AFFÄRSIDÉ

Bostäder och samhällsfastigheter i Norden är Samhällsbyggnadsbolagets primära fokus. Genom att äga och förvalta fastigheter långsiktigt samtidigt som stor vikt läggs vid att bolaget har ett starkt kassaflöde (motsvarande 80% av värdet) kan verksamheten drivas och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden.

Bransch: Finans och Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: SBB B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 5 Jun 2023 | SBB i Norden

Analyskommentar - Strategisk översyn av…

  Sänkt kreditbetyg och strategisk översyn från styrelsen I samband med att SBB fick ett sänkt kreditbetyg ifrån Fitch den 26e maj meddelade bolagets styrelse att man har startat en…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 May 2023 | SBB i Norden

Utdelningsbesked och sänkt kreditbetyg…

  S&P sänker kreditbetyg till BB+ med negativa utsikter S&P har sänkt SBBs kreditbetyg till BB+ med negativa utsikter. Detta innebär att SBB förlorar sin Investment Grade-status hos rating institutet.…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 May 2023 | SBB i Norden

Analyskommentar - S&P sänker…

  S&P Sänker kreditbetyg till BB+ med negativa utsikter S&P har sänkt SBBs kreditbetyg till BB+ med negativa utsikter. Detta innebär att SBB förlorar sin Investment Grade-status hos rating institutet.…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2023 | SBB i Norden

Indexeringar stärker driftsnettot

  Genomför indexeringar och lämnar guidning för driftsnetto Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 725 mkr, vilket motsvarar en ökning om 9,9% i jämförbart bestånd. Vi ser således att SBB…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2023 | SBB i Norden

Analyskommentar - Avser genomföra en f…

  Bolaget avser att genomföra en företrädesemission av D-aktier till ett värde av 2 630 mkr. Företrädesrätt gäller ägare av samtliga aktieslag. Teckningskursen kommer uppgå till 16 kr vilket är…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2023 | SBB i Norden

Analyskommentar - Stark utveckling i…

  SBB hyresintäkterna uppgick till 1 725 mkr i kvartalet vilket motsvarar en ökning om 9,9% i jämförbart bestånd. Vi ser således att SBB har lyckats väl med att genomföra…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2023 | SBB i Norden

Renodling fortsatt prioritet för…

  Nedskrivningar av fastighetsvärden dominerar rapporten Hyresintäkterna i kvartalet var 1 850 mkr. Driftsnettot var 1 105 mkr, vilket motsvarar en överskottsgrad om 60%. Resultatet före värdeförändringar av fastigheter och…

Läs analysen
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”Arbetet med den strategiska översynen fortskrider oförändrat och enligt plan. Med Leiv Synnes som ny verkställande direktör tillförs SBB en ny, mycket kvalificerad kraft som med fullt fokus kan leda…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”The work on the strategic review is proceeding unchanged and according to plan. With Leiv Synnes as the new CEO, SBB gains a new, highly qualified force that can manage…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

För ytterligare information, vänligen kontakta:Helena Lindahl, Treasury director & IR, ir@sbbnorden.se. Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014).…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

For further information, please contact:Helena Lindahl, Treasury director & IR, ir@sbbnorden.se This information constitutes insider information that Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)  is obliged to make public pursuant to the EU…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | SBB i Norden

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Instrument SE0009554454 B Ordinary Shares, D Ordinary Shares Innehavare Morgan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | SBB i Norden

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget…

Som ett led i denna strategiska översyn kommer styrelsen att överväga alternativ som kan generera maximalt värde för SBB:s aktieägare. Sådana alternativ kan inkludera en försäljning av bolaget, affärssegment eller…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | SBB i Norden

The Board of Directors of Samhä…

As part of this strategic review, the Board of Directors will consider options that can deliver maximum value for SBB’s shareholders. Such options could include a sale of the company,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

The change of presentation is made to achieve a consistent financial reporting for all interim periods and the full-year 2023 and as a consequence of the sale of shares in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Den uppdaterade uppställningen görs för att uppnå en konsekvent finansiell rapportering för samtliga delårsperioder och helåret 2023 samt till följd av avyttringen av aktier i JM, ett innehav som inte…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | SBB i Norden

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Instrument SE0009554454 B Ordinary Shares, D Ordinary shares Innehavare Morgan…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Jun 2023 | Extrastämma 2023
29 Jun 2023 | Månadsutdelning
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Jul 2023 | Månadsutdelning
30 Aug 2023 | Månadsutdelning
28 Sep 2023 | Månadsutdelning
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Oct 2023 | Månadsutdelning
29 Nov 2023 | Månadsutdelning
28 Dec 2023 | Månadsutdelning
30 Jan 2024 | Månadsutdelning
28 Feb 2024 | Månadsutdelning
26 Mar 2024 | Månadsutdelning