AFFÄRSIDÉ

Insplorion är ett svenskt företag som med deras banbrytande egenutvecklade sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), idag har tre huvudsakliga grenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och NPS-baserade forskningsinstrument.

Bransch: Elektronik
Marknad: Aktietorget
Tickerkod: INSP 
WEBBPLATS

Senaste analysen | 27 Aug 2020 | Insplorion

Vänteläge för instrument, men basen…

Medan försäljningen av instrument gått på lågvarv med mycket av forskarvärlden under lock-down så har förutsättningarna för Insplorions batteriteknologi fortsatt att förbättras. Tecknen på att Insplorion successivt närmar sig en…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2020 | Insplorion

Allt bredare bas för Insplorion

Insplorion levererade ett rörelseresultat på -2,5 mkr i Q1’20, vilket var i linje med förväntningarna och i nivå med resultatet i Q4’19. Utvecklingen av batterisensoraffären har påverkats mest av covid-19…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2020 | Insplorion

Högt tempo in i 2020

Insplorion levererade en försäljning och rörelseresultat på 0,8 mkr respektive -2,4 mkr i Q4’19, vilket var i linje med våra förväntningar. Insplorion har nu inlett den första kommersialiseringen av luftkvalitetssensorerna…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2019 | Insplorion

Kommersialisering 2019 ligger fast

Insplorion redovisade en försäljning på 733 tkr i Q3’19, baserat på försäljning av två Acoulyte-instrument, ett till Kao Corporation i Japan, vilket är kommunicerat sedan tidigare, samt även ett till…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2019 | Insplorion

Framåt mot kommersialisering

Efter genomförd företrädesemission ligger bolagets fokus nu på luftkvalitetssensorn och arbete med rekrytering och kommande kommersialisering. Insplorion har även inlett ett samarbete med forskningsinstitutet Urban Flows Observatory of Scotland, vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2019 | Insplorion

Insplorion - Fortsatta steg mot…

Insplorion redovisade ett rörelseresultat på -2,1 mkr i Q1, vilket var i linje med våra förväntningar, i ett kvartal utan försäljning av forskningsinstrument. Insplorion meddelar att styrelsen har beslutat att…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2019 | Insplorion

Positiva tongångar in i 2019

2018 avslutades med instrumentförsäljning samt ytterligare samarbeten och anslag. I Q4 såldes ett XNano-system till Laboratoire de Réactivité de Surface (LRS), Sorbonne University i Paris, vilket blir ett referenscenter för…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 15 May 2020 | Insplorion

Penser Access: Insplorion - Allt…

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/insp_20200515.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 May 2020 | Insplorion

Insplorion: Interim Report January-March…

A word from the CEOOverall, the work has progressed as planned during the quarter, some negative impact from the covid-19 pandemic notwithstanding. A few customer processes within the instrument business…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 May 2020 | Insplorion

Insplorion: Delårsrapport januari-mars…

VD har ordetArbetet har i stort fortskridit enligt plan under kvartalet trots viss negativ påverkan till följd av covid-19 pandemin. Ett fåtal kundprocesser inom instrumentaffären har fördröjts till följd av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2020 | Insplorion

Insplorion: Kommuniké från dagens å…

Styrelsens ordförande Jan Walström valdes till ordförande för stämman.   Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Apr 2020 | Insplorion

Förändringar kring Insplorions årsst…

Förändringar som sker i samband med stämman är:     Ingen fika kommer finnas tillgänglig vid stämman och social distans om två meter kommer hållas vid in- och utgång samt i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Mar 2020 | Insplorion

Insplorion AB (publ) publicerar å…

Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande. Den går även att ladda ner på bolagets hemsida på www.insplorion.com/sv/arsstamma. För mer information kontakta styrelsens ordförande: Jan Wahlström på 0732-32 39 26 eller janwahlstrom@icloud.com (janwahlstrom@icloud.com) …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Mar 2020 | Insplorion

Insplorion: Frågor från aktieägare.…

CoronavirusetQ: Hur påverkar Corona-utbrottet Insplorion? Har ni haft några leveransproblem med komponenter?A: Vi har ännu inga stora störningar i vår underliggande affärsverksamhet. Vi har god vana av decentraliserat arbete med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Mar 2020 | Insplorion

Kallelse till årsstämma i Insplorion…

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels den 8 april 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Feb 2020 | Insplorion

Penser Access: Insplorion - Högt…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/insp_20200220.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Feb 2020 | Insplorion

Insplorion: Bokslutskommunike januari -…

VD har ordetEn av de viktigaste målsättningarna under 2019 var att introducera vår första kommersiella volymprodukt innan årets slut. I december nådde vi målet. Vi sålde vår kvävedioxidsensor (NO2) tillsammans…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
10 Apr 2019 | Årsstämma 2018
11 Apr 2019 | Årligutdelning
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
16 Apr 2020 | Årsstämma 2019
17 Apr 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner