AFFÄRSIDÉ

Immunovia är ett bioteknikbolag. Bolagets forskning och utveckling är fokuserad mot molekylärdiagnostik, där verksamheten inriktar sig på att driva utveckling och förändring av dagens arbetsmetoder för diagnostisering av komplexa cancerformer och immuna sjukdomar. Visionen är att etablera blodbaserade tester för att tidigt kunna identifiera olika sorters form av pankreascancer. Bolaget grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Lund.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: IMMNOV

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 16 May 2022 | Immunovia

Analyskommentar - Immunovia stärker…

  Immunovia stärker sitt amerikanska team Bolaget har utsett Natalie Carfora till Head of Market Access för sitt amerikanska dotterbolag, Immunovia, Inc. Natalie Carfora har en meritlista av att säkerställa…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2022 | Immunovia

Analyskommentar - Q1-rapport

  Q1-rapport Bolaget upprepar målsättningen om att ha första kostnadsersättning på plats mot slutet av året i USA. Volymerna av test som bekostas av patienterna själva ligger som väntat på…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Mar 2022 | Immunovia

Analyskommentar - Immunovia utser VD…

  Immunovia utser VD till det amerikanska dotterbolaget Immunovia har utsett Jeff Borcherding till VD för bolagets amerikanska dotterbolag. Jeff kommer från Myriad Genetics, ett ledande amerikanskt bolag inom gendiagnostik…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Mar 2022 | Immunovia

Analyskommentar - Erhåller…

  Erhåller ackreditering i USA Ackrediteringskommittén vid College of American Pathologists (CAP) har beviljat ackreditering för Immunovia baserat på de positiva resultaten av den inspektion som nyligen genomfördes som en…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Immunovia

Förtroendeklyfta

  Q4 i sammandrag Immunovia redovisar ett nettoresultat för 2021 som uppgick till -153 mkr, i linje med vår förväntan om -158 mkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Nov 2021 | Immunovia

Q3-rapport i linje med förväntan

  Q3 i sammandrag Immunovia redovisar ett resultat efter skatt på -36,1 MSEK för det tredje kvartalet 2021 (-38,1). Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0). Kassaflödet från den löpande verksamheten…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Oct 2021 | Immunovia

Ny era inom pankreascancer

  Stort medicinskt behov Bukspottkörtelcancer är en svår sjukdom. Sjukdomens diffusa symtom och avsaknaden av ett enkelt diagnostiskt test (man behöver i princip göra en datortomografi för att ställa diagnos)…

Läs analysen
| 17 May 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia, Inc. achieves…

”Receiving licensure in Rhode Island now allows us to offer IMMray™ PanCan-d in 46 states. We expect additional state licensures to follow, as we work to make IMMray™ PanCan-d accessible…

Läs hela nyheten
| 17 May 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia, Inc. erhåller…

– Att få licensrättigheter i Rhode Island gör det möjligt att erbjuda IMMray® PanCan-d i 46 delstater. Vi förväntar oss att det följs av licensrättigheter i fler delstater, när vi…

Läs hela nyheten
| 16 May 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia stärker sitt…

– Med anställningen av Natalie som Head of Market Access i USA fyller vi ytterligare en nyckelroll i linje med vår strategiska prioritet att stärka vårt amerikanska team för att…

Läs hela nyheten
| 16 May 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia strengthens its…

”The hire of Natalie as Head of Market Access in the US is another key hire in-line with our strategic priority to strengthen our US team for a commercial scale…

Läs hela nyheten
| 28 Apr 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia Publishes…

January-March Net sales amounted to kSEK 182 (123) divided between sales of tests kSEK 122 (0) and royalties kSEK 60 (123) Net earnings amounted to MSEK -44 (-23) and ear­nings…

Läs hela nyheten
| 28 Apr 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia publicerar Delå…

Januari-mars 2022 Nettoomsättningen uppgick till 182 TSEK (123) fördelat på försäljning av tester 122 TSEK (0) och royalty 60 TSEK (123) Nettoresultatet uppgick till −44 MSEK (−23) och resultat per…

Läs hela nyheten
| 21 Apr 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Invitation to Immunovia's…

Philipp Mathieu, Acting CEO and President, and Karin Almqvist Liwendahl, CFO, will present on Immunovia’s development. The presentation will be held in English and be followed by a Q&A session.…

Läs hela nyheten
| 21 Apr 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias…

Philipp Mathieu, tillförordnad vd och koncernchef, och Karin Almqvist Liwendahl, ekonomi- och finansdirektör kommer att presentera bolagets utveckling. Presentationen som hålls på engelska följs av en frågestund. Välkommen att delta…

Läs hela nyheten
| 14 Apr 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovias ansökan om CPT…

En PLA-kod för IMMray PanCan-d skulle göra det möjligt för läkare och sjukvårdspersonal att specifikt identifiera IMMray PanCan-d när de lämnar information eller krav till sjukförsäkringsaktörer och betalande parter.Immunovias PLA-ansökan…

Läs hela nyheten
| 14 Apr 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia CPT PLA Code…

A PLA code for IMMray PanCan-d would allow health care professionals to specifically identify IMMray PanCan-d when submitting information and claims to health insurances and payers. The PLA submission by…

Läs hela nyheten