AFFÄRSIDÉ

Bostäder och samhällsfastigheter i Norden är Samhällsbyggnadsbolagets primära fokus. Genom att äga och förvalta fastigheter långsiktigt samtidigt som stor vikt läggs vid att bolaget har ett starkt kassaflöde (motsvarande 80% av värdet) kan verksamheten drivas och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden.

Bransch: Finans och Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: SBB B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 16 Jul 2021 | SBB i Norden

Höjd guidance leder till nytt motiverat…

  Stabila siffror Hyresintäkterna i Q2 uppgick till 1 451 mkr, en ökning med ca 9,6% y/y. Förvaltningsresultatet uppgick till 827 mkr mot marknadens förväntning om 871 mkr. Avvikelsen kan…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2021 | SBB i Norden

Guidance leder till höjning av…

  Stabila siffror Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 325 mkr. Siffran var i linje med estimaten. FFO uppgick till 615 mkr vilket var ca 100 mkr under marknadens förväntningar.…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2021 | SBB i Norden

Fortsatt undervärderad

Stabila siFFror Hyresintäkterna för helåret uppgick till 5 121 mkr, något under våra estimat om 5 246 mkr. Vi bedömer att timing i tillträden är den största orsaken till avvikelsen.…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Dec 2020 | SBB i Norden

Drar tillbaka budet på Entra

Med anledning av resultatet i sin due diligence-granskning har SBB dragit tillbaka sitt bud på det norska fastighetsbolaget Entra. Vi drar tillbaka våra justeringar som uppkom när vi konsoliderade Entra.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2020 | SBB i Norden

Lägger bud på Entra

SBB har lagt ett bud på 165 NOK per aktie i det norska fastighetsbolaget Entra. Budet motsvarar en premie om 14,8% mot stängning och ett premie om 3,1% mot EPRA-NAV…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2020 | SBB i Norden

Förvärvar Sveabostäder

SBB förvärvar det svenska fastighetsbolaget Sveafastigheter för 2 770 mkr. Förvärvet finansieras till 50% med befintliga likvida medel och 50% med en riktad nyemission till en kurs om 31,1 kr.…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Nov 2020 | SBB i Norden

Mer värdeökningar att vänta

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 204 mkr mot våra estimat om 1 193 mkr. FFO uppgick till 667 mkr vs vårt estimat om 640 mkr. EPRA-nav till följd av…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 27 Jul 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Arlandastad Group has a property value amounting to approximately SEK 6bn consisting of investment properties and approximately 240 ha of land (of which 40 ha is a lease) around Arlanda. The…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jul 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Arlandastad Group har ett fastighetsvärde uppgående till ca 6 mdkr bestående av förvaltningsfastigheter och ca 240 ha mark (varav 40 ha arrende) kring Arlanda. Bolaget har idag en byggrättsportfölj om…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Jul 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): Interim Report January – June 2021 in brief: Rental income was SEK 2,776m (2,664). The operating surplus was SEK 1,876m (1,817). Cash flow from operating…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Jul 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,…

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2021 I KORTHET Hyresintäkterna var 2 776 mkr (2 664). Driftsöverskottet var 1 876 mkr (1 817). Kassaflöde från den löpande verksamheten före…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jul 2021 | SBB i Norden

Inbjudan till presentation av Samhä…

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs. Rapporten kommer att finnas tillgänglig här:  https://corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jul 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

The presentation will be held in English and will be concluded with a Q&A session. Questions can be asked on the conference call or in written form through the webcast.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”SBB continues to expand in well-located community properties and residentials in Stockholm and the metropolitan regions”, says Oscar Lekander, Head of Business Development, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. For further information,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”SBB fortsätter att expandera inom vällokaliserade samhällsfastigheter och bostäder i Stockholm och storstadsregionerna,” säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jun 2021 | SBB i Norden

Förändring i antal aktier och röster…

Den 28 juni 2021 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) utfallet av inbjudan (”Inbjudan”) till innehavare av efterställda tvingande konvertibler som förfaller 2023 att utnyttja deras frivilliga konverteringsrätt såsom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jun 2021 | SBB i Norden

Change in number of shares and votes in…

On 28 June 2021, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) announced the outcome of the invitation (the ”Invitation”) to holders of subordinated mandatory convertible notes due 2023 to exercise their…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Årligutdelning
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Feb 2021 | Extrastämma 2021
30 Mar 2021 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2021 | Årsstämma 2020
27 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 May 2021 | Årsstämma 2020
5 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
29 Jun 2021 | Kvartalsutdelning
15 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Sep 2021 | Kvartalsutdelning
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
4 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
29 Dec 2021 | Kvartalsutdelning
23 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
30 Mar 2022 | Kvartalsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner