AFFÄRSIDÉ

STRAX är en marknadsledande global specialist inom smarta tillbehör för en mobil livsstil. Deras varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar samtliga större produktkategorier: Protection, Power, Personal Audio och Connectivity. Bolaget har under pandemin även utökat sin verksamhet med ett nytt produktsegment: personlig skyddsutrustning. Bolaget har ett starkt distributionsnät både offline och online. STRAX utvecklar och marknadsför varumärken genom en ”omni-channel strategi”. Förutom egna och licensierade varumärken distribuerar STRAX mer än 40 större varumärken för mobiltillbehör samt ett flertal varumärken inom personlig skyddsutrustning.

STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Bransch: Teknik
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: STRAX

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 30 May 2023 | STRAX

Fortsatt stor osäkerhet, men kraftigt f…

  Lägre omsättning, men kraftigt förbättrad bruttomarginal Försäljningen under det första kvartalet uppgick till EUR 19,3m (31,9), vilket motsvarar en minskning på 39% jämfört med föregående år. Den kraftigt minskade…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2023 | STRAX

Vägen framåt är bestämd

  Fortsatt motvind Försäljningen för det fjärde kvartalet uppgick till EUR 21,2m (36,7), vilket motsvarar en minskning om 42,3% jämfört med föregående år. Försäljningsminskningen beror främst på minskad försäljning av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2023 | STRAX

Analyskommentar - Möter fortsatt…

  För det fjärde kvartalet rapporterar STRAX en försäljning på EUR 21,2m (36,7) vilket motsvarar en minskning om 42,3% y/y. Minskningen beror till stor del på minskad försäljning av covid-19-antigentester…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Dec 2022 | STRAX

Strategiskifte

  Distributions segmentet fortsätter att leverera Omsättningen för perioden uppgick till EUR 22,2m (23,2) vilket innebär en förändring om -4,2%. Distributionssegmentet fortsätter att växa och visar god lönsamhet med en…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Sep 2022 | STRAX

Fortsatta globala störningar

  Minskad försäljning inom Health & Wellness Den rapporterade nettoomsättningen för det andra kvartalet var EUR 23,9m (26,6m) vilket motsvarar en tillväxt om -10% y/y. Den minskade omsättningen är hänförlig…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2022 | STRAX

Analyskommentar - Första kommentar på…

  STRAX rapporterade en nettoomsättning på EUR 23,9m (26,6) vilket motsvarar en tillväxt för Q2 om -10% y/y. Bruttomarginalen landande på 17,7% (19%) vilket är något lägre än föregående år…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 May 2022 | STRAX

Påvisar stabilitet i Q1'22

  Produktmixen fortsätter påverka marginalen Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till EUR 40m (EUR 28m i Q1’21), vilket motsvarar en tillväxt om 42% y/y och var framför allt drivet av Covid-19-antigentester.…

Läs analysen
Pressreleaser | 30 May 2023 | STRAX

Penser Access: Fortsatt stor osäkerhet…

Lägre omsättning, men kraftigt förbättrad bruttomarginal Försäljningen under det första kvartalet uppgick till EUR 19,3m (31,9), vilket motsvarar en minskning på 39 % jämfört med föregående år. Den kraftigt minskade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | STRAX

Redeye: Strax Q1’23 - Reshaping the…

STRAX shows promising Q1 progress, banking on its core brands and cost optimization. A plan to streamline operations is underway. Capitalizing on its strong North American presence, the company focuses…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | STRAX

Kommuniké från STRAX AB årsstämma

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2022. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | STRAX

Bulletin from STRAX AB’s Annual…

At today’s Annual General Meeting in Strax AB (publ) it was resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the company, as well as the consolidated income…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2023 | STRAX

Interim report Q1 2023

The year is off to a relatively good start when it comes to sales and gross margin development of our core mobile accessories products The Group’s sales for the period…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2023 | STRAX

Delårsrapport nr 1 för räkenskapså…

Året har fått en relativt god start vad gäller omsättningsutveckling och bruttomarginaler för våra kärnkategorier inom mobiltillbehör. Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2023 uppgick till 19,3…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2023 | STRAX

Annual Report 2022

STRAX has published the Annual Report for 2022 today. The Annual Report is available on the company’s homepage, www.strax.com For further information please contact: Gudmundur PalmasonCEO, STRAX AB, +46 8 545 017 50 About…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2023 | STRAX

Årsredovisning 2022

STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.strax.com För mer information, kontakta: Gudmundur PalmasonVD hos STRAX AB, +46 8 545 017 50 Om STRAX STRAX är en marknadsledande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2023 | STRAX

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 klockan 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2023 | STRAX

Notice to the Annual General Meeting

The shareholders of Strax AB (publ), Reg. No. 556539-7709, with its registered office in Stockholm, Sweden, are hereby summoned to the annual general meeting to be held on Thursday 25…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2