AFFÄRSIDÉ

Insplorion är ett svenskt företag som med deras banbrytande egenutvecklade sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), idag har tre huvudsakliga grenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och NPS-baserade forskningsinstrument. NPS är en teknik som gör det möjligt att på nanonivå studera processer på ytor och i tunna skikt. Därigenom kan användningen av exempelvis batteri effektiviseras. Till följd av sensorernas höga känslighet, robusta karaktär och möjlighet till miniatyrisering, lämpar sig NPS väl i tuffa miljöer på fältet, inom industrin eller i korrosiva miljöer som i ett batteri.

Bransch: Teknik
Marknad: First North
Tickerkod: INSP

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 1 Nov 2021 | Insplorion

Q3

  Q3 Insplorions nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 0,55 mkr (0,5) och EBIT till −1,1 mkr (−2,4), i linje med vår förväntan. Den minskade förlusten bedömer vi härstammar från en…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2021 | Insplorion

Odramatiskt kvartal

  Q2 Insplorions nettoomsättning Q2’21 var 0,5 mkr och EBITDA −3,5 mkr. Våra estimat för omsättningen var 0,8 mkr respektive -3,3 mkr för EBITDA. Bolaget befinner sig i en fas…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2021 | Insplorion

Insplorion Q1

  Covid-19 påverkar Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0,6 mkr (0,3) och resultat efter finansiella poster blev -3,75 (-2,55). Covid-19 påverkar fortfarande Insplorions försäljning av forskningsinstrument, vi hade estimerat en…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2021 | Insplorion

Högt tempo med stark balansräkning

Insplorion genomförde två emissioner om sammanlagt ca 60 mkr i Q4’20, vilket nu innebär att de har kapital för ett antal år framöver. Den utvärdering av batterisensorn hos en tysk…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2020 | Insplorion

Insplorion - Många vägar framåt

2020 har präglats av nedstängningar i den akademiska världen, vilket försvårat möjligheterna att komma till avslut med instrumentförsäljning. Samtidigt får Insplorions teknologi alltmer uppmärksamhet vad gäller såväl vätgas- luftkvalitet- och…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2020 | Insplorion

Vänteläge för instrument, men basen…

Medan försäljningen av instrument gått på lågvarv med mycket av forskarvärlden under lock-down så har förutsättningarna för Insplorions batteriteknologi fortsatt att förbättras. Tecknen på att Insplorion successivt närmar sig en…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2020 | Insplorion

Allt bredare bas för Insplorion

Insplorion levererade ett rörelseresultat på -2,5 mkr i Q1’20, vilket var i linje med förväntningarna och i nivå med resultatet i Q4’19. Utvecklingen av batterisensoraffären har påverkats mest av covid-19…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 15 Nov 2021 | Insplorion

Johan Rask is appointed CEO of…

In connection with the current CEO Patrik Dahlqvist being offered interesting opportunities in another industry, the board has after the summer conducted a dialogue with Patrik about the company’s needs…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2021 | Insplorion

Johan Rask utses till VD på Insplorion

I samband med att nuvarande VD Patrik Dahlqvist erbjudits spännande möjligheter i en annan bransch har styrelsen efter sommaren fört en dialog med Patrik kring bolagets behov och fokus framgent.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Oct 2021 | Insplorion

Insplorion: Interim report January-…

A word from the CEO Insplorion’s sensor technology well positioned for the electricity and hydrogen production of the futureThe international attention on the issue of which fuels will substitute fossil…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Oct 2021 | Insplorion

Insplorion: Delårsrapport januari-…

VD har ordet Insplorions sensorteknik väl positionerat för framtidens el- och vätgasproduktionOmvärldens uppmärksamhet kring vilka drivmedel som i framtiden ska ersätta fossila bränslen fortsätter öka. Av de två huvudspår som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2021 | Insplorion

EIFER köper ett Insplorion X1-…

EIfER Europäisches Institut für Energieforschung EDF KIT EWIV (EIFER) är ett oberoende fransk-tyskt forskningsinstitut som arbetar för att brygga klyftan mellan vetenskap och industri inom innovativa energilösningar. EIFER har ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2021 | Insplorion

EIFER purchases an Insplorion X1…

EIfER Europäisches Institut für Energieforschung EDF KIT EWIV (EIFER) is an independent French-German research institute that aims to bridge the gap between science and industry with innovative energy solutions. EIFER…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Sep 2021 | Insplorion

Ledande tysk fordonstillverkare köper…

Idag finns ett behov på marknaden av mätinstrument som ger information om kemiska processer inuti batterier under drift. Insplorions NPS-teknik fyller detta tomrum genom att mäta kemiska processer och temperaturförändringar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Sep 2021 | Insplorion

Leading German automotive OEM purchases…

There is currently a lack of instruments that provide information about the chemical processes occurring inside batteries during operation. Insplorion’s NPS technology fills this gap by providing information about chemical…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2021 | Insplorion

Insplorion: Delårsrapport januari-juni…

VD har ordet Goda resultat efter slutfört test av utvecklingsinstrument för batterierDen tyska fordonstillverkaren har nu slutfört testningen av det uthyrda batteriutvecklingsinstrumentet med syftet att utvärdera vår teknik för att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2021 | Insplorion

Insplorion: Interim report January-June…

A word from the CEO Positive results after completed test of battery development instrumentThe German automobile manufacturer has now completed its testing of the rented battery development instrument, which aimed…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
10 Apr 2019 | Årsstämma 2018
11 Apr 2019 | Årligutdelning
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
16 Apr 2020 | Årsstämma 2019
17 Apr 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
13 Apr 2021 | Årsstämma 2020
14 Apr 2021 | Årligutdelning
19 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
28 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner