AFFÄRSIDÉ

Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag med god tillväxtpotential.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Mid Cap
Tickerkod: BEIA B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

Senaste analysen | 29 Oct 2020 | Beijer Alma

Viss återhämtning och stark vinst

Intäkterna för perioden uppgick till 991 mkr (- 13,6 % y/y), vilket var i linje med våra estimat om 1 014 mkr. Intäkterna inom dotterbolaget Lesjöfors överskred våra estimat med…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2020 | Beijer Alma

Förvånande motståndskraft för…

Trots ett brant tapp i omsättningen under våren rapporterade bolaget en EBIT-marginal i Q2’20 på 8,2% (4,4% exkl kontantstöd) vilket måste ses som en förvånande motståndskraft vid ett så dramatiskt…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2020 | Beijer Alma

Minskad förväntan om bidrag från fö…

Både omsättningen på 1 217 mkr och EBIT på 146 mkr kom in starkare än våra förväntningar på 1 150 mkr resp. 128 mkr, då Covid-19 gjort kännbart avtryck först…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Apr 2020 | Beijer Alma

Förvärv viktigt tema även 2020

Beijer Alma går in i 2020 med fyra kvartal av negativ organisk orderingång i ryggen (-6% för helåret 2019). Med förväntan om en relativt god stabilitet i Q1’20, en större…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2020 | Beijer Alma

Ökat tryck på förvärv att lyfta…

Temat från tidigare kvartal där förvärv fått kompensera för en sviktande organisk tillväxt förstärktes markant i Q4’19 då försäljning och rörelseresultat kom in svagare än vi räknat med, på 1061…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2019 | Beijer Alma

Förvärv allt viktigare drivkraft för…

Omsättningen i Q3’19 på 1147 mkr, med en organisk tillväxt på 2%, var betydligt starkare än vi väntat oss då vi övertolkat den tioprocentiga minskningen i orderingång föregående kvartal och…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2019 | Beijer Alma

Förvärv motverkar svagare organisk…

Vår förväntan om en inbromsning i tillväxttakten visade sig välgrundad i Q2’19 då omsättningen på 1248 (1216) mkr var nära i linje med vår förväntan på 1237 mkr, medan orderingången…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 10 Nov 2020 | Beijer Alma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556229-7480 Beijer Alma AB Instrument SE0011090547 Aktie Innehavare Handelsbanken Fonder AB   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2020 | Beijer Alma

Nytt antal röster i Beijer Alma AB

Efter omvandlingen finns totalt 60 262 200 registrerade aktier varav 6 570 000 A-aktier och 53 692 200 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår per 31 oktober 2020 till 119 392 200 baserat på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2020 | Beijer Alma

New number of votes in Beijer Alma AB

Following the conversion, there are a total of 60,262,200 registered shares of which 6,570,000 are Class A shares and 53,692,200 are Class B shares. As of October 31, 2020, the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Oct 2020 | Beijer Alma

Penser Access: Beijer Alma - Viss återh…

Läs den fullständiga analysen: https://penser.bluematrix.com/docs/html/d8c7e4f5-c4aa-467f-9193-cca2fac25b4b.html Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Oct 2020 | Beijer Alma

Beijer Alma: Kvartalsrapport januari -…

Koncernen Tredje kvartalet präglades av en stegvis återhämtning från föregående kvartals svaga efterfrågan, allteftersom samhällen öppnades upp och världsekonomin kom igång. För Beijer Almas del har detta inneburit en förbättrad…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Oct 2020 | Beijer Alma

Beijer Alma: Interim report January -…

Group The third quarter was characterized by a gradual recovery from the previous quarter’s weak demand, as society reopened and the global economy resumed. For Beijer Alma, this entailed improved…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Aug 2020 | Beijer Alma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556229-7480 Beijer Alma AB Instrument SE0011090547 Aktie B Innehavare Didner & Gerge Fonder AB   Före…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Aug 2020 | Beijer Alma

Penser Access: Beijer Alma - Förvå…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/beija_20200824.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Aug 2020 | Beijer Alma

Beijer Alma: Downturn due to COVID-19…

Group For Beijer Alma, the primary effect was a sharp drop in order bookings and sales across several businesses. Earnings were also impacted by restructuring costs totaling MSEK 22. The…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Aug 2020 | Beijer Alma

Beijer Alma: Nedgång pga covid-19 men…

Koncernen För Beijer Alma var den huvudsakliga effekten en kraftig minskning av orderingång och försäljning inom ett flertal verksamheter. Resultatet belastas även av omstruktureringskostnader på 22 Mkr. Koncernen har framgångsrikt…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Mar 2017 | Årsstämma 2016
30 Mar 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
14 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
26 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
13 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 Mar 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
25 Mar 2020 | Årsstämma 2019
26 Mar 2020 | Årligutdelning
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
28 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner