Senaste analysen | 2 Nov 2022 | XMReality

Annonserar kapitalinjektion

  ARR växer XMRealitys nettoomsättning i Q1’20 var 5,8 mkr (3,5) jämfört med vårt estimat om 7,1 mkr. Vi underskattade säsongseffekten som innebär att bolaget normalt omsätter mindre i Q1…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Oct 2022 | XMReality

Analyskommentar - Svag rapport men med…

  ARR växer XMRealitys nettoomsättning i Q1’20 var 5,8 mkr (3,5) jämfört med vårt estimat om 7,1 mkr. Vi underskattade säsongseffekten som innebär att bolaget normalt omsätter mindre i Q1…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Aug 2022 | XMReality

Analyskommentar - Accelererar…

  ARR växer XMRealitys nettoomsättning i Q1’20 var 5,8 mkr (3,5) jämfört med vårt estimat om 7,1 mkr. Vi underskattade säsongseffekten som innebär att bolaget normalt omsätter mindre i Q1…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2022 | XMReality

Tar en försiktigare långsiktig vy

  ARR växer XMRealitys nettoomsättning i Q1’20 var 5,8 mkr (3,5) jämfört med vårt estimat om 7,1 mkr. Vi underskattade säsongseffekten som innebär att bolaget normalt omsätter mindre i Q1…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2021 | XMReality

Åter till tillväxt

  ARR växer XMRealitys nettoomsättning i Q1’20 var 5,8 mkr (3,5) jämfört med vårt estimat om 7,1 mkr. Vi underskattade säsongseffekten som innebär att bolaget normalt omsätter mindre i Q1…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Sep 2021 | XMReality

Lägesuppdatering

  ARR växer XMRealitys nettoomsättning i Q1’20 var 5,8 mkr (3,5) jämfört med vårt estimat om 7,1 mkr. Vi underskattade säsongseffekten som innebär att bolaget normalt omsätter mindre i Q1…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2021 | XMReality

Svagt kvartal

  ARR växer XMRealitys nettoomsättning i Q1’20 var 5,8 mkr (3,5) jämfört med vårt estimat om 7,1 mkr. Vi underskattade säsongseffekten som innebär att bolaget normalt omsätter mindre i Q1…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-02 Annonserar kapitalinjektion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar Visa Stäng
2022-08-11 Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet Visa Stäng
2022-04-04 Tar en försiktigare långsiktig vy Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Åter till tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 Lägesuppdatering Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 XMReality Q1 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Apr 2021 | XMReality

XMReality Q1

 

ARR växer

XMRealitys nettoomsättning i Q1’20 var 5,8 mkr (3,5) jämfört med vårt estimat om 7,1 mkr. Vi underskattade
säsongseffekten som innebär att bolaget normalt omsätter mindre i Q1 än Q4. Q4 omsatte bolaget 7,1 mkr.
Det viktiga nyckeltalet ARR (annual recurring revenue) växte med 1,9 mkr, 11 % Q/Q. Bolaget har endast
kommunicerat 0,8 mkr i ny ARR. Net retention rate (merförsäljning till befintliga kunder; churn) bör således
ha utvecklats väl

Estimatförändring 2021

Givet pandemin hade vi estimerat ett något högre inflöde av nya avtal under Q1. Vi trodde utvecklingen
skulle efterlikna de starka Q2 och Q4`20. Vi sänker därför omsättningsprognoserna för innevarande år till 31
mkr (37). Även om utvecklingen har varit något långsammare än vi estimerat anser vi att bolaget utvecklas
väl. Vidare estimerar vi att ökat antal säljare samt partneravtalen kommer leda till god tillväxt framöver.

Motiverat värde 9–9,5 kr per aktie

Vi lämnar vår värdering intakt trots mindre justeringar i vår prognos för 2021. XMReality är ett
mjukvarubolag i en attraktiv nisch med ljusa framtidsutsikter. Men det krävs att bolaget fortsätter uppvisa
tillväxt även efter pandemins slut för att vi ska behålla vår värdering framöver. Värt att notera är bolagets
väldigt stora kassaposition om knappt 30 % av Market Cap.

2021-02-12 Rekordstarkt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 En ny era växer fram Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Dec 2022 | Extrastämma 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022