AFFÄRSIDÉ

Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag med god tillväxtpotential.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Mid Cap
Tickerkod: BEIA B

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: frågorepaccess@penser.se

Senaste analysen | 30 Oct 2023 | Beijer Alma

Blandad utveckling, över lag robust Q3

Affärsidé Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag med god tillväxtpotential.

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2023 | Beijer Alma

Varierad efterfrågan och höga bidrag…

Affärsidé Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag med god tillväxtpotential.

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2023 | Beijer Alma

Analyskommentar - Initial kommentar på…

Affärsidé Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag med god tillväxtpotential.

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Jun 2023 | Beijer Alma

Analyskommentar - Beijer Tech förvä…

Affärsidé Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag med god tillväxtpotential.

Läs analysen
Senaste analysen | 3 May 2023 | Beijer Alma

God organisk tillväxt i orderingång

Affärsidé Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag med god tillväxtpotential.

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Apr 2023 | Beijer Alma

Analyskommentar - Förvärvar Tollman…

Affärsidé Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag med god tillväxtpotential.

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Beijer Alma

Starka bidrag från förvärv i Q4

Affärsidé Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag med god tillväxtpotential.

Läs analysen
Pressreleaser | 30 Oct 2023 | Beijer Alma

Analysguiden: ANALYS Beijer Alma: Förv…

Förvärvade verksamheter håller uppe försäljningen och framåt räknar Analysguiden med en lägre organisk tillväxt. Men vi är positiva till bolaget och motiverat värde sätts vid 204-226 kronor. Förvärv stod bakom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Oct 2023 | Beijer Alma

Penser Access: Blandad utveckling, över…

Chassifjädrar och nischmarknader utvecklas väl, men orderingången ned Beijer Almas orderingång för tredje kvartalet växte organiskt -1% y/y, motsvarande book-to-bill om strax under 1x för koncernen. Lesjöfors respektive Beijer Tech…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Oct 2023 | Beijer Alma

Delårsrapport januari - september 2023

Bra kassaflöde och förvärvsdriven tillväxt, med lägre volymer inom industrisegmenten Nettoomsättningen ökade till 1 676 MSEK (1 483) Justerat rörelseresultat, EBIT, ökade till 225 MSEK (200) vilket motsvarar en rörelsemarginal på…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Oct 2023 | Beijer Alma

Interim report January - September 2023

Strong cash flow and acquisition-driven growth, with lower volumes in industrial segments Net revenue increased to MSEK 1,676 (1,483) Adjusted operating profit (EBIT) increased to MSEK 225 (200), corresponding to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Oct 2023 | Beijer Alma

Penser Access: Analytikerpresentation av…

Analytiker Hjalmar Jernström presenterar Beijer Alma. Presentationen rör bolagets goda tillväxthistorik och accelererande förvärvstakt. Se presentationen på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/4Xa31weGgBk?si=ebcANjzcm7k50SdU Detta är ett pressmeddelande från Erik…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Oct 2023 | Beijer Alma

Analysguiden: Beijer Alma: Preview Q3…

Inför Q3-rapporten räknar Analysguiden med omsättningstillväxt och en rörelsemarginal i linje med föregående kvartal. Baserat på nästa års prognoser anses aktien fortsatt köpvärd. Förvärven förväntas bidra till ökad försäljning Inför…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jul 2023 | Beijer Alma

Analysguiden: ANALYS Beijer Alma: Förv…

Omsättningen överstiger förväntningarna drivet av hög förvärvsaktivitet. Bolaget handlas under historisk snittvärdering och Analysguiden upprepar motiverat värde. Förvärv stod bakom ökningen av nettoomsättningen Orderingången i kvartalet ökade med strax över…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jul 2023 | Beijer Alma

Penser Access: Varierad efterfrågan och…

Norden och Nordamerika starka regioner i Q2 Beijer Almas omsättning växte organiskt med 3% i det andra kvartalet till 1 819 mkr (1 461 kr), samtidigt som förvärv samt valutaeffekter…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Jul 2023 | Beijer Alma

Halvårsrapport januari - juni 2023

Varierad efterfrågan, förvärvsdriven tillväxt och stärkt kassaflöde Nettoomsättningen ökade till 1 819 MSEK (1 461) Justerat rörelseresultat, EBIT, ökade till 218 MSEK (190) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,0 procent…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Jul 2023 | Beijer Alma

Interim report January - June 2023

Varying demand, acquisitive growth and improved cash-flow Net revenue increased to MSEK 1,819 (1,461) Adjusted operating profit increased to MSEK 218 (190), corresponding to an operating margin of 12.0 percent…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023