AFFÄRSIDÉ

Bostäder och samhällsfastigheter i Norden är Samhällsbyggnadsbolagets primära fokus. Genom att äga och förvalta fastigheter långsiktigt samtidigt som stor vikt läggs vid att bolaget har ett starkt kassaflöde (motsvarande 80% av värdet) kan verksamheten drivas och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden.

Bransch: Finans och Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: SBB

 WEBBPLATS

Senaste analysen | 2 May 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger h…

Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 429 mkr och driftsöverskottet till 240 mkr. Driftsöverskottet var något lägre än våra och marknadens förväntningar och förvaltningsresultatet uppgick till 106 mkr, vilket också…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Investment Grade ett troligt betyg till…

SBB avslutar 2018 starkt, hyresintäkterna uppgick till 1 680 mkr för 2018, i linje med våra och marknadens estimat. Driftsöverskottet uppgick till 1 071 mkr. Under kvartalet har samhällsfastigheter till…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver…

SBBs hyresintäkter i tredje kvartalet uppgår till SEKm 427, en ökning med 4% mot Q2’18. På 9-månaders basis uppgår hyresintäkterna till SEKm 1 227. Driftsnettot för samma period uppgår till…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jul 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Ett högintensivt kvartal

SBB fortsätter att växa, hyresintäkterna för H1 2018 uppgick till SEKm 800, en kraftig ökning från samma period förra året då hyresintäkterna uppgick till SEKm 584,5. Under kvartalet har man…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Yieldgap och substansrabatt två…

SBB rapporterar ett resultat i linje med våra förväntningar. Precis som för resten av fastighetsbranschen drabbas SBB av den kalla vintern med en något lägre överskottsgrad som följd. Bolaget har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Överraskande utdelning och fortsatt…

SBB överraskar marknaden med att betala utdelning om SEK 0,1 på 2017 års vinst, detta motsvarar en direktavkastning om 1,4%. Det belyser vilken potentiell högutdelare bolaget är. Bolaget har inlett…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2017 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

En potentiell högutdelare till…

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden är ett relativt nytt fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Bolaget har under en kort tid förvärvat samhällsfastigheter i Norge och Sverige samt bostadsfastigheter i Sverige för ca SEKbn 22.…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 26 Jun 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Further, SBB has issued a SEK 500m senior unsecured green bonds under its EMTN Programme. The bonds have a tenor of three years and carry a floating interest rate of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jun 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har…

SBB har därutöver emitterat 500 mkr icke säkerställda gröna obligationer under dess EMTN-program. Obligationerna har en löptid på tre år och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m +…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jun 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Vid extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget”) den 24 juni 2019 fattades följande beslut. Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier, b) minskning av aktiekapitalet genom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jun 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

The total lettable area in the portfolio is approximately 61,900 sq.m. and 96% of the rental income is generated directly from the state, the county council or the municipality where…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jun 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB fö…

Portföljen omfattar totalt ca 61 900 kvm uthyrningsbar yta där 96 % förhyrs direkt till stat, kommun eller landsting, varav Bodens kommun förhyr 90% av den uthyrningsbara ytan. Fastigheterna utgörs av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jun 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB fö…

Hyresintäkterna uppgår till 73,9 mkr och driftnettot till 53,3 mkr. ”Vi har de senaste veckorna stärkt vår position i Nordens största städer och detta förvärv i Malmöregionen stärker vår position…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jun 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Rental income is SEK 73.9m and net operating income is SEK 53.3m. ”During the last few weeks we have strengthened our position in the largest cities in the Nordics and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

The portfolio is fully let and the properties are located in attractive and central locations in Sweden’s fifth largest city, Linköping. 97 per cent of the rental income is generated…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB fö…

Fastigheterna, som är fullt uthyrda, ligger i attraktiva och centrala lägen i Sveriges femte största stad Linköping. Hyresintäkterna generas till 97% från verksamheter som finansieras av offentliga medel, varav 88%…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Anmälan m.m.  För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 juni 2019, dels senast…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner