AFFÄRSIDÉ

Instalco är ett av de ledande installationsföretagen i Norden och är verksamma inom områdena värme, VVS, el, kylning, teknisk rådgivning och industriella lösningar. Bolaget erbjuder projektplanering, design, installation, service och underhåll av system installerade i fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom cirka 95 ledande och högt specialiserade lokala företag med stöd av en liten central organisation.

Bransch: Industri
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: INSTAL

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 6 May 2022 | Instalco

Tillfällig marginalpress men historiskt…

  Bra organisk tillväxt och högsta förvärvstakten någonsin Den organiska tillväxten är volatil mellan kvartalen men det är ändå positivt att den var 8% i Q1, även om det delvis…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2022 | Instalco

Analyskommentar - Accelererande tillvä…

  Accelererande tillväxt med marginalerna under tillfällig press Med organisk tillväxt på 8% växte Instalco omsättningen med 33% i Q1. Tillskottet från M&A är på historiskt höga nivåer. Sjukfrånvaron var…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Apr 2022 | Instalco

Analyskommentar - sjuktal och högre…

  sjuktal och högre priser kommer drabba marginalerna i Q1 Vi har deltagit i ett möte med Instalcos ledning. Även om efterfrågan är fortsatt mycket god, finns det ett par…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Mar 2022 | Instalco

Analyskommentar - Gör stort förvärv

  Gör stort förvärv Instalco har meddelat att de planerar att förvärva 70% av Highcon, en Härnösand-baserad uthyrare och intallatör av industriställningar och olika typer av väderskydd. Highcon hade en…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Instalco

Marginalpressen är övergående

  Bra organisk tillväxt och högsta förvärvstakten någonsin Den organiska tillväxten var precis som den brukar volatil under året men var 4% på helåret och slutade året på starka 7%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Feb 2022 | Instalco

Justerar antal aktier för split

  Sänker motiverat värde efter split Instalco har genomfört en uppdelning (aktiesplit) av varje aktie på fem aktier. Som en följd justerar vi vinst per aktie samt sänker motiverad kurs…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2021 | Instalco

Högsta förvärvstakten någonsin

  Besvärligt kvartal… Bygg- och installationsbranscherna har inte riktigt fått känna av pandemins effekter förrän nu. Med fortsatt tröghet i nytecknande av kontrakt och fortsatt högre sjukfrånvaro än normalt var…

Läs analysen
Pressreleaser | 3 Jan 2022 | Instalco

Instalco breddar VS-verksamheten i Norge…

Bolaget grundades 2006 och har 14 medarbetare. Omsättningen det senaste verksamhetsåret var 25 miljoner norska kronor. – Mangleruds nischade inriktning blir ett utmärkt komplement till våra övriga VS-bolag i Instalco…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jan 2022 | Instalco

Instalco expands its heating & plumbing…

It was established in 2006 and currently has 14 employees. Sales for the most recent financial year were NOK 25 million. ”Manglerud’s specific niche will be an excellent fit with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Dec 2021 | Instalco

Change of number of shares and votes in…

As of 30 December 2021, there are in total 52 112 804 shares and votes in Instalco AB (”Instalco” or the ”Company”). The change in number of shares and votes in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Dec 2021 | Instalco

Förändring av antal aktier och röster…

Per den 30 december 2021 finns det totalt 52 112 804 aktier och röster i Instalco AB (”Instalco” eller ”Bolaget”). Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Dec 2021 | Instalco

Instalco acquires prestigious Lidingö…

Lidingö Elektriska is a prestigious family-owned company that started up in the 1920s and has been run under the name of Lidingö Elektriska since 1933. The company has 16 employees…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Dec 2021 | Instalco

Instalco förvärvar anrika Lidingö…

Lidingö Elektriska är ett anrikt familjeföretag som startade på 1920-talet och sedan 1933 drivs under namnet Lidingö Elektriska. Bolaget har ett starkt lokalt varumärke med 16 anställda. Senaste verksamhetsåret var…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2021 | Instalco

Fem Instalcobolag i gemensamt uppdrag å…

Uppdraget inom Instalco ska utföras av El-pågarna (el), Bi-Vent (ventilation), Rörläggaren (värme & sanitet), sprinkler (Sprinklerbolaget) och Intec (projektering). Den aktuella Entré-fastigheten i Malmö har tidigare innehållit affärslokaler och ska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2021 | Instalco

Five Instalco companies collaborate on…

The following Instalco companies are involved, each responsible for specific parts: El-Pågarna (electrical), Bi-Vent (ventilation), Rörläggaren (heating & plumbing), Sprinklerbolaget (sprinklers) and Intec (design). One of the buildings of the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Dec 2021 | Instalco

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Dec 2021 | Instalco

Notice of extraordinary general meeting…

The board of directors has decided, pursuant to Chapter 7, section 4 a of the Swedish Companies Act and the company’s articles of association, that shareholders shall have the right…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3