Datum Rubrik Alternativ
2023-11-07 Analyskommentar - Tecknar avtal med Coor Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Ökat fokus på lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Analyskommentar - Fortsätter vinna avtal i USA Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Analyskommentar - Vinner ytterligare ett avtal i USA Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Fortsatt kostnadsreduktion Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Analyskommentar - Två nya avtal Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Analyskommentar - Lanserar branschens första lagringsintegration för Microsoft OneDrive Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Pilotprojekt till Försvarsmakten för centraleuropeiskt land Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stärker sin position på den amerikanska marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Analyskommentar - Stabil start på året Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Signerar ny kund inom ett nytt användningsområde Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Flera nya samarbeten inom nytt kundsegment Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Analyskommentar - Näst högsta orderingången i bolagets historia Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Annonserar kapitalinjektion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar Visa Stäng
2022-08-11 Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet Visa Stäng
2022-04-04 Tar en försiktigare långsiktig vy Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Åter till tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 Lägesuppdatering Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 XMReality Q1 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Apr 2021 | XMReality

XMReality Q1

 

ARR växer

XMRealitys nettoomsättning i Q1’20 var 5,8 mkr (3,5) jämfört med vårt estimat om 7,1 mkr. Vi underskattade
säsongseffekten som innebär att bolaget normalt omsätter mindre i Q1 än Q4. Q4 omsatte bolaget 7,1 mkr.
Det viktiga nyckeltalet ARR (annual recurring revenue) växte med 1,9 mkr, 11 % Q/Q. Bolaget har endast
kommunicerat 0,8 mkr i ny ARR. Net retention rate (merförsäljning till befintliga kunder; churn) bör således
ha utvecklats väl

Estimatförändring 2021

Givet pandemin hade vi estimerat ett något högre inflöde av nya avtal under Q1. Vi trodde utvecklingen
skulle efterlikna de starka Q2 och Q4`20. Vi sänker därför omsättningsprognoserna för innevarande år till 31
mkr (37). Även om utvecklingen har varit något långsammare än vi estimerat anser vi att bolaget utvecklas
väl. Vidare estimerar vi att ökat antal säljare samt partneravtalen kommer leda till god tillväxt framöver.

Motiverat värde 9–9,5 kr per aktie

Vi lämnar vår värdering intakt trots mindre justeringar i vår prognos för 2021. XMReality är ett
mjukvarubolag i en attraktiv nisch med ljusa framtidsutsikter. Men det krävs att bolaget fortsätter uppvisa
tillväxt även efter pandemins slut för att vi ska behålla vår värdering framöver. Värt att notera är bolagets
väldigt stora kassaposition om knappt 30 % av Market Cap.

2021-02-12 Rekordstarkt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 En ny era växer fram Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023