AFFÄRSIDÉ

Calliditas Therapeutics är verksamma inom läkemedelsindustrin. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av inflammatoriska njursjukdomar. Olika njursjukdomar som bolagets produkter behandlar inkluderar Buergers sjukdom, neuropati, samt njursvikt. Bolaget grundades 2004 och innehar verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: CALTX

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 21 Sep 2023 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Konkurrent missar prim…

Affärsidé Calliditas Therapeutics Calliditas Therapeutics är verksamma inom läkemedelsindustrin. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av inflammatoriska njursjukdomar. Olika njursjukdomar som bolagets…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2023 | Calliditas Therapeutics

Närmar sig break-even

Affärsidé Calliditas Therapeutics Calliditas Therapeutics är verksamma inom läkemedelsindustrin. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av inflammatoriska njursjukdomar. Olika njursjukdomar som bolagets…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2023 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - En första…

Affärsidé Calliditas Therapeutics Calliditas Therapeutics är verksamma inom läkemedelsindustrin. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av inflammatoriska njursjukdomar. Olika njursjukdomar som bolagets…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jun 2023 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Ansöker om fullt godk…

Affärsidé Calliditas Therapeutics Calliditas Therapeutics är verksamma inom läkemedelsindustrin. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av inflammatoriska njursjukdomar. Olika njursjukdomar som bolagets…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2023 | Calliditas Therapeutics

Svag försäljning - positiva trender f…

Affärsidé Calliditas Therapeutics Calliditas Therapeutics är verksamma inom läkemedelsindustrin. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av inflammatoriska njursjukdomar. Olika njursjukdomar som bolagets…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2023 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Rapportkommentar

Affärsidé Calliditas Therapeutics Calliditas Therapeutics är verksamma inom läkemedelsindustrin. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av inflammatoriska njursjukdomar. Olika njursjukdomar som bolagets…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Mar 2023 | Calliditas Therapeutics

Lägre risknivå i bolaget

Affärsidé Calliditas Therapeutics Calliditas Therapeutics är verksamma inom läkemedelsindustrin. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av inflammatoriska njursjukdomar. Olika njursjukdomar som bolagets…

Läs analysen
Pressreleaser | 19 Sep 2023 | Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics presenterar…

Forskare kommer att presentera ytterligare analyser av tvåårsdata från fas 3-studien NeflgArd med Nefecon (TARPEYO[®] (budesonid) kapslar med fördröjd frisättning/Kinpeygo[®]) för behandling av primär IgA-nefropati (IgAN) tillsammans med data om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Sep 2023 | Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics to Present…

Investigators will be presenting additional analyses of the Phase 3 NefIgArd study’s 2-year data with Nefecon (TARPEYO[®] (budesonide) delayed-release capsules/Kinpeygo[®]) for the treatment of Primary IgA nephropathy (IgAN), along with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Aug 2023 | Calliditas Therapeutics

Penser Access: Intervju med Calliditas…

I en intervju med Renee Aguiar-Lucander, VD på Calliditas, får vi veta mer om deras syn på det andra kvartalet. Varför justerade bolaget ned sin försäljningsguidance och när förväntar de…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Aug 2023 | Calliditas Therapeutics

Penser Access: Närmar sig break-even -…

Stabil försäljning i kvartalet, men justerad prognos Calliditas rapporterade för Q2 en något högre försäljning än väntat. Nettoomsättningen kom in på 269 mkr (EPB: 267 mkr), varav försäljning av TARPEYO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Aug 2023 | Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics: FDA beviljar…

TARPEYO är för närvarande godkänt efter ett accelererat förfarande för att minska proteinuri hos vuxna med primär IgA-nefropati (IgAN) med risk för snabb sjukdomsprogression, vilket vanligtvis innebär en urinprotein/kreatininkvot (UPCR)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Aug 2023 | Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics: FDA grants…

TARPEYO is currently approved under accelerated approval to reduce proteinuria in adults with primary IgA nephropathy (IgAN) at risk of rapid disease progression, generally a urine protein-to-creatinine ratio (UPCR) ≥1.5g/g.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Aug 2023 | Calliditas Therapeutics

Redeye: Calliditas and our update ahead…

In Q2 Calliditas regains the sequential sales growth but the conversion from patient enrollment into prescriptions and sales remains a challenge even if it is improving. Our take is that…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Aug 2023 | Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics: Interim Report…

FINANCIAL SUMMARY FOR THE GROUP Key Figures April 1 – June 30, 2023 Net sales amounted to SEK 269.4 million, of which TARPEYO[®] net sales amounted to SEK 259.2 million,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Aug 2023 | Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics: Delårsrapport…

Koncernens finansiella resultat för kvartalet Nyckeltal 1 april – 30 juni 2023 Nettoomsättningen under andra kvartalet 2023 uppgick till 269,4 (64,0) MSEK, varav produktförsäljningen av TARPEYO[®] uppgick till 259,2 (63,6)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics announces full…

”IgAN is a severe debilitating disease leading to end-stage kidney disease in more than 50% of the patients. The full results from NefIgArd study demonstrate the ability of Nefecon to…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1