AFFÄRSIDÉ

Insplorion är ett svenskt företag som med deras banbrytande egenutvecklade sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), idag har tre huvudsakliga grenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och NPS-baserade forskningsinstrument. NPS är en teknik som gör det möjligt att på nanonivå studera processer på ytor och i tunna skikt. Därigenom kan användningen av exempelvis batteri effektiviseras. Till följd av sensorernas höga känslighet, robusta karaktär och möjlighet till miniatyrisering, lämpar sig NPS väl i tuffa miljöer på fältet, inom industrin eller i korrosiva miljöer som i ett batteri.

Bransch: Teknik
Marknad: First North
Tickerkod: INSP

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 24 May 2021 | Insplorion

Insplorion Q1

  Covid-19 påverkar Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0,6 mkr (0,3) och resultat efter finansiella poster blev -3,75 (-2,55). Covid-19 påverkar fortfarande Insplorions försäljning av forskningsinstrument, vi hade estimerat en…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2021 | Insplorion

Högt tempo med stark balansräkning

Insplorion genomförde två emissioner om sammanlagt ca 60 mkr i Q4’20, vilket nu innebär att de har kapital för ett antal år framöver. Den utvärdering av batterisensorn hos en tysk…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2020 | Insplorion

Insplorion - Många vägar framåt

2020 har präglats av nedstängningar i den akademiska världen, vilket försvårat möjligheterna att komma till avslut med instrumentförsäljning. Samtidigt får Insplorions teknologi alltmer uppmärksamhet vad gäller såväl vätgas- luftkvalitet- och…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2020 | Insplorion

Vänteläge för instrument, men basen…

Medan försäljningen av instrument gått på lågvarv med mycket av forskarvärlden under lock-down så har förutsättningarna för Insplorions batteriteknologi fortsatt att förbättras. Tecknen på att Insplorion successivt närmar sig en…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2020 | Insplorion

Allt bredare bas för Insplorion

Insplorion levererade ett rörelseresultat på -2,5 mkr i Q1’20, vilket var i linje med förväntningarna och i nivå med resultatet i Q4’19. Utvecklingen av batterisensoraffären har påverkats mest av covid-19…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2020 | Insplorion

Högt tempo in i 2020

Insplorion levererade en försäljning och rörelseresultat på 0,8 mkr respektive -2,4 mkr i Q4’19, vilket var i linje med våra förväntningar. Insplorion har nu inlett den första kommersialiseringen av luftkvalitetssensorerna…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2019 | Insplorion

Kommersialisering 2019 ligger fast

Insplorion redovisade en försäljning på 733 tkr i Q3’19, baserat på försäljning av två Acoulyte-instrument, ett till Kao Corporation i Japan, vilket är kommunicerat sedan tidigare, samt även ett till…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 20 Jul 2021 | Insplorion

Nyhetsbrevet "Insplorion mellan…

Prenumerera på nyhetsbrevet genom att anmäla dig här ( https://www.insplorion.com/sv/insplorion-mellan-rapporterna/ ). Nyhetsbrevet ”Insplorion mellan rapporterna Q1,5” kan du läsa här ( https://www.insplorion.com/app/uploads/Insplorion-mellan-rapporterna-Q15-3.html ).   Insplorion mellan rapporterna är tänkt att fylla informationsbehovet mellan…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 May 2021 | Insplorion

Insplorion: Interim report January-March…

A word from the CEODuring Q1, we focused on upgrading the organisation to match our increased ambition and associated activities, primarily within the hydrogen and battery sensor projects. We had…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 May 2021 | Insplorion

Insplorion: Delårsrapport januari-mars…

VD har ordetUnder Q1 har vi fokuserat på att uppgradera organisationen för att matcha vår ökade ambition och tillhörande aktiviteter inom främst vätgas- och batterisensorprojekten. Vi har ett positivt resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2021 | Insplorion

Insplorion rekryterar CFO

Per börjar sin anställning den 6 september 2021 och kommer att ersätta Henrik Landervik som tjänstgjort som bolagets externa CFO. Henrik kommer finnas tillgänglig under en övergångsperiod för att säkra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2021 | Insplorion

Insplorion recruits CFO

Per will start his employment 6th of September 2021 and will replace Henrik Landervik who has served as the company’s external CFO. Henrik will be available during a transition period…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2021 | Insplorion

Insplorion: Key personnel and the board…

At the Annual General Meeting on April 13 earlier this year, it was decided that the company would issue up to 172,700 warrants addressed to the company’s key personnel and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2021 | Insplorion

Insplorion: Nyckelpersonal och styrelse…

Vid årsstämman 13 april tidigare i år beslutades att bolaget skulle emittera upp till 172 700 teckningsoptioner riktat till bolagets nyckelpersoner samt styrelse i två olika incitamentsprogram. Syftet är att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2021 | Insplorion

Insplorion publicerar nytt nyhetsbrev "…

Läs första numret av Insplorion mellan rapporterna. ( https://www.insplorion.com/app/uploads/Insplorion-nyhetsbrev-1-2021-2.pdf ) Prenumerera på nyhetsbrevet genom att anmäla dig här. ( https://www.insplorion.com/sv/investerare/ )Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2021 | Insplorion

Insplorion: Kommuniké från dagens å…

Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2020 sker ingen utdelning. Stämman beslutade att ge styrelsen och den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2021 | Insplorion

Insplorion: Report from the Annual…

The meeting approved the results and balance sheet of both the company and the group. The AGM resolved to dispose of the company’s results in accordance with the Board’s proposal.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
10 Apr 2019 | Årsstämma 2018
11 Apr 2019 | Årligutdelning
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
16 Apr 2020 | Årsstämma 2019
17 Apr 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
13 Apr 2021 | Årsstämma 2020
14 Apr 2021 | Årligutdelning
19 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
28 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner