AFFÄRSIDÉ

Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential inom organtransplantation och vid ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: HNSA

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 20 Jun 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Idefirix rekommenderas…

  Idefirix rekommenderas av NICE Hansa meddelade under förra veckan att Idefirix har rekommenderats av NICE för behandling av högsensitiserade patienter som genomgår en njurtransplantation. NICE är ett rådgivande organ…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - AMR-studien…

  AMR-studien fullrekryterad Hansa meddelade under morgonen att den sista patienten har rekryterats till fas II-studien med imlifidase inom AMR (antikroppsmedierad avstötning) efter njurtransplantation. I studien har 20 patienter randomiserats…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Apr 2022 | Hansa Biopharma

Stark försäljning i kvartalet

  Q1-rapporten Hansa släppte igår sin rapport för det första kvartalet 2022. Intäkterna under perioden uppgick till 30,3 mkr (9,0), där produktförsäljningen stod för 24,2 mkr. Rörelseresultatet kom in på…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Rapportkommentar Hansa släppte idag sin rapport för det första kvartalet 2022. Intäkterna i kvartalet uppgick till 30,3 mkr (9,0), där produktförsäljningen stod för 24,2 mkr. Vi har inga publicerade…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Apr 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Godkännande att…

  Godkännande att starta fas III-studie inom anti-GBM Hansa meddelade idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA har godkänt studiestart av fas III-studien med imlifidase inom anti-GBM (akut autoimmun sjukdom som…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Feb 2022 | Hansa Biopharma

Händelserik period

  Rapportkommentar Q4 2021 Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 15,4 mkr (3,8), med ett rörelseresultat på -162,8 mkr (-106,2). För helåret 2021 var försäljningen 33,9 mkr (6,1) och…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2021 | Hansa Biopharma

Ingen dramatik i Q3

  Inga större överraskningar Hansa släppte under torsdagen sin rapport för det tredje kvartalet. Nettoomsättningen för kvartalet kom in på 4,9 mkr (0,8) och rörelseresultatet på -148,2 mkr (-123,4). Detta…

Läs analysen
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Hansa Biopharma

Finansinspektionen: Korrigering…

Korrigering flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande. Emittent 556734-5359 Hansa Biopharma AB Instrument SE0002148817…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jun 2022 | Hansa Biopharma

Finansinspektionen: Korrigering…

Korrigering flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande. Emittent 556734-5359 Hansa Biopharma AB Instrument SE0002148817…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jun 2022 | Hansa Biopharma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556734-5359 Hansa Biopharma AB Instrument SE0002148817 Ordinary shares Innehavare Redmile Group, LLC   Före transaktionen Antal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: NICE rekommenderar…

NICE anser att Idefirix® är en kliniskt effektiv och kostnadseffektiv behandling inom nuvarande klinisk praxis Den positiva rekommendationen kommer att ge tillgång till läkemedlet för högsensitiserade patienter i England, Wales…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: NICE recommends use…

NICE considers Idefirix® to be a clinically and cost-effective treatment within current clinical practice The positive recommendation will enable access to this novel therapy for highly sensitized patients in England,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma:…

Årsstämman i Hansa Biopharma kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Hansa Biopharma välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma:…

The Annual General Meeting in Hansa Biopharma will be conducted by advance voting only, without physical presence of shareholders, proxies and third parties. Hansa Biopharma welcomes all shareholders to exercise…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas…

Lund, Sverige, 30 maj 2022. Hansa Biopharma AB, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska sjukdomar, meddelar idag att Peter Nicklin har föreslagits som ny styrelseordförande för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: The Nomination…

Lund, Sweden May 30, 2022. Hansa Biopharma AB, ”Hansa”, (Nasdaq Stockholm: HNSA), pioneer in enzyme technology for rare immunological conditions, today announces that Peter Nicklin has been proposed as new…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma…

Lund, Sweden May 23, 2022. Hansa Biopharma AB, ”Hansa”, (Nasdaq Stockholm: HNSA), pioneer in enzyme technology for rare immunological conditions, today announces the completion of enrollment in its phase 2…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3