AFFÄRSIDÉ

OssDsign designar, tillverkar och säljer patientspecifika implantat för behandling av skador och defekter i skallen och ansiktet.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: OSSD

WEBBPLATS
PENSER PLAY

Senaste analysen | 20 Apr 2021 | OssDsign

Finansierade för tillväxt

  Tillväxten fortsatt hämmad av covid-19 i Q1’21 Försäljningen i Q1’21 på 6,0 mkr var ca 23% lägre än rekordkvartalet Q1’20, samt något lägre än de 6,8 mkr som redovisades…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2021 | OssDsign

Svåra förutsättningar i Q4'20, men…

OssDsign rapporterade försäljning på 6,8 mkr i Q4’20 vilket, rensat för valutaeffekter, motsvarar en tillväxt på 37% y/y. OssDsign lyfter fram Tyskland som en marknad med förhållandevis små effekter av…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Nov 2020 | OssDsign

Stark avslutning på Q3'20

OssDsign, som redan tidigare rapporterat siffror för Q3’20, visade nu i samband med den slutliga Q3’20-rapporten månadsfördelningen avseende intäkter i kvartalet. Vad som stack ut var att september var den…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Aug 2020 | OssDsign

OssDsign - Väntat hack i kurvan Q2'20,…

Vi förväntar oss att återhämtningen från botten i april fortsätter från sommaren in i höst, dels drivet att det uppdämda behovet av operationer, men även till följd av bidraget från…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 May 2020 | OssDsign

Stark tillväxt i Q1’20

Nettoomsättningen steg med 120 % i Q1’20 jämfört med föregående år, och var 52 % högre än i Q4’19, vilket bekräftar att den underliggande trenden är intakt efter ett Q4’19…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2020 | OssDsign

Fokus på tillväxt i USA

Nettoomsättningen steg med 20 % i Q4’19 jämfört med föregående år, medan den underliggande tillväxten i orderingången dock indikerar betydligt högre nivåer än så framöver. Vi bedömer att detta pekar…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2019 | OssDsign

Lösningen på ett mångtusenårigt…

OssDsign utvecklar och tillverkar innovativa implantat för bendefekter. Grunden i OssDsign är ett patenterat biokeramiskt material som under läkningsprocessen omvandlas till benvävnad. Kranieimplantat har i en eller annan form funnits…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 12 May 2021 | OssDsign

OssDsign AB: OssDsign raises SEK 270…

The result of the Rights Issue of maximum 31,033,044 shares shows that 29,671,460 new shares, corresponding to approximately 96 percent of the Rights Issue, have been subscribed for with subscription rights.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2021 | OssDsign

OssDsign AB: OssDsign tillförs 270 MSEK…

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 31 033 044 aktier visar att 29 671 460 nya aktier, motsvarande cirka 96 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2021 | OssDsign

OssDsign AB: Ny vetenskaplig publikation…

Patienter som genomgår kranioplastik – ett kirurgiskt ingrepp för att reparera en skada på skallbenet – drabbas ofta av komplikationer. Den vetenskapliga litteraturen visar att mellan 10 och 30 procent…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2021 | OssDsign

OssDsign AB: New scientific paper…

Patients undergoing cranioplasty – the surgical repair of a bone defect in the skull – often suffer from complications. Reported rates of implant failure ranges from 10 to 30 percent…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2021 | OssDsign

OssDsign AB: OssDsign offentliggör…

Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats ( https://www.ossdsign.com/ ) och på ABG Sundal Colliers webbplats (www.abgsc.com). Prospektet kommer även att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2021 | OssDsign

OssDsign AB: OssDsign publishes…

The prospectus regarding the Rights Issue has been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority and is now available on the Company’s website ( https://www.ossdsign.com/ ), and on…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Apr 2021 | OssDsign

OssDsign AB (publ) publicerar delå…

Januari – Mars i siffror  Nettoomsättningen uppgick till 5 987 TSEK (7 726). Resultatet efter skatt uppgick till -23 329 TSEK (-18 312). Resultatet per aktie var -1,1 SEK (-1,0).…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Apr 2021 | OssDsign

OssDsign AB (publ) publishes Q1 2021 …

The first quarter in figures  Net sales amounted to TSEK 5,987 (7,726). Loss after taxes amounted to TSEK 23,329 (18,312). Earnings per share was SEK -1.1 (-1.0). Cash flow from current…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Apr 2021 | OssDsign

Bulletin from the extraordinary general…

The extraordinary general meeting resolved: on changes to the Company’s articles of association (i) regarding the limits of the share capital and (ii) regarding the limits of the number of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Apr 2021 | OssDsign

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Extra bolagsstämman beslutade: om ändringar av Bolagets bolagsordning (i) såvitt avser gränserna för aktiekapitalet samt (ii) såvitt avser gränserna för antal aktier; att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
16 Apr 2020 | Årsstämma 2019
17 Apr 2020 | Årligutdelning
13 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
20 May 2020 | Årsstämma 2019
22 May 2020 | Årligutdelning
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
11 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
11 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
9 Apr 2021 | Extrastämma 2021
12 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 May 2021 | Årsstämma 2020
20 May 2021 | Årligutdelning
18 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
17 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner