Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-06-10 Alcadon Group Alcadon Group AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Alcadon Group Alcadon Group AB: Penser Access: Alcadon - Avslutning på nedgången Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-24 Alcadon Group Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 Alcadon Group Alcadon Group AB: Delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Alcadon Group Marie Ygge föreslås till ny styrelseledamot i Alcadon Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-02 Alcadon Group Alcadon Group AB: Alcadon Group Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-26 Alcadon Group Styrelsen har utsett Sonny Mirborn till ny verkställande direktör i Alcadon Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 Alcadon Group Kallelse till årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Alcadon Group Alcadon Group AB: Penser Access: Alcadon - Ett succesivt bättre 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-21 Alcadon Group Alcadon Group AB: Bokslutskommuniké januari - december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Alcadon Group Penser Access: Alcadon - Lyft blicken mot 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-30 Alcadon Group Delårsrapport januari - september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-18 Alcadon Group Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-20 Alcadon Group Penser Access: Alcadon - Tillfälliga problem på den svenska marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-17 Alcadon Group Delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-26 Alcadon Group Alcadon Group AB (publ) påkallar förtidsinlösen av samtliga utestående obligationer 2016/2019 om totalt 140 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 Alcadon Group Alcadon Group har fullföljt förvärvet av CableCom AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Alcadon Group Penser Access: Alcadon - Attraktiv exponering mot framtidens kommunikation Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-16 Alcadon Group Alcadon förvärvar CableCom AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 16 May 2018 | Alcadon

Alcadon förvärvar CableCom AS

  •  CableCom-koncernen redovisade 2017 en omsättning på 93,4 MNOK samt ett resultat före skatt om 8,0 MNOK.
  •  Köpeskillingen uppgår till 45 MSEK kontant på tillträdesdagen plus en apportemission av 437,500 aktier i Alcadon som med dagens börskurs betingar ett marknadsvärde om 20 MSEK. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling om upp till 15 MSEK beroende på resultatutvecklingen de kommande 24 månaderna.
  •  Förvärvet ökar Alcadons vinst per aktie med ca 30 öre, räknat på helåret 2017 och före synergier.
  •  Förvärvet av CableCom innebär en betydande ökad närvaro för Alcadon i Norge och bolagen kompletterar varandra väl inom sina respektive marknad- och produktsegment.

CableCom som bildades 1985 är idag en ledande distributör av högkvalitetsprodukter och lösningar till bredbandsnät i Norge och för vissa produkter även den svenska marknaden. Bolaget samarbetar med ledande internationella tillverkare och har ett mycket attraktivt produktutbud. CableCom har idag tio anställda och är etablerade med huvudkontor i Sandefjord söder om Oslo samt med sälj- och teknikfilialer i Bergen, Hamar och Mosjoen. Bolagets huvudfokus ligger inom sälj, service och tekniklösningar som stödjs av en modern IT-plattform med en integrerad web-lösning som ger en hög effektivitet. Under 2017 redovisade koncernen en omsättning på 93,4 MNOK samt ett resultat före skatt om 8,0 MNOK

Köpeskillingen uppgår till 45 MSEK kontant på tillträdesdagen plus en apportemission av 437,500 aktier i Alcadon som med dagens börskurs betingar ett marknadsvärde om 20 MSEK. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling om upp till 15 MSEK beroende på resultatutvecklingen de kommande 24 månaderna. Finansiering av den kontanta betalningen sker i huvudsak med Alcadons befintliga kassa. Förvärvet ökar Alcadons vinst per aktie med ca 30 öre, räknat på helåret 2017 och före synergier och koncernens soliditet minskar som en effekt av förvärvet med 1-2 procentenheter. Apportemissionen innebär en utspädning för aktieägarna i Alcadon om 2,7 procent. Alcadon beräknas tillträda förvärvet den 1 juni 2018 och konsoliderar CableCom i koncernen från detta datum. Roy Furulund VD och delägare i CableCom kommer fortsatt leda bolaget efter förvärvet samt även Alcadon AS som skall fusioneras med CableCom AS.

Pierre Fors VD för Alcadon Group AB: ”Vi välkomnar CableComs medarbetare till Alcadon teamet och ser fram emot en spännande utveckling tillsammans. Vi kompletterar Alcadons redan väldigt duktiga team i Oslo med CableCom som finns etablerade på flera orter i Norge. Bolagen kompletterar varandra mycket väl, med Alcadons produktportfölj och egna varumärke ECS blir vi tillsammans med CableCom en komplett och nu ännu starkare aktör på den norska marknaden. Vi ser även möjligheter till synergier på den svenska marknaden där CableCom sedan många år är verksamt inom vissa nischer”.

”Vi är mycket nöjda med att Alcadon blir CableComs nya hemvist, tillsammans skapar företagen en mycket god plattform för fortsatt utveckling och kan ge ännu bättre service till befintliga och nya kunder”, säger Roy Furulund VD på CableCom AS.

Rådgivare till Alcadon i samband med förvärvet är Grant Thornton Sweden AB och Kanter Advokatbyrå KB.

Stockholm den 16 maj 2018

  

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 08:00.

2018-04-25 Alcadon Group Kommuniké från Årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 25 april 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Alcadon Group Delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Alcadon Group Alcadon Group Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Alcadon Group Bokslutskommuniké januari - december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Alcadon Group Alcadon AB tillsätter vice VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-30 Alcadon Group Institutioner köper aktier i Alcadon Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Alcadon Group Delårsrapport januari - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 Alcadon Group Alcadon Group har genomfört del 1 av aktiebytet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 Alcadon Group Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Alcadon Group Alcadon Group har fullföljt förvärvet av Svagströmsmateriel i Mellansverige AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Alcadon Group KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Alcadon Group Styrelsen föreslår aktiebyte för anställda genom ett apportförvärv av Alcadon Team Invest Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-17 Alcadon Group Alcadon Group förvärvar Svagströmsmateriel i Mellansverige AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-17 Alcadon Group Delårsrapport januari - juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-15 Alcadon Group Alcadon och JM har ingått avtal avseende material för bostadsprojekt. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
24 Apr 2019 | Årsstämma 2018
24 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årligutdelning
10 Jul 2019 | Extrastämma 2019
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner