AFFÄRSIDÉ

Calliditas Therapeutics är verksamma inom läkemedelsindustrin. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av inflammatoriska njursjukdomar. Olika njursjukdomar som bolagets produkter behandlar inkluderar Buergers sjukdom, neuropati, samt njursvikt. Bolaget grundades 2004 och innehar verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: CALTX

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 17 May 2023 | Calliditas Therapeutics

Svag försäljning - positiva trender f…

  En rapport under försäljningsestimaten Calliditas rapporterade för Q1 en försäljning om 191 mkr jämfört med våra estimat om 250 mkr. I kvartalet stod TARPEYO-försäljningen för 186 mkr, vilket kan…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2023 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Calliditas rapporterade för Q1 en försäljning om 191 mkr jämfört med våra estimat om 250 mkr. I kvartalet stod TARPEYO-försäljningen för 186 mkr, vilket kan jämföras med 167 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Mar 2023 | Calliditas Therapeutics

Lägre risknivå i bolaget

  Primärt effektmått uppnått i fas III Calliditas presenterade under söndagskvällen övergripande data från B-delen av sin fas III-studie med Nefecon i patienter med IgA nefrit (n=364). Vid 24 månader…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Calliditas Therapeutics

Bra fart på kommersialiseringen

  Rapportkommentar Calliditas släppte under torsdagen en rapport som slog våra försäljningsestimat, men med en något lägre produktförsäljning än väntat. Försäljningen i kvartalet kom in på 429 mkr (EPB est:…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2023 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Kort rapportkommentar

  Calliditas släppte under morgonen en rapport som slog våra försäljningsestimat, men med en något lägre produktförsäljning än väntat. Försäljningen i kvartalet kom in på 429 mkr (EPB est: 388…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Konkurrent har erhå…

  Calliditas konkurrent Travere Therapeutics som utvecklar läkemedlet sparsentan inom IgA nefrit meddelade under fredagen att de erhållit ett accelererat godkännande i USA. Sparsentan är den ”nya generationens” blodtryckssänkare som…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Feb 2023 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Godkänt i…

  Calliditas meddelade idag att de erhållit ett villkorat marknadsgodkännande för Kinpeygo i Storbritannien för behandling av patienter med IgAN. Beslutet var enligt oss rätt väntat givet att man fått…

Läs analysen
Pressreleaser | 30 May 2023 | Calliditas Therapeutics

Bulletin from the annual general meeting…

Adoption of income statement and balance sheet for the financial year 2022 and discharge from liability The annual general meeting resolved to adopt the income statement and the consolidated income…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Calliditas Therapeutics

Kommuniké från årsstämman i…

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | Calliditas Therapeutics

Redeye: Calliditas - A strong US launch…

In Q1 Calliditas reports an improved US launch momentum both in terms of unique subscribers and enrolled patients. Actual sales is lagging and reported sales also reflects a slow start…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | Calliditas Therapeutics

Penser Access: Svag försäljning -…

En rapport under försäljningsestimaten Calliditas rapporterade för Q1 en försäljning om 191 mkr jämfört med våra estimat om 250 mkr. I kvartalet stod TARPEYO-försäljningen för 186 mkr, vilket kan jämföras…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics: Interim Report…

”In March we announced that the global NefIgArd Phase 3 trial successfully met its primary endpoint, estimated glomerular filtration rate (eGFR), with a p value < 0.0001. Achieving this clinically…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics: Delårsrapport…

”I mars månad meddelade vi att den globala fas 3-studien NefIgArd lyckats uppnå sitt primära effektmått: uppskattad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) med ett p-värde på

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics: Calliditas…

These data presentations will feature data and analyses from the NefIgArd Phase 3 clinical trial evaluating Nefecon (TARPEYO[®] (budesonide) delayed release capsules/Kinpeygo[®]) in patients with IgA nephropathy (IgAN). ERA will…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics: Calliditas…

Presentationerna kommer att innehålla data och analyser från fas 3-studien NefIgArd som utvärderar Nefecon (TARPEYO® (budesonid) kapslar med fördröjd frisättning/Kinpeygo®) hos patienter med IgA-nefropati (IgAN). ERA kommer att hållas virtuellt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Calliditas Therapeutics

Notice of annual general meeting of…

Right to participate in the annual general meeting and notice of participation Participation in the annual general meeting at the venue A shareholder who wishes to participate in the annual…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Calliditas Therapeutics

Kallelse till årsstämma i Calliditas…

Rätt att delta i årsstämman och anmälan Deltagande i stämmolokalen Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3