Ledning & Styrelse

Sammanställning över det bevakade bolagets ledning, styrelse samt deras respektive bakgrunder.

 

*Ledning och Styrelse uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Ledning | VD och koncernchef

Lennart Eberleh

Anställd sedan 2016.

Läs mer
Ledning | CFO

Pia Ohlson

Tillträder i augusti 2021.

Läs mer
Ledning | Inköpsdirektör

Arvid Svanborg

Anställd sedan 2020.

Läs mer
Ledning | Platschef Rottneros Packaging AB

Jens Hallendorff

Anställd sedan 2018.

Läs mer
Ledning | Fabriksdirektör Vallviks Bruk AB

Peter Sävelin

Anställd sedan 2019.

Läs mer
Ledning | Marknads- och affärsutvecklingsdirektör

Kasper Skuthälla

Anställd sedan 2017.

Läs mer
Ledning | Direktör HR & Säkerhet

Ida Mörtsell

Anställd sedan 2014.

Läs mer
Ledning | Direktör för innovation och strategiska projekt

Nils Hauri

Anställd sedan 2007.

Läs mer
Ledning | Fabriksdirektör Rottneros Bruk AB

Ola Thomasson

Anställd sedan 2019.

Läs mer
Styrelse | Styrelseledamot och styrelseordförande

Per Lundeen

Invald sedan 2016.

Läs mer
Styrelse | Styrelseledamot

Marie S. Arwidsson

Invald sedan 2015.

Läs mer
Styrelse | Styrelseledamot

Ulf Carlson

Invald sedan 2016.

Läs mer
Styrelse | Styrelseledamot

Roger Mattson

Invald sedan 2016.

Läs mer
Styrelse | Styrelseledamot

Conny Mossberg

Invald sedan 2019.

Läs mer
Styrelse | Styrelseledamot

Jerry Sohlberg

Invald sedan 2020.

Läs mer
Styrelse | Styrelseledamot

Mika Palmu

Invald sedan 2016.

Läs mer
Styrelse | Styrelsesuppleant

Jimmy Thunander

Arbetstagarrepresentant sedan 2021.

Läs mer
Styrelse | Styrelsesuppleant

Jörgen Wasberg

Arbetstagarrepresentant sedan 2019.

Läs mer