AFFÄRSIDÉ

Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential inom organtransplantation och vid ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: HNSA

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 27 Oct 2023 | Hansa Biopharma

Ögonen på pipeline i Q4

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Oct 2023 | Hansa Biopharma

Tuffa tider

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Oct 2023 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Fas 1-data för HNSA-…

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2023 | Hansa Biopharma

Mot ett händelserikt H2

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2023 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Kort rapportkommentar

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Jul 2023 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Provisoriskt godkä…

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jun 2023 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Positiva besked från…

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma…

Søren Tulstrup, vd och koncernchef, Hansa Biopharma säger: ”Donato, som ingått i ledningsgruppen och varit en ledande befattningshavare inom Hansa under de senaste fem åren, har spelat en viktig roll…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma…

Søren Tulstrup, President and CEO, Hansa Biopharma said: ”Donato has been an integral member of the executive committee and a senior leader within Hansa for the past five years and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Nov 2023 | Hansa Biopharma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556734-5359 Hansa Biopharma AB Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Nov 2023 | Hansa Biopharma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556734-5359 Hansa Biopharma AB Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Nov 2023 | Hansa Biopharma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556734-5359 Hansa Biopharma AB Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Nov 2023 | Hansa Biopharma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556734-5359 Hansa Biopharma AB Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2023 | Hansa Biopharma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556734-5359 Hansa Biopharma AB Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2023 | Hansa Biopharma

Penser Access: Intervju med Hansa…

I en intervju berättar Matthew Shaulis, CCO på Hansa Biopharma, om den kommersiella utvecklingen i Europa. Vi får även höra mer om statusen för imlifidase i USA. Se intervjun på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2023 | Hansa Biopharma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556734-5359 Hansa Biopharma AB Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2023 | Hansa Biopharma

Penser Access: Ögonen på pipeline i Q4…

Dålig leverans i Q3 Hansas rapport för det tredje kvartalet innebar en svagare försäljning, men en lägre rörelseförlust än förväntat. Försäljningen av Idefirix i Europa fortsätter att vara volatil, med…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

2 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
17 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3