AFFÄRSIDÉ

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North
Tickerkod: BIOWKS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 27 Jun 2022 | Bio-Works Technologies

Analyskommentar - Uppföljningsorder med…

  Uppföljningsorder med mersmak Sent i torsdags i förra veckan, efter Stockholmsbörsens stängning, tillkännagavs att bolaget tagit hem en ny större order från Reliance Life Science. Ordervärdet uppgår till 2,5…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jun 2022 | Bio-Works Technologies

Analyskommentar - Stororder i USA

  Stororder i USA Bolaget meddelar idag att en större produktionsorder vunnits hos en icke namngiven kontraktstillverkare i USA. Ordervärdet uppgår till 2,3 mkr och leverans är planerad att ske…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Apr 2022 | Bio-Works Technologies

Bra snurr i verksamheten

  Stark tillväxt Bolagets verksamhetsuppdatering för Q1 2022 (full rapportering sker på halvårsbasis) visar på en stark tillväxt om 135% och nettoomsättningen steg till 6,0 mkr (2,5). Utvecklingen var särskilt…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2022 | Bio-Works Technologies

Analyskommentar - Växte starkt under Q1…

  Växte starkt under Q1 Inför börsens öppning idag släpptes en begränsad rapport (bolaget ger enbart halvårsrapporter) med försäljningssiffror för Q1 2022. Nettoomsättningen utvecklas bra och steg med 135 procent…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Mar 2022 | Bio-Works Technologies

Analyskommentar - Tar ny order

  Bio-Works – Tar ny order Igår meddelades det att bolaget fått en beställning från den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals, för produktion av svenska Toleranzias projekt TOL2. Ordervärdet uppgår till…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2022 | Bio-Works Technologies

Gynnsamt marknadsläge

  Genombrottsåret rundades av i dur Bolaget visade starka siffror för H2 2021, där nettoomsättningen ökade med imponerande 285 procent och därmed överträffade våra förväntningar. Kundtillströmningen har varit god och…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Dec 2021 | Bio-Works Technologies

Bra position in i 2022

  På offensiven Den nyligen genomförda kapitalanskaffningen stärker bolagets expansionsplaner, framför allt på medellång sikt. Produktportföljen byggs ut med fokus på premiumprissegmentet. En testlansering har redan påbörjats av pre-packade kolonner, där…

Läs analysen
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Bio-Works Technologies

Bio-Works Technologies AB: Bio-Works få…

Ikväll har Bio-Works Technologies AB erhållit en ny order från Reliance Life Sciences, ett indiskt bolag som utvecklar bland annat biologiska  läkemedel såsom plasma proteiner, biosimilarer och andra innovativa proteiner.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jun 2022 | Bio-Works Technologies

Bio-Works Technologies AB: Bio-Works…

”Vi har sagt sen ett år tillbaka att vi tror att det finns en bra möjlighet för Bio-Works att bygga vidare på vår succé inom peptider på oligomarknaden. Denna order…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2022 | Bio-Works Technologies

Bio-Works Technologies AB: Kommuniké fr…

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2022 | Bio-Works Technologies

Bio-Works Technologies AB: Bio-Works…

”Den här är en spännande order eftersom den visar att vi nu har tagit oss in på den expansiva genterapimarkanden på ett tydligt sätt. Det är också den första signifikanta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2022 | Bio-Works Technologies

Bio-Works Technologies AB publicerar å…

Bio-Works årsstämma kommer att hållas fredagen den 20 maj 2022 kl. 09.00. För mer information, vänligen se separat kallelse som bland annat finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | Bio-Works Technologies

Bio-Works Technologies AB: A strong…

”We are very happy with our performance in Q1,” said Jonathan Royce, CEO at Bio-Works. ”Sales growth continues to increase according to plan and we have added new customers in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | Bio-Works Technologies

Bio-Works Technologies AB: Ett starkt f…

”Vi är mycket nöjda med utfallet i Q1,” säger Jonathan Royce, vd på Bio-Works. ”Tillväxten fortsätter att öka enligt plan och vi har adderat nya kunder i USA, Indien och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2022 | Bio-Works Technologies

Bio-Works Technologies AB: Kallelse till…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 12…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2022 | Bio-Works Technologies

Bio-Works Technologies AB: Bio-Works är…

”Vi är väldigt glada och stolta över att omprövningen av ISO 9001:2015 nu är godkänd och certifikatet är uppdaterad – en stark, tvärfunktionell teaminsats av Bio-Works medarbetare gjorde det möjligt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2022 | Bio-Works Technologies

Bio-Works Technologies AB: Bio-Works is…

”We are very happy and proud that the re-certification of ISO 9001: 2015 has now been approved and the certificate has been updated. A strong, cross-functional team effort by Bio-Works…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022