Senaste analysen | 20 Jul 2022 | Lagercrantz Group

Nått 60% av målet efter bara 15 må…

  9% organisk tillväxt trots höga jämförelsetal… Trots svåra jämförelsetal rapporterade Lagercrantz organisk tillväxt på 9% med förvärv som bidrog med 11%. Efterfrågan är bred och stark och även om…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2022 | Lagercrantz Group

Analyskommentar - EBITA 8% bättre än v…

  EBITA 8% bättre än väntat och har nått 60% av målet efter bara 15 månader Lagercrantz rapporterade organisk tillväxt på 9% jämfört med konsensus 4% vilket ledde till att…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Jun 2022 | Lagercrantz Group

Analyskommentar - Adderar 11% till omsä…

  Adderar 11% till omsättningen genom förvärvet av PcP Corporation Lagercrantz förvärvade i dag danska PcP Corporation med omsättning på DKK 423m (ca 600mkr, motsvarande 11% av Lagercrantz omsättning 2021/22)…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Lagercrantz Group

Stark och bred efterfrågan i kvartalet

  Fortsatt starkt affärsläge… Lagercrantz rapporterade en organisk tillväxt på 20% där förvärv bidrog med 17%. Det är fjärde kvartalet i rad med tvåsiffrig organisk tillväxt – affärsläget är generellt…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2022 | Lagercrantz Group

Analyskommentar - EBITA 12% bättre än…

  EBITA 12% bättre än konsensus Lagercrantz rapporterade 20% organisk tillväxt med ytterligare 17% från M&A. Efterfrågan var bred och stark under kvartalet. Många dotterbolag fortsätter att se utmaningar i…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2022 | Lagercrantz Group

Tillväxten kvar på samma höga nivå

  Fortsatt starkt affärsläge Lagercrantz rapporterade organisk tillväxt på 14% och förvärv som bidrog med 16%. Det är tredje kvartalet i rad med tvåsiffrig organisk tillväxt – affärsläget är generellt starkt. Återhämtningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2021 | Lagercrantz Group

Lagercrantz ser fortsatt starkt affärsl…

  Fortsatt starkt affärsläge… Lagercrantz rapporterade organisk tillväxt på 13% med förvärv som bidrog med 19%. Affärsläget är generellt starkt och konjunkturen fortsätter återhämta sig efter pandemin. Återhämtningen är bred…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-20 Nått 60% av målet efter bara 15 månader Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Analyskommentar - EBITA 8% bättre än väntat och har nått 60% av målet efter bara 15 månader Visa Stäng
2022-06-30 Analyskommentar - Adderar 11% till omsättningen genom förvärvet av PcP Corporation Visa Stäng
2022-05-19 Stark och bred efterfrågan i kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Analyskommentar - EBITA 12% bättre än konsensus Visa Stäng
2022-02-08 Tillväxten kvar på samma höga nivå Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Lagercrantz ser fortsatt starkt affärsläge Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-20 Fortsätter att överraska Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-19 Håller högsta förvärvstakten någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Tillväxten kommer Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Jan 2021 | Lagercrantz Group

Tillväxten kommer

Lagercrantz Q3-rapport visade början på en vändning uppåt i tillväxt. Försäljningen är fortfarande ner men bara med 2% trots att valutan slagit negativt. Resultatet är upp och marginalutvecklingen fortsatt positiv.

Efter att i över ett år hållit igen på expansion, jobbat hårt med att öka marginaler och inte gjort ett större förvärv sedan oktober 2019 har Lagercrantz nu bäddat för tillväxt. Förvärven sparkade igång rejält i Q4 med fyra förvärv om sammanlagt 270 mkr i omsättning. Lagercrantz uppger att de har finansiella muskler att förvärva minst lika mycket till kommande år och kommer nu också att fokusera på försäljning snarare än marginal.

Förvärv bör ge över 10% tillväxt nästa år samtidigt som marginalen ökat och organisk tillväxt bör komma tillbaka. Därmed kan EPS växa med minst 20% för 2020/2021. Värderingen av aktien är hög men den lär inte komma ner när vinsttrenden vänder uppåt. Vi höjer därför vårt motiverade värde till 65-70 kr, men även detta värde är sannolikt konservativt.

Förvärvsmaskinen rullar igång

Lagercrantz har nu i över ett år fokuserat på att hålla resultatnivå och marginaler uppe snarare än att försöka nå tillväxt. Strategin har lyckats och bolagen i gruppen är nu redo att kunna växa organiskt igen. Dessutom är förvärvsaktiviteten tillbaka. Förvärven stannade av helt i slutet av 2019 mot en normalnivå om 5-6 affärer per år. I Q4 har förvärvstakten ökats på rejält med fyra förvärv i snabb takt i Q4

Åtgärdsprogram skyddar resultatet

Resultatnivån har sedan pandemin bröt ut skyddats av att de stora bolagen i gruppen fortsätter att gå bra samtidigt som åtgärdsprogram i de mindre bolagen gett effekt. I nuläget finns fortfarande en handfull bolag som går svagt men inget av dessa gör kraftigt negativa resultat. Samtliga bolag med problem är dessutom
relativt små och har inte stor påverkan på gruppens resultat.

Motiverat värde höjs till 65-70 kr

Vi höjer våra estimat 7-9% kommande år med hänsyn till en stark marginalutveckling, hög förvärvsaktivitet och nytt fokus på tillväxt. Förvärvad omsättning om 270 mkr är redan säkrad i Q4 och lär öka ytterligare under året. Vi antar därmed att EPS tillväxt når 20% 2020/2021 och vilket gör att en hög värdering hålls uppe. Vinsttillväxten gör att även vårt nya motiverade värde för aktien kan vara för konservativt.

2020-10-27 Lagercrantz - starka marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-21 Lagercrantz - stabilt resultat trots motvind Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Inne i en svag period Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Sänkta estimat Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Optimistisk outlook Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 En ökad försiktighet bland kunder Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Fortsatt robust styrka men med viss avvaktan Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 Fortsatt stabilt rakt igenom Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Robust styrka genom verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Den organiska tillväxten imponerar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 En teknikkoncern med stabil historik Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

30 Aug 2022 | Årsstämma 2022
31 Aug 2022 | Årligutdelning
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
1 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 May 2023 | Bokslutskommuniké 2023