AFFÄRSIDÉ

Bostäder och samhällsfastigheter i Norden är Samhällsbyggnadsbolagets primära fokus. Genom att äga och förvalta fastigheter långsiktigt samtidigt som stor vikt läggs vid att bolaget har ett starkt kassaflöde (motsvarande 80% av värdet) kan verksamheten drivas och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden.

Bransch: Finans och Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: SBB

 WEBBPLATS

Senaste analysen | 17 Jul 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Ett högintensivt kvartal

SBB fortsätter att växa, hyresintäkterna för H1 2018 uppgick till SEKm 800, en kraftig ökning från samma period förra året då hyresintäkterna uppgick till SEKm 584,5. Under kvartalet har man…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Yieldgap och substansrabatt två…

SBB rapporterar ett resultat i linje med våra förväntningar. Precis som för resten av fastighetsbranschen drabbas SBB av den kalla vintern med en något lägre överskottsgrad som följd. Bolaget har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Överraskande utdelning och fortsatt…

SBB överraskar marknaden med att betala utdelning om SEK 0,1 på 2017 års vinst, detta motsvarar en direktavkastning om 1,4%. Det belyser vilken potentiell högutdelare bolaget är. Bolaget har inlett…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2017 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

En potentiell högutdelare till…

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden är ett relativt nytt fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Bolaget har under en kort tid förvärvat samhällsfastigheter i Norge och Sverige samt bostadsfastigheter i Sverige för ca SEKbn 22.…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
2016 2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 187 1339 1671 1733 1776
EBIT (mkr) 1224 3135 1337 1366 1404
Vinst före skatt (mkr) 1224 3135 1337 1366 1404
EPS, justerad (kr) 0 0 0 1
EV/Försäljning (x) 73 13 12 12 11
EV/EBITDA (x) 150 20 18 17 17
EV/EBIT (x) 11 5 15 15 14
P/E (x) 13 10 9 9

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av de nyckeltal som Erik Penser Banks analytiker estimerar, både historiska och framåtblickande.

Visa fler nyckeltal
Pressreleaser | 12 Oct 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB…

SBB kommer att äga hela fastigheten inklusive hotell och hyra ut den till Skellefteå kommun. Fastigheten förvärvas för 1 050 mkr och betalning sker när bygget är klart och byggnaden börjar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Oct 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB fö…

I de två samhällsfastigheterna, med en total uthyrbar area om 5 174 kvadratmeter, bedrivs bl.a. utbildning och LSS-boende. Största hyresgäst är Höganäs kommun som svarar för 88% av de totala…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Oct 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

SBB and Phoenix has entered into an…

The Company and Phoenix Insurance Company have agreed that the Company shall repurchase 17,500,000 warrants for a total purchase price of SEK 93.07m. According to the agreement, SEK 85.75m of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Oct 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

SBB och Phoenix har ingått avtal om…

Bolaget och Phoenix Insurance Company har kommit överens om att Bolaget ska återköpa 17 500 000 teckningsoptioner till en total köpeskilling om 93,07 mkr. Enligt avtalet skall 85,75 mkr av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Oct 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

SBB issues hybrid bonds of SEK 100m

The hybrid bonds are perpetual instruments and are reported as equity and will also strengthen SBB from a rating perspective, as communicated by S&P in their latest report. SBB thereby…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Oct 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB…

Hybridobligationerna har en evig löptid och redovisas som eget kapital och kommer även att stärka SBB:s ställning ur ett ratingperspektiv, vilket S&P kommunicerat i sin senaste analys. SBB fortsätter därmed…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Oct 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden lä…

Erbjudandet i sammandrag SBB erbjuder, för varje preferensaktie i Karlbergsvägen 77, 2,7742 stamaktier av serie D i SBB.[3] ( http://connect.ne.cision.com#_ftn3 ) Erbjudandet innebär en premie om, baserat på ett uppskattat värde…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Oct 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Kallelse till extra bolagsstämma i Samh…

Anmälan m m  För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare; dels                vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 oktober 2018, dels               …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Sep 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sä…

De 39 fastigheterna är belägna centralt i kommunerna Oskarshamn, Västervik, Nyköping, Karlskrona, Hudiksvall, Karlstad, Älvdalen, Malung-Sälen, Motala, Hedemora, Tomelilla, Hörby, Ludvika, Skövde, Ovanåker, Helsingborg, Flen, Norrköping, Torsby, Hagfors & Svalöv.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Sep 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB…

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Reg. No. 556981-7660 (”SBB” or the ”Issuer”) today announces the final results of its invitation dated 24 September 2018 to the holders of its outstanding…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner