AFFÄRSIDÉ

BE Group är ett handels- och servicebolag som erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice av stål, rostfritt stål och aluminium till industrikunder inom Europa. Genom att spara tid, kostnader och kapital åt kunderna hjälper BE Group dem att stärka sin konkurrenskraft.

Bransch: Material
Marknad: Small Cap
Tickerkod: BEGR

WEBBPLATS

Senaste analysen | 3 Feb 2020 | BE Group

Väl hanterad inbromsning i Q4’19

BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 9 mkr i Q4’19, vilket innebar en halvering från 17 mkr Q4’18. BE Group har hanterat de lägre volymerna med ett minskat rörelsekapital,…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2019 | BE Group

BE Group-Inbromsningen fortsatte i Q3

BE Group levererade ett underliggande rörelseresultat på 13 mkr i Q3’19, vilket innebar en halvering från 26 mkr Q3’18. BE Group ser en konjunkturnedgång och fokus ligger på effektiviseringar samt…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2019 | BE Group

Fokus på lönsamhet före volym

BE Group redovisar en negativ organisk tonnagetillväxt på 9% för Q2’19 där nettoomsättningen uppgick till 1193 mkr (1312). Fokus under kvartalet har istället varit på att bibehålla prisnivån mot kund…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | BE Group

Starkt kassaflöde med stabila utsikter

BE Group redovisar en nettoomsättning på 1205 (1226) mkr för bolagets första kvartal 2019, en minskning på 2% y/y där primärt produktionsverksamheten i Finland och distributionsverksamheten i Baltikum tynger. Vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2019 | BE Group

Utdelning och lönsamhetsförbättringar…

BE Group redovisar ett starkt kvartal, primärt drivet av affärsområdet Sverige & Polen. Den organiska tillväxten uppgick till 3% där omsättningen landade på SEKm 1154 (1095). Underliggande rörelseresultat uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2018 | BE Group

Försäljningslyft från ståltullar

BE Group redovisar en nettoomsättning på SEKm 1111 (968) för Q3’18, en tillväxt på 15%. Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 4%, där segmentet Sverige & Polen stack ut…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2018 | BE Group

Starkt kassaflöde, försäljning och r…

BE Group redovisar ett starkt andra kvartal med en försäljning på SEKm 1 312 (1​ ​147), 7% över våra estimat. Tillväxten Y/Y blev därmed 14%, varav 8% organisk tonnagetillväxt. Det…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 6 Apr 2020 | BE Group

BE Group AB: BE Group har ändrat…

Bakgrunden till beslutet är att bolaget då snabbare kan lägga arbetet med det första kvartalet bakom sig för att istället fokusera på framtida utmaningar i rådande omvärldsklimat med anledning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2020 | BE Group

BE Group AB: BE Group has changed date…

The reason for the decision is that the company then quicker can put the work with the first quarter behind and instead focus on future challenges from the prevailing conditions…

Läs hela nyheten
Rapporter | 2 Apr 2020 | BE Group

BE Group AB: BE Group publishes the…

  For further information, please contact:Peter Andersson, President and CEO Tel: +46 706 53 76 55, email: peter.andersson@begroup.com  Christoffer Franzén, CFOTel: +46 705 46 90 05, email: christoffer.franzen@begroup.com  This information is information…

Läs hela nyheten
Rapporter | 2 Apr 2020 | BE Group

BE Group AB: BE Group publicerar å…

 Vid frågor, vänligen kontakta:Peter Andersson, VD och koncernchef tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com  Christoffer Franzén, CFOtel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com  Denna information är sådan information som BE Group AB…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2020 | BE Group

Kallelse till årsstämma i BE Group AB

Rätt till deltagande Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare, som: dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdag den 23 april 2020, dels…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2020 | BE Group

Annual General Meeting in BE Group AB

Right to attendShareholders who wish to attend the Annual General Meeting must: (i) be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Thursday 23 April 2020and(ii) notify the company…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Mar 2020 | BE Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556578-4724 BE Group AB (publ) Instrument SE0008321921 Ordinary shares Innehavare Quilter Plc   Före transaktionen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Mar 2020 | BE Group

BE Group AB: BE Groups förslag om…

Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat med osäkerheten kring de eventuellt kommande ekonomiska effekterna av spridningen av Covid-19 (coronaviruset). Vid frågor, vänligen kontakta:Peter Andersson, VD och koncerncheftel:…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Mar 2020 | BE Group

BE Group AB: BE Group's proposal of…

The Board’s decision has been taken in light of the prevailing conditions around the world with the insecurities about the possible future economic effects related to the outbreak of Covid-19…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Mar 2020 | BE Group

BE Group AB: BE Group initiates process…

This change will lead to a stronger customer offering including, but not limited to, more complete deliveries, optimized production planning, more efficient use of material and logistics management with inbound…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

2 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
31 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
18 Sep 2019 | Extrastämma 2019
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Jan 2020 | Bokslutskommuniké 2019
9 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 Apr 2020 | Årsstämma 2019
29 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
30 Apr 2020 | Årligutdelning
16 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
21 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner