AFFÄRSIDÉ

Medicover är en specialiserad leverantör av diagnostik och vårdtjänster, som i huvudsak fokuserar på marknader i Central- och Östeuropa, och som på senare tid expanderat till Indien. Verksamheten bedrivs genom två divisoner – Diagnostic Services och Healthcare Services.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Large Cap Stockholm
Tickerkod: MCOVB

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 6 Nov 2023 | Medicover

Missförstådd

AffärsidéMedicover Medicover är en specialiserad leverantör av diagnostik och vårdtjänster, som i huvudsak fokuserar på marknader i Central- och Östeuropa, och som på senare tid expanderat till Indien. Verksamheten bedrivs…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Nov 2023 | Medicover

Analyskommentar - Fortsätter att…

AffärsidéMedicover Medicover är en specialiserad leverantör av diagnostik och vårdtjänster, som i huvudsak fokuserar på marknader i Central- och Östeuropa, och som på senare tid expanderat till Indien. Verksamheten bedrivs…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jul 2023 | Medicover

Pilarna pekar i rätt riktning

AffärsidéMedicover Medicover är en specialiserad leverantör av diagnostik och vårdtjänster, som i huvudsak fokuserar på marknader i Central- och Östeuropa, och som på senare tid expanderat till Indien. Verksamheten bedrivs…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jul 2023 | Medicover

Analyskommentar - Bra Q2-siffror

AffärsidéMedicover Medicover är en specialiserad leverantör av diagnostik och vårdtjänster, som i huvudsak fokuserar på marknader i Central- och Östeuropa, och som på senare tid expanderat till Indien. Verksamheten bedrivs…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2023 | Medicover

Marginalerna återhämtar sig

AffärsidéMedicover Medicover är en specialiserad leverantör av diagnostik och vårdtjänster, som i huvudsak fokuserar på marknader i Central- och Östeuropa, och som på senare tid expanderat till Indien. Verksamheten bedrivs…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2023 | Medicover

Analyskommentar - Solid inledning på…

AffärsidéMedicover Medicover är en specialiserad leverantör av diagnostik och vårdtjänster, som i huvudsak fokuserar på marknader i Central- och Östeuropa, och som på senare tid expanderat till Indien. Verksamheten bedrivs…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2023 | Medicover

Efter investeringsår stundar skördetid…

AffärsidéMedicover Medicover är en specialiserad leverantör av diagnostik och vårdtjänster, som i huvudsak fokuserar på marknader i Central- och Östeuropa, och som på senare tid expanderat till Indien. Verksamheten bedrivs…

Läs analysen
Pressreleaser | 6 Nov 2023 | Medicover

Penser Access: Missförstådd -…

Bra Q3-rapport Bolaget gladde igen med att visa starka siffror för det tredje kvartalet. Nettoomsättningen steg y/y med 19,5% till EUR 440,5m (368,6) och uppvisade en organisk tillväxt om 14,9%.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Nov 2023 | Medicover

Penser Access: Intervju med Medicover -…

Vi intervjuar VD Fredrik Rågmark med anledning av bolagets Q3-rapport. Vi diskuterar den fina utvecklingen som levererades under det tredje kvartalet och bolagets syn på marknadsläget. Se intervjun på Erik…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Nov 2023 | Medicover

Medicover: Issue and repurchase of class…

Today’s resolution by the board of directors was passed based on the authorisation granted by the annual general meeting held on 27 April 2023. Nordea Bank Abp will subscribe for…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Nov 2023 | Medicover

Medicover: Emission och återköp av C-…

Dagens beslut av styrelsen fattades med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 27 april 2023. Nordea Bank Abp kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs om 0,2…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Nov 2023 | Medicover

Joe Ryan to retire as Medicover Chief…

”Joe has been with the company since the very first years of our operation and has been instrumental in steering and supporting our successful development of Medicover over the years.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Nov 2023 | Medicover

Joe Ryan, CFO, lämnar Medicover och gå…

”Joe har varit med i företaget sedan de allra första åren av vår verksamhet och har varit avgörande för att styra och stödja Medicovers framgångsrika utveckling under åren. Jag vill…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 Nov 2023 | Medicover

Medicover: Delårsrapport juli-september…

Tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 440,5 MEUR (368,6 MEUR), en ökning med 19,5 procent, organisk tillväxt var 14,9 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,5 MEUR (9,1 MEUR), en ökning med 101,5 procent. Rörelsemarginalen var 4,2 procent (2,5 procent). Nettoresultatet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 Nov 2023 | Medicover

Medicover: Interim report July-September…

Third quarter Revenue amounted to €440.5m (€368.6m), an increase of 19.5% with an organic growth of 14.9%. Operating profit (EBIT) was €18.5m (€9.1m), an increase of 101.5%, representing an operating…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2023 | Medicover

Antal aktier och röster i Medicover

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 151935195 aktier i Medicover, varav 76671376 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 76671376 röster, 72980997 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 7298099,7…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2023 | Medicover

Number of shares and votes in Medicover

Today, the last trading day of the month, there are in total 151,935,195 shares in Medicover, of which 76,671,376 are class A shares, together carrying 76,671,376 votes, 72,980,997 are class…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Årsstämma 2023
25 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3