AFFÄRSIDÉ

ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SDOS

WEBBPLATS

Senaste analysen | 18 Mar 2019 | ScandiDos

Lansering av Delta4 Phantom+ MR

Försäljningen i Q3’18/19 (nov-jan) steg till 16,9 mkr (11,6), vilket var 3% under vår förväntan på 17,5 mkr. Avvikelsen förklaras primärt av att vi räknat med en något större order…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2019 | ScandiDos

En strålande stjärna tänds i Mexiko

Scandidos rapport för andra kvartalet var svagare än vi väntat oss på grund av långa beslutsprocesser hos kunder, regulatoriska krav i Kina samt nedskrivning av varulager. En ljuspunkt är att…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Sep 2018 | ScandiDos

Svag start på det nya verksamhetsåret

Försäljningen sjönk till SEKm 7,1 (9,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 14. Avvikelsen förklaras till stor del av att kundernas beslutsprocess tar lång tid och därmed inte har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Jun 2018 | ScandiDos

Avslutar året på topp

Försäljningen steg till SEKm 18,7 (11,5), vilket var över vår förväntan om SEKm 17. Tillväxtökningen förklaras primärt av att försäljningen av Delta4 Discover tar fart igen efter en svag Q3…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Mar 2018 | ScandiDos

Produktionsstörning drog ned försä…

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Dec 2017 | ScandiDos

Varian ger tummen upp

Under kvartalet sjönk omsättningen till SEKm 10,5 (11,3), vilket motsvarade en minskning om 7% y/y och var under vår förväntan om SEKm 14. Primärt var den amerikanska marknaden som upplevde…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Oct 2017 | ScandiDos

Ökad andel repetitiva intäkter

Under kvartalet steg omsättningen till SEKm 9,7 (9,2), vilket motsvarade en ökning om 5% y/y och var något under vår förväntan om SEKm 11. Primärt var den europeiska marknaden något…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 10 May 2019 | ScandiDos

ScandiDos offentliggör prospekt och ny…

ProspektDet prospekt som ScandiDos har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2019 | ScandiDos

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Antagande av ny bolagsordning Den extra bolagsstämman beslutade att ändra lydelsen av bestämmelserna i bolagsordningen avseende gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) enligt följande.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2019 | ScandiDos

ScandiDos tar order på första Delta4…

VD Görgen Nilsson ScandiDos senaste produkt Delta4Phantom+ MR har fått stor uppmärksamhet på marknaden och vi kan nu meddela att Akademiska sjukhuset i Uppsala, som är först i Sverige med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Apr 2019 | ScandiDos

ScandiDos har fått FDA 510(k) godkä…

VD Görgen Nilsson ScandiDos har idag fått FDA 510(k) godkännande på sitt pre-treatment system, Delta4Phantom+ MR och därmed öppnar sig USA marknaden som utgör minst 40% av världsmarknaden. MR-linac tekniken…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Apr 2019 | ScandiDos

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 april 2019 (avstämningsdagen). Aktieägare som avser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Apr 2019 | ScandiDos

ScandiDos AB (publ) offentliggör fö…

Bakgrund och motiv ScandiDos har en stark position inom kvalitetssäkring av strålterapi. Varumärke Delta4är starkt och ScandiDos produkter är kända som effektiva högkvalitetsprodukter. Bolagets huvudprodukt, Delta4Phantom+, finns idag installerad hos…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Mar 2019 | ScandiDos

Penser Access: ScandiDos - Lansering av…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sdos_20190318.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Mar 2019 | ScandiDos

Information om ScandiDos rörelsekapital…

VD Görgen Nilsson Under gårdagen publicerade ScandiDos delårsrapporten för perioden maj 2018 t.o.m. januari 2019. Vid utgången av perioden uppgick bolagets likvida medel till 2,7 Mkr, vilket bedöms motsvara bolagets…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Mar 2019 | ScandiDos

ScandiDos: Delårsrapport för perioden…

VD har ordet ScandiDos försäljning återhämtade sig med besked under tredje kvartalet och tappet mot föregående år hämtades in och uppnådde 3% högre försäljning för tre kvartal. Andelen uppgraderingar till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Mar 2019 | ScandiDos

ScandiDos frisläpper ny produkt för…

VD Görgen Nilsson ScandiDos frisläpper idag sitt pre-treatment system, Delta4Phantom+ MR, för att nu även möjliggöra högkvalitativ kvalitetssäkring vid behandling med den nya behandlingstekniken MR-linacs. Denna nya behandlingsteknik medger strålbehandling…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
28 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
2 Oct 2017 | Årsstämma 2016
3 Oct 2017 | Årligutdelning 2016
28 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
2 Oct 2018 | Årsstämma 2017
3 Oct 2018 | Årligutdelning
14 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
22 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner