AFFÄRSIDÉ

Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag med god tillväxtpotential.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Mid Cap
Tickerkod: BEIA B

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: frågorepaccess@penser.se

Senaste analysen | 27 Apr 2022 | Beijer Alma

Fortsätter växa i Q1

  Kraftig tillväxt Beijer Almas omsättning växte med 33% y/y till 1 704 mkr i Q1. Den organiska tillväxten var 15%, men den intensiva förvärvstakten under 2021 stärkte tillväxten. Vårt…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2022 | Beijer Alma

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Första kommentar på Q1-rapporten Beijer Alma redovisar intäkter för Q1 om 1 704 mkr, motsvarande en tillväxt y/y om 33% och 13% organiskt. Intäkterna överskred våra estimat om 1…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Apr 2022 | Beijer Alma

Värdet av Habia Cable

  Strategisk översyn Beijer Alma meddelade i samband med Q4-rapporten en översyn av ägandet i Habia Cable. Vi har gjort en sammanställning av bolag inom sektorn och en indikativ värdering…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2022 | Beijer Alma

Stark tillväxt i fjärde kvartalet

  Stark tillväxt avslutar starkt 2021 Omsättningen för Q4 uppgick till 1 435 mkr (1079 mkr) mot våra estimat om 1 322 mkr. Tillväxten y/y var därmed 33%, varav 16%…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2021 | Beijer Alma

Fortsatt tillväxt i Q3

  Intäkter Omsättningen för Q3 uppgick till 1 335 mkr (991 mkr) vilket motsvarar en tillväxt y/y om 35 %. Omsättningen överskred våra estimat om 1 254 mkr med ca…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2021 | Beijer Alma

Hög förvärvstakt

  Stark efterfrågan Beijer Alma redovisar ett mycket starkt andra kvartal. Intäkterna uppgick till 1 336 mkr (963 mkr), motsvarande 37 % organisk tillväxt vilket överskred våra estimat om 1…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2021 | Beijer Alma

Starkt på många fronter

Stark lönsamhet första kvartalet Intäkterna för första kvartalet uppgick till 1 282 mkr (1 217 mkr) vilket var i linje med våra estimat om 1 285 mkr. Tillväxten y/y var…

Läs analysen
| 1 Sep 2021 | Beijer Alma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556229-7480 Beijer Alma AB Instrument SE0011090547 Aktie Innehavare Handelsbanken Fonder AB   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
| 20 Aug 2021 | Beijer Alma

Beijer Alma: Kvartalsrapport januari -…

Koncernen Den starka efterfrågan fortsatte under andra kvartalet och under sommaren inom de flesta kundsegment och geografier. Den höga aktivitetsnivån inom industrin har gjort att leverentörskedjorna varit ansträngda, både avseende…

Läs hela nyheten
| 20 Aug 2021 | Beijer Alma

Beijer Alma: Interim report January -…

Group Demand remained strong in most customer segments and geographic regions during the second quarter and the summer. The high level of activity in the industry has put a strain…

Läs hela nyheten
| 29 Jul 2021 | Beijer Alma

Beijer Alma: Lesjöfors avyttrar S&P…

S&P Federnwerk GmbH är en tysk fjädertillverkare vars kunder finns främst inom fordons- och jordbruksindustrin. Bolaget har varit en del av Lesjöfors sedan 2013 och omsatte cirka 110 Mkr under…

Läs hela nyheten
| 28 Jul 2021 | Beijer Alma

Beijer Alma: Lesjöfors has acquired…

Alcomex is a Dutch manufacturer of door and industrial springs with a stable, diversified and international customer base across various industries, such as residential overhead doors, industrial sectional doors, construction,…

Läs hela nyheten
| 28 Jul 2021 | Beijer Alma

Beijer Alma: Lesjöfors har förvärvat…

Alcomex är en nederländsk tillverkare av dörr- och industrifjädrar, med en stabil, diversifierad och internationell kundbas inom ett flertal olika sektorer, så som garagedörrar, industriella sektionsdörrar, bygg, finmekanik samt fjädringssystem…

Läs hela nyheten
| 9 Jul 2021 | Beijer Alma

Beijer Alma: Beijer Tech tecknar avtal…

Källström konstruerar och producerar fyllnings- och blandningsutrustning för korrosiva medel till framför allt den internationella batteriindustrin. Bolaget har en hög teknisk kompetens med närmare 30 års erfarenhet från branschen och…

Läs hela nyheten
| 25 May 2021 | Beijer Alma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556229-7480 Beijer Alma AB Instrument SE0011090547 Aktie Innehavare Handelsbanken Fonder AB   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
| 3 May 2021 | Beijer Alma

Finansinspektionen: Korrigering…

Korrigering flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande. Emittent 556229-7480 Beijer Alma AB Instrument Class…

Läs hela nyheten
| 3 May 2021 | Beijer Alma

Finansinspektionen: Korrigering…

Korrigering flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande. Emittent 556229-7480 Beijer Alma AB Instrument Class…

Läs hela nyheten