AFFÄRSIDÉ

Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential inom organtransplantation och vid ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: HNSA

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 13 Dec 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Riktad emission

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Dec 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Kostnadsersättning p…

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Positiva AMR-data

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Nov 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Sarepta flyttar fram…

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2022 | Hansa Biopharma

Studiedata stundar

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Oct 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Rapportkommentar

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Oct 2022 | Hansa Biopharma

Inför Q3-rapport

0Affärsidé Hansa Biopharma Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential…

Läs analysen
Pressreleaser | 20 Jan 2023 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma…

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på Hansa Biopharmas webbplats, under ”Evenemang & Presentationer” och kommer efter telefonkonferensen även att vara tillgänglig online. Länk till presentation ( https://investors.hansabiopharma.com/English/events-and-presentations/presentations/default.aspx ) För att delta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jan 2023 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma…

Lund, Sweden, January 2, 2023. Hansa Biopharma, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), a pioneer in enzyme technology for rare immunological conditions, today announces that it has attained reimbursement in the Czech…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jan 2023 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma…

Lund, Sverige, 2 januari 2023. Hansa Biopharma, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), en pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar i dag att man fått ett positivt subvensionsbeslut i Tjecken…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Dec 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma:…

Through the directed share issue, 7,848,111 new ordinary shares were issued and the share capital increased by SEK 7,848,111. As of today, the total number of registered shares of the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Dec 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Ö…

Genom den riktade nyemissionen emitterades 7 848 111 nya stamaktier och aktiekapitalet ökade med 7 848 111 kronor. Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Dec 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Rättelse: Hansa…

Lund den 28 december 2022. Hansa Biopharma meddelade idag att valberedning har bildats i enlighet med de principer som godkändes av årsstämman den 30 juni 2022 och att den har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Dec 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Correction: Hansa…

Lund, December 28, 2022. Hansa Biopharma today announced that the Nomination Committee has been formed in accordance with the principles adopted by the Annual General Meeting (AGM) on June 30,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Dec 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas…

Natalie Berner som representant för Redmile Group Jannis Kitsakis som representant för AP4 Arne Myhrman som representant för Thomas Olausson Valberedningens sammankallande, Peter Nicklin, styrelseordförande i Hansa Biopharma, kommer att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Dec 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma…

Natalie Berner representing Redmile Group Jannis Kitsakis representing AP4 Arne Myhrman representing Thomas Olausson As the conveyer of the Nomination Committee, Peter Nicklin, Chairman of the Board of Directors at…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2022 | Hansa Biopharma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556734-5359 Hansa Biopharma AB Instrument SE0002148817 Ordinary shares Innehavare Redmile Group, LLC   Före transaktionen Antal…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
14 Jun 2023 | Årsstämma 2022
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3