AFFÄRSIDÉ

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2021 omsatte koncernen 5,4 miljarder kr. BE Group har cirka 620 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Bransch: Råvaror
Marknad: Small Cap
Tickerkod: BEGR

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 27 Jan 2023 | BE Group

Stålproducenter uppvisar god disciplin…

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2022 | BE Group

Utmaningar i närtid men strukturella f…

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Oct 2022 | BE Group

Uppdatering Q3’22

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | BE Group

Fortsatt urstarka marginaler

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | BE Group

Analyskommentar - Urstark Q2

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Apr 2022 | BE Group

Full fart in i 2022

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2022 | BE Group

Stark avslutning på 2021

Affärsidé BE Group BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till…

Läs analysen
Rapporter | 26 Jan 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group Year-end Report…

Fourth quarter Net sales decreased by 3% to SEK 1,472 M (1,510) The underlying operating result amounted to SEK -50 M (135) The operating result amounted to SEK -119 M…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Jan 2023 | BE Group

BE Group AB: BE Group bokslutskommunik…

Fjärde kvartalet Nettoomsättningen minskade med 3% till 1 472 MSEK (1 510) Det underliggande rörelseresultatet uppgick till -50 MSEK (135) Rörelseresultatet uppgick till -119 MSEK (158) inklusive lagervinster och -förluster…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Dec 2022 | BE Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556578-4724 BE Group AB (publ) Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Dec 2022 | BE Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556578-4724 BE Group AB (publ) Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2022 | BE Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556578-4724 BE Group AB (publ) Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Dec 2022 | BE Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556578-4724 BE Group AB (publ) Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Dec 2022 | BE Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556578-4724 BE Group AB (publ) Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza…

Läs hela nyheten
Analyser | 24 Oct 2022 | BE Group

Penser Access: Utmaningar i närtid men…

Q3’22 i linje med tidigare annonserad resultatuppdatering BE Group presenterade EBIT för Q3’22 om 40 mkr (219 mkr i Q3’21), i linje med det tidigare förannonserade resultatet. Exklusive lagerförluster uppgick…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Oct 2022 | BE Group

BE Group AB: BE Group Interim report…

Third quarter Net sales increased by 10% to SEK 1,514 M (1,375) The underlying operating result amounted to SEK 67 M (193) The operating result amounted to SEK 40 M…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Oct 2022 | BE Group

BE Group AB: BE Group delårsrapport…

Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med 10% till 1 514 MSEK (1 375) Underliggande rörelseresultatet uppgick till 67 MSEK (193) Rörelseresultatet uppgick till 40 MSEK (219), inklusive lagerförluster om -27 MSEK…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

20 Apr 2023 | Årsstämma 2022
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
21 Apr 2023 | Halvårsutdelning