Senaste analysen | 15 Jun 2022 | Tempest Security

Vi räknar med acceleration under H2

  Säkerhetsmedvetenheten har ökat Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarandehalva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att säkerhetsmedvetandet…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Mar 2022 | Tempest Security

Förvärvet av DSS täcker upp för…

  Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2022 | Tempest Security

Analyskommentar - Vänder till förlust…

  Analyskommentar Tempest växte omsättningen med 22% i Q4. Bevakning växte med 14%, Särskilda Tjänster (bl.a. personskydd) dubblades medan Övriga (bl.a. larmcentralen) sjönk med 18%. Expansionen av Särskilda Tjänster i…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2021 | Tempest Security

Återhämtningen fortsätter

  Accelererande tillväxt Q3 såg 24% omsättningstillväxt då återhämtningen efter pandemin fortsatte. Bevakning, vilket är det största affärsområdet, växte bara med 5% men nykundsförsäljningen under kvartalet var god och då…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Oct 2021 | Tempest Security

USA-etablering kan bli transformativ

  Planerar att mer än tredubbla omsättningen till 2025 Tempest Security, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen från 300 mkr till 1 mdkr till…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-06-15 Vi räknar med acceleration under H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-10 Förvärvet av DSS täcker upp för senarelagda uppdragsstarter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Analyskommentar - Vänder till förlust trots högre tillväxt Visa Stäng
2021-11-25 Återhämtningen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 USA-etablering kan bli transformativ Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 5 Oct 2021 | Tempest Security

USA-etablering kan bli transformativ

 

Planerar att mer än tredubbla omsättningen till 2025

Tempest Security, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen från 300 mkr till 1 mdkr till 2025 och nå en EBITDA-marginal på 10%. Tillväxten ska ske genom en blandning av organisk tillväxt och förvärv – vi räknar med 300–400 mkr i förvärvad tillväxt. Skulle de nå målen motsvarar detta en omsättnings- och EBITDA-CAGR på 27% och 55%.

USA-etablering kan bli transformativ för bolaget

I maj 2021 såg bolaget en möjlighet att etablera Särskilda Tjänster (personskydd, bakgrundskontroller och utredningsverksamhet) i USA. Feedbacken är hittills mycket god och vi tror att etableringen, som fortfarande är i sin linda, kan bli transformativ för Tempest. Vi estimerar en omsättning på 250 mkr för Särskilda tjänster i USA 2025, med en EBITDA-marginal på 15%.

Aktien reflekterar varken förvärven eller USA-etableringen

Exklusive framtida förvärv och Särskilda Tjänster i USA värderar vi Tempest till 29 kr per aktie – i linje med nuvarande kurs. Vi värderar vidare kommande M&A till 29 kr per aktie, vilket innebär att vi ser potential för en fördubbling av aktien om bolaget uppfyller sina mål. Faller Särskilda Tjänster i USA ut som vi tror ser vi ytterligare 24 kr uppsida till total 82 kr per aktie.