AFFÄRSIDÉ

Bostäder och samhällsfastigheter i Norden är Samhällsbyggnadsbolagets primära fokus. Genom att äga och förvalta fastigheter långsiktigt samtidigt som stor vikt läggs vid att bolaget har ett starkt kassaflöde (motsvarande 80% av värdet) kan verksamheten drivas och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden.

Bransch: Finans och Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: SBB

 WEBBPLATS

Senaste analysen | 1 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver…

SBBs hyresintäkter i tredje kvartalet uppgår till SEKm 427, en ökning med 4% mot Q2’18. På 9-månaders basis uppgår hyresintäkterna till SEKm 1 227. Driftsnettot för samma period uppgår till…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jul 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Ett högintensivt kvartal

SBB fortsätter att växa, hyresintäkterna för H1 2018 uppgick till SEKm 800, en kraftig ökning från samma period förra året då hyresintäkterna uppgick till SEKm 584,5. Under kvartalet har man…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Yieldgap och substansrabatt två…

SBB rapporterar ett resultat i linje med våra förväntningar. Precis som för resten av fastighetsbranschen drabbas SBB av den kalla vintern med en något lägre överskottsgrad som följd. Bolaget har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Överraskande utdelning och fortsatt…

SBB överraskar marknaden med att betala utdelning om SEK 0,1 på 2017 års vinst, detta motsvarar en direktavkastning om 1,4%. Det belyser vilken potentiell högutdelare bolaget är. Bolaget har inlett…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2017 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

En potentiell högutdelare till…

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden är ett relativt nytt fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Bolaget har under en kort tid förvärvat samhällsfastigheter i Norge och Sverige samt bostadsfastigheter i Sverige för ca SEKbn 22.…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 29 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB fö…

I Luleåfastigheten, Porsön 1:403 bedrivs utbildningsverksamhet med kommunen som största hyresgäst och fastigheten Grönskogen 7 i Sundbyberg inrymmer ett äldreboende med Vardaga som hyresgäst. Den uthyrbara arean uppgår sammanlagt till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Tillägg till Erbjudandehandlingen…

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 4 oktober 2018 ett partiellt offentligt erbjudande till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Karlbergsvägen 77”) om att förvärva samtliga preferensaktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Prospekt avseende inbjudan till teckning…

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 2 november 2018 ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare i SBB om att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB…

I syfte att optimera sin kapitalstruktur med målsättningen att ytterligare stärka Bolagets eget kapital och kreditbetyg, avser Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget” eller ”SBB”) att erbjuda innehavare av utestående…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB…

Adrian Westman har tidigare varit IR- och informationschef på Nordnet, SBAB och Evolution Gaming, och har närmast i tid fyllt funktionen som IR-chef för Instalco Intressenter. Rollen som IR-chef utförs…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

SBB appoints Head of Investor Relations

Adrian Westman was previously IR and Head of Corporate Communications at Nordnet, SBAB and Evolution Gaming and most recently Head of Investor Relations at Instalco Intressenter. The role as Head…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Inbjudan till Samhällsbyggnadsbolagets…

VD Ilija Batljan kommer under kapitalmarknadsdagen att presentera bolagets strategi, verksamhet och framtidsplaner tillsammans med bolagets ledningsgrupp. Presentationerna kommer att hållas på svenska och en inspelad webcast kommer att finnas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier, och bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Erbjudandehandling avseende SBB:s…

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på SBB:s webbplats (www.sbbnorden.se) och SEB:s webbplats (www.sebgroup.com/prospectuses). En förtryckt anmälningssedel och ett förfrankerat svarskuvert kommer att sändas till preferensaktieägare i Karlbergsvägen 77 vars innehav…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2018 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ing…

”Oscar Properties har gjort stora avtryck på den svenska bostadsmarknaden genom grundarens entreprenörskap och fokus på arkitektur och design och vi bidrar gärna till bygget av kvalitetsbostäder i hela Sverige.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner