AFFÄRSIDÉ

Bergs Timber AB är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling betonar Bergs det hållbara samhället vid användningen av förnybara material. Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.

Bransch: Råvaror
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: BRG B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 17 Jan 2023 | Bergs

Analyskommentar - Bolagsbesök ger en…

Affärsidé BERGS TIMBER Bergs Timber AB är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2022 | Bergs

Svag trävarumarknad tynger

Affärsidé BERGS TIMBER Bergs Timber AB är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jul 2022 | Bergs

Starkt resultat trots ökad osäkerhet

Affärsidé BERGS TIMBER Bergs Timber AB är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jul 2022 | Bergs

Analyskommentar - Starkt resultat i Q2

Affärsidé BERGS TIMBER Bergs Timber AB är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Bergs

Fina utsikter inför högsäsong

Affärsidé BERGS TIMBER Bergs Timber AB är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Feb 2022 | Bergs

Full fart in i 2022

Affärsidé BERGS TIMBER Bergs Timber AB är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Dec 2021 | Bergs

Kapitalmarknadsdag med fokus på tillvä…

Affärsidé BERGS TIMBER Bergs Timber AB är en internationell trävarukoncern. Bergs utvecklar och producerar förädlade träprodukter. Genom ett hållbart användande av råvaran trä, och mångårig erfarenhet och kompetens inom denna vidareförädling…

Läs analysen
Analyser | 28 Oct 2022 | Bergs

Penser Access: Intervju med Bergs - Erik…

Bergs VD, Peter Nilsson, intervjuas av Mathias Carlson, aktieanalytiker på Erik Penser Bank. Intervjun fokuserar på Q3-resultatet och hur Bergs hanterar den framtida osäkerheten i trävarumarknaden i kölvattnet av den…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Oct 2022 | Bergs

Penser Access: Svag trävarumarknad…

Svagt Q3 resultat med positiva inslag Nettoomsättningen föll 16% till 708 mkr (846) och EBITDA med 75% till 46 mkr (186). Den negativa effekten kom från kraftigt lägre volym och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Oct 2022 | Bergs

Bergs Timber AB: Interim Report 1…

PRESS RELEASE 27 October 2022 THIRD QUARTER During the third quarter, the Group was affected by the deteriorating economic situation. Net sales amounted to SEK 708 million compared to SEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Oct 2022 | Bergs

Bergs Timber AB: Delårsrapport 1…

PRESSMEDDELANDE 2022-10-27 TREDJE KVARTALET Under årets tredje kvartal påverkades koncernen av det försämrade konjunkturläget. Nettoomsättningen uppgick till 708 Mkr jämfört med 846 Mkr samma period föregående år. Den lägre omsättningen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Sep 2022 | Bergs

Bergs Timber AB: Bergs dotterbolag Bitus…

Efter en strategisk översyn av verksamheten i Bitus, har styrelsen kommit fram till att framtida satsningar och investeringar för ökad konkurrenskraft och inte minst i energieffektivitet ska koncentreras till de…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Sep 2022 | Bergs

Bergs Timber AB: Bergs's subsidiary…

After a strategic review of the operations in Bitus, the Board of Directors has concluded that future efforts and investments for increased competitiveness and not least in energy efficiency should…

Läs hela nyheten
Analyser | 26 Jul 2022 | Bergs

Penser Access: Starkt resultat trots ö…

Lönsamheten i Q2 nära rekordnivå Nettoomsättning nådde en rekordnivå på 1 009 mkr, +22 y/y, drivet av högre priser för samtliga produkter och högre volymer för Joinery. EBITDA var 173…

Läs hela nyheten
Analyser | 26 Jul 2022 | Bergs

Penser Access: Intervju med Bergs - Erik…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar Bergs CFO Anders Marklund i anslutning till en stark Q2-rapport. Diskussionen fokuserar på marknadsdynamiken under andra halvåret och den ökade osäkerheten. Bergs står väl rustad med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Jul 2022 | Bergs

Bergs Timber AB: Interim Report 1…

SECOND QUARTER The second quarter of the year was strong in terms of profitability and EBITDA amounted to SEK 173 million compared with SEK 146 million the previous year. Net…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Jul 2022 | Bergs

Bergs Timber AB: Delårsrapport 1…

ANDRA KVARTALET Årets andra kvartal var lönsamhetsmässigt starkt och EBITDA uppgick till 173 Mkr jämfört med 146 Mkr föregående år. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 009 Mkr, att jämföras…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
31 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023