Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 Jul 2019 | Arise

Sätter hoppet om helårsmålet till…

Omsättningen på 67 mkr var grovt i linje med vår förväntan medan EBITDA på 9 mkr blev lägre än vi räknat med. Nettoskulden är nu nere på 664 mkr och…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 May 2019 | Arise

Tydliggör värdering av värdeskapandet…

Omsättningen i Q1’19 kom in något starkare och rörelseresultatet (EBITDA före intressebolag) något svagare än vi räknat med. Skaftåsen bedöms nu bli närmare 230 MW snarare än de 150-200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2019 | Arise

Hög projektaktivitet lyfter kassaflö…

Trots fortsatt svaga vindar i Q4’18 så visar aktivitetsnivån i utvecklingsverksamheten, där pågående byggnation av Svartnäs går över förväntan, och en dignande pipeline där storprojektet Skaftåsen på omkring 200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2018 | Arise

Starkt kassaflöde backar upp nytt…

Ett överraskande starkt rörelseresultat på SEKm 72 i Q3 ger gott stöd åt bolagets nya ambitiösa mål att minska nettoskulden från dagens SEK 957 till under SEKm 700 vid slutet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2018 | Arise

Ökat fokus på växande pipeline

Trots en uppgång i kraft- och certifikatpriserna så pressade frånvaron av projektförsäljningar och svag vindkraftsproduktion intäkter och EBIT till SEKm 48 resp. SEKm 6 i Q2. Med Krange Vinds två…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Arise

Projektverksamheten avgörande trots…

Intäkterna i första kvartalet blev svagare än vi räknat med på grund av lägre utvecklingsintäkter och lägre produktion än vi ursprungligen räknat med. Sammantaget med en återhämtning i totalintäkten för…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Arise

Goda förutsättningar för resultatlyft…

Med en nettovinst på SEKm 5 blev fjärde kvartalet bolagets tredje vinstkvartal på nästan tre år. Samtidigt ser vi ett tydligt uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden och en stabilisering…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-07-18 Sätter hoppet om helårsmålet till Skaftåsen Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Tydliggör värdering av värdeskapandet i bolaget Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 9 May 2019 | Arise

Tydliggör värdering av värdeskapandet i bolaget

Omsättningen i Q1’19 kom in något starkare och rörelseresultatet (EBITDA före intressebolag) något svagare än vi räknat med. Skaftåsen bedöms nu bli närmare 230 MW snarare än de 150-200 MW som tidigare kommunicerats och resultatbidraget, på runt 1 mkr/MW, skalar med den nya storleken. Med kvarvarande kassaflöde från pågående byggprojekt på 145 mkr så väntas bolaget nå en nettoskuld under 600 mkr inom ett år. Dagens börsvärde plus nettoskuld på 1392 mkr kan jämföras med det bokförda värdet på egenägda parker på 1246 mkr vilket innebär att marknaden tillskriver projektutvecklingsverksamheten, som vi räknar med ska generera ett resultatbidrag på över 400 mkr de kommande tre åren, ett värde på 146 mkr. Vår väntade minskning av nettoskulden motsvarar en genomsnittlig FCF-yield på 21% per år till 2021, medan P/E är 8x ’20e. Med en hög aktivitetsnivå i projektaffären, gynnsam makrobild och en attraktiv värdering av kassaflödena ser vi därför en hög potential i aktien till en hög risk.

Resultatbidrag från Skaftåsen skalar med kapacitetsökningen

Omsättningen i Q1’19 kom in något starkare och rörelseresultatet (EBITDA före intressebolag) något svagare än vi räknat med. Under kvartalet såldes Arise delägande i Jädraås vilket medförde en bokföringsmässig, ej kassaflödespåverkande effekt om -272 mkr på rörelseresultatet samtidigt som det inbringade en likvid till kassaflödet på 193 mkr. Vid sidan av försäljningen var kvartalets andra huvudaktivitet arbetet med försäljningen av Skaftåsen, där man efter upphandlingsprocessen nu räknar med att parken blir närmare 230 MW snarare än de 150-200 MW som tidigare kommunicerats. Parken kommer ta uppemot två år att bygga från den väntade försäljningen i höst och resultatbidraget, som vi räknar med ligger runt 1 mkr/MW, skalar med den nya storleken.

Halvering av nettoskulden i korten

Med kvarvarande kassaflöde från pågående byggprojekt på 145 mkr så väntas bolaget nå en nettoskuld under 600 mkr inom ett år, och med Skaftåsen och byggstart av Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden på sammanlagt över 400 MW, så räknar vi med en nettoskuld runt 500 mkr redan vid utgången av 2020. Med en konvertering av konvertibeln på 245 mkr (kurs 22 kr) kan nettoskulden halveras ytterligare. Med något förändrade antaganden om kraft- och certifikatpriser, och framförallt justeringar av omfattning och förskjutning av tidplan för Skaftåsen, har vi nu justerat ner vår EBIT-prognos med 15% i år och nästa år.

Försäljning av Jädraås tydliggör värdeskapandet i bolaget

Dagens börsvärde på 651 mkr och nettoskulden på 741 mkr utgör tillsammans ett rörelsevärde (EV) på 1392 mkr, vilket kan jämföras med det bokförda värdet på egenägda parker på 1246 mkr (upptagna på balansräkningen till en multipel på 3,5 kr/kWh vilket är lägre än Jädraås försäljningsmultipel på 3,8 kr/kWh, trots att de ligger i ett mer fördelaktigt prisområde (4)). Det innebär att marknaden tillskriver projektutvecklingsverksamheten, som vi räknar med ska generera ett resultatbidrag på över 400 mkr de kommande tre åren, ett värde på 146 mkr. Med en god återhämtning i kraftpriset, stigande underliggande resultat och kassaflöde och ökad efterfrågan på förnybart ser vi också goda chanser för att bolaget ska lyckas realisera sin dignande pipeline. Vår förväntade minskning av nettoskulden motsvarar en FCF-yield på 21% per år i snitt till 2021, medan P/E är 8x ’20e. Med en hög aktivitetsnivå i projektaffären, gynnsam makrobild och en attraktiv värdering av kassaflödena ser vi fortsatt en hög potential i aktien till en hög risk.

2019-02-18 Hög projektaktivitet lyfter kassaflödet 2019-2020 Visa Stäng
2018-11-11 Starkt kassaflöde backar upp nytt ambitiöst mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Ökat fokus på växande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Projektverksamheten avgörande trots medvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Goda förutsättningar för resultatlyft 2019-2020 Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Nedskrivning på botten av cykeln? Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Både goda och dåliga nyheter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 Svagt Q1 i linje med vår förväntan om ett mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-21 Ett mellanår för projektutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Motvinden ökar efter kursuppgång Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Fortsatt hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Fortsatt resultatpress trots hög projektaktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Projekt- och förvaltningsfokus ger utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-08 Storstädning innan nye Vd:n kommer in Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-19 Politisk obeslutsamhet försenar kvothöjning Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Vändning i sentimentet motiverar ljusare syn på aktien Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-16 Goda utsikter för återhämtning 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-13 Blackrockaffären visar bärkraften i nya strategin Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-13 Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-21 Fortsatt potential trots pressat kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-13 Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-07 Skärpning av kvotplikt motverkar baktung expansion Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-07 Skärpning av certifikatsystemet ger stöd åt kursen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 May 2017 | Årligutdelning 2017
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 May 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Årligutdelning 2018-Q2
18 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner