AFFÄRSIDÉ

Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje verksamhet är inriktad mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för verksamheterna är det tekniska innehållet och att försäljningen sker till andra företag samt att värdeskapandet står i fokus.

Bransch: Teknik
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: LAGR B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 17 May 2023 | Lagercrantz Group

Redo för nästa växel

  Organiska tillväxten är fortsatt god och marginalerna är stabila på en hög nivå 9% organisk tillväxt i kvartalet markerar det åttonde kvartalet i rad med tvåsiffrig eller hög ensiffrig…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Feb 2023 | Lagercrantz Group

Målen borde uppfyllas redan i år

  Fortsatt hög organisk tillväxt Lagercrantz rapporterade 10% organisk tillväxt i Q3 och även om tillväxttakten har minskat är trenden fortsatt stark. En stor del av den organiska tillväxten är…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2022 | Lagercrantz Group

Målet nästan i hamn

  Fortsatt stark efterfrågan… Lagercrantz växte försäljningen 11% organiskt och är därmed på rekordhöga nivåer. Vi var förvånade både över den relativt sett höga nivån samt att tillväxten accelererade jämfört…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2022 | Lagercrantz Group

Nått 60% av målet efter bara 15 må…

  9% organisk tillväxt trots höga jämförelsetal… Trots svåra jämförelsetal rapporterade Lagercrantz organisk tillväxt på 9% med förvärv som bidrog med 11%. Efterfrågan är bred och stark och även om…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2022 | Lagercrantz Group

Analyskommentar - EBITA 8% bättre än v…

  EBITA 8% bättre än väntat och har nått 60% av målet efter bara 15 månader Lagercrantz rapporterade organisk tillväxt på 9% jämfört med konsensus 4% vilket ledde till att…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Jun 2022 | Lagercrantz Group

Analyskommentar - Adderar 11% till omsä…

  Adderar 11% till omsättningen genom förvärvet av PcP Corporation Lagercrantz förvärvade i dag danska PcP Corporation med omsättning på DKK 423m (ca 600mkr, motsvarande 11% av Lagercrantz omsättning 2021/22)…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Lagercrantz Group

Stark och bred efterfrågan i kvartalet

  Fortsatt starkt affärsläge… Lagercrantz rapporterade en organisk tillväxt på 20% där förvärv bidrog med 17%. Det är fjärde kvartalet i rad med tvåsiffrig organisk tillväxt – affärsläget är generellt…

Läs analysen
Pressreleaser | 17 May 2023 | Lagercrantz Group

Penser Access: Redo för nästa växel…

Organiska tillväxten är fortsatt god och marginalerna är stabila på en hög nivå 9% organisk tillväxt i kvartalet markerar det åttonde kvartalet i rad med tvåsiffrig eller hög ensiffrig organisk…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | Lagercrantz Group

Redeye: Lagercrantz - Powering ahead

Redeye retains its positive view on Lagercrantz following a solid Q4 report with 9% organic growth and healthy margins. Following the solid development in the report, with outstanding cash flows…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz Year-end…

FOURTH QUARTER (1 JanuarY – 31 MarCH 2023) Net revenue increased by 30% to MSEK 2,040 (1,575), of which organic growth amounted to 9%. Operating profit (EBITA) increased by 29% to MSEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz…

Fjärde kvartalet (1 Januari – 31 Mars 2023) Nettoomsättningen ökade med 30% till 2 040 MSEK (1 575), varav den organiska tillväxten uppgick till 9%. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 29% till 343…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires…

Fireco, designs, engineers and manufactures fire door hardware. The major product line is the Dorgard® product, a fire door retainer. The products are largely sold through wholesalers, distributors, and installers.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvä…

Fireco, designar, konstruerar och tillverkar beslag för branddörrar. Den största produktlinjen är Dorgard®-produkten. Produkterna säljs till stor del via grossister, distributörer och installatörer. Typiska slutkunder är skolor, vårdhem, sjukhus samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires…

Supply Plus design, manufacture, supply and distribute fire rescue equipment. The main product areas are fire ladders and hose reels. The products are delivered to fire and rescue, police and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvä…

Supply Plus designar, tillverkar, levererar och distribuerar utrustning för brandsäkerhet. De huvudsakliga produktområdena är brandstegar och slangupprullare. Produkterna levereras till brand- och räddningstjänst, polis och militärtjänst samt OEM-partners över hela…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2023 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvä…

”Glova Rail är välkänt för sin höga kvalitet och är den enda leverantören av kontrollpaneler och teknikmoduler som passar för alla vakuumtoalettfabrikat. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i Glova Rail och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2023 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires…

”Glova Rail is renowned for its high quality and it is the only supplier providing control panels or technical modules for all vacuum toilet brands in the market. We see great…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 Aug 2023 | Årsstämma 2023
29 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2023 | Årligutdelning
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q3