AFFÄRSIDÉ

Lagercrantz affärsidé är att inom expansiva nischer erbjuda värdeskapande tekniska produkter och lösningar till företagskunder.

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: Stockholmsbörsen (Mid Cap Stockholm)
Tickerkod: LAGR B
WEBBPLATS

Senaste analysen | 19 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Fortsatt robust styrka men med viss…

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1015 mkr (948), vilket var drygt 3% under vårt estimat. Avvikelsen förklaras av den organiska tillväxten som uppgick till 3%, mot vår prognos på 5%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2019 | Lagercrantz Group

Fortsatt stabilt rakt igenom

Lagercrantz levererar ännu ett imponerade kvartal med en stark organisk tillväxt som uppgick till 9%. Nettoomsättningen landade på 1078 (954) mkr, vilket var drygt 2% över vår prognos. Även på…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2019 | Lagercrantz Group

Robust styrka genom verksamheten

Lagercrantz redovisar ett starkt tredje kvartal i sitt brutna räkenskapsår. Den totala tillväxten ökade med 14%, som förklarades primärt av en stark organisk tillväxt på 7%. Nettoomsättningen landade på SEKm…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2018 | Lagercrantz Group

Den organiska tillväxten imponerar

Lagercrantz redovisar ett starkt kvartal med en nettoomsättning på SEKm 895 (775), drygt 3% över vårt estimat. Tillväxten y/y uppgick därmed till 15% som förklaras bl.a. av en organisk tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Oct 2018 | Lagercrantz Group

En teknikkoncern med stabil historik

Lagercrantz är en svensk teknikkoncern beståendes av ett 50-tal dotterbolag, indelade i fyra divisioner. Huvuddelen av koncernens försäljning går mot den nordiska marknaden. Historiskt har Lagercrantz levererar kring sina finansiella…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 11 Oct 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz…

Köpoptionerna överlåts till ett pris om 11,50 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgick till 154,40…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Oct 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz' share…

The call options are transferred at a price of SEK 11.50 per call option, equivalent to the market value according to a valuation performed by Nordea Bank AB (publ). The…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Oct 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires…

”Lagercrantz seeks well-established product companies with leading positions in expansive niches. Frictape fits well into this description and we look forward to continue developing the company internationally based on an…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Oct 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvä…

”Lagercrantz söker väl etablerade produktbolag med ledande positioner i växande nischer. Frictape Net passar väl in i den beskrivningen och vi ser fram emot att fortsätta vidareutveckla företaget internationellt utifrån…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Oct 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz…

The business is a leader within durability measurement in the field using specially-adapted force sensors. Annual revenue amounts to approximately MSEK 2.5. ”We are happy about the opportunity to strengthen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Oct 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz…

Lagercrantz Groups dotterbolag Load Indicator AB har idag tecknat avtal om att förvärva inkråmet i Dynamo Free AB. Verksamheten är ledande inom hållfasthetsmätning i fält med hjälp av specialanpassade kraftgivare.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Sep 2019 | Lagercrantz Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag Instrument SE0007603493 B-aktier Innehavare Swedbank Robur Fonder AB   Före transaktionen Antal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Aug 2019 | Lagercrantz Group

Annual General Meeting of Lagercrantz…

Resolutions including the following were passed by the Annual General Meeting held on August 27, 2019: Appropriation of the Company’s profit and dividend The Annual General Meeting adopted the Income…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Aug 2019 | Lagercrantz Group

Årsstämma i Lagercrantz Group AB den…

Vid årsstämman i Lagercrantz Group AB den 27 augusti 2019 beslutades bland annat följande: Disposition beträffande bolagets vinst och utdelning Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Aug 2019 | Lagercrantz Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag Instrument SE0007603493 Lagercrantz Group AB CL B Innehavare FMR LLC   Före…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
9 May 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
27 Aug 2019 | Årsstämma 2019
28 Aug 2019 | Årligutdelning
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Jan 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
13 May 2020 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner