AFFÄRSIDÉ

Insplorion är ett svenskt företag som med deras banbrytande egenutvecklade sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), idag har tre huvudsakliga grenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och NPS-baserade forskningsinstrument.

Bransch: Elektronik
Marknad: Aktietorget
Tickerkod: INSP 
WEBBPLATS

Senaste analysen | 11 Nov 2019 | Insplorion

Kommersialisering 2019 ligger fast

Insplorion redovisade en försäljning på 733 tkr i Q3’19, baserat på försäljning av två Acoulyte-instrument, ett till Kao Corporation i Japan, vilket är kommunicerat sedan tidigare, samt även ett till…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2019 | Insplorion

Framåt mot kommersialisering

Efter genomförd företrädesemission ligger bolagets fokus nu på luftkvalitetssensorn och arbete med rekrytering och kommande kommersialisering. Insplorion har även inlett ett samarbete med forskningsinstitutet Urban Flows Observatory of Scotland, vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2019 | Insplorion

Insplorion - Fortsatta steg mot…

Insplorion redovisade ett rörelseresultat på -2,1 mkr i Q1, vilket var i linje med våra förväntningar, i ett kvartal utan försäljning av forskningsinstrument. Insplorion meddelar att styrelsen har beslutat att…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2019 | Insplorion

Positiva tongångar in i 2019

2018 avslutades med instrumentförsäljning samt ytterligare samarbeten och anslag. I Q4 såldes ett XNano-system till Laboratoire de Réactivité de Surface (LRS), Sorbonne University i Paris, vilket blir ett referenscenter för…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2018 | Insplorion

Kritiska faser friktionsfria i LoV-IoT,…

En svag försäljning inom instrumentaffären var enligt våra estimat. Vi justerar dock ner våra estimat för anslagsintäkter med SEKm -0,5 för FY’19e och FY’20e vardera. Detta för att justera för…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2018 | Insplorion

Från forskning mot massmarknader

Insplorion har utvecklat och patenterat en sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS). Sensorerna är idag förbrukningschip i mätinstrument som säljs till specialiserade forskare. De har dock även visat sig ha stor potentiellt…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
| 22 Jan 2020 | Insplorion

Insplorion: The subscription period for…

The subscription price is SEK 11.50 per share in accordance with the conversion of the subscription price following the rights issue that was carried out in 2019, see § 8.11…

Läs hela nyheten
| 22 Jan 2020 | Insplorion

Insplorion: Teckningsperioden för TO1…

Teckningskursen är 11,50 SEK per aktie i enlighet med omräkning av teckningskurs efter företrädesemission som genomfördes under 2019, se § 8.11 i VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I INSPLORION AB (PUBL) SERIE…

Läs hela nyheten
| 7 Jan 2020 | Insplorion

Insplorion sells an XNano instrument to…

The contact with the Sheffield group was initiated in 2016 by Insplorion’s distributor ATG Scientific which resulted in a successful pre-study. Research funding in UK has suffered from all unknowns…

Läs hela nyheten
| 7 Jan 2020 | Insplorion

Insplorion säljer ett XNano-instrument…

Kontakten med forskargruppen i Sheffield inleddes 2016 av Insplorions distributör ATG Scientific vilket resulterade i en framgångsrik förstudie. Forskningsfinansiering i Storbritannien har drabbats av motgångar relaterade till Brexit, vilket har…

Läs hela nyheten
| 30 Dec 2019 | Insplorion

Insplorion: Battery sensor patent will…

The patent application was filed in April 2014 and entered the national examination phase in November 2016. The Japanese patent office, JPO, has stated that they will grant the patent,…

Läs hela nyheten
| 30 Dec 2019 | Insplorion

Insplorion: Batterisensorpatent kommer…

Patentansökan lämnades in i april 2014 och den nationella utvärderingsfasen påbörjades i november 2016. Japanska patentverket, JPO har meddelat att de nu har för avsikt att godkänna patentet, med patentansökningsnummer…

Läs hela nyheten
| 18 Dec 2019 | Insplorion

Mölndal stad blir första kund till…

Leading Light är en svensk aktör, som förser framförallt den nordiska marknaden med smart belysning. För ett år sedan skrev Insplorion och Leading Light ett samarbetsavtal, och nu har den…

Läs hela nyheten
| 18 Dec 2019 | Insplorion

The city of Mölndal becomes the first…

Leading Light is a Swedish player, which primarily supplies the Nordic market with smart lighting. A year ago, Insplorion and Leading Light signed a collaboration agreement, and now the joint…

Läs hela nyheten
| 9 Dec 2019 | Insplorion

Insplorions valberedning inför årsstä…

I enlighet med årsstämmans beslut ska bolagets valberedning för årsstämman 2020 bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de då i aktieboken införda fem största aktieägarna…

Läs hela nyheten
| 6 Dec 2019 | Insplorion

Insplorion erbjuder test av kombination…

IVL är en internationell ledande leverantör av luftkvalitetsmätningar med bland annat diffusionsprovtagare. IVL:s diffusionsprovtagare är en väletablerad metod för att kartlägga halten av specifika gaser i luften som veckovisa eller…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner