AFFÄRSIDÉ

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: REDS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 5 May 2022 | Redsense Medical

Avvaktande utveckling i Q1'22

  Q1’22 Redsense Medical rapporterade nettoomsättning på 3,1 mkr i Q1’22, upp från 0,7 mkr i Q1’21, motsvarande en tillväxt på 356%. Sekventiellt var utvecklingen dock inte lika övertygande. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Mar 2022 | Redsense Medical

Bra avslutning på 2021

  Bra avslutning på 2021 Redsense Medical rapporterade nettoomsättning på 4,1 mkr i Q4’21, vilket innebar en tillväxt på 82% y/y, även om helåret 2021 backade 35% till följd av…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2022 | Redsense Medical

Analyskommentar - Bra tillväxt i Q4'21

  Bra tillväxt i Q4’21 Redsense Medical avslutade 2021 med en försäljning på 4,059 mkr i Q4’21 (2,228), motsvarande en tillväxt 82% y/y. Vi hade räknat med en försäljning i…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2021 | Redsense Medical

Back on track

  Återhämtning i Q3’21 Redsense Medical rapporterade nettoomsättning om 3,6 mkr i Q3’21, vilket var 69% högre än det svaga Q3’20. EBIT uppgick till -2,9 mkr (-3,1). Återhämtningen, och försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2021 | Redsense Medical

Svagt Q2'21 som väntat

  Fortsatt svagt i Q2’21 Redsense Medical rapporterade försäljning om 1,1 mkr i Q2’21, vilket motsvarade en 80% nedgång jämfört med rekordkvartalet Q2’20. Att vändningen låg bortom Q2’21 var väntat…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2021 | Redsense Medical

Ännu ett svagt kvartal i spåren av…

  Fortsatt försvagning i Q1’21 Q1’21 fortsatte den successiva försvagning som inleddes i Q3’20. Försäljningen uppgick till 1,4 mkr i Q1’21, ned från 5,0 mkr i Q1’20. Osäkerheten kring när…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2021 | Redsense Medical

Ingen förändring i Q4'20

Redsense Medicals försäljning i Q4’20 på ca 2 mkr var i nivå med Q3’20. Redsense Medical har, med en likviditet på 65 mkr och en stabil ägarbas, goda förutsättningar att…

Läs analysen
Pressreleaser | 11 May 2022 | Redsense Medical

Redsense to exhibit on the 59[th] ERA-…

Redsense Medical announces that the company will exhibit on this year’s ERA-EDTA conference in Paris, May 19-22. The European Renal Association (ERA) and the European Dialysis and Transplant Association (EDTA)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2022 | Redsense Medical

Kommuniké från årsstämma i Redsense…

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b) Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel (kronor) disponeras så att 63 529 801 kronor balanseras i ny räkning. Beslut om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2022 | Redsense Medical

Redsense announces new CEO

The qualified and internationally proven chief executive brings wide experience in diagnostics, medtech, and international business development and sales to the role. He will succeed outgoing CEO Patrik Byhmer, co-founder…

Läs hela nyheten
Rapporter | 2 May 2022 | Redsense Medical

Interim Report Q1 - January - March,…

January – March 2022 Net sales amounted to kSEK 3,127 (685), an increase by 356 percent. Operating loss, EBIT amounted to kSEK 2,076 (3,150). Result after tax amounted to kSEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 Apr 2022 | Redsense Medical

Redsense Medical AB (publ) å…

Helåret 1 januari – 31 december 2021 Koncernen Intäkter under räkenskapsåret uppgick till 16 901 kSEK (17 151). Nettoomsättningen under räkenskapsåret uppgick till 9 362 kSEK (14 442). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2022 | Redsense Medical

Redsense: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET Den som önskar delta i stämman ska dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Mar 2022 | Redsense Medical

Redsense: New MHRA Guidance acknowledges…

The MHRA is the UK executive agency responsible for ensuring the safety and regulatory compliance of medicines and medical devices in the UK market. On March 8, 2022, the MHRA…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Mar 2022 | Redsense Medical

Redsense participates in US congress…

Presenting on behalf of Redsense was the company’s US Clinical Director Jane Hurst. The briefing was held as a virtual event, and involved the participation of multiple professional renal organizations…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Mar 2022 | Redsense Medical

Redsense Medical and partners winner in…

Redsense is represented in the Scandinavian markets by Nordic Medcom, who also distributes the French home dialysis machine Physidia. Nordic Medcom submitted the winning bid with a complete system for…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Feb 2022 | Redsense Medical

Year-end Report 2021 Redsense Medical…

October – December 2021 Net sales amounted to kSEK 4,059 (2,228), an increase by 82 percent. Operating loss, EBIT amounted to kSEK 3,073 (4,716). Result after tax amounted to kSEK…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022