AFFÄRSIDÉ

ZetaDisplays affärsidé är att som helhetsleverantör tillhandahålla programvara och tjänster för Digital Signage som skall skapa ökad försäljning för detalj- och servicehandeln samt positiva upplevelser för dess kunder.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: ZETA
WEBBPLATS

Senaste analysen | 12 Nov 2019 | ZetaDisplay

Fokus skiftas nu mot den internationella…

ZetaDisplay rapporterar ett kvartal överlag i linje mot väntat. En god intäktsmix med högre andel återkommande intäkter bidrog positivt på bruttomarginalen som uppgick till 50,8% (vår prognos 50,2%). De återkommande…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2019 | ZetaDisplay

Dags att skörda frukterna

ZetaDisplay lämnar en rapport utan några större överraskningar. Nettoomsättningen ökade med 7% till 97,4 (90,8) mkr, vilket var drygt 3% under vår prognos. De repetitiva intäkterna uppgick till 32,5 (22,0)…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2019 | ZetaDisplay

Se igenom hacket i de repetitiva intä…

ZetaDisplay redovisar en nettoomsättning på 93,3 (65,0) mkr för det första kvartalet, vilket var över vår prognos på 85 mkr. Avvikelsen förklaras av en högre hårdvaruförsäljning än väntat. Även om…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2019 | ZetaDisplay

Rekordkvartal och nya finansiella…

ZetaDisplay redovisar ett imponerade fjärde kvartal med en omsättning på 130,9 mkr (69,2), där framförallt de kontrakterade intäkterna (repetitiva intäkter) överraskade och landade på 32,3 mkr (18,9), mot vår prognos…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2018 | ZetaDisplay

Mjukvaruresan fortsätter

ZetaDisplay redovisar, som väntat, ett hårdvarutungt kvartal med en försäljning på SEKm 117,4 (43,2), nästan 4% över väntat. Den totala tillväxten uppgick till 172%, varav 58% organiskt. Bruttomarginalen dämpades tillfälligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Sep 2018 | ZetaDisplay

En mjukvaruresa marknaden har missat

Penser Access inleder bevakning av ZetaDisplay och ser ett motiverat värde per aktie på SEK 30. ZetaDisplay är idag en marknadsledande helhetsleverantör av digitalisering av butikskommunikation, med fokus på norra…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 17 Oct 2019 | ZetaDisplay

ZetaDisplay offentliggör prospekt och…

Malmö – ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) offentliggjorde den 12 september 2019 att bolaget framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om SEK 300 miljoner. Obligationslånet löper med en rörlig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Oct 2019 | ZetaDisplay

ZetaDisplay publishes bond prospectus…

Malmö – ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) announced on 12 September 2019 that the company had successfully issued a senior unsecured bond loan of SEK 300 million. The bonds…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Oct 2019 | ZetaDisplay

ZetaDisplay förvärvar Gauddi BV - ö…

Malmö-ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) förvärvar Gauddi BV med en nettoomsättning på 49 miljoner SEK (2018), och med återkommande intäkter (SaaS) på 41% samt en EBITDA om 8,2 miljoner…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Oct 2019 | ZetaDisplay

ZetaDisplay acquires Gauddi BV -…

Malmö-ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) acquires Gauddi BV with net sales of SEK 49 million (2018), recurring revenues (SaaS) of 41% and an EBITDA of SEK 8,2 million. Gauddi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Oct 2019 | ZetaDisplay

UTFALL AV NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER…

Malmö – ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att den 30 september 2019 avslutades den sista nyttjandeperioden för ZETA TO 1. Totalt nyttjades 499 969 teckningsoptioner för teckning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Sep 2019 | ZetaDisplay

ZetaDisplay får ny order från…

Malmö – ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) har tecknat en ny order för Digital Signage-installationer genom sitt norska dotterbolag med Hurtigruten AS, världens största kryssnings­operatör för expeditionsresor. Ordern har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Sep 2019 | ZetaDisplay

ZetaDisplay receives new order of SEK 22…

Malmö – ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) has signed a new order for Digital Signage installations through its Norwegian subsidiary with Hurtigruten AS, the world’s largest expedition cruise line.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Sep 2019 | ZetaDisplay

ZETADISPLAY SUCCESSFULLY ISSUED A SEK…

Malmö – ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) has successfully issued 3.5-year senior unsecured SEK denominated bonds of SEK 300 million under a SEK 500 million framework. The transaction was…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Sep 2019 | ZetaDisplay

ZETADISPLAY HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT…

Malmö – ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) har framgångsrikt emitterat 3,5-åriga seniora icke-säkerställa SEK-denominerade obligationer om SEK 300 miljoner under ett rambelopp om SEK 500 miljoner. Transaktionen var väl…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Sep 2019 | ZetaDisplay

IDAG INLEDS SISTA NYTTJANDEPERIODEN FÖR…

Malmö – ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar för innehavare av ZETA TO 1 att den sista nyttjandeperioden nu inletts. 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1,05 stamaktier i…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
7 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner