AFFÄRSIDÉ

Bostäder och samhällsfastigheter i Norden är Samhällsbyggnadsbolagets primära fokus. Genom att äga och förvalta fastigheter långsiktigt samtidigt som stor vikt läggs vid att bolaget har ett starkt kassaflöde (motsvarande 80% av värdet) kan verksamheten drivas och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden.

Bransch: Finans och Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: SBB B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 17 Jul 2023 | SBB i Norden

Storstädning sänker en stark kärnaff…

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Jun 2023 | SBB i Norden

Analyskommentar - Strategisk översyn av…

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 May 2023 | SBB i Norden

Utdelningsbesked och sänkt kreditbetyg…

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 May 2023 | SBB i Norden

Analyskommentar - S&P sänker…

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2023 | SBB i Norden

Indexeringar stärker driftsnettot

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2023 | SBB i Norden

Analyskommentar - Avser genomföra en f…

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2023 | SBB i Norden

Analyskommentar - Stark utveckling i…

AFFÄRSIDÉ SBB Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) äger samhällsfastigheter i norden och svenska bostadsfastigheter. Dessa fastigheter karaktäriseras av låg risk i kassaflöden. Utöver att förvlata fastigheter bedriver SBB en aktiv fastighetsutveckling…

Läs analysen
Pressreleaser | 25 Sep 2023 | SBB i Norden

Carlsquare: Mrkt BUZZ SBB i Norden: 8…

Carlsquare Equity Research kommenterar dagens pressmeddelande från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden om en likviditetsförstårkning med 8 miljarder kronor via tidigare lån till samt försäljning av aktier i Educo. Läs hela kommentaren…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Sep 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”I am very pleased to present a significant liquidity injection and a continued strong collaboration with Brookfield. Furthermore, SBB is establishing a decentralised group structure that positions SBB for further…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Sep 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

`’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Sep 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”Rosel har haft en viktig roll i att bygga upp SBB från grunden till Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Det är glädjande för SBB och mig att Rosel så…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Sep 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”Rosel has had a significant role in building SBB up from the ground to become the leading property company within social infrastructure in the Nordic region. It is gratifying for…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Sep 2023 | SBB i Norden

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Instrument SE0009554454 B Ordinary Shares (SE0009554454), D Ordinary Shares (SE0011844091)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Sep 2023 | SBB i Norden

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Instrument SE0009554454 B Ordinary Shares (SE0009554454), D Ordinary Shares (SE0011844091)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2023 | SBB i Norden

Förändring av antal aktier och röster…

Till följd av att återstående konvertibelinnehavare i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) utnyttjat sin konverteringsrätt avseende efterställda tvingande konvertibler har nya Stam B-aktier registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2023 | SBB i Norden

Change in number of shares and votes in…

As a result of that remaining noteholders in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) have exercised their conversion right in respect of subordinated mandatory convertible notes, new Class B shares…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Aug 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”With his experience, Daniel has been very valuable in his current role and it is therefore pleasing that he now strengthens the management team as Finance Director. Daniel is a…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Sep 2023 | Månadsutdelning
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Oct 2023 | Månadsutdelning
29 Nov 2023 | Månadsutdelning
28 Dec 2023 | Månadsutdelning
30 Jan 2024 | Månadsutdelning
28 Feb 2024 | Månadsutdelning
26 Mar 2024 | Månadsutdelning
29 Apr 2024 | Månadsutdelning
27 Jun 2024 | Månadsutdelning