Datum Titel Alternativ
2024-04-15 Analyskommentar - Tecknar sitt första avtal med en bank Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-19 Uppförhandlat befintliga avtal och minskar kostnaderna Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Feb 2024 | Sileon

Uppförhandlat befintliga avtal och minskar kostnaderna

 

Uppförhandlat befintliga avtal och minskar kostnaderna för att förbättra kassaflödet

Det fjärde kvartalet uppvisar som väntat inget speciellt rent finansiellt. Bolaget kommunicerar en tydligare plan framåt både vad gäller kostnader och intäkter. Vad gäller intäkterna har de uppförhandlat befintliga kontrakt så att de kommer att bidra med mer intäkter under 2024. För att minska kostnaderna justerar de sin investeringsplan. Plattformen är redo att användas och därför kommer vidareutveckling av lösningsmoduler framgent att ske tillsammans med kunderna för att anpassa produkten efter deras önskemål. Förändringen leder till att Sileon kan minska antalet utvecklare vilket förväntas öka kassaflödet med 1,2 mkr per månad från Q2’24 och framåt. Kombinationen av ökade intäkter och kostnadsminskningen förväntas öka bruttomarginalen med 3,5 mkr per kvartal från H1’24 och framåt.

Ökat fokus på samarbetspartners för att göra det enklare för kunderna att implementera lösningen

Säljcyklerna har varit längre än vad både vi och bolaget hade räknat med. För att underlätta för bankerna att implementera tekniken har Sileon ökat aktiviteten i samarbetena med leverantörerna av bankernas tekniska plattformar. Genom att samarbeta med dessa leverantörer kan bankerna koppla på Sileons funktioner direkt via den befintliga leverantörens plattform. Det minskar tröskeln för nya kunder att köpa Sileons BNPL-lösning. Genom denna typ av samarbete kommer Sileon att dela intäkterna med teknikleverantören. Intäkterna för Sileon blir således något lägre, men med tanke på att de räknar med att medelstora kunder genererar intäkter kring 25 mkr anser vi inte detta vara något större bekymmer.

 

Finanserna under press, men det kan vända snabbt

Bolagets finansiella ställning är under press och vi sänker därmed vår bedömning till 1. Genomförda förändringar leder till att de kan klara sig utan att tillföra kapital, men de kommer att behöva ha god kostnadskontroll. Vi ser att Sileons produkt bidrar till ett tydligt värde för kunden. Med bakgrund av produktens höga bruttomarginal och de intäkter en kund kan generera så vänder utvecklingen snabbt när bolaget väl signar kunder.

 

2023-12-04 Analyskommentar - Tecknar treårigt SaaS-avtal för BNPL Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Fortsätter att utvecklas operativt bra Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-05 Analyskommentar - Slutgiltigt utfall i företrädesemission Visa Stäng
2023-09-12 Analyskommentar - Lanserar Trial Account och self-onboarding Visa Stäng
2023-09-07 Analyskommentar - Fyller på kassan Visa Stäng
2023-08-28 Analyskommentar - Reviderar sina finansiella mål Visa Stäng
2023-08-18 Ett kvartal fyllt med nyheter och utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Analyskommentar - Lanserar nya funktioner och tecknar nya avtal Visa Stäng
2023-06-28 Analyskommentar - Lanseringen av Solutions underlättar försäljningsarbetet Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-21 Tekniken är nu live på OKQ8-stationer Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Analyskommentar - Tecknar avtal med Sipay, en stor spansk betaltjänstleverantör Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Gynnas av omställningen till mer digitala betalsätt Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Utvecklingen går snabbare än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Analyskommentar - Ingår partnerskap med ledande aktör inom riskbedömning Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 Analyskommentar - Plattformen är live, fördjupat samarbete med Visa och OKQ8 blir kund Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 SaaS-plattformen är live och första kunden är ombord Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 Analyskommentar - Fördjupat samarbete med VISA Visa Stäng
2022-11-21 Nya kunder ombord Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Analyskommentar - Nya kunder ombord Visa Stäng
2022-11-15 Analyskommentar - Första avtalet för BNPL SaaS-plattformen på plats Visa Stäng
2022-10-12 Unik position på växande marknad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Apr 2024 | Årsstämma 2023
23 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Årligutdelning