AFFÄRSIDÉ

Immunovia är ett bioteknikbolag. Bolagets forskning och utveckling är fokuserad mot molekylärdiagnostik, där verksamheten inriktar sig på att driva utveckling och förändring av dagens arbetsmetoder för diagnostisering av komplexa cancerformer och immuna sjukdomar. Visionen är att etablera blodbaserade tester för att tidigt kunna identifiera olika sorters form av pankreascancer. Bolaget grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Lund.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: IMMNOV

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 23 Aug 2023 | Immunovia

Analyskommentar - Pausar bevakning

Affärsidé Immunovia Immunovia är ett bioteknikbolag. Bolagets forskning och utveckling är fokuserad mot molekylärdiagnostik, där verksamheten inriktar sig på att driva utveckling och förändring av dagens arbetsmetoder för diagnostisering av…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2023 | Immunovia

Analyskommentar - Utser ny VD

Affärsidé Immunovia Immunovia är ett bioteknikbolag. Bolagets forskning och utveckling är fokuserad mot molekylärdiagnostik, där verksamheten inriktar sig på att driva utveckling och förändring av dagens arbetsmetoder för diagnostisering av…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Apr 2023 | Immunovia

Analyskommentar - Meddelar utfall utav f…

Affärsidé Immunovia Immunovia är ett bioteknikbolag. Bolagets forskning och utveckling är fokuserad mot molekylärdiagnostik, där verksamheten inriktar sig på att driva utveckling och förändring av dagens arbetsmetoder för diagnostisering av…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Immunovia

Analyskommentar - Genomför företrä…

Affärsidé Immunovia Immunovia är ett bioteknikbolag. Bolagets forskning och utveckling är fokuserad mot molekylärdiagnostik, där verksamheten inriktar sig på att driva utveckling och förändring av dagens arbetsmetoder för diagnostisering av…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jan 2023 | Immunovia

Analyskommentar - Rekryterar toppkraft

Affärsidé Immunovia Immunovia är ett bioteknikbolag. Bolagets forskning och utveckling är fokuserad mot molekylärdiagnostik, där verksamheten inriktar sig på att driva utveckling och förändring av dagens arbetsmetoder för diagnostisering av…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Nov 2022 | Immunovia

Analyskommentar - Positivt ersä…

Affärsidé Immunovia Immunovia är ett bioteknikbolag. Bolagets forskning och utveckling är fokuserad mot molekylärdiagnostik, där verksamheten inriktar sig på att driva utveckling och förändring av dagens arbetsmetoder för diagnostisering av…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Immunovia

Ersättning i USA på väg

Affärsidé Immunovia Immunovia är ett bioteknikbolag. Bolagets forskning och utveckling är fokuserad mot molekylärdiagnostik, där verksamheten inriktar sig på att driva utveckling och förändring av dagens arbetsmetoder för diagnostisering av…

Läs analysen
Pressreleaser | 21 Nov 2023 | Immunovia

Bulletin from the extraordinary general…

Election of new board members The meeting resolved, in accordance with the nomination committee’s proposal, (i) that the number of board members shall be six, with no deputy members, and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2023 | Immunovia

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Val av nya styrelseledamöter Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, (i) att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter, och (ii) om nyval av Melissa Farina och Valerie…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 Nov 2023 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia Publishes…

July-September 2023 Net sales amounted to KSEK 488 (358) divided by sales of tests KSEK 70 (111) and royalties KSEK 418 (247). Net earnings were MSEK -38.6 (-22.9) and earnings…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 Nov 2023 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia publicerar Delå…

Juli-september 2023 Nettoomsättningen uppgick till TSEK 488 (358) fördelat på försäljning av tester TSEK 70 (111) och erhållen royalty 418 TSEK (247). Nettoresultatet uppgick till MSEK -38 556 (-22 932)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia meddelar att man…

Studien, som markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av Immunovias nästa generations test för att upptäcka bukspottkörtelcancer i ett tidigt stadium, har varit framgångsrikt och man har funnit mer än…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia successfully…

   The discovery study, which marks a key milestone in the development of Immunovia’s next-generation test to detect early-stage pancreatic cancer, successfully found more than a dozen proteins circulating in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2023 | Immunovia

Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias…

Jeff Borcherding vd och koncernchef, och Karin Almqvist Liwendahl, CFO kommer att presentera bolagets utveckling. Presentationen som hålls på engelska följs av en frågestund. Välkommen att delta via webbsändning eller…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2023 | Immunovia

Immunovia AB: Invitation to Immunovia's…

Jeff Borcherding, CEO and President, and Karin Almqvist Liwendahl, CFO, will present on Immunovia’s development. The presentation will be held in English and be followed by a Q&A session. You…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2023 | Immunovia

Immunovia AB: KALLELSE TILL EXTRA…

Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta vid stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 13 november…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2023 | Immunovia

Immunovia AB: CONVENING NOTICE -…

Notice/Right to participate at the general meeting A shareholder who wishes to participate in the extraordinary general meeting must (i) be recorded in the share register prepared by Euroclear Sweden…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023