AFFÄRSIDÉ

Bergs är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling betonar Bergs det hållbara samhället vid användningen av förnybara material. Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.

Bransch: Råvaror
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: BRG B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 5 May 2023 | Bergs

Svag inledning på 2023 som förväntat…

  Q1-resultatet var svagt som förväntat Nettoomsättningen sjönk med 21% till 715 mkr (910) och EBIT blev -18 mkr (82). Det svaga resultatet förklaras av lägre volymer och priser för…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Feb 2023 | Bergs

Förändring mot ett stabilare Bergs, st…

  Ett svagt Q4, men bolagets strategi mot mer förädlade produkter ger stabilitet Bergs rapporterade ett relativt svagt EBITDA-resultat för Q4’22, 30 mkr (106 mkr). EBIT på 6 mkr var…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jan 2023 | Bergs

Analyskommentar - Bolagsbesök ger en…

  Bolagsbesök på flera anläggningar Vi har genomfört ett bolagsbesök på flera av Bergs Timber’s anläggningar i Småland. Vi besökte träförädlingsverksamheten i Nybro samt pelletsproduktionen i Fågelfors. Då bolaget är…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2022 | Bergs

Svag trävarumarknad tynger

  Svagt Q3 resultat med positiva inslag Nettoomsättningen föll 16% till 708 mkr (846) och EBITDA med 75% till 46 mkr (186). Den negativa effekten kom från kraftigt lägre volym…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jul 2022 | Bergs

Starkt resultat trots ökad osäkerhet

  Lönsamheten i Q2 nära rekordnivå Nettoomsättning nådde en rekordnivå på 1 009 mkr, +22 y/y, drivet av högre priser för samtliga produkter och högre volymer för Joinery. EBITDA var…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jul 2022 | Bergs

Analyskommentar - Starkt resultat i Q2

  Nettoomsättning 1 009 mkr, +22 y/y, drivet av högre priser för samtliga produkter och högre volymer inom Joinery. EBITDA 173 mkr, + 18% y/y, drivet av högre priser för…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Bergs

Fina utsikter inför högsäsong

  Starkt resultat i Q1’22 drivet av Sawn Wood och Joinery Bergs Timber rapporterade EBITDA på 82 mkr i Q1’22, vilket innebar en förbättring från 65 mkr i Q1’21. Detta…

Läs analysen
Pressreleaser | 5 May 2023 | Bergs

Penser Access: Intervju med Bergs - Erik…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar VD Peter Nilsson efter publicerad Q1-rapport. De diskuterar nyckelpunkter från det senaste kvartalet, konjunkturcykeln, strategisk inriktning, förvärv, återköpsprogram, framtidsutsikter och utmaningar. Se intervjun på Erik Penser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Bergs

Penser Access: Svag inledning på 2023…

Q1-resultatet var svagt som förväntat Nettoomsättningen sjönk med 21% till 715 mkr (910) och EBIT blev -18 mkr (82). Det svaga resultatet förklaras av lägre volymer och priser för Wood…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Bergs

Bergs Timber AB (publ) Annual General…

Bergs Timber’s annual general meeting was held on 4 May 2023 in Stockholm. CEO summary of 2022 CEO Peter Nilsson presented a summary of the financial year 2022. The presentation…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Bergs

Bergs Timber AB (publ) årsstämma 2023

Bergs Timbers årsstämma hölls den 4 maj 2023 i Stockholm. Anförande av verkställande direktören VD Peter Nilsson presenterade en sammanfattning av verksamhetsåret 2022. Presentationen kommer att publiceras på bolagets hemsida.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2023 | Bergs

Continued weak market for wood products

FIRST QUARTER The first quarter of the year was negatively affected by the deteriorating economic situation with reduced construction and lower activity in the do-it-yourself sector. The market for sawn…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2023 | Bergs

Fortsatt svag marknad för träprodukter…

FÖRSTA KVARTALET Årets första kvartal påverkades negativt av det försämrade konjunkturläget med minskat byggande och lägre aktivitet i gör-det-själv sektorn. Marknaden för sågade trävaror och träskyddsprodukter för byggmaterialhandeln har utvecklats…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2023 | Bergs

Bergs ändrar rapporteringsstruktur för…

Bergs strategiska inriktning är att öka andelen förädlade produkter och därigenom skapa förutsättningar för en jämn och god lönsamhet över tid. För att tydliggöra den inriktningen har Bergs ändrat sin…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2023 | Bergs

Bergs changes the reporting structure to…

Bergs’s strategic focus is to increase the proportion of value-added products and thereby create possibilities for steady and good profitability over time. To make that direction clear, Bergs has changed…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2023 | Bergs

Notification of the Annual General…

Thursday 4 May 2023 at 10:00 CET in Stockholm Location Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, SE-111 53 Stockholm. After the Annual General Meeting, the participants are offered refreshments. Registration and participation…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Mar 2023 | Bergs

Bergs Timber’s Annual Report for 2022…

Berg’s Annual and Sustainability report for 2022 has now been published by making it available on the company’s website, www.bergstimber.com Contacts Further information can be provided by the CEO, Peter…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
31 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023