AFFÄRSIDÉ

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2021 omsatte koncernen 5,4 miljarder kr. BE Group har cirka 620 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Bransch: Råvaror
Marknad: Small Cap
Tickerkod: BEGR

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 14 Jul 2023 | BE Group

Sekventiell förbättring men fortsatt p…

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2023 | BE Group

Slutet på lageravvecklingen börjar sk…

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jan 2023 | BE Group

Stålproducenter uppvisar god disciplin…

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2022 | BE Group

Utmaningar i närtid men strukturella f…

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Oct 2022 | BE Group

Uppdatering Q3’22

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | BE Group

Fortsatt urstarka marginaler

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | BE Group

Analyskommentar - Urstark Q2

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Pressreleaser | 10 Aug 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group is conducting a…

Given the current Group structure with a focus on the Nordic customers primarily in Sweden and Finland, Peter Andersson, President and CEO of BE Group, will also assume the role…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Aug 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group genomför översyn…

Givet dagens koncernstruktur med fokus på nordiska kunder i främst Sverige och Finland tar Peter Andersson, VD och koncernchef BE Group, även över som VD för den svenska delen av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jul 2023 | BE Group

Penser Access: Sekventiell förbättring…

Byggmarknad och investeringar tynger i Q2 BE Group rapporterade ett rörelseresultat på 26 mkr (313 mkr i Q2’22). Justerat för lagerförändringar uppgick resultatet till 33 mkr. Försäljningen minskade till 1,4…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Jul 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group interim report…

Second quarter Net sales decreased by 31% to SEK 1,406 M (2,044) The underlying operating result amounted to SEK 33 M (291) The operating result amounted to SEK 26 M…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Jul 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group delårsrapport…

Andra kvartalet Nettoomsättningen minskade med 31% till 1 406 MSEK (2 044) Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (291) Rörelseresultatet uppgick till 26 MSEK (313) inklusive lagervinster och -förluster…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group signs a long-term…

For further information, please contact: Christoffer Franzén, CFO Tel: +46 705 46 90 05, email: christoffer.franzen@begroup.com BE Group AB (publ), which is listed on the Nasdaq Stockholm exchange, is a trading…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group tecknar lå…

Vid frågor, vänligen kontakta:Christoffer Franzén, CFO tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2023 | BE Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556578-4724 BE Group AB (publ) Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | BE Group

Penser Access: Slutet på…

Bra resultat givet förutsättningarna BE Group rapporterade en underliggande EBIT på 10 mkr (180 mkr i Q1’22), vilket vi anser var bra, givet förutsättningarna. Kassaflöde från löpande verksamhet var starkt,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Groups årsstämma 2023

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet Stämman godkände fastställd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tidsperiod som redovisningen avser. Disposition…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Oct 2023 | Halvårsutdelning