Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 16 Nov 2018 | BTS Group

Ännu ett rekordkvartal

BTS redovisar ännu ett rekordkvartal med en nettoomsättning på SEKm 377,4 (268,8), vilket var drygt 5% över vår förväntan. Den valutarensade tillväxten uppgick till 30%, med en jämn fördelning mellan…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2018 | BTS Group

Rekordkvartal efter rekordkvartal efter…

BTS redovisar sitt bästa kvartal någonsin vilket därmed utgör bolagets åttonde rekordkvartal i rad sett till nettoomsättning och resultat före skatt. Intäkterna för kvartalet uppgick till SEKm 427 (332), vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jun 2018 | BTS Group

Verksamheten tuggar på i stabil takt

BTS redovisar sitt bästa första kvartal någonsin med en nettoomsättning på SEKm 299,4 (274,0), motsvarande en valutarensad tillväxt på 15%. Rörelseresultatet uppgick till SEKm 20,4 (16,4) med en rörelsemarginal på…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2018 | BTS Group

BTS bästa kvartal och helår någonsin

BTS redovisar sitt bästa kvartal och helår någonsin. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till SEKm 368 (336), vilket var i linje med vår prognos. Tillväxten blev därmed 16% mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2017 | BTS Group

Två intressanta förvärv bådar för…

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till SEKm 268,8 (265,3) vilket var ca 9% under våra estimat. Under det tredje kvartalet utvecklades BTS Europa fortsatt tungt men bolaget siktar på…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2017 | BTS Group

Vi väntar oss fortsatt bra drag i affä…

Justerat för valutan var försäljningstillväxten 11%. Bolagets nettoomsättning landade på SEKm 331, vilket var 8 % bättre än vår förväntan. EBIT-resultatet uppgick till SEKm 42, vilket var SEKm 11 bättre…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jun 2017 | BTS Group

Näringslivets flygsimulator

BTS utvecklar och förpackar kundens strategi och hjälper att implementera detta genom simuleringar och utbildningar. Deras simuleringar och tekniska plattformar försöker efterlikna företagets omgivning och miljö på ett så realistiskt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-16 Ännu ett rekordkvartal Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Rekordkvartal efter rekordkvartal efter… Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-13 Verksamheten tuggar på i stabil takt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 Jun 2018 | BTS Group

Verksamheten tuggar på i stabil takt

BTS redovisar sitt bästa första kvartal någonsin med en nettoomsättning på SEKm 299,4 (274,0), motsvarande en valutarensad tillväxt på 15%. Rörelseresultatet uppgick till SEKm 20,4 (16,4) med en rörelsemarginal på 6,8% (6,0%). I och med förvärven i slutet av 2017 hade vi hoppats på drygt 5% högre försäljning och en marginal på 7,0%. Man bör samtidigt inte lägga alltför stor vikt på endast en kvartalsdatapunkt då det första kvartalet är historiskt ett säsongsmässigt svagt kvartal. Bolagets största enhet, BTS Nordamerika, som står för 46% av koncernens omsättning, redovisar en fortsatt stabil valutarensad tillväxt på 16% Y/Y. Bolaget kvarstår vid sin guidning om resultatet före skatt blir bättre än föregående år, där 2017 var bolagets bästa helår någonsin. På 2018 års estimat handlas BTS på P/E 18x och EV/EBIT 12x, vilket bedöms som fortsatt attraktivt givet bolagets stabila historiska och förväntade tillväxttakt. Vi bibehåller vår bedömning om att potentialen i aktien är medelhög till en låg risk.

Bolagets starkaste första kvartal någonsin

BTS levererar sitt bästa första kvartal någonsin. Intäkterna uppgick till SEKm 299,4 (274,0), vilket var drygt 5% under vår prognos på SEKm 314,9. Den valutajusterade tillväxten uppgick därmed till 15%, mot ett starkt jämförelsekvartal 2017. Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till SEKm 20,4 (16,4) där vi förväntade oss SEKm 22. EBITA-marginalen landade därmed på 6,8% (6,0%) mot väntat 7,0%. Vi hade räknat med något högre marginal samt tillväxt i och med förvärven av MTAC och Coach In A box som konsoliderades i slutet av 2017, där framförallt det sistnämnda förvärvet bedöms ha marginaler uppemot 15%.

MTAC och Coach-In-A-Box första kvartal i koncernen

Det första kvartalet var det första hela kvartal förvärven MTAC och Coach In A Box har bidragit till koncernen, vilket har påverkat framför allt enheten BTS Europa (19% av omsättningen) väsentligt positivt där intäkterna har ökat med 48% till SEKm 135,6 (119,2). Bolaget redovisar inte hur mycket förvärven har påverkat det första kvartalet men vi bedömer att större delen av tillväxten i BTS Europa härrör från dem. För bolagets största enhet med 46% av koncernens omsättning, BTS Nordamerika, fortsätter den positiva utvecklingen med god tillväxt och marginalförbättringar. Även enheten BTS Övriga marknader (27% av omsättningen) fortsätter att växa stabilt med 16% Y/Y även om marginalen dämpas av personalinvesteringar för att försäkra långsiktig expansion och tillväxt. Bolagets minsta enhet, APG, som står för 8% av koncernens omsättning redovisar minskade valutarensade intäkter på 18%, vilket därmed utgör bolagets tredje kvartal i rad utan tillväxt. BTS räknar med att APG återgår till tillväxt under andra halvåret 2018 där ett flertal framflyttade leveranser av projekt har dämpat tillväxten i det första kvartalet. Bolaget kvarstår vid sin guidning om att resultatet före skatt blir bättre än föregående år. Noterbart är att 2017 var bolagets bästa helår någonsin.

Små estimatförändringar

Historiskt är det första kvartalet det svagaste kvartalet för koncernen, och därmed bör inte alltför stor vikt läggas vid endast en kvartalsdatapunkt. Med ett liknande säsongsmönster för nyförvärven som koncernen i övrigt hade vi dock räknat med 5% högre försäljning och något högre marginal, och därmed bedömer att tillväxten i Q1 är en aning i underkant. På 2018 års estimat handlas BTS därmed på P/E 18x och EV/EBIT 12x, vilket bedöms som fortsatt attraktivt givet bolagets stabila historiska och förväntade tillväxttakt. Vi kvarstår vid bedömningen att potentialen i aktien är medelhög till en låg risk.

2018-02-22 BTS bästa kvartal och helår någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Två intressanta förvärv bådar för tillväxt framöver Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Vi väntar oss fortsatt bra drag i affären Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Näringslivets flygsimulator Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Halvårsutdelning
21 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Nov 2018 | Halvårsutdelning
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner