AFFÄRSIDÉ

Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje verksamhet är inriktad mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för verksamheterna är det tekniska innehållet och att försäljningen sker till andra företag samt att värdeskapandet står i fokus.

Bransch: Teknik
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: LAGR B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 19 May 2022 | Lagercrantz Group

Stark och bred efterfrågan i kvartalet

  Fortsatt starkt affärsläge… Lagercrantz rapporterade en organisk tillväxt på 20% där förvärv bidrog med 17%. Det är fjärde kvartalet i rad med tvåsiffrig organisk tillväxt – affärsläget är generellt…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2022 | Lagercrantz Group

Analyskommentar - EBITA 12% bättre än…

  EBITA 12% bättre än konsensus Lagercrantz rapporterade 20% organisk tillväxt med ytterligare 17% från M&A. Efterfrågan var bred och stark under kvartalet. Många dotterbolag fortsätter att se utmaningar i…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2022 | Lagercrantz Group

Tillväxten kvar på samma höga nivå

  Fortsatt starkt affärsläge Lagercrantz rapporterade organisk tillväxt på 14% och förvärv som bidrog med 16%. Det är tredje kvartalet i rad med tvåsiffrig organisk tillväxt – affärsläget är generellt starkt. Återhämtningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2021 | Lagercrantz Group

Lagercrantz ser fortsatt starkt affärsl…

  Fortsatt starkt affärsläge… Lagercrantz rapporterade organisk tillväxt på 13% med förvärv som bidrog med 19%. Affärsläget är generellt starkt och konjunkturen fortsätter återhämta sig efter pandemin. Återhämtningen är bred…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2021 | Lagercrantz Group

Fortsätter att överraska

  Mycket stark Q1… Lagercrantz rapporterade organisk tillväxt på imponerande 18% med förvärv som bidrog med lika mycket. Omsättningen var 11% bättre än konsensus och 20% bättre än våra estimat.…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2021 | Lagercrantz Group

Håller högsta förvärvstakten nå…

  Förvärvsmaskinen rullar igång Efter att ha förtydligat sin strategiska inriktning och finansiella målsättningar – att växa vinsten (före skatt) med 15% per år till en miljard inom fem år…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Jan 2021 | Lagercrantz Group

Tillväxten kommer

Lagercrantz Q3-rapport visade början på en vändning uppåt i tillväxt. Försäljningen är fortfarande ner men bara med 2% trots att valutan slagit negativt. Resultatet är upp och marginalutvecklingen fortsatt positiv.…

Läs analysen
Pressreleaser | 19 May 2022 | Lagercrantz Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag Instrument SE0014990966 B class shares Innehavare SEB Investment Management AB   Före…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 May 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz Year-end…

Fourth quarter (1 January – 31 March 2022) Net revenue increased by 41% to MSEK 1,575 (1,118). Organically, net revenue increased by 20%. Operating profit (EBITA) increased by 38% to MSEK 265…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 May 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz…

Fjärde kvartalet (1 januari – 31 mars 2022) Nettoomsättningen ökade med 41% till 1 575 MSEK (1 118). Organiskt ökade nettoomsättningen med 20%. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 38% till 265 MSEK (192),…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2022 | Lagercrantz Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag Instrument SE0014990966 Ordinary Shares Innehavare FMR LLC   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Feb 2022 | Lagercrantz Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag Instrument SE0014990966 Aktie Innehavare Lannebo Fonder AB   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 Feb 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim…

Third quarter (1 October – 31 December 2021) Net revenue increased by 30% to MSEK 1,405 (1,078). Organically, net revenue increased by 14%. Operating profit (EBITA) increased by 35% to MSEK 226…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 Feb 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz delå…

Tredje kvartalet (1 oktober – 31 december 2021) Nettoomsättningen ökade med 30% till 1 405 MSEK (1 078). Organiskt ökade nettoomsättningen med 14%. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 35% till 226 MSEK (168),…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2021 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvä…

ARAS är ett säkerhetsbolag och systemutvecklare specialiserad på kombinerade passersystem och inbrottslarm, smarta byggnader och digitalisering. Företagets säkerhetslösningar baseras på det öppna och modulära säkerhetssystemet NOX som ARAS har exklusivitet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2021 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires…

ARAS is a security company and system developer specializing in combined alarm and access control systems, smart buildings and digitization. The company’s solutions are based on the open and modular…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Dec 2021 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Groups aktie flyttas till…

Nasdaq Stockholms huvudmarknad är indelad i tre segment beroende på storleken på bolag. I segmentet Large Cap ingår bolag med ett marknadsvärde över 1 miljard euro. ”Jag är stolt över…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q1
30 Aug 2022 | Årsstämma 2022
31 Aug 2022 | Årligutdelning
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
1 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 May 2023 | Bokslutskommuniké 2023