AFFÄRSIDÉ

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North
Tickerkod: BIOWKS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 30 May 2023 | Bio-Works Technologies

Omstrukturerar organisationen

  Sänker kostnaderna Bolaget har initierat en omstrukturering av organisationen som bland annat innebär att personalstyrkan ska minskas från 52 personer till 40. Omstruktureringen påverkar inte den amerikanska delen av…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Apr 2023 | Bio-Works Technologies

Välfylld orderbok

  Bra orderingång Verksamhetsuppdateringen för Q1 2023 visade att tillväxten håller i sig trots ett bistrare omvärldsklimat. Försäljningen ökade med 27 procent till 7,6 mkr (6,0) och det är framför…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2023 | Bio-Works Technologies

Styrkebesked

  Bra avslut på fjolåret Siffrorna för H2 2022 överraskade oss positivt och visade på en mycket bra försäljningsutveckling i det fjärde kvartalet, där nettoomsättningen steg med imponerande 80 procent.…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Bio-Works Technologies

Starkt avslut på 2022

  Bolagets rapport för andra halvåret var bra och nettoomsättning i det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar. Den uppgick under perioden till 16,0 mkr (8,9) mot vår förväntan om 14,5…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jan 2023 | Bio-Works Technologies

Analyskommentar - Väsentlig uppfö…

  Bolaget meddelar idag om en större uppföljningsorder på 3,4 mkr från en amerikansk tillverkare av plasmider, vars initiala order kommunicerades i maj i fjol. Det handlar om en specialanpassad…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Bio-Works Technologies

Analyskommentar - Genombrottsorder inom…

  Bolaget har fått en rekordorder på 15,2 mkr av Fizlabpribor. Ordern avser WorkBeads affimAb, utvecklade för storskalig rening av monklonala antikroppar. Leverans väntas ske under 2023. Det här är…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2022 | Bio-Works Technologies

Lönsamhet i sikte

  Bra fart i Q3 och orderboken växer snabbare Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 7,2 mkr (4,8), en ökning ned 51 procent. Bolaget indikerar särskilt stark utveckling på…

Läs analysen
Pressreleaser | 30 May 2023 | Bio-Works Technologies

Penser Access: Omstrukturerar…

Sänker kostnaderna Bolaget har initierat en omstrukturering av organisationen som bland annat innebär att personalstyrkan ska minskas från 52 personer till 40. Omstruktureringen påverkar inte den amerikanska delen av verksamheten.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Bio-Works Technologies

Bio-Works genomför en omstrukturering

Inom Bio-Works Technologies AB pågår ett arbete för att stärka bolagets position och säkra vägen mot lönsam tillväxt 2024. Som ett led i det arbetet genomför Bio-Works en omstrukturering med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Bio-Works Technologies

Bio-Works implements restructuring…

Bio-Works Technologies AB has enacted a restructuring program to strengthen the company’s position and secure the path to profitable growth in 2024. As part of that work, Bio-Works is re-organizing…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Bio-Works Technologies

Communiqué from Bio-Works Technologies…

Bio-Works Technologies’ annual general meeting was held 26 May 2023. The following resolutions were made at the annual general meeting, among other resolutions. The meeting adopted the income statement and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Bio-Works Technologies

Kommuniké från Bio-Works Technologies…

Bio-Works Technologies årsstämma ägde rum den 26 maj 2023. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Bio-Works Technologies

Bio-Works VD Jonathan Royce att öka…

Jonathan Royce avser att öka sitt innehav i Bio-Works med 61 770 aktier Bio-Works Technologies VD Jonathan Royce avser att teckna aktier enligt optionsprogrammet 2020/2023 som beslutades på årsstämman 2020.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2023 | Bio-Works Technologies

Bio-Works publicerar årsredovisning…

Bio-Works fortsätter att öka sin försäljningstillväxt och stärka sin position som specialister och marknadens ”skräddare” inom rening av bio-molekyler. Försäljningstillväxten för 2022 var 89% och orderingången ökade med 94% under…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Bio-Works Technologies

Penser Access: Välfylld orderbok - Bio-…

Bra orderingång Verksamhetsuppdateringen för Q1 2023 visade att tillväxten håller i sig trots ett bistrare omvärldsklimat. Försäljningen ökade med 27 procent till 7,6 mkr (6,0) och det är framför allt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Apr 2023 | Bio-Works Technologies

Continued steady growth for Bio-Works in…

Today, Bio-Works Technologies AB reported its sales development for the first quarter of 2023. Bio-Works revenues increased by +27% versus the prior year period. Total sales for the first quarter…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Apr 2023 | Bio-Works Technologies

Fortsatt god tillväxt för Bio-Works f…

Idag rapporterade Bio-Works Technologies AB försäljningsutvecklingen för det första kvartalet 2023. Bio-Works genererade en försäljningstillväxt på 27% jämfört med samma kvartal förra året. Nettoomsättningen i det första kvartalet uppgick till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023