AFFÄRSIDÉ

Immunovia är ett bioteknikbolag. Bolagets forskning och utveckling är fokuserad mot molekylärdiagnostik, där verksamheten inriktar sig på att driva utveckling och förändring av dagens arbetsmetoder för diagnostisering av komplexa cancerformer och immuna sjukdomar. Visionen är att etablera blodbaserade tester för att tidigt kunna identifiera olika sorters form av pankreascancer. Bolaget grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Lund.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: IMMNOV

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 2 May 2023 | Immunovia

Analyskommentar - Utser ny VD

  Immunovia har idag meddelat att bolaget utser Jeff Borcherding, VD för Immunovias amerikanska verksamhet, som koncern VD. Jeff Borcherding ersätter Philipp Matthieu. Jeff Borcherding har lett Immunovias amerikanska verksamhet…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Apr 2023 | Immunovia

Analyskommentar - Meddelar utfall utav f…

  Totalt tecknades 10 392 876 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 34,4 procent av företrädesemissionen, och 625 071 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,1 procent av…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Immunovia

Analyskommentar - Genomför företrä…

  Immunovia ska genomföra en nyemission av aktier om cirka 202,2 miljoner SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jan 2023 | Immunovia

Analyskommentar - Rekryterar toppkraft

  Immunovia har utsett Lara E. Sucheston-Campbell till Head of Medical and Clinical Affairs som startar sin tjänst den 1 februari 2023. Lara kommer senast från Roche Molecular Systems där…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Nov 2022 | Immunovia

Analyskommentar - Positivt ersä…

  Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) har slutfört sitt ersättningsbeslut och satt den till USD 897 för Immunovias IMMray PanCan-d-test. Den fastställda ersättningen träder i kraft den 1…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Immunovia

Ersättning i USA på väg

  Q3 i korthet Nettoresultatet var -23 mkr (-36) jämfört med vår förväntan om -56 mkr. Kassaflödet för perioden var -37 mkr (-38) jämfört med vår förväntan om -50 mkr.…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2022 | Immunovia

Analyskommentar - Q3 kommentar

  Q3 Nettoresultat -23 MSEK (-36) jmf vår förväntan om -56 MSEK. Kassaflöde för perioden -37 MSEK (-38) och jmf vår förväntan om -50 MSEK. Likvida medel vid periodens slut…

Läs analysen
Pressreleaser | 31 May 2023 | Immunovia

Förändring av antal aktier och röster…

  Genom företrädesemissionen har antalet utestående aktier och röster ökat med 22655917, från 22631 581till 45287 498. Aktiekapitalet har ökat med 1132 795,85 kronor, från 1131579,05 kronor till 2 264…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Immunovia

Change in number of shares and votes in…

                          LUND (SWEDEN) – The number of shares and votes in Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) have changed as a result of new shares being issued in the rights issue resolved…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Immunovia

Kommuniké från årsstämma i Immunovia…

Disposition av bolagets vinstmedel samt ansvarsfrihet Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 127 985 141 kr överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och de verkställande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Immunovia

Bulletin from the Annual General Meeting…

Allocation of the company’s available profits and discharge from liability The AGM resolved that the company’s available profits, SEK 127,985,141, shall be brought forward and that no dividend shall be…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 May 2023 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia publicerar Delå…

 Januari-mars 2023 Nettoomsättningen uppgick till 520 TSEK (182) fördelat på försäljning av tester 379 TSEK (122) och erhållen royalty 141 TSEK (60). Nettoresultatet uppgick till −51,7 MSEK (−44,1) och vinsten…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 May 2023 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia Publishes…

January-March 2023 Net sales amounted to kSEK 520 (182) divided by sales of tests kSEK 379 (122) and royalties kSEK 141(60). Net earnings were MSEK -51.7 (-44.1) and earnings per…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | Immunovia

Ändringar av valberedningens förslag…

Mot bakgrund av detta har valberedningen tagit fram ett uppdaterat förslag vilket innebär att valberedningen föreslår, i tillägg till det tidigare föreslagna omvalet av Peter Høngaard Andersen, omval av Hans…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | Immunovia

Changes to the Nomination Committee's…

Against this background, the Nomination Committee has presented an updated proposal. In addition to the previously proposed re-election of Peter Høngaard Andersen, the Nominating committee additionally now proposes re-election of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | Immunovia

Immunovia AB: Invitation to Immunovia's…

Jeff Borcherding, CEO and President, and Karin Almqvist Liwendahl, CFO, will present on Immunovia’s development. The presentation will be held in English and be followed by a Q&A session. You…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | Immunovia

Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias…

Jeff Borcherding, vd och koncernchef, och Karin Almqvist Liwendahl, CFO kommer att presentera bolagets utveckling. Presentationen som hålls på engelska följs av en frågestund. Välkommen att delta via webbsändning eller…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023