AFFÄRSIDÉ

Instalco bedriver verksamhet inom el, VS, ventilation och kyla.

Bransch: Service
Marknad: Small Cap
Tickerkod: INSTAL

WEBBPLATS

PENSER PLAY

Senaste analysen | 21 Dec 2020 | Instalco

Bygger ett nytt bolag

Instalco har gjort flera förvärv i slutet av året och nått nästan 1,5 Mdr i förvärvad omsättning 2020 jämfört med målsättningen om 0,6-0,8 mdr per år. Vi höjer våra estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2020 | Instalco

Instalco - förvärv håller tillväxten…

Instalcos Q3 resultat kom in svagare än väntat beroende på ökad sjukfrånvaro vilket givit lägre intäkter från projekt. Frånvaron är nu tillbaka på normal nivå och en del av intäktsbortfallet…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Aug 2020 | Instalco

Instalco Q2

Q2 rapporten för Instalco visade bolagets defensiva kvaliteter. Organiskt tillväxt är fortfarande positiv med 2% yoy, även om tillväxten är ner från den höga nivån i Q1. EBIT marginalen var…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 May 2020 | Instalco

Tillväxten rullar vidare

Instalcos Q1 resultat innebar en stark tillväxt i omsättning om 38% yoy och ett rörelseresultat 30% upp yoy. Omsättningen var något högre än våra förväntningar men EBIT i linje i…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2020 | Instalco

Tillväxtcaset intakt

Stark avslutning på 2019 Omsättningen ökade 31% Y/Y i kvartalet till 1 652 mkr vilket var 3% högre än våra estimat om 1 600 mkr. Justerad EBITA ökade till 157…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jan 2020 | Instalco

Förvärvsmaskinen

Instalco har på bara fem år gått från att vara ett lokalt bolag i Stockholmsregionen till att vara en bolagsgrupp med över 60 bolag i tre nordiska länder. Fokuset på…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 31 Mar 2021 | Instalco

Change of number of shares and votes in…

As of 31 March 2021, there are in total 52 020 967 shares and votes in Instalco AB (”Instalco” or the ”Company”). The change in number of shares and votes in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2021 | Instalco

Förändring av antal aktier och röster…

Per den 31 mars 2021 finns det totalt 52 020 967 aktier och röster i Instalco AB (”Instalco” eller ”Bolaget”). Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Mar 2021 | Instalco

Notice of annual general meeting in…

VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING Shareholders who wish to exercise their voting rights at the annual general meeting must: be entered as a shareholder in the share register kept…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Mar 2021 | Instalco

Kallelse till årsstämma i Instalco AB…

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska: vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Mar 2021 | Instalco

Fyra Instalcobolag i gemensamt uppdrag…

Instalcobolagen ska göra arbeten för ett uppskattat ordervärde av cirka 45 miljoner och utföras i samverkansentreprenad, så kallad partnering, tillsammans med Peab och Varvsstaden AB. Instalcobolagen som fått det gemensamma…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Mar 2021 | Instalco

Four Instalco companies collaborate on…

The estimated order value for the assignment is approximately SEK 45 million and it will be run as a partnering project together with Peab and Varvstaden AB. The Instalco companies…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Mar 2021 | Instalco

Instalco årsredovisning 2020

Årsredovisningen finns tillgänglig på http://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter English-speaking shareholders:  The English translation of the 2020 Annual Report will be published on the company’s website www.instalco.se during the week commencing 29 March. Denna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Mar 2021 | Instalco

Per Sjöstrand proposed as new Chairman…

The Nomination Committee will propose that the Board up until the end of the AGM in 2022 shall consist of 7 members without deputy members and that the following individuals…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Mar 2021 | Instalco

Per Sjöstrand föreslås till ny…

Valberedningen har meddelat att den kommer att föreslå att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2022 ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter och att följande personer ska väljas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Mar 2021 | Instalco

Instalco och Naturskyddsföreningen i…

Läkemedel är en globalt förekommande förorening i vattendrag. Läkemedelsföroreningar i miljön kan hämma fortplantningen, påverka beteendet hos vattenlevande arter och vara giftiga för andra. Antibiotikaresistens är ett exempel på ett…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
8 May 2020 | Årsstämma 2019
11 May 2020 | Årligutdelning
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
9 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
6 May 2021 | Årsstämma 2020
6 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
7 May 2021 | Årligutdelning
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
9 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner