Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 11 Apr 2019 | Eastnine

Stora steg mot att bli ett…

Under 2018 har Eastnine fortsatt sin resa mot att bli ett renodlat fastighetsbolag. Under året uppgick hyresintäkter proforma till EUR 9,1 m och förvaltningsresultatet till EUR 8,5 m. Efter kvartalets…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2018 | Eastnine

Ett fastighetsbolag till 21% rabatt

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick till EUR 10,66 (SEK 110,2), vilket motsvarade en uppgång om 1,7% q/q (0,7% i SEK) Fastighetssegmentet fortsatte öka och steg med 2,4%. Däremot sjönk värdet…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Eastnine

Melon Fashion Group (MFG) växlar upp

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick till EUR 10,48 (SEK 109,4), vilket motsvarade en nedgång om 1,5% q/q men justerat för utdelning steg NAV med 0,4% q/q (1,8% i SEK). Fastighetssegmentet fortsatt…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2018 | Eastnine

Renodlingen fortsätter

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick till EUR 10,64 (SEK 109,6), vilket motsvarade en ökning om 0,7% q/q (5,5% i SEK). Värdedrivande segmentet var fastigheter, vilket ökade med 1,3% medan segmentet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Eastnine

Rekordresultat för Melon Fashion Group

NAV steg till EUR 10,57 (9,79), vilket motsvarade en ökning med 7,9% jämfört med Q3’17. Ökningen var primärt drivet av 1) MFG som steg 22,8% 2) Direktägda fastigheter som steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2017 | Eastnine

Nya finansiella mål

NAV (justerat för återköp) steg till EUR 9,79 (9,67), vilket motsvarade en ökning med 2,2% jämfört med Q2’17. Ökningen var primärt drivet av 1) Fastighetsfonder som steg 5,0% 2) Aktieåterköp…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2017 | Eastnine

Rubel försvagning drar ned NAV

NAV (justerat för återköp) sjönk till EUR 9,59 (9,83), vilket motsvarade en minskning med 2,4% jämfört med Q1’17. Minskningen var primärt drivet av EUR förstärkning mot både RUB samt USD.…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-04-11 Stora steg mot att bli ett fastighetsbolag Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 11 Apr 2019 | Eastnine

Stora steg mot att bli ett fastighetsbolag

Under 2018 har Eastnine fortsatt sin resa mot att bli ett renodlat fastighetsbolag. Under året uppgick hyresintäkter proforma till EUR 9,1 m och förvaltningsresultatet till EUR 8,5 m. Efter kvartalets utgång meddelade Eastnine att man gjorde sin största fastighetsinvestering någonsin då man köpte den nybyggda fastigheten S7 i Vilnius för EUR 128 m. Yielden vid förvärvet uppgick till 5,8% och fastigheten tillträds under 2019-2020. Melon Fashion Group (MFG) ökade sin försäljning med 32% drivet av en stark tillväxt i onlinekanaler. Trots de starka siffrorna värderas MFG till en rabatt emot den svenska detaljhandelssektorn, direktavkastning och EV/EBITDA 2018 uppgick till 4,7% resp. 4,9x, vilket kan jämföras med detaljhandelssektorn i Sverige som handlas kring 7,4x med en direktavkastning på 3,3%. Då Eastnine nu tagit ett stort steg närmare att bli ett renodlat fastighetsbolag anser vi att man bör värderas på ett P/EPRA-NAV i spannet 1-1,1x vilket motiverar en kurs på 115-125 kr vilket gör att vi ser en medelhög potential i bolaget till en låg risk.

Fortsätter resan mot fastigheter

Under 2018 har Eastnine fortsatt sin resa mot att bli ett renodlat fastighetsbolag. Under året uppgick hyresintäkter proforma till EUR 9,13 m och förvaltningsresultatet till EUR 8,5 m. Under kvartalet färdigställdes det tredje och sista tornet i projektet 3Bures vilket bidrog till ökade hyresintäkter på EUR 0,4 m. Efter kvartalets utgång meddelade Eastnine att man gör sin största fastighetsinvestering någonsin, då man köper fastigheten S7 i Vilnius CBD för EUR 128 m med en yield på 5,8%. S7 är en helt nybyggd fastighet på 42 500 kvm som är fullt uthyrd till Danske Bank (outsourcad verksamhet) och Telia på långa kontrakt. S7 kommer att tillträdas i etapper under 2019-2020 och är ett stort steg mot bolagets mål att bli ett renodlat fastighetsbolag år 2020. Förvärvet gör att direktägda fastigheter går från att utgöra ca 30% av bolagets tillgångar till närmare 60% när beståndet är tillträtt.

