AFFÄRSIDÉ

Medicover är en specialiserad leverantör av diagnostik och vårdtjänster, som i huvudsak fokuserar på marknader i Central- och Östeuropa, och som på senare tid expanderat till Indien. Verksamheten bedrivs genom två divisoner – Diagnostic Services och Healthcare Services.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Large Cap Stockholm
Tickerkod: MCOVB

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 2 Jun 2022 | Medicover

Analyskommentar - Kliver in på den…

  Kliver in på den tyska dentalmarknaden Medicover förvärvar Meindentist i Tyskland och breddar därmed verksamheten i landet från att tidigare varit inriktad mot diagnostik. Meindentist är en ledande aktör…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2022 | Medicover

I bra form trots omständigheterna

  Bra inledning Året har verksamhetsmässigt börjat bra med starka siffror för Q1 2022 som överträffade våra och marknadens förväntningar. Den underliggande tillväxten är god samtidigt som bolaget har en…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2022 | Medicover

Analyskommentar - Bra Q1-rapport

  Bra Q1-rapport Morgonens rapport för det första kvartalet slog våra och konsensus förväntningar för nettoomsättningen, som ökade y/y med 20,3 procent (varav organiskt 13,8 procent) till EUR 381,7 m…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Apr 2022 | Medicover

Modelluppdatering inför Q1-rapporten

  Ovisshet om Ukraina Vi har mot bakgrund av den tragiska utvecklingen i Ukraina uppdaterat våra modellantaganden. Sedan den ryska invasionen inleddes, den 24 februari, uppfattar vi att det inte…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2022 | Medicover

Hög aktivitet in i 2022

  Ett fantastiskt år ramas in med en stark avslutning Rapporten för det fjärde kvartalet 2021 var genomgående bättre än vad vi hade räknat med och jämfört med konsensusestimaten. Nettoomsättningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2021 | Medicover

Stärkta utsikter

  Bra fart i Q3 Nettoomsättningen för Q3 2021 överraskade positivt och slog vår och marknadens förväntningar. Den underliggande efterfrågan (exkl. Covid-19-tjänster) är stark och ökade med 24 procent, varav…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Oct 2021 | Medicover

Bra marknadsläge

  Vi skruvar upp Bolagets rapport för Q3’21 släpps före börsens öppning den 3 november. Vi förväntar oss en bra rapport drivet av en fortsatt stark ekonomisk återhämtning på bolagets…

Läs analysen
Pressreleaser | 2 Jun 2022 | Medicover

Medicover förvärvar MeinDentist i…

MeinDentist är en ledande aktör i Berlinområdet vars verksamhet består av 16 kliniker varav 15 i Berlin och 1 i Potsdam med totalt 147 tandläkarstolar. Åtta av klinikerna är väletablerade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2022 | Medicover

Medicover acquire MeinDentist in Germany…

MeinDentist is a leading provider in the Berlin area consisting of 16 clinics, 15 in Berlin and 1 in Potsdam with 147 dental chairs. Eight of the clinics are mature and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2022 | Medicover

Medicover: Healthcare Services fortsä…

Allenort består av ett nätverk av fem specialiserade psykiatrimottagningar och det första privata psykiatrisjukhuset i Polen. Mottagningarna kommer att bidra starkt till Medicovers investerings och expansionsfokus inom psykiatrisk vård och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2022 | Medicover

Medicover: Healthcare Services continue…

Allenort is a network of five specialised mental health centres and Poland’s first private psychiatric hospital. The centres will be a strong contribution to Medicover’s investment and expansion focus in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2022 | Medicover

Antal aktier och röster i Medicover

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 151935195 aktier i Medicover, varav 77399 276 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 77399 276 röster, 70951 275 är B-aktier, som tillsammans…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2022 | Medicover

Number of shares and votes in Medicover

Today, the last trading day of the month, there are in total 151,935,195 shares in Medicover, of which 77,399,276 are class A shares, together carrying 77,399,276 votes, 70,951,275 are class…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2022 | Medicover

Kommuniké från årsstämma i Medicover…

Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tio stämmovalda ledamöter. Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2022 | Medicover

Bulletin from annual general meeting in…

Election of the board of directors and auditor The AGM resolved, in accordance with the proposal from the nomination committee, that the number of board members appointed by the shareholders’…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2022 | Medicover

Medicover: Delårsrapport Januari-mars…

Nettoomsättningen uppgick till 381,7 MEUR (317,2 MEUR), en ökning med 20,3 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 13,8 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22,5 MEUR (41,6 MEUR), rörelsemarginalen var 5,9 procent (13,1 procent). Nettoresultatet uppgick till 12,3 MEUR (26,3 MEUR),…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2022 | Medicover

Medicover: Interim Report January-March…

Revenue amounted to €381.7m (€317.2m), an increase of 20.3% with an organic growth of 13.8%. Operating profit (EBIT) was €22.5m (€41.6m), representing an operating margin of 5.9% (13.1%). Net profit…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
3 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3