AFFÄRSIDÉ

Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara kombinerar flertalet UX-system, datakällor och identitetslösningar för att omgående skapa den optimala checkinupplevelsen för varje användare. Checkin.com Group har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Bransch: Finansiell teknologi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CHECK

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 15 May 2023 | Checkin.com Group

Växer kraftigt hos storkund efter…

  Tuff start på året Omsättningen i kvartalet uppgick till 18,8 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 19% y/y. Siffran är betydligt lägre än vad som krävs för att nå…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2023 | Checkin.com Group

Imponerande lönsamhet

  Imponerande lönsamhet och stark tillväxt Omsättningen i kvartalet uppgick till 19,8 mkr vs vårt estimat om 18,4 mkr. EBITDA uppgick till 5,5 mkr vs vårt estimat om 2,2 mkr.…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Nov 2022 | Checkin.com Group

Kraftig lönsamhetstillväxt

  Når våra helårsestimat för EBITDA i kvartalet Omsättningen i kvartalet uppgick till 17,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 78% varav 52% var organisk. Precis som bolaget var tydliga…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2022 | Checkin.com Group

Visar styrka i turbulenta tider

  Fortsätter att imponera… Omsättningen i Q2 uppgick till 17,6 mkr vs vårt estimat om 17,1 mkr. Det motsvarar en 75%-ig organisk tillväxt och en tillväxt om 111% y/y. Drivande…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2022 | Checkin.com Group

Analyskommentar - Slår samtliga estimat…

  Omsättningen uppgick till 17,6 mkr vs vårt estimat om 17,1 mkr. Siffran motsvarar en 75%-ig organisk tillväxt och en absolut tillväxt om 111%. Drivande i tillväxten var bolagets höga…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 May 2022 | Checkin.com Group

Checkar in 2022 starkt

  Rekordtillväxt och nya kunder… Omsättningen i Q1’22 blev 15,8 mkr vs vårt estimat om 14,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 107% y/y. Net Revenue Retention steg till 140%…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Checkin.com Group

Analyskommentar - Imponerar på samtliga…

  Imponerar på samtliga punkter Omsättningen blev 15,8 mkr vs våra estimat om 14,7 mkr, tillväxttakten uppgick till 107% vilket är ett rekord för bolaget. Retention rate stiger till 140%…

Läs analysen
Pressreleaser | 22 May 2023 | Checkin.com Group

Kommuniké från årsstämma i Checkin.…

Disposition av bolagets resultat  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning.  Ansvarsfrihet Beviljade årsstämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Checkin.com Group

Penser Access: Växer kraftigt hos…

Tuff start på året Omsättningen i kvartalet uppgick till 18,8 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 19% y/y. Siffran är betydligt lägre än vad som krävs för att nå våra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Checkin.com Group

Penser Access: Intervju med Checkin.com…

Aktieanalytiker Rikard Engberg och Checkin.com Groups VD Kristoffer Cassel diskuterar inledningen på året och de satsningar som gjorts för att öka bolagets leverans kapacitet. Efter kvartalets utgång har ett av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group Quarterly Report Q1…

CEO Letter from Quarterly Report We began the new year with a quarter which in many ways was undecided. Seasonally the beginning of the year has often been a tough…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group kvartalsrapport Q1…

Vd-ord från kvartalsrapporten Vi inledde det nya året med ett kvartal som på många sätt stod och vägde. Säsongsmässigt har inledningen av året ofta varit en tuff period, men det…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group: Webcast of Quarterly…

For further information, please contact:Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com Certified AdviserCheckin.com Group’s Certified Adviser is Erik Penser Bank. About Checkin.com Group Checkin.com Group creates shareholder value through…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group: Webcast torsdag 11:e…

För ytterligare information, vänligen kontakta:Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com Certified AdviserCheckin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank. Om Checkin.com Group: Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2023 | Checkin.com Group

Kallelse till årsstämma i Checkin.com…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2023, och anmäla sin avsikt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group publishes Annual…

For further information, please contact: Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com Certified Adviser Checkin.com Group’s Certified Adviser is Erik Penser Bank. About Checkin.com Group Checkin.com Group creates shareholder…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group publicerar å…

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com Certified Adviser Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank. Om Checkin.com Group: Checkin.com Group skapar aktieägarvärde…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3