AFFÄRSIDÉ

Bostäder och samhällsfastigheter i Norden är Samhällsbyggnadsbolagets primära fokus. Genom att äga och förvalta fastigheter långsiktigt samtidigt som stor vikt läggs vid att bolaget har ett starkt kassaflöde (motsvarande 80% av värdet) kan verksamheten drivas och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden.

Bransch: Finans och Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: SBB

 WEBBPLATS

PENSER PLAY

Senaste analysen | 24 Feb 2021 | SBB i Norden

Fortsatt undervärderad

Stabila siFFror Hyresintäkterna för helåret uppgick till 5 121 mkr, något under våra estimat om 5 246 mkr. Vi bedömer att timing i tillträden är den största orsaken till avvikelsen.…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Dec 2020 | SBB i Norden

Drar tillbaka budet på Entra

Med anledning av resultatet i sin due diligence-granskning har SBB dragit tillbaka sitt bud på det norska fastighetsbolaget Entra. Vi drar tillbaka våra justeringar som uppkom när vi konsoliderade Entra.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2020 | SBB i Norden

Lägger bud på Entra

SBB har lagt ett bud på 165 NOK per aktie i det norska fastighetsbolaget Entra. Budet motsvarar en premie om 14,8% mot stängning och ett premie om 3,1% mot EPRA-NAV…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2020 | SBB i Norden

Förvärvar Sveabostäder

SBB förvärvar det svenska fastighetsbolaget Sveafastigheter för 2 770 mkr. Förvärvet finansieras till 50% med befintliga likvida medel och 50% med en riktad nyemission till en kurs om 31,1 kr.…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Nov 2020 | SBB i Norden

Mer värdeökningar att vänta

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 204 mkr mot våra estimat om 1 193 mkr. FFO uppgick till 667 mkr vs vårt estimat om 640 mkr. EPRA-nav till följd av…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2020 | SBB i Norden

Visar stabilitet och beslutsamhet i…

Hyresintäkterna i Q2 uppgick till 1 323 mkr och driftsnettot till 922 mkr, siffrorna var något över våra estimat. FFO uppgick till 605 mkr, något lägre än vårt estimat om…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2020 | SBB i Norden

Stark kassa, stabila hyresintäkter

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 341 mkr och driftsnettot till 895 mkr. Detta var det första kvartalet där förvärvet av Hemfosa konsoliderades. Förvaltningsresultatet uppgick till 319 mkr, detta belastas…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 24 Feb 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

The Offer is subject to a 90% minimum acceptance condition. SBB hereby announces that the minimum acceptance condition will not be waived by SBB due to an overall consideration whereby…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Erbjudandet är föremål för ett acceptansvillkor om minst 90 procent. SBB offentliggör härmed att acceptansvillkoret inte kommer att frånfallas av SBB, baserat på en allmän bedömning där SBB inte finner…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Feb 2021 | SBB i Norden

Bulletin from extraordinary general…

The general meeting resolved to introduce a long-term incentive program by issuing warrants in accordance with the board’s proposal. The general meeting resolved in accordance with the board’s proposal and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Feb 2021 | SBB i Norden

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och med stöd av bolagsordningen att minska…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Feb 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,…

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): ÅRET I KORTHET Hyresintäkterna ökade till 5 121 mkr (1 996). Driftsöverskottet ökade till 3 479 mkr (1 265). Kassaflöde från den löpande verksamheten före…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Feb 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): YEAR IN BRIEF Rental income increased to SEK 5,121m (1,996). The operating surplus increased to SEK 3,479m (1,265). Cash flow from operating activities before changes…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Feb 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 december 2020 ett förvärv motsvarande 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus i Norden AB (publ)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Feb 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs. Rapporten kommer att finnas tillgänglig här: https://corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Feb 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

The presentation will be held in English and will be concluded with a Q&A session. Questions can be asked on the conference call or in written form through the webcast.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jan 2021 | SBB i Norden

Change in number of shares and votes in…

On 23 December 2020, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) announced completion of 44.2 percent of the shares and votes in Offentliga Hus as well as, in relation thereto, a…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Årligutdelning
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Feb 2021 | Extrastämma 2021
30 Mar 2021 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2021 | Årsstämma 2020
27 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
29 Jun 2021 | Kvartalsutdelning
15 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Sep 2021 | Kvartalsutdelning
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
29 Dec 2021 | Kvartalsutdelning
30 Mar 2022 | Kvartalsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner