AFFÄRSIDÉ

OssDsign designar, tillverkar och säljer patientspecifika implantat för behandling av skador och defekter i skallen och ansiktet.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: OSSD

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 24 May 2023 | OssDsign

Exponentiell tillväxt för Catalyst

  USA-försäljning upp med 339% OssDsigns nettoomsättning för det första kvartalet uppgick till 21,5 SEKm, vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 203% jämfört med Q1 2022, eller 177% vid konstanta växelkurser.…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2023 | OssDsign

Analyskommentar - Q1-rapport

  OssDsigns nettoomsättning för det första kvartalet 2023 uppgick till 21,5 SEKm, vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 203% jämfört med Q1 2022, eller 177% vid konstanta växelkurser. Drivkrafterna bakom denna…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 May 2023 | OssDsign

Analyskommentar - 1 000 patienter…

  OssDsign meddelade att 1000 patienter har behandlats med bolagets nanosyntetiska bengraftet OssDsign Catalyst i USA. Catalyst lanserades i USA augusti 2021. I januari 2023 meddelade bolaget att 500 patienter…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2023 | OssDsign

Analyskommentar - Når ny milstolpe

  OssDsign meddelade idag att bolaget har uppnått en försäljning av 750 sålda implantat i Tyskland sedan marknadsintroduktionen, vilket utgör en kommersiell milstolpe för bolaget med en betydande ökning i…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2023 | OssDsign

Inne i kraftfull tillväxtfas

  Rapportkommentar Omsättningen för Q4 blev 19,9 mkr (9,2), upp 117% (89% CER). För helåret slutade intäkterna på 57 mkr, en tillväxt på 80% (62 CER). Resultatet efter skatt var…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2023 | OssDsign

Analyskommentar - Initial kommentar Q4

  OssDsign rapporterade försäljning på 19,9 mkr (9,1) i Q4, motsvarande 117% (89% i fasta växelkurser) tillväxt. USA-försäljningen steg 162% till 12 mkr medan marknader utanför USA växte med 73%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Jan 2023 | OssDsign

Analyskommentar - 500 patienter…

  OssDsign meddelar idag att 500 patienter i USA nu behandlats med bolagets innovativa nanosyntetiska bengraft, OssDsign Catalyst. Sedan lanseringen av OssDsign Catalyst har kännedomen om produkten ökat exponentiellt, vilket…

Läs analysen
Pressreleaser | 31 May 2023 | OssDsign

Annual General Meeting held in OssDsign…

The annual general meeting resolved:  –    to adopt the profit and loss statement and the balance sheet and the group profit and loss statement and the group balance sheet for…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | OssDsign

Årsstämma har hållits i OssDsign AB

Årsstämman beslutade:–    att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022; –    att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | OssDsign

Penser Access: Exponentiell tillväxt f…

USA-försäljning upp med 339% OssDsigns nettoomsättning för det första kvartalet uppgick till 21,5 SEKm, vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 203% jämfört med Q1 2022, eller 177% vid konstanta växelkurser. Drivkrafterna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | OssDsign

Redeye: OssDsign Q1 - Steep acceleration…

Redeye sees another quarter in which OssDsign rolls out Catalyst full steam ahead. Sales were in line with our relatively optimistic forecast, with a stronger gross margin than anticipated. Our…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 May 2023 | OssDsign

OssDsign AB (publ) publicerar delå…

OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för första kvartalet 2023 nu finns tillgänglig som PDF för koncernens hemsida, www.ossdsign.com. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.Delårsrapporten Q1 2023 kommer…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 May 2023 | OssDsign

OssDsign AB (publ) publishes Q1 2023…

OssDsign AB (publ) announces that the interim report for Q1 2023 is now available as a PDF on the company’s website www.ossdsign.com. A PDF version is also attached to this…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | OssDsign

OssDsign AB: 1 000 patienter behandlade…

OssDsign Catalyst har tagits mycket väl emot på den amerikanska marknaden sedan lanseringen i augusti 2021. I januari rapporterade OssDsign att 500 patienter behandlats sedan lanseringen, och i början av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | OssDsign

OssDsign AB: 1,000 patients treated with…

OssDsign Catalyst has been very well received in the U.S. market since its launch in August 2021. In January OssDsign reported that 500 patients had been treated since launch, and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | OssDsign

OssDsign AB: OssDsign publishes Annual…

”2022 was focused on continued execution of our growth strategy, ASCENT25. As we summarize the year, we delivered on key promises in the strategy, and became a stronger company with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | OssDsign

OssDsign AB: OssDsign publicerar Å…

”Under 2022 lågt vårt fokus på fortsatt genomförande av vår tillväxtstrategi, ASCENT25. När vi sammanfattar året kan vi konstatera att vi uppnått flera mål i strategin och att vi därmed…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
21 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3