AFFÄRSIDÉ

ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SDOS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 9 Dec 2022 | ScandiDos

Åter till tillväxt i Q2

Affärsidé ScandiDos ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Dec 2022 | ScandiDos

Analyskommentar - Första kommentar på…

Affärsidé ScandiDos ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Nov 2022 | ScandiDos

Analyskommentar - Order i Japan värd ca…

Affärsidé ScandiDos ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Sep 2022 | ScandiDos

Mot fortsatt expansion med stärkta…

Affärsidé ScandiDos ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Sep 2022 | ScandiDos

Analyskommentar - Första kommentar på…

Affärsidé ScandiDos ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2022 | ScandiDos

Analyskommentar - Riktad emission om ca…

Affärsidé ScandiDos ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jul 2022 | ScandiDos

Växer trots tuffa jämförelsetal

Affärsidé ScandiDos ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Läs analysen
Analyser | 9 Dec 2022 | ScandiDos

Penser Access: Åter till tillväxt i Q2…

Växer i andra kvartalet ScandiDos redovisar omsättning för Q2 22/23 om 15,4 mkr (13,3 mkr), motsvarande en tillväxt y/y om 16%. Tillväxten innehåller valutakomponenter, där den valutajusterade tillväxten uppgick till…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Dec 2022 | ScandiDos

ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022…

ÖKAD MARKNADSNÄRVARO OCH TYDLIG TILLVÄXT VD Ord   ”Under ScandiDos andra kvartal såg vi, mycket glädjande, fortsatt återhämtning på många marknader med ett starkt inflöde av beställningar och fortsatt stark…

Läs hela nyheten
Analyser | 1 Nov 2022 | ScandiDos

ScandiDos receives an order of € 377…

ScandiDos AB has received an order for € 377 500 for several Delta4 Phantom+ measurement systems. Sales are made through ScandiDos’ well-established distributor Euro Meditech Co. Ltd to a number…

Läs hela nyheten
Analyser | 1 Nov 2022 | ScandiDos

ScandiDos får en order på € 377 500…

ScandiDos AB har erhållit en samlad order avseende € 377 500 för flera Delta4 Phantom+ mätsystem. Försäljningen sker via ScandiDos väletablerade distributör Euro Meditech Co. Ltd till ett antal sjukhus…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Oct 2022 | ScandiDos

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS…

Årsstämma i ScandiDos AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 17 oktober 2022 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 52A i Uppsala. A. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna…

Läs hela nyheten
Analyser | 18 Sep 2022 | ScandiDos

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB…

Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 oktober 2022 klockan 16:00, i Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 52A i Uppsala. Anmälan…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Sep 2022 | ScandiDos

Penser Access: Mot fortsatt expansion…

Försenade installationer belastar omsättning i Q1 Omsättningen för Q1 uppgick till 10,4 mkr (11,7 mkr) motsvarande en tillväxt y/y om -11%. Bolaget ser starka resultat av satsningarna på ökade eftermarknadsintäkter,…

Läs hela nyheten
Analyser | 13 Sep 2022 | ScandiDos

ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022…

STARK UTVECKLING I ASIEN I FÖRSTA KVARTALET VD Ord   ” Under senaste året har bolaget initierat ett antal aktiviteter för att stärka upp eftermarknadsaffären och dessa aktiviteter gav god…

Läs hela nyheten
Analyser | 2 Sep 2022 | ScandiDos

ScandiDos riktade nyemission slutförd

ScandiDos AB (publ) (”ScandiDos”) offentliggjorde tidigare i veckan att ScandiDos styrelse beslutat en riktad nyemission till IBA Dosimetry GmbH (ett helägt dotterbolag till IBA S.A.). Emissionen bestod av 4 150…

Läs hela nyheten
Analyser | 2 Sep 2022 | ScandiDos

ScandiDos’ directed share issue…

ScandiDos AB (publ) (”ScandiDos”) announced earlier this week that ScandiDos’ Board of Directors has resolved on a directed share issue to IBA Dosimetry GmbH (a wholly owned subsidiary of IBA…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023