AFFÄRSIDÉ

Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag med god tillväxtpotential.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Mid Cap
Tickerkod: BEIA B

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: frågorepaccess@penser.se

Senaste analysen | 3 May 2023 | Beijer Alma

God organisk tillväxt i orderingång

  God organisk omsättningsutveckling Beijer Alma redovisar ett starkt kvartal utifrån förväntningarna. Organiskt var omsättningen oförändrad, men med hänsyn till orderingången för Q4 (-8% organiskt y/y) anser vi ändå att…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Apr 2023 | Beijer Alma

Analyskommentar - Förvärvar Tollman…

  Beijer Alma meddelar att Lesjöfors förvärvar Tollman Spring Company, en amerikansk fjädertillverkare. Tollman Spring Company har bred segmentsexponering med fokus på el-, försvars- och vapen- samt fordonsindustrin i USA.…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Beijer Alma

Starka bidrag från förvärv i Q4

  Tillväxt enligt förväntningar Beijer Alma redovisar orderingång för Q4 om 1 428 mkr (1 312 mkr) motsvarande en tillväxt om 9%, som organiskt var en minskning med 8%. Omsättningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2023 | Beijer Alma

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Beijer Alma redovisar omsättning för Q4 om 1 462 mkr (1 233) motsvarande en tillväxt y/y om 19% varav organisk tillväxt var -2% och förvärv bidrog med 15%. Omsättningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Nov 2022 | Beijer Alma

Blandade indikationer i Q3

  Starka bidrag från förvärv Beijer Alma omsatte 1 483 mkr i Q3, motsvarande en tillväxt y/y om 31%. Valutaeffekter och den starka förvärvstakten var starka drivare av tillväxten, och…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2022 | Beijer Alma

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Beijer Alma växte omsättningen med 31% y/y (varav 3% var organiskt) till 1 483 mkr (1 133 mkr) i Q3. Dotterbolaget Lesjöfors växte 30% y/y varav -4% var organiskt.…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2022 | Beijer Alma

Avyttringar och förvärv präglar 2022

  Tillväxt men reducerad rörelsemarginal Beijer Alma växte 29% y/y i Q2 (3% organiskt) och hade intäkter om 1 461 mkr. I kvartalet redovisades avyttrade Habia som verksamhet under avveckling,…

Läs analysen
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Beijer Alma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556229-7480 Beijer Alma AB Instrument SE0011090547 Ordinary Shares Innehavare FMR LLC   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Beijer Alma

Penser Access: God organisk tillväxt i…

God organisk omsättningsutveckling Beijer Alma redovisar ett starkt kvartal utifrån förväntningarna. Organiskt var omsättningen oförändrad, men med hänsyn till orderingången för Q4 (-8% organiskt y/y) anser vi ändå att tillväxtsiffrorna…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Beijer Alma

Interim report January - March 2023

Stable demand and acquisitive growth Net revenue increased to MSEK 1,693 (1,460) Adjusted operating profit, EBIT, increased to MSEK 243 (237), corresponding to an operating margin of 14.3 percent (16.3)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Beijer Alma

Delårsrapport januari - mars 2023

Stabil efterfrågan och förvärvsdriven tillväxt Nettoomsättningen ökade till 1 693 MSEK (1 460) Justerat rörelseresultat, EBIT, ökade till 243 MSEK (237) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,3 procent (16,3) Resultatet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Apr 2023 | Beijer Alma

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors stä…

Lesjöfors har idag tecknat avtal om att förvärva aktierna i Tollman Spring Company, Inc., en amerikansk fjädertillverkare. Genom transaktionen stärker Lesjöfors sin närvaro i USA ytterligare efter förvärven av John…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Apr 2023 | Beijer Alma

Beijer Alma’s subsidiary Lesjöfors…

Lesjöfors has today signed an agreement to acquire the shares in Tollman Spring Company, Inc., a US spring manufacturer. Through the transaction, Lesjöfors further strengthens its US presence following the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2023 | Beijer Alma

New director in Beijer Alma

At the Annual General Meeting, Sofie Löwenhielm was elected as a member of the Group’s Board of Directors. Sofie Löwenhielm has served as Chief Marketing and Strategy Officer and a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2023 | Beijer Alma

Ny styrelseledamot i Beijer Alma

På årsstämman valdes Sofie Löwenhielm in som ledamot i koncernens styrelse. Sofie Löwenhielm är sedan 2021 marknads- och strategichef och medlem avföretagsledningen på Exeger Sweden AB, ett snabbväxande techbolag inom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2023 | Beijer Alma

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BEIJER…

Beijer Alma AB (publ) har hållit årsstämma den 30 mars 2023. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För ytterligare information avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2023 | Beijer Alma

PRESS RELEASE FROM THE ANNUAL GENERAL…

Beijer Alma AB (publ) held its Annual General Meeting on March 30, 2023. The following is a summary of the resolutions passed by the Meeting. For additional information about all…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3