Tillväxtresan fortsätter för Melon Fashion Group (MFG)

MFG ökade sin försäljning med 32% y/y drivet av 1) en jämförbar försäljningstillväxt på 6%, 2) en ökning av butiksytan på 11% samt 3) stark tillväxt i onlinekanaler på 115%. Onlineförsäljningen står nu för ca 12% av den totala försäljningen jmf med 7% under Q4’17. Bruttomarginalen steg till 56,1% (55,8%), primärt drivet av färre reor. MFGs direktavkastning och EV/EBITDA 2018 uppgick till 4,7% resp. 4,9x, vilket kan jämföras med detaljhandelssektorn i Sverige som handlas kring 7,4x med en direktavkastning på 3,3%.

Medelhög potential baserat på nya fastighetsmål

Eastnine har under lång tid värderats till en rabatt mot sitt NAV. Anledningen har varit att bolaget historiskt uppfattats som spretigt och att tillgångar likt MFG värderats lågt av marknaden p.g.a. valuta och politisk risk. Genom att röra sig mot att bli ett renodlat fastighetsbolag anser vi att bolaget på sikt också ska värderas som ett. Det innebär ett P/EPRA-NAV i spannet 1-1,1x. vilket indikerar en kurs på 115-125 kr. Under året ser vi potentiella kurstriggers i nya fastighetsförvärv samt nyheter kring MFG. Detta i kombination med en fortsatt utdelningstillväxt gör att vi ser medelhög potential i aktien till en låg risk.

Bolagsöversikt

2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 167 192 62 103 103
EBIT (mkr) 125 159 31 62 62
Vinst före skatt (mkr) 126 168 46 76 76
EPS, justerad (kr) 4 6 3 3 3
EV/Försäljning (x) 10 10 22 13 13
EV/EBITDA (x) 14 12 34 19 19
EV/EBIT (x) 14 12 45 22 22
P/E (x) 14 11 23 23 23

Risk och avkastningspotential

Risknivå Low Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 88 Enterprise Value (SEKm) 1
Högsta/Lägsta (12M) 98,8/74,0 Reuters/Bloomberg EAST.ST/EAST SS
Antal aktier (m) 22 Listning Nasdaq OMX Mid Cap
Börsvärde (SEKm) 2

Estimat och värdering (SEK)

2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 192 62 103 103
EBITDA (mkr) 159 41 72 72
EBIT (mkr) 159 31 62 62
Vinst före skatt (mkr) 168 46 76 76
EPS, justerad (kr) 6 3 3 3
EK/Aktie (kr) 103 115 115 115
Utdelning (kr) 2 2 2 2
Vinst/Aktie tillväxt (%) 49 -44 0 0
EBIT marginal (%) 82 50 60 60
ROE (%) 7 1 2 2
ROCE (%) 6 1 2 2
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 10 22 13 13
EV/EBITDA (x) 12 34 19 19
EV/EBIT (x) 12 45 22 22
P/E, justerad (x) 11 23 23 23
P/EK (x) 0 0 0 0
Direktavkastning (%) 2 2 2 2
2018-11-16 Ett fastighetsbolag till 21% rabatt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Melon Fashion Group (MFG) växlar upp Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Renodlingen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Rekordresultat för Melon Fashion Group Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Nya finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Rubel försvagning drar ned NAV Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-10 Ökad fastighetsexponering Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 Turnaround för Ryssland Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Försäljning öppnar upp för högre aktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-09 Utrymme för hög aktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-26 Ökad transperens och tydligare strategi Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 Klipper banden med East Capital Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-09 NAV-rabatt tillbaka på rekordnivåer Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-24 Återköp framöver positivt för rabatten Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-19 Återhämtning i både NAV och rabatt Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-18 Hög rabatt, mer balanserade risker Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-11 Rubelfrossa påverkar substansvärdet Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-26 Rabatten tillbaka på toppnivåer Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-27 En portfölj i förändring Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-24 Nya investeringar hägrar Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Jan 2017 | Extrastämma 2017
8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
13 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
9 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
15 May 2017 | Årsstämma 2016
16 May 2017 | Årligutdelning 2017
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Halvårsutdelning
25 Apr 2018 | Halvårsutdelning 2018-Q3
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Halvårsutdelning
13 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner