AFFÄRSIDÉ

Bostäder och samhällsfastigheter i Norden är Samhällsbyggnadsbolagets primära fokus. Genom att äga och förvalta fastigheter långsiktigt samtidigt som stor vikt läggs vid att bolaget har ett starkt kassaflöde (motsvarande 80% av värdet) kan verksamheten drivas och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden.

Bransch: Finans och Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: SBB B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 30 Nov 2022 | SBB i Norden

Analyskommentar - Genomför stor…

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2022 | SBB i Norden

Analyskommentar - Inleder återköpsfö…

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Oct 2022 | SBB i Norden

Presenterar planer att renodla bolaget

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2022 | SBB i Norden

Analyskommentar - Accelererar…

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Sep 2022 | SBB i Norden

Analyskommentar - Avyttrar portfölj om…

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | SBB i Norden

Stark kärnaffär men kortsiktig…

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | SBB i Norden

Analyskommentar - Kärnan stark men på…

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Pressreleaser | 25 Jan 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

In the property Solrosen 9, SBB signs a new ten-year lease of 3,749 sqm with Simrishamn Municipality. The overall administrative management as well as individual and family care, support and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jan 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB…

I fastigheten Solrosen 9 tecknar SBB ett nytt tio-årigt hyresavtal om 3 749 kvm med Simrishamns kommun. I fastigheten har den övergripande förvaltningsledningen samt individ- och familjeomsorg, stöd och utveckling,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jan 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB…

Priset för ”Årets investerarkommunikation” ges till det bolag som under året mest tydligt främjat en transparent och levande dialog med sina aktieägare. Bolaget och dess företrädare har varit aktiva i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jan 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

The award for ”Investor Communication of the Year” is given to the company that during the year most clearly promoted a transparent and lively dialogue with its shareholders. The company…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Jan 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

The transaction was communicated to be completed in two stages where the first stage was completed today, on 18 January 2023, whereby SBB received SEK 6.6 billion in cash. The…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Jan 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Affären genomförs i två delar där den första delen genomfördes idag, 18 januari 2023, varigenom SBB erhöll 6,6 mdkr i kontant betalning. Parternas ambition är att tillträda del två den 28…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Dec 2022 | SBB i Norden

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Dec 2022 | SBB i Norden

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2022 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”SBB har stort fokus på att minska sin exponering mot intressebolag (inkluderat TRS – total return swaps) för att fokusera på helägda och konsoliderade innehav. Vi tycker det känns bra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2022 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”SBB is very focused on reducing its exposure to associated companies (including TRS – total return swaps) in order to focus on wholly owned and consolidated holdings. We think it…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Feb 2023 | Månadsutdelning
30 Mar 2023 | Månadsutdelning
28 Apr 2023 | Årsstämma 2022
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3