AFFÄRSIDÉ

ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SDOS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 28 Sep 2021 | ScandiDos

Rapport för första kvartalet

  Omsättning minskar något Nettoomsättningen Q1’21/22 minskade 3 % y/y till 11,7 mkr, vilket underskred våra estimat om 13,8 mkr. Asien var avvaktande under Q4 och fortsatte trenden under Q1,…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jul 2021 | ScandiDos

Avslutar året med tillväxt

  Avslutar året med tillväxt ScandiDos redovisar intäkter för fjärde kvartalet som uppgår till 16 mkr (14,2 mkr) motsvarande en tillväxt y/y om 13%. Försäljningen var något under våra estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Mar 2021 | ScandiDos

Fortsatt utmanande marknad

Omsättningen sjönk med 11% y/y, och uppgick till 15,8 mkr (17,7 mkr), vilket var under vår förväntan om 18,6 mkr. Avvikelsen består i lägre volymer och en starkare krona. Däremot…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Dec 2020 | ScandiDos

Visar åter starka siffror

Omsättningen steg med 29% y/y, och uppgick till 16 mkr (12 mkr), vilket var över vår förväntan om 14 mkr. Starkare efterfrågebild är primära anledningen till avvikelsen. Bruttomarginalen steg till…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Jun 2020 | ScandiDos

COVID-19 drar ner försäljningen

COVID-19 drar ner försäljningen, omsättningen sjönk med 12% y/y, och uppgick till 14,2 mkr (16,1 mkr), vilket var under vår förväntan om 20 mkr. Avvikelsen var primärt drivet av COVID-19…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Mar 2020 | ScandiDos

Växer men inte snabbt nog

  5% försäljningstillväxt Försäljningen steg 5% till 17,7 mkr (16,9), drivet av stark efterfrågan av Delta4 Phantom+ primärt från den asiatiska marknaden. Dock var försäljningen under vår förväntan på 23…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Dec 2019 | ScandiDos

Starkare efterfrågebild

Försäljningen i Q2’19/20 (aug-okt) steg till 12,5 mkr (8,7). Vi hade dock räknat med 13,9 mkr. Avvikelsen förklaras primärt av en något lägre systemförsäljning. Däremot var påverkan från produktmix samt…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Rapporter | 20 Oct 2021 | ScandiDos

ScandiDos: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA…

A. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Sep 2021 | ScandiDos

ScandiDos AB - Delårsrapport för…

VD Ord ” Efter en stark avslutning av det fjärde kvartalet så fortsatte ScandiDos att in på det nya året leverera stabila volymer av system.”, säger Gustaf Piehl, VD ScandiDos…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Sep 2021 | ScandiDos

Kallelse till årsstämma i ScandiDos AB…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 oktober 2021 (den s.k. avstämningsdagen). Aktieägare som avser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jul 2021 | ScandiDos

ScandiDos: SCANDIDOS - Storägare köper…

RTI är ett väl etablerat bolag inom kvalitetssäkring för radiologi som är ett närliggande område till ScandiDos marknad, kvalitetssäkring för radioterapi. ”ScandiDos är ett intressant bolag med teknologisk höjd. RTI…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2021 | ScandiDos

ScandiDos selected as preferred QA…

The Pôle d’Imagerie et de Cancérologie du Pont Saint Vaast, a private hospital group located in the North of France, has four radiotherapy clinics with treatment machines from Accuray, Elekta…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Jun 2021 | ScandiDos

ScandiDos - Bokslutskommuniké för…

VD Ord ” Det fjärde kvartalet innebar ett styrkebesked från ScandiDos med tillväxt i såväl kvartalet som helåret trots en betydande motvind från valutor och en fortsatt besvärlig marknadssituation till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Mar 2021 | ScandiDos

ScandiDos AB - Delårsrapport för…

VD Ord ” ScandiDos lyckades i kvartalet bibehålla ett stabilt flöde av affärer som, tillsammans med lägre omkostnader, resulterade i operationell lönsamhet.”, säger Gustaf Piehl, VD ScandiDos   Tredje Kvartalet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Mar 2021 | ScandiDos

ScandiDos: Leading centers all over the…

Flagship product for use in magnetic fieldsScandiDos, a world-leading company in quality assurance of modern radiation therapy, has developed a new version of its flagship product Delta4 Phantom+ for use…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Mar 2021 | ScandiDos

ScandiDos: Leading centers all over the…

Flagship product for use in magnetic fieldsScandiDos, a world-leading company in quality assurance of modern radiation therapy, has developed a new version of its flagship product Delta4 Phantom+ for use…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Dec 2020 | ScandiDos

Penser Access: ScandiDos - Visar åter…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sdos_20201217.pdf  Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
28 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
2 Oct 2017 | Årsstämma 2016
3 Oct 2017 | Årligutdelning 2016
28 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
2 Oct 2018 | Årsstämma 2017
3 Oct 2018 | Årligutdelning
14 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
22 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
12 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
8 Oct 2019 | Årsstämma 2019
8 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
9 Oct 2019 | Årligutdelning
10 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Jun 2020 | Bokslutskommuniké 2020
16 Dec 2020 | Kvartalsrapport 2021-Q2
10 Mar 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
29 Jun 2021 | Bokslutskommuniké 2021
23 Sep 2021 | Kvartalsrapport 2022-Q1
20 Oct 2021 | Årsstämma 2021
21 Oct 2021 | Årligutdelning
14 Dec 2021 | Kvartalsrapport 2022-Q2
11 Mar 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner