AFFÄRSIDÉ

Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje verksamhet är inriktad mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för verksamheterna är det tekniska innehållet och att försäljningen sker till andra företag samt att värdeskapandet står i fokus.

Bransch: Teknik
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: LAGR B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 26 Oct 2022 | Lagercrantz Group

Målet nästan i hamn

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2022 | Lagercrantz Group

Nått 60% av målet efter bara 15 må…

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2022 | Lagercrantz Group

Analyskommentar - EBITA 8% bättre än v…

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Jun 2022 | Lagercrantz Group

Analyskommentar - Adderar 11% till omsä…

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Lagercrantz Group

Stark och bred efterfrågan i kvartalet

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2022 | Lagercrantz Group

Analyskommentar - EBITA 12% bättre än…

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2022 | Lagercrantz Group

Tillväxten kvar på samma höga nivå

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Pressreleaser | 30 Dec 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Number of shares and…

The number of shares and votes in Lagercrantz has increased during December due to a directed share issue of 658,452 class B shares to the sellers of Tykoflex AB, which…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Dec 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Antal aktier och rö…

Antalet aktier och röster har ökat under december till följd av en riktad nyemission om 658 452 B-aktier till säljaren av Tykoflex AB, vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 21 december…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Dec 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires…

”We are proud and happy to welcome Tykoflex to Lagercrantz. Tykoflex has a strong position in the market for products to fiber optic networks. We see great potential in Tykoflex’s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Dec 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvä…

”Vi är stolta och glada över att kunna välkomna Tykoflex till Lagercrantz. Tykoflex har en stark position på marknaden för produkter till fiberoptiska nätverk. Vi ser stor potential i Tykoflex…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Dec 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvä…

Bender GmbH & Co. KG är en ledande leverantör av elsäkerhetsprodukter och lösningar i toppklass. Sortimentet omfattar bland annat applikationer inom e-mobilitet, energiproduktion och distribution, industriområden och för den medicinska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Dec 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires…

Bender GmbH & Co. KG is a leading provider of top-class electrical safety products and solutions. The range covers, among others, applications in e-mobility, energy generation and distribution, industrial areas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz har…

Aktierna har sålts till svenska och internationella institutionella investerare, innefattande bland andra Cliens Kapitalförvaltning AB och Didner & Gerge Fonder AB, till ett pris om 105 kronor per aktie. Försäljningspriset har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz has sold…

The shares have been sold to Swedish and international institutional investors, including Cliens Kapitalförvaltning AB and Didner & Gerge Fonder AB, at a price of SEK 105 per share. The…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz has…

Danske Bank A/S, Denmark, Sweden Branch (”Danske Bank”) has been instructed to explore the possibility to sell the B-shares and the share price and final number of shares being sold…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2022 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz har…

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) har ombetts att undersöka möjligheten att sälja B-aktierna och aktiepriset och det slutliga antalet aktier som säljs kommer att fastställas genom ett…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

1 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 May 2023 | Bokslutskommuniké 2023
19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q1