AFFÄRSIDÉ

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2021 omsatte koncernen 5,4 miljarder kr. BE Group har cirka 620 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Bransch: Råvaror
Marknad: Small Cap
Tickerkod: BEGR

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 21 Apr 2023 | BE Group

Slutet på lageravvecklingen börjar sk…

  Bra resultat givet förutsättningarna BE Group rapporterade en underliggande EBIT på 10 mkr (180 mkr i Q1’22), vilket vi anser var bra, givet förutsättningarna. Kassaflöde från löpande verksamhet var…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jan 2023 | BE Group

Stålproducenter uppvisar god disciplin…

  Svagt kvartal, utdelning bör ge stöd till aktien BE Group rapporterade en underliggande Q4’22 EBIT på -119 mkr (+158 mkr), -50 mkr exklusive omvärderingar av lagervärden. Kvartalet präglades av…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2022 | BE Group

Utmaningar i närtid men strukturella f…

  Q3’22 i linje med tidigare annonserad resultatuppdatering BE Group presenterade EBIT för Q3’22 om 40 mkr (219 mkr i Q3’21), i linje med det tidigare förannonserade resultatet. Exklusive lagerförluster…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Oct 2022 | BE Group

Uppdatering Q3’22

  Förannonserade Q3’22 försäljning och EBIT BE Group förannonserade den 10 oktober 2022 preliminära siffor för Q3’22 med en underliggande EBIT på 67 mkr (193 mkr) och en EBIT på…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | BE Group

Fortsatt urstarka marginaler

  Stark resultatutveckling i Q2’22 BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 291 mkr i Q2’22, upp från 133 mkr i Q2’21 och att jämföra med 180 mkr i Q1’22.…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | BE Group

Analyskommentar - Urstark Q2

  Urstark Q2 BE Group rapporterade en stark utveckling i Q2. Underliggande EBIT på 291 mkr var markant bättre jämfört med Q2’21 (133 mkr). Bolaget flaggar för viss avmattning i…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Apr 2022 | BE Group

Full fart in i 2022

  Stark resultatutveckling i Q1’22 BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 180 mkr i Q1’22, upp från 68 mkr Q1’21 och att jämföra med 135 mkr i Q4’21. Jämfört…

Läs analysen
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group signs a long-term…

For further information, please contact: Christoffer Franzén, CFO Tel: +46 705 46 90 05, email: christoffer.franzen@begroup.com BE Group AB (publ), which is listed on the Nasdaq Stockholm exchange, is a trading…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group tecknar lå…

Vid frågor, vänligen kontakta:Christoffer Franzén, CFO tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2023 | BE Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556578-4724 BE Group AB (publ) Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | BE Group

Penser Access: Slutet på…

Bra resultat givet förutsättningarna BE Group rapporterade en underliggande EBIT på 10 mkr (180 mkr i Q1’22), vilket vi anser var bra, givet förutsättningarna. Kassaflöde från löpande verksamhet var starkt,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group's Annual General…

Adoption of the result and balance sheet and discharge from liability The Annual General Meeting resolved to approve the adopted statement of income and the balance sheet and the consolidated…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Groups årsstämma 2023

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet Stämman godkände fastställd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tidsperiod som redovisningen avser. Disposition…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group delårsrapport…

Första kvartalet Nettoomsättningen minskade med 16% till 1 558 MSEK (1 845) Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 10 MSEK (180) Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (184) inklusive lagervinster och -förluster…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group interim report…

First quarter Net sales decreased by 16% to SEK 1,558 M (1,845) The underlying operating result amounted to SEK 10 M (180) The operating result amounted to SEK 1 M…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2023 | BE Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556578-4724 BE Group AB (publ) Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2023 | BE Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556578-4724 BE Group AB (publ) Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Oct 2023 | Halvårsutdelning