AFFÄRSIDÉ

Bostäder och samhällsfastigheter i Norden är Samhällsbyggnadsbolagets primära fokus. Genom att äga och förvalta fastigheter långsiktigt samtidigt som stor vikt läggs vid att bolaget har ett starkt kassaflöde (motsvarande 80% av värdet) kan verksamheten drivas och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden.

Bransch: Finans och Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: SBB

 WEBBPLATS

PENSER PLAY

Senaste analysen | 6 May 2021 | SBB i Norden

Guidance leder till höjning av…

  Stabila siffror Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 325 mkr. Siffran var i linje med estimaten. FFO uppgick till 615 mkr vilket var ca 100 mkr under marknadens förväntningar.…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2021 | SBB i Norden

Fortsatt undervärderad

Stabila siFFror Hyresintäkterna för helåret uppgick till 5 121 mkr, något under våra estimat om 5 246 mkr. Vi bedömer att timing i tillträden är den största orsaken till avvikelsen.…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Dec 2020 | SBB i Norden

Drar tillbaka budet på Entra

Med anledning av resultatet i sin due diligence-granskning har SBB dragit tillbaka sitt bud på det norska fastighetsbolaget Entra. Vi drar tillbaka våra justeringar som uppkom när vi konsoliderade Entra.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2020 | SBB i Norden

Lägger bud på Entra

SBB har lagt ett bud på 165 NOK per aktie i det norska fastighetsbolaget Entra. Budet motsvarar en premie om 14,8% mot stängning och ett premie om 3,1% mot EPRA-NAV…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2020 | SBB i Norden

Förvärvar Sveabostäder

SBB förvärvar det svenska fastighetsbolaget Sveafastigheter för 2 770 mkr. Förvärvet finansieras till 50% med befintliga likvida medel och 50% med en riktad nyemission till en kurs om 31,1 kr.…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Nov 2020 | SBB i Norden

Mer värdeökningar att vänta

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 204 mkr mot våra estimat om 1 193 mkr. FFO uppgick till 667 mkr vs vårt estimat om 640 mkr. EPRA-nav till följd av…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2020 | SBB i Norden

Visar stabilitet och beslutsamhet i…

Hyresintäkterna i Q2 uppgick till 1 323 mkr och driftsnettot till 922 mkr, siffrorna var något över våra estimat. FFO uppgick till 605 mkr, något lägre än vårt estimat om…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 12 May 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

In addition, SBB has entered into a cooperation agreement with Svenska Stadsbyggen for the construction of six elderly care homes with a total area of approximately 43,000 sq.m. and an…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

SBB har därutöver ingått samarbetsavtal med Svenska Stadsbyggen kring uppförande av sex äldreboende med en total area om cirka 43 000 kvm och ett årligt hyresvärde om cirka 81,5 mkr genererande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2021 | SBB i Norden

Bulletin from the 2021 Annual General…

In view of the risk of spreading Covid-19 and government regulations and advice, the Annual General Meeting was conducted by advance vote only (so-called postal voting) on the basis of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2021 | SBB i Norden

Årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i…

Vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 5 maj 2021 beslutades bl.a. följande: Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): Interim Report January – March 2021 in brief: Rental income was SEK 1,325m (1,341). Operating surplus was SEK 858m (895). Cash flow from operating activities…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,…

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2021 I KORTHET Hyresintäkterna var 1 325 mkr (1 341). Driftsöverskottet var 858 mkr (895). Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

SBB offentliggjorde den 18 december 2020 ett förvärv motsvarande 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”). Den 23 december 2020 offentliggjorde…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2021 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

On 18 December 2020, SBB announced an acquisition corresponding to 54.3 percent of the total shares and votes in Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”). On 23 December…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2021 | SBB i Norden

Förändring i antal aktier och röster…

Den 23 februari 2021 beslutade extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) om inlösen av samtliga preferensaktier i Bolaget med stöd av ett inlösenförbehåll i bolagsordningen.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2021 | SBB i Norden

Change in number of shares and votes in…

On 23 February 2021, an Extraordinary General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” or the ”Company”) resolved on the redemption of all preference shares in the Company in…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Årligutdelning
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Feb 2021 | Extrastämma 2021
30 Mar 2021 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2021 | Årsstämma 2020
27 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 May 2021 | Årsstämma 2020
5 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
29 Jun 2021 | Kvartalsutdelning
15 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Sep 2021 | Kvartalsutdelning
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
29 Dec 2021 | Kvartalsutdelning
30 Mar 2022 | Kvartalsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner