SHOWING STRONG LIVER ENHANCEMENT BOTH WITH LIGHT MEAL AND IN FASTING CONDITION Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023