AFFÄRSIDÉ

Instalco är ett av de ledande installationsföretagen i Norden och är verksamma inom områdena värme, VVS, el, kylning, teknisk rådgivning och industriella lösningar. Bolaget erbjuder projektplanering, design, installation, service och underhåll av system installerade i fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ledande och högt specialiserade lokala företag med stöd av en liten central organisation.

Bransch: Industri
Marknad: Large Cap Stockholm
Tickerkod: INSTAL

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 5 May 2023 | Instalco

Stark marknad och marginalexpansion…

  12,5% organisk tillväxt… Marknaden är förvånansvärt stark och den organiska tillväxten var 12,5% i Q1, vilket var en acceleration från föregående år. Både Sverige och Övriga Norden bidrog. Nybyggnation…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Instalco

Stark organisk tillväxt och…

  Stark organisk tillväxt och 40 punkters marginalexpansion Instalco växte nästan 11% organiskt i Q4, vilket var en acceleration från tidigare i år och klart över snittet på 5%. Bortsett…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2023 | Instalco

Analyskommentar - Annonserar ett av de…

  Stort förvärv i Norge Instalco planerar att förvärva Lysteknikk Elektroentreprenør, en totalleverantör av tjänster inom elområdet med specialistkompetens inom datacenter och säkerhet. Bolaget bedriver verksamhet inom Oslo-området och Akershus…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2022 | Instalco

Svag marginal i kvartalet men av tillfä…

  Bra organisk tillväxt Organisk tillväxt var 8% i Q3 (2% i Q3’21 och 6% i Q2’22). Utbudet av installationsprojekt har för tillfället minskat något och för nyinstallation av bostäder…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2022 | Instalco

Analyskommentar - Initial Q3-kommentar

  Tillfälligt minskat utbud av installationsprojekt inom bygg…. Organisk tillväxt var 8% i Q3 (2% i Q3’21 och 6% i Q2’22). Den underliggande marknaden för installationstjänster är fortsatt god och…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2022 | Instalco

Avtagande marginalpress

  Bra organisk tillväxt och högsta förvärvstakten någonsin Den organiska tillväxten var 6% både i kvartalet och i årstakt. Efterfrågan är fortsatt god även om osäkerheten är hög och det…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2022 | Instalco

Analyskommentar - Det värsta…

  Med en organisk tillväxt på 6% växte Instalcos omsättning med 34% y/y i Q2 och för halvåret (Instalcos organiska tillväxt är volatil till sin natur) såg vi nästan 7%…

Läs analysen
Pressreleaser | 24 May 2023 | Instalco

Instalco will collaborate on…

The project has an estimated total order value of NOK 100 million for Instalco. Askøy High School is being expanded and renovated, with new construction in solid timber. Instalco will…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Instalco

Instalco i skolbyggnadssamarbete i…

Projektet har ett uppskattat totalt ordervärde för Instalco om cirka 100 miljoner norska kronor. Askøy skola håller på att byggas ut och renoveras och nybyggnationen görs i massivt trä. I…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | Instalco

Instalco breddar sig i Umeå

Elektro Västerbotten har 23 anställda omsätter cirka 50 miljoner.  – Vi har länge letat efter ett traditionellt elbolag i Umeå som har de rätta förutsättningarna och kompetensen att bli en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | Instalco

Instalco grows in Umeå

Elektro Västerbotten has 23 employees and annual sales of approximately SEK 50 million. ”We’ve been interested in acquiring a traditional electrical company with the right qualities and expertise in Umeå…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Instalco

Beslut vid årsstämma i Instalco AB (…

Fastställande av resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Vinstutdelning Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 0,66 kronor per aktie och att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Instalco

Resolutions at the annual general…

Adoption of income statements and balance sheets The annual general meeting adopted the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Instalco

Penser Access: Stark marknad och…

12,5% organisk tillväxt… Marknaden är förvånansvärt stark och den organiska tillväxten var 12,5% i Q1, vilket var en acceleration från föregående år. Både Sverige och Övriga Norden bidrog. Nybyggnation av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Instalco

Penser Access: Intervju med Instalco -…

Aktieanalytiker Markus Almerud intervjuar Robin Boheman, VD på Instalco, efter publiceringen av deras Q1-rapport. De diskuterar marknaderna, de positiva signalerna i Finland, fastpriskontraktens påverkan, tillväxten i industri, den höga förvärvsaktiviteten…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2023 | Instalco

Instalco: Delårsrapport januari-mars…

Januari – mars 2023 Nettoomsättningen ökade med 26,4 procent och uppgick till 3 264 (2 583) miljoner kronor. Den organiska tillväxten rensat för valutaeffekter uppgick till 12,5 (7,8) procent. EBITA ökade…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2023 | Instalco

Instalco: Interim report January - March…

January – March 2023 Net sales increased by 26.4 percent and amounted to SEK 3,264 (2,583) million. Organic growth, adjusted for currency effects, amounted to 12.5 (7.8) percent. EBITA increased…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3