AFFÄRSIDÉ

Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara kombinerar flertalet UX-system, datakällor och identitetslösningar för att omgående skapa den optimala checkinupplevelsen för varje användare. Checkin.com Group har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Bransch: Finansiell teknologi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CHECK

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 10 Nov 2023 | Checkin.com Group

Nått nya nivåer av tillväxt och lö…

Affärsidé Checkin.com Group Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2023 | Checkin.com Group

Analyskommentar - Tillväxten tar fart

Affärsidé Checkin.com Group Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Sep 2023 | Checkin.com Group

Analyskommentar - Nytt finansiellt mål…

Affärsidé Checkin.com Group Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2023 | Checkin.com Group

Julisiffror indikerar take-off för…

Affärsidé Checkin.com Group Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2023 | Checkin.com Group

Analyskommentar - Första kunden från…

Affärsidé Checkin.com Group Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2023 | Checkin.com Group

Växer kraftigt hos storkund efter…

Affärsidé Checkin.com Group Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2023 | Checkin.com Group

Imponerande lönsamhet

Affärsidé Checkin.com Group Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara…

Läs analysen
Pressreleaser | 21 Nov 2023 | Checkin.com Group

Penser Access: 4 minutes by Penser -…

Aktieanalytiker Rikard Engberg diskuterar varför Checkin.com Group befinner sig i en fas av acclererande tillvxät och lönsamhet. Vidare berörs att den starka kombinationen av tillväxt och lönsamhet inte refelekteras i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Nov 2023 | Checkin.com Group

Penser Access: Nått nya nivåer av…

Stark lönsamhet och tillväxt Omsättningen i kvartalet uppgick till 29,9 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 76% y/y. Siffran är i linje med uppdateringen av ARR som översteg 125 mkr…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Nov 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group kvartalsrapport Q3…

VD-ord från kvartalsrapporten I princip alla delar av rapporten visar på det stora kliv vi tagit under kvartalet. Det starka momentum vi flaggat för har börjat materialisera sig i siffrorna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Nov 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group Quarterly Report Q3…

CEO Letter from Quarterly Report Almost all parts of the report demonstrate the large step we have taken during the quarter. The strong momentum we have flagged for has started…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Nov 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group: Webcast torsdag 9:e…

Presentationen kommer att kunna följas via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/q3-2023/ Den kompletta rapporten kommer att publiceras på följande länk: https://group.checkin.com/investors/reports/ En engelsk version av presentationen kommer att publiceras på bolagets hemsida…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Nov 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group: Webcast of Quarterly…

The webcast (Swedish) will be available through this link: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/q3-2023/ The full report will be published on: https://group.checkin.com/investors/reports/ An english version of the webcast will be published on the company’s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Oct 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group beviljas ytterligare…

– Vi satsar kontinuerligt en stor del av bolagets intäkter på R&D och bygger steg för steg en teknisk portfölj som lägger basen för vår långsiktiga produktutveckling. Att vi nu…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Oct 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group: Checkin.com har…

– Jag har tidigare pratat om att vi befinner oss i ett starkt organiskt momentum och så sent som i augusti, när vi släppte vår kvartalsrapport, delade jag att vi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Sep 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group kommunicerar…

Det uppdaterade finansiella målet är: Att måttet omsättningstillväxt per aktie sammanslaget med EBITDA-marginal ska maximeras, med ambitionen att måttet ska överstiga 80% på årsbasis. Det tidigare finansiella målet, som nu…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Sep 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group communicates updated…

The updated financial target is: That the combined measurement of revenue growth per share and EBITDA margin shall be maximized, with the ambition that the measurement shall exceed 80% on…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2