Senaste analysen | 29 Nov 2022 | Tempest Security

Fortsatt förbättrad lönsamhet

  Planerar att mer än tredubbla omsättningen till 2025 Tempest Security, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen från 300 mkr till 1 mdkr till…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2022 | Tempest Security

Stor order i USA indikerar acceleration

  Planerar att mer än tredubbla omsättningen till 2025 Tempest Security, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen från 300 mkr till 1 mdkr till…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jun 2022 | Tempest Security

Vi räknar med acceleration under H2

  Planerar att mer än tredubbla omsättningen till 2025 Tempest Security, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen från 300 mkr till 1 mdkr till…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Mar 2022 | Tempest Security

Förvärvet av DSS täcker upp för…

  Planerar att mer än tredubbla omsättningen till 2025 Tempest Security, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen från 300 mkr till 1 mdkr till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2022 | Tempest Security

Analyskommentar - Vänder till förlust…

  Planerar att mer än tredubbla omsättningen till 2025 Tempest Security, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen från 300 mkr till 1 mdkr till…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2021 | Tempest Security

Återhämtningen fortsätter

  Planerar att mer än tredubbla omsättningen till 2025 Tempest Security, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen från 300 mkr till 1 mdkr till…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Oct 2021 | Tempest Security

USA-etablering kan bli transformativ

  Planerar att mer än tredubbla omsättningen till 2025 Tempest Security, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen från 300 mkr till 1 mdkr till…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-29 Fortsatt förbättrad lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Stor order i USA indikerar acceleration Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Vi räknar med acceleration under H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-10 Förvärvet av DSS täcker upp för senarelagda uppdragsstarter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Analyskommentar - Vänder till förlust trots högre tillväxt Visa Stäng
2021-11-25 Återhämtningen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 USA-etablering kan bli transformativ Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 5 Oct 2021 | Tempest Security

USA-etablering kan bli transformativ

 

Planerar att mer än tredubbla omsättningen till 2025

Tempest Security, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen från 300 mkr till 1 mdkr till 2025 och nå en EBITDA-marginal på 10%. Tillväxten ska ske genom en blandning av organisk tillväxt och förvärv – vi räknar med 300–400 mkr i förvärvad tillväxt. Skulle de nå målen motsvarar detta en omsättnings- och EBITDA-CAGR på 27% och 55%.

USA-etablering kan bli transformativ för bolaget

I maj 2021 såg bolaget en möjlighet att etablera Särskilda Tjänster (personskydd, bakgrundskontroller och utredningsverksamhet) i USA. Feedbacken är hittills mycket god och vi tror att etableringen, som fortfarande är i sin linda, kan bli transformativ för Tempest. Vi estimerar en omsättning på 250 mkr för Särskilda tjänster i USA 2025, med en EBITDA-marginal på 15%.

Aktien reflekterar varken förvärven eller USA-etableringen

Exklusive framtida förvärv och Särskilda Tjänster i USA värderar vi Tempest till 29 kr per aktie – i linje med nuvarande kurs. Vi värderar vidare kommande M&A till 29 kr per aktie, vilket innebär att vi ser potential för en fördubbling av aktien om bolaget uppfyller sina mål. Faller Särskilda Tjänster i USA ut som vi tror ser vi ytterligare 24 kr uppsida till total 82 kr per aktie.

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3