AFFÄRSIDÉ

Calliditas Therapeutics är verksamma inom läkemedelsindustrin. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av inflammatoriska njursjukdomar. Olika njursjukdomar som bolagets produkter behandlar inkluderar Buergers sjukdom, neuropati, samt njursvikt. Bolaget grundades 2004 och innehar verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: CALTX

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 21 Jun 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Förbereder at-the-…

  Förbereder at-the-market-program Calliditas meddelade under gårdagen att bolaget har genomfört en nyemission av 5 908 018 C-aktier och direkt återköpt dessa. Syftet med detta är att säkra framtida leverans…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Positivt utlåtande fr…

  Positivt utlåtande från EMA Calliditas fick under eftermiddagen ett positivt utlåtande från EMA gällande ett villkorat marknadsgodkännande i Europa för bolagets produkt Kinpeygo (formellt godkännande i kommissionen inom 60…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Calliditas Therapeutics

Bra start på lanseringen

  Rapportkommentar Calliditas presenterade under onsdagen sin Q1-rapport – det första kvartalet med försäljning av TARPEYO i USA. Nettoomsättningen kom in på 49,7 mkr, varav 18 mkr var produktförsäljning av…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Rapportkommentar Calliditas presenterade idag sin Q1-rapport – det första kvartalet med försäljning av TARPEYO i USA. Nettoomsättningen kom in på 49,7 mkr, varav 18 mkr var produktförsäljning av TARPEYO.…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Första patient…

  Första patient rekryterad till setanaxib-studie Calliditas meddelade idag att första patienten har blivit rekryterad till en fas II-studie inom huvud-hals-cancer med bolagets läkemedelskandidat setanaxib. Beskedet var väntat, men likväl…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Apr 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Everest Medicines…

  Everest Medicines presenterar Kina-data Calliditas partner Everest Medicines meddelade under morgonen positiva data för Nefecon/TARPEYO i Kina. Effektdata i de kinesiska patienterna är i linje med den som låg…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Mar 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Förskjuten tidslinje…

  Förskjuten tidslinje i Europa Calliditas meddelade precis att uttalandet från CHMP (en del av det europeiska läkemedelsverket) avseende ett potentiellt godkännande för Nefecon/TARPEYO i Europa förskjuts till Q2 (tidigare…

Läs analysen