AFFÄRSIDÉ

Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential inom organtransplantation och vid ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: HNSA

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 1 Jun 2023 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Positiva besked från…

  Hansa meddelade idag att de har erhållit kostnadsersättning för Idefirix i Belgien. Totalt har nu tolv länder i Europa hittills subventionerat Idefirix, vilket ger en bra bas för framtida…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 May 2023 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Första patient…

  Hansa meddelade idag att den första patienten rekryterats till den registreringsgrundande fas III-studien för patienter med anti-GBM – en akut autoimmun sjukdom som primärt drabbar njurarna. Majoriteten av patienter…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2023 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Nytt avtal inom…

  Hansa meddelade under torsdagen att de slutit ett forsknings- och samarbetsavtal med Genethon för att utforska imlifidase som en förbehandling till bolagets genterapi GNT-0003. GNT-0003 är under utveckling för…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2023 | Hansa Biopharma

Ljusning i horisonten

  Q1 – något svagare finansiellt Hansa levererade under torsdagen sin Q1-rapport. Finansiellt kom rapporten in något under våra förväntningar. Omsättningen landade på 24 mkr (EPB est: 28 mkr), varav…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Apr 2023 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Kort rapportkommentar

  Hansa levererade under morgonen sin Q1-rapport. Finansiellt kom rapporten in något under våra förväntningar. Omsättningen landade på 24 mkr (EPB est: 28 mkr), varav produktförsäljningen av Idefirix stod för…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Apr 2023 | Hansa Biopharma

Preview Q1-rapport

  Justerar kvartalsestimat Vi har gått igenom våra estimat och valt att göra vissa justeringar på kvartalsnivå för 2023. Våra försäljningsestimat för helåret 2023 är oförändrade på 203 mkr, men…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Mar 2023 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Fas II-studie…

  Hansa meddelade idag att den sista patienten rekryterats till fas II-studien med imlifidase inom den automimmuna sjukdomen Guillain-Barrés syndrom (GBS). Studien är öppen (ingen kontrollarm) och inkluderar totalt 30…

Läs analysen
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma…

Søren Tulstrup, President and CEO, Hansa Biopharma said, ”This is an important moment for highly sensitized patients in Belgium in urgent need of a kidney transplant that so far have…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas lä…

Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Biopharma, säger: ”Detta är ett viktigt ögonblick för högsensitiserade patienter i Belgien som är i akut behov av en njurtransplantation och som hittills…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa meddelar att…

Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Biopharma, säger: ”Detta är ett spännande nästa steg i utvecklingen av imlifidase och för patienter med anti-GBM-sjukdom. GOOD-IDES-02 är den första och för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa announces…

Søren Tulstrup, President and CEO, Hansa Biopharma said, ”This is an exciting next step in the development of imlifidase and for patients with anti-GBM disease. GOOD-IDES-02 is the first and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Hansa Biopharma

Kallelse till årsstämma i Hansa…

Rätt att delta i årsstämman och anmälan Deltagande i stämmolokalen Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Hansa Biopharma

Notice to Annual General Meeting in…

Right to participate in the Annual General Meeting and notice of participation Participation in the Annual General Meeting at the venue A shareholder who wishes to participate in the Annual…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma och…

Samarbetet kommer att utvärdera säkerheten och effekten av Hansas antikroppsklyvande enzym imlifidase, som förbehandling inför administrering av Genethons genterapikandidat GNT-0003 för behandling av Crigler-Najjars syndrom hos patienter med neutraliserande antikroppar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma and…

The collaboration will, in a clinical study, evaluate the safety and efficacy of Hansa’s antibody cleaving enzyme imlifidase as a pre-treatment prior to the administration of Genethon’s gene therapy product…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Hansa Biopharma

Penser Access: Ljusning i horisonten-…

Q1 – något svagare finansiellt Hansa levererade under torsdagen sin Q1-rapport. Finansiellt kom rapporten in något under våra förväntningar. Omsättningen landade på 24 mkr (EPB est: 28 mkr), varav produktförsäljningen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Hansa Biopharma

Redeye: Hansa Biopharma - Update after…

Redeye updates its outlook on Hansa Biopharma, anticipating gradual launch support during 2023 and supporting pipeline progress over the next 12 months. We make a negative revision after the recent…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Jun 2023 | Årsstämma 2022
15 Jun 2023 | Årligutdelning
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3