AFFÄRSIDÉ

ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SDOS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 16 Mar 2022 | ScandiDos

Ett stabilt Q3

  Q3 med positiv EBITDA ScandiDos omsättning för Q3’21/22 uppgick till 15,5 mkr (15,8) motsvarande en tillväxt om -2%, jämfört med våra estimat om 16,8 mkr. Försäljningen var dock stabil…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Mar 2022 | ScandiDos

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Första kommentar på Q3-rapporten Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 15,5 mkr, intäkterna var därmed i stort i linje med föregående år (15,8 mkr). Intäkterna var 7% under våra…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Dec 2021 | ScandiDos

Intäkterna backade mot tuffa jämfö…

  Rapport för andra kvartalet ScandiDos redovisade omsättning om 13,3 mkr (16,1) för Q2. Intäkterna minskade därmed 17% y/y, men ScandiDos mötte under kvartalet svåra jämförelsesiffror. Bolaget indikerade att man…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Sep 2021 | ScandiDos

Rapport för första kvartalet

  Omsättning minskar något Nettoomsättningen Q1’21/22 minskade 3 % y/y till 11,7 mkr, vilket underskred våra estimat om 13,8 mkr. Asien var avvaktande under Q4 och fortsatte trenden under Q1,…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jul 2021 | ScandiDos

Avslutar året med tillväxt

  Avslutar året med tillväxt ScandiDos redovisar intäkter för fjärde kvartalet som uppgår till 16 mkr (14,2 mkr) motsvarande en tillväxt y/y om 13%. Försäljningen var något under våra estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Mar 2021 | ScandiDos

Fortsatt utmanande marknad

Omsättningen sjönk med 11% y/y, och uppgick till 15,8 mkr (17,7 mkr), vilket var under vår förväntan om 18,6 mkr. Avvikelsen består i lägre volymer och en starkare krona. Däremot…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Dec 2020 | ScandiDos

Visar åter starka siffror

Omsättningen steg med 29% y/y, och uppgick till 16 mkr (12 mkr), vilket var över vår förväntan om 14 mkr. Starkare efterfrågebild är primära anledningen till avvikelsen. Bruttomarginalen steg till…

Läs analysen
| 14 Dec 2021 | ScandiDos

ScandiDos AB - Delårsrapport för…

VD Ord ” Under ScandiDos andra kvartal kunde vi se en fortsatt återhämtning på flera större asiatiska marknader där leverantörer av behandlingsmaskiner (linjäracceleratorer) ökade sina leveranser mot slutet av kvartalet.”,…

Läs hela nyheten
| 20 Oct 2021 | ScandiDos

ScandiDos: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA…

A. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas…

Läs hela nyheten
| 23 Sep 2021 | ScandiDos

ScandiDos AB - Delårsrapport för…

VD Ord ” Efter en stark avslutning av det fjärde kvartalet så fortsatte ScandiDos att in på det nya året leverera stabila volymer av system.”, säger Gustaf Piehl, VD ScandiDos…

Läs hela nyheten
| 21 Sep 2021 | ScandiDos

Kallelse till årsstämma i ScandiDos AB…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 oktober 2021 (den s.k. avstämningsdagen). Aktieägare som avser…

Läs hela nyheten
| 26 Jul 2021 | ScandiDos

ScandiDos: SCANDIDOS - Storägare köper…

RTI är ett väl etablerat bolag inom kvalitetssäkring för radiologi som är ett närliggande område till ScandiDos marknad, kvalitetssäkring för radioterapi. ”ScandiDos är ett intressant bolag med teknologisk höjd. RTI…

Läs hela nyheten
| 6 Jul 2021 | ScandiDos

ScandiDos selected as preferred QA…

The Pôle d’Imagerie et de Cancérologie du Pont Saint Vaast, a private hospital group located in the North of France, has four radiotherapy clinics with treatment machines from Accuray, Elekta…

Läs hela nyheten
| 29 Jun 2021 | ScandiDos

ScandiDos - Bokslutskommuniké för…

VD Ord ” Det fjärde kvartalet innebar ett styrkebesked från ScandiDos med tillväxt i såväl kvartalet som helåret trots en betydande motvind från valutor och en fortsatt besvärlig marknadssituation till…

Läs hela nyheten
| 10 Mar 2021 | ScandiDos

ScandiDos AB - Delårsrapport för…

VD Ord ” ScandiDos lyckades i kvartalet bibehålla ett stabilt flöde av affärer som, tillsammans med lägre omkostnader, resulterade i operationell lönsamhet.”, säger Gustaf Piehl, VD ScandiDos   Tredje Kvartalet…

Läs hela nyheten
| 4 Mar 2021 | ScandiDos

ScandiDos: Leading centers all over the…

Flagship product for use in magnetic fieldsScandiDos, a world-leading company in quality assurance of modern radiation therapy, has developed a new version of its flagship product Delta4 Phantom+ for use…

Läs hela nyheten
| 4 Mar 2021 | ScandiDos

ScandiDos: Leading centers all over the…

Flagship product for use in magnetic fieldsScandiDos, a world-leading company in quality assurance of modern radiation therapy, has developed a new version of its flagship product Delta4 Phantom+ for use…

Läs hela nyheten