AFFÄRSIDÉ

Lagercrantz affärsidé är att inom expansiva nischer erbjuda värdeskapande tekniska produkter och lösningar till företagskunder.

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: Stockholmsbörsen (Mid Cap Stockholm)
Tickerkod: LAGR B
WEBBPLATS

Senaste analysen | 19 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Fortsatt robust styrka men med viss…

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1015 mkr (948), vilket var drygt 3% under vårt estimat. Avvikelsen förklaras av den organiska tillväxten som uppgick till 3%, mot vår prognos på 5%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2019 | Lagercrantz Group

Fortsatt stabilt rakt igenom

Lagercrantz levererar ännu ett imponerade kvartal med en stark organisk tillväxt som uppgick till 9%. Nettoomsättningen landade på 1078 (954) mkr, vilket var drygt 2% över vår prognos. Även på…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2019 | Lagercrantz Group

Robust styrka genom verksamheten

Lagercrantz redovisar ett starkt tredje kvartal i sitt brutna räkenskapsår. Den totala tillväxten ökade med 14%, som förklarades primärt av en stark organisk tillväxt på 7%. Nettoomsättningen landade på SEKm…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2018 | Lagercrantz Group

Den organiska tillväxten imponerar

Lagercrantz redovisar ett starkt kvartal med en nettoomsättning på SEKm 895 (775), drygt 3% över vårt estimat. Tillväxten y/y uppgick därmed till 15% som förklaras bl.a. av en organisk tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Oct 2018 | Lagercrantz Group

En teknikkoncern med stabil historik

Lagercrantz är en svensk teknikkoncern beståendes av ett 50-tal dotterbolag, indelade i fyra divisioner. Huvuddelen av koncernens försäljning går mot den nordiska marknaden. Historiskt har Lagercrantz levererar kring sina finansiella…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 19 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Penser Access: …

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/lagr_20190719.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Notice to attend the Annual General…

  NOTICE OF PARTICIPATION   Shareholders who wish to participate in the proceedings of the Annual General Meeting (AGM) must: 1)    be entered under their own name (not in the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz…

  ANMÄLAN OM DELTAGANDE För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare: 1)    dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz Interim…

1 April – 30 June 2019 Net revenue increased by 7 percent to MSEK 1,015 (948). Organically, net revenue increased by 3 percent. Operating profit (EBITA) increased by 15 percent to MSEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz delå…

1 april – 30 juni 2019 Nettoomsättningen ökade med 7% till 1 015 MSEK (948). Organiskt ökade nettoomsättningen med 3%. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 15% till 130 MSEK (113), vilket innebar en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvä…

”Lagercrantz förvärvar och utvecklar verksamheter med ledande positioner i nischer. G9 stämmer väl överens med den beskrivningen och vi avser att fortsätta utveckla och bygga verksamheterna utifrån den starka plattform…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires…

”Lagercrantz acquires and develops businesses with leading positions in niches. G9 fits well into this description and we intend to continue developing and building the operations based on the strong…

Läs hela nyheten
Rapporter | 1 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz 2018/19…

The 2018/19 Annual Report from Lagercrantz Group is today published at the corporate web site www.lagercrantz.com. Stockholm, 1 July 2019 Lagercrantz Group AB (publ)

Läs hela nyheten
Rapporter | 1 Jul 2019 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz…

Stockholm den 1 juli 2019 Lagercrantz Group AB (publ)

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2019 | Lagercrantz Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag Instrument SE0007603493 Lagercrantz Group AB CL B Innehavare FMR LLC   Före…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
9 May 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
27 Aug 2019 | Årsstämma 2019
28 Aug 2019 | Årligutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner