AFFÄRSIDÉ

Insplorion är ett svenskt företag som med deras banbrytande egenutvecklade sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), idag har tre huvudsakliga grenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och NPS-baserade forskningsinstrument. NPS är en teknik som gör det möjligt att på nanonivå studera processer på ytor och i tunna skikt. Till följd av sensorernas höga känslighet, robusta karaktär och möjlighet till miniatyrisering, lämpar sig NPS väl i tuffa miljöer på fältet, inom industrin eller i korrosiva miljöer som i ett batteri.

Bransch: Teknik
Marknad: First North
Tickerkod: INSP 
WEBBPLATS

PENSER PLAY

Senaste analysen | 24 Feb 2021 | Insplorion

Högt tempo med stark balansräkning

Insplorion genomförde två emissioner om sammanlagt ca 60 mkr i Q4’20, vilket nu innebär att de har kapital för ett antal år framöver. Den utvärdering av batterisensorn hos en tysk…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2020 | Insplorion

Insplorion - Många vägar framåt

2020 har präglats av nedstängningar i den akademiska världen, vilket försvårat möjligheterna att komma till avslut med instrumentförsäljning. Samtidigt får Insplorions teknologi alltmer uppmärksamhet vad gäller såväl vätgas- luftkvalitet- och…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2020 | Insplorion

Vänteläge för instrument, men basen…

Medan försäljningen av instrument gått på lågvarv med mycket av forskarvärlden under lock-down så har förutsättningarna för Insplorions batteriteknologi fortsatt att förbättras. Tecknen på att Insplorion successivt närmar sig en…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2020 | Insplorion

Allt bredare bas för Insplorion

Insplorion levererade ett rörelseresultat på -2,5 mkr i Q1’20, vilket var i linje med förväntningarna och i nivå med resultatet i Q4’19. Utvecklingen av batterisensoraffären har påverkats mest av covid-19…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2020 | Insplorion

Högt tempo in i 2020

Insplorion levererade en försäljning och rörelseresultat på 0,8 mkr respektive -2,4 mkr i Q4’19, vilket var i linje med våra förväntningar. Insplorion har nu inlett den första kommersialiseringen av luftkvalitetssensorerna…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2019 | Insplorion

Kommersialisering 2019 ligger fast

Insplorion redovisade en försäljning på 733 tkr i Q3’19, baserat på försäljning av två Acoulyte-instrument, ett till Kao Corporation i Japan, vilket är kommunicerat sedan tidigare, samt även ett till…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2019 | Insplorion

Framåt mot kommersialisering

Efter genomförd företrädesemission ligger bolagets fokus nu på luftkvalitetssensorn och arbete med rekrytering och kommande kommersialisering. Insplorion har även inlett ett samarbete med forskningsinstitutet Urban Flows Observatory of Scotland, vilket…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Rapporter | 23 Feb 2021 | Insplorion

Insplorion: Bokslutskommuniké januari-…

VD har ordetDet har varit ett intensivt kvartal för Insplorion. Vid sidan om den vanliga verksamheten genomfördes två emissioner och förberedelse för flytt till Nasdaq First North. Emissionerna bestod dels…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Feb 2021 | Insplorion

Insplorion: Year-end Report January -…

A word from the CEOIt has been an intense quarter for Insplorion. In addition to the regular operations, we carried out two new issues and prepared a relisting on Nasdaq…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2021 | Insplorion

Insplorion is allocated MSEK 1.1 through…

”We are pleased that our shareholders have chosen to take advantage of the opportunity to convert TO1 into shares. The payment contributes to our investment in the hydrogen and battery…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2021 | Insplorion

Insplorion tillförs 1,1 MSEK genom…

”Vi är glada över att våra aktieägare valt att utnyttja möjligheten att omvandla TO1 till aktier. Likviden bidrar till vår satsning på vätgas- och batterisensorsegmenten”, kommenterar VD Patrik Dahlqvist. Handeln…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jan 2021 | Insplorion

Recalculation of warrants in Insplorion…

Insplorion has one outstanding warrant programs, TO1 2018/2023 which was distributed to all shareholders in connection with the financing agreement with ESGO, signed at the beginning of 2018. TO1 is…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jan 2021 | Insplorion

Omräkning av teckningsoptioner i…

Insplorion har ett utestående optionsprogram, TO1 2018/2023 som delats ut till samtliga aktieägare i samband med finansieringsavtalet med ESGO som tecknades i början på 2018. TO1 handlas fram till 28…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jan 2021 | Insplorion

Insplorion har godkänts för listning p…

Insplorion har godkänts av Nasdaq för listning på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag blir den 29 januari 2021. Idag är bolagets aktier listade på Spotlight Stock Market.  I…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jan 2021 | Insplorion

Insplorion has been approved for listing…

Insplorion has been approved by Nasdaq for listing on Nasdaq First North Growth Market. The first day of trading will be on January 29[th] 2021. Today, the company’s shares are…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jan 2021 | Insplorion

Sista dag för handel med BTA och förä…

Som tidigare kommunicerats har bolaget den 6 november 2020 genomfört en riktad emission av 1 500 000 nya aktier till en teckningskurs om 20 kronor per ny aktie (den ”Riktade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jan 2021 | Insplorion

Last day for trading in BTA and change…

As previously communicated, the company has, as per 6 November 2020, carried out a directed issue of 1,500,000 new shares at a subscription price of SEK 20 per new share…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
10 Apr 2019 | Årsstämma 2018
11 Apr 2019 | Årligutdelning
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
16 Apr 2020 | Årsstämma 2019
17 Apr 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
13 Apr 2021 | Årsstämma 2020
14 Apr 2021 | Årligutdelning
19 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
28 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner