AFFÄRSIDÉ

Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje verksamhet är inriktad mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för verksamheterna är det tekniska innehållet och att försäljningen sker till andra företag samt att värdeskapandet står i fokus.

Bransch: Teknik
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: LAGR B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 20 Jul 2023 | Lagercrantz Group

Intressant förvärvsläge

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2023 | Lagercrantz Group

Redo för nästa växel

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Feb 2023 | Lagercrantz Group

Målen borde uppfyllas redan i år

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2022 | Lagercrantz Group

Målet nästan i hamn

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2022 | Lagercrantz Group

Nått 60% av målet efter bara 15 må…

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2022 | Lagercrantz Group

Analyskommentar - EBITA 8% bättre än v…

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Jun 2022 | Lagercrantz Group

Analyskommentar - Adderar 11% till omsä…

AFFÄRSIDÉ Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tekniska lösningar, baserat på egna produkter och på produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av cirka 60 verksamheter, där varje…

Läs analysen
Pressreleaser | 12 Sep 2023 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz acquires…

”We are proud and happy to be able to welcome Letti to the Group. Letti will further strengthen Lagercrantz’s offering in installation materials and we are looking forward, together with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Sep 2023 | Lagercrantz Group

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvä…

”Vi är stolta och glada över att kunna välkomna Letti i gruppen. Letti kommer att stärka Lagercrantz erbjudande inom installationsmaterial ytterligare och vi ser fram emot att, tillsammans med bolaget,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Aug 2023 | Lagercrantz Group

Årsstämma i Lagercrantz Group AB den…

Vid årsstämman i Lagercrantz Group AB den 29 augusti 2023 beslutades bland annat följande: Disposition beträffande bolagets vinst och utdelning Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Aug 2023 | Lagercrantz Group

The Annual General Meeting of…

At the Annual General Meeting of Lagercrantz Group AB on 29 August 2023, resolutions were passed on the following matters: Appropriation of the company’s profit and dividend The Annual General…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Aug 2023 | Lagercrantz Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag Instrument SE0014990966 B-aktier Innehavare Swedbank Robur Fonder AB   Före transaktionen Antal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jul 2023 | Lagercrantz Group

Notice to attend the Annual General…

The Board of Directors has decided to allow shareholders to exercise their voting rights by postal voting before the Annual General Meeting (AGM) in accordance with the Company’s articles of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jul 2023 | Lagercrantz Group

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz…

Styrelsen har beslutat att tillåta aktieägare att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i enlighet med bolagets bolagsordning. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Deltagande i stämmolokalen För att äga rätt att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jul 2023 | Lagercrantz Group

Penser Access: Intressant förvärvslä…

6% organisk tillväxt… Marknadsläget är fortsatt stabilt för de flesta av koncernens verksamheter och den befarade nedgången har än så länge uteblivit. Orderingången är i linje med föregående år och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jul 2023 | Lagercrantz Group

Redeye: Lagercrantz - One billion target…

Redeye believes the Q1 report from Lagercrantz was strong, especially from a profit perspective, and that the signals from management indicate a continued positive development despite the uncertain macro environment.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jul 2023 | Lagercrantz Group

Penser Access: Intervju med Lagercrantz…

Aktieanalytiker Markus Almerud intervjuar Lagercrantz VD Jörgen Wigh efter bolagets Q1. De diskuterar bland annat den organiska tillväxten och marknaden, förvärvsmarknaden, marginalutveckingen samt hur de har uppnåt sina målsättningar efter…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
6 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
17 May 2024 | Bokslutskommuniké 2024