AFFÄRSIDÉ

Bergs är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling betonar Bergs det hållbara samhället vid användningen av förnybara material. Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.

Bransch: Råvaror
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: BRG B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 26 Jul 2023 | Bergs

Starkt kassaflöde trots svag lönsamhet…

Affärsidé BERGS  Bergs är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling betonar Bergs det…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Jun 2023 | Bergs

Analyskommentar - Växer genom förvärv…

Affärsidé BERGS  Bergs är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling betonar Bergs det…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2023 | Bergs

Svag inledning på 2023 som förväntat…

Affärsidé BERGS  Bergs är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling betonar Bergs det…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Feb 2023 | Bergs

Förändring mot ett stabilare Bergs, st…

Affärsidé BERGS  Bergs är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling betonar Bergs det…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jan 2023 | Bergs

Analyskommentar - Bolagsbesök ger en…

Affärsidé BERGS  Bergs är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling betonar Bergs det…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2022 | Bergs

Svag trävarumarknad tynger

Affärsidé BERGS  Bergs är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling betonar Bergs det…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jul 2022 | Bergs

Starkt resultat trots ökad osäkerhet

Affärsidé BERGS  Bergs är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling betonar Bergs det…

Läs analysen
Pressreleaser | 26 Jul 2023 | Bergs

Penser Access: Starkt kassaflöde trots…

Svagt Q2-resultat Nettoomsättningen sjönk med 21% y/y till 793 mkr (1 009) och justerat EBIT uppgick till -2 mkr (151). Detta gav en negativ EBIT-marginal för andra kvartalet i rad.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jul 2023 | Bergs

Penser Access: Intervju med Bergs - Erik…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar VD Peter Nilsson efter publicerad Q2-rapport. De diskuterar nyckelpunkter från det senaste kvartalet, kassaflöden, strukturåtgärder, senaste förvärvet, återköpsprogram, och framtidsutsikter för andra halvåret 2023. Se intervjun…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jul 2023 | Bergs

Bergs closes the sawmill in Estonia

As informed in the interim report for the second quarter, the Board of Directors of Bergs Timber AB (publ) has decided to close the sawmill in Estonia that is operated…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jul 2023 | Bergs

Bergs avvecklar sågverket i Estland

Som informerats om i delårsrapporten för det andra kvartalet, har styrelsen i Bergs Timber AB (publ) beslutat att avveckla sågverket i Estland som bedrivs i dotterbolaget Laesti. Bakgrunden är en…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Jul 2023 | Bergs

Delårsrapport: Bergs växer inom träf…

ANDRA KVARTALET Årets andra kvartal påverkades negativt av den allmänt försämrade byggmarknaden. Detta märks inte minst på den svenska marknaden där aktiviteten inom nybyggnation och renovering har minskat betydligt. Under…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Jul 2023 | Bergs

Interim Report: Bergs grows in wood…

SECOND QUARTER The second quarter of the year was negatively affected by the generally deteriorating construction market. This is particularly noticeable in the Swedish market, where activity in new construction…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2023 | Bergs

Bergs grows through new acquisition in…

Bergs Timber AB (publ) (“Bergs”) has today acquired all shares in Hedlunda Holding AB (“Hedlunda”). Hedlunda is a state-of-the-art manufacturer of wooden furniture and components with production facilities in Sweden…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2023 | Bergs

Bergs växer genom nytt förvärv i…

Bergs Timber AB (”Bergs”) har idag förvärvat samtliga aktier i Hedlunda Holding AB (”Hedlunda”). Hedlunda är en högmodern tillverkare av trämöbler och komponenter med produktionsanläggningar i Sverige (Lycksele) och i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Bergs

Penser Access: Intervju med Bergs - Erik…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar VD Peter Nilsson efter publicerad Q1-rapport. De diskuterar nyckelpunkter från det senaste kvartalet, konjunkturcykeln, strategisk inriktning, förvärv, återköpsprogram, framtidsutsikter och utmaningar. Se intervjun på Erik Penser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Bergs

Penser Access: Svag inledning på 2023…

Q1-resultatet var svagt som förväntat Nettoomsättningen sjönk med 21% till 715 mkr (910) och EBIT blev -18 mkr (82). Det svaga resultatet förklaras av lägre volymer och priser för Wood…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
31 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023