AFFÄRSIDÉ

I-Tech AB är ett bioteknikföretag med säte i Mölndal, som äger alla IP- och regleringsrättigheter mot antifouling-agenten Selektope® (generiskt namn, medetomidin). I-Tech kontrollerar även den största och mest effektiva källan till medetomidinproduktion.

Bransch: Material
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ITECH
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Verksamhet

I-TECH

I-Tech har sedan lång tid utvecklat Selektope som är en substans som motverkar marin påväxt på fartygsskrov och andra marina installationer. Selektope kan integreras i marin färg och förhindra påväxt av havstulpaner, vilket är ett betydande problem för sjöfarten. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har etablerade kundrelationer med två av världens största tillverkare av marin färg.

Målsättning
I-Tech står inför en betydande tillväxt och bedömer att intäkterna kommer öka med minst 50 procent under 2018 och efterföljande år. Målsättningen är att bolaget ska nå en årsomsättning om minst 100 Mkr under 2021. Tillväxten bedöms resultera i en god lönsamhet och målsättningen är att uppnå en uthållig och ökande lönsamhet från och med utgången 2019.

Affärsmodell
I-Techs affärsmodell bygger på direkt försäljning av Selektope till färgtillverkare med ett fast pris per kilo substans. Vid längre leveranskontrakt med fastlagda volymåtaganden erbjuds en viss rabatt. Slutkunderna är redare som beställer ommålning och underhåll av sina fartyg. Vid nybyggnation har varven en stor inverkan på val av produkter. För att möjliggöra höga bruttomarginaler är det avgörande att I-Tech kan etablera en effektiv och storskalig produktion. Under 2016 och 2017 har produktionen understigit ett ton per år och bolagets bruttomarginaler har legat strax över 30 procent. Bolaget bedömer att flytten av produktionen till Indien tillsammans med ökande volymer ska resultera i en bruttomarginal på dryga 50 procent. Hittills har I-Tech till stor del producerat Selektope mot order från kund. I takt med att efterfrågan ökar kommer I-Tech att behöva bygga upp ett lager av Selektope för att på så sätt öka servicenivån mot kunderna. Det kommer att bli allt viktigare  för I-Tech att kunna möta kundernas krav på snabba leveranser av större kvantiteter. Ett ökat lager kommer att öka rörelsekapitalbehovet i bolaget.

Vision
I-Techs vision är att etablera Selektope som det ledande alternativet för att förhindra marin påväxt på ett effektivt och hållbart sätt.

Kommande händelser

20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Årsstämma 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner