AFFÄRSIDÉ

Instalco är ett av de ledande installationsföretagen i Norden och är verksamma inom områdena värme, VVS, el, kylning, teknisk rådgivning och industriella lösningar. Bolaget erbjuder projektplanering, design, installation, service och underhåll av system installerade i fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom cirka 95 ledande och högt specialiserade lokala företag med stöd av en liten central organisation.

Bransch: Industri
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: INSTAL

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 10 Nov 2022 | Instalco

Svag marginal i kvartalet men av tillfä…

AffärsidéINSTALCO Instalco är ett av de ledande installationsföretagen i Norden och är verksamma inom områdena värme, VVS, el, kylning, teknisk rådgivning och industriella lösningar. Bolaget erbjuder projektplanering, design, installation, service…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2022 | Instalco

Analyskommentar - Initial Q3-kommentar

AffärsidéINSTALCO Instalco är ett av de ledande installationsföretagen i Norden och är verksamma inom områdena värme, VVS, el, kylning, teknisk rådgivning och industriella lösningar. Bolaget erbjuder projektplanering, design, installation, service…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2022 | Instalco

Avtagande marginalpress

AffärsidéINSTALCO Instalco är ett av de ledande installationsföretagen i Norden och är verksamma inom områdena värme, VVS, el, kylning, teknisk rådgivning och industriella lösningar. Bolaget erbjuder projektplanering, design, installation, service…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2022 | Instalco

Analyskommentar - Det värsta…

AffärsidéINSTALCO Instalco är ett av de ledande installationsföretagen i Norden och är verksamma inom områdena värme, VVS, el, kylning, teknisk rådgivning och industriella lösningar. Bolaget erbjuder projektplanering, design, installation, service…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Jul 2022 | Instalco

Trenderna på väg att vända

AffärsidéINSTALCO Instalco är ett av de ledande installationsföretagen i Norden och är verksamma inom områdena värme, VVS, el, kylning, teknisk rådgivning och industriella lösningar. Bolaget erbjuder projektplanering, design, installation, service…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Instalco

Tillfällig marginalpress men historiskt…

AffärsidéINSTALCO Instalco är ett av de ledande installationsföretagen i Norden och är verksamma inom områdena värme, VVS, el, kylning, teknisk rådgivning och industriella lösningar. Bolaget erbjuder projektplanering, design, installation, service…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2022 | Instalco

Analyskommentar - Accelererande tillvä…

AffärsidéINSTALCO Instalco är ett av de ledande installationsföretagen i Norden och är verksamma inom områdena värme, VVS, el, kylning, teknisk rådgivning och industriella lösningar. Bolaget erbjuder projektplanering, design, installation, service…

Läs analysen
Pressreleaser | 26 Jan 2023 | Instalco

Instalco company wins assignment for the…

It involves installation of the heating, plumbing and ventilation systems for the construction company, Skarta Finland Ltd on behalf of the end customer, SSAB. SSAB’s steel plant in Brahestad, on…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jan 2023 | Instalco

Instalcobolag får uppdrag vid utbyggnad…

Uppdraget innefattar installationer av värme, sanitet och ventilation och görs på uppdrag av byggbolaget Skarta Finland Ltd med slutkund SSAB. SSAB:s stålverk i Brahestad vid norra Bottenvikskusten ska byggas ut…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jan 2023 | Instalco

Instalco becomes multi-disciplinary in…

RP Montage currently has 12 employees and annual sales of approximately SEK 24 million. The business is focused on installation and consulting of heating & plumbing, ventilation, and control &…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jan 2023 | Instalco

Instalco blir multidisciplinära i Ö…

”RP Montage” har 12 anställda och en omsättning om cirka 24 miljoner. Bolaget bedriver verksamhet inom VS-installation och konsultation inom fastighetsenergi. -Vi har länge letat efter ett VS-bolag i Östersundsregionen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2023 | Instalco

Instalco förstärker inom nä…

TelePatrol OY grundades 1997 och är specialiserade inom installation och service av telekommunikation, datanätverk, fiber och radio. Bolagets försäljning är primärt projektbaserat och kunderna utgörs till största delen av byggbolag,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2023 | Instalco

Instalco strengthens its position in…

TelePatrol OY was established in 1997 and it is specialised in installation and service of telecommunications, data networks, fibre and radio. Its sales are primarily project-based, and the main customers…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Dec 2022 | Instalco

Instalco wins assignment at the new Oslo…

Oslo Airport City is developing and building a new airport city that will offer a total of approximately one million square metres of commercial space. Andersen og Aksnes has been…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Dec 2022 | Instalco

Instalco får uppdrag vid Gardermoens…

Oslo Airport City ska utveckla och bygga en ny flygplatsstad på totalt cirka en miljon kvadratmeter kommersiella ytor. Andersen og Aksnes har uppdrag åt Vedal att utföra rörinstallationer för sanitet,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2022 | Instalco

Instalco förvärvar ytterligare i…

Bakke El-Installasjon har 23 anställda och en omsättning om cirka 30 miljoner NOK. Bolaget är specialiserat inom stark- och svagströmsinstallationer, med ett brett tjänsteerbjudande inom el och teknisk utrustning. –…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2022 | Instalco

Instalco becomes multidisciplinary in…

Bakke El-Installasjon has 23 employees and a turnover of approximately 30 million NOK. The company specializes in both high and low voltage installations, with a broad range of services in…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Årsstämma 2022
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3