Senaste analysen | 26 Jul 2023 | Bergs

Starkt kassaflöde trots svag lönsamhet…

  Stark rapport Bergs levererade EBITDA om 65 mkr i Q1’21 (29), samt en omsättning som ökade med 12% jämfört med Q1’20. Förbättring drevs främst av priser, vilka stigit brett…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Jun 2023 | Bergs

Analyskommentar - Växer genom förvärv…

  Stark rapport Bergs levererade EBITDA om 65 mkr i Q1’21 (29), samt en omsättning som ökade med 12% jämfört med Q1’20. Förbättring drevs främst av priser, vilka stigit brett…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2023 | Bergs

Svag inledning på 2023 som förväntat…

  Stark rapport Bergs levererade EBITDA om 65 mkr i Q1’21 (29), samt en omsättning som ökade med 12% jämfört med Q1’20. Förbättring drevs främst av priser, vilka stigit brett…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Feb 2023 | Bergs

Förändring mot ett stabilare Bergs, st…

  Stark rapport Bergs levererade EBITDA om 65 mkr i Q1’21 (29), samt en omsättning som ökade med 12% jämfört med Q1’20. Förbättring drevs främst av priser, vilka stigit brett…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jan 2023 | Bergs

Analyskommentar - Bolagsbesök ger en…

  Stark rapport Bergs levererade EBITDA om 65 mkr i Q1’21 (29), samt en omsättning som ökade med 12% jämfört med Q1’20. Förbättring drevs främst av priser, vilka stigit brett…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2022 | Bergs

Svag trävarumarknad tynger

  Stark rapport Bergs levererade EBITDA om 65 mkr i Q1’21 (29), samt en omsättning som ökade med 12% jämfört med Q1’20. Förbättring drevs främst av priser, vilka stigit brett…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jul 2022 | Bergs

Starkt resultat trots ökad osäkerhet

  Stark rapport Bergs levererade EBITDA om 65 mkr i Q1’21 (29), samt en omsättning som ökade med 12% jämfört med Q1’20. Förbättring drevs främst av priser, vilka stigit brett…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-07-26 Starkt kassaflöde trots svag lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Analyskommentar - Växer genom förvärv Visa Stäng
2023-05-05 Svag inledning på 2023 som förväntat, men cykeln har vänt Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Förändring mot ett stabilare Bergs, stöd från sågade trävaror och aktieägarvänlighet Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Analyskommentar - Bolagsbesök ger en ljus bild av transformation och stark hållbarhetsprägel Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Svag trävarumarknad tynger Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-26 Starkt resultat trots ökad osäkerhet Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-25 Analyskommentar - Starkt resultat i Q2 Visa Stäng
2022-05-06 Fina utsikter inför högsäsong Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Full fart in i 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Kapitalmarknadsdag med fokus på tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Fortsatt starkt av Bergs Timber Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-30 Starkt Q2'21 och fina utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-24 Förvärvar i Storbritannien Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Stark rapport och positiva utsikter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 6 May 2021 | Bergs

Stark rapport och positiva utsikter

 

Stark rapport

Bergs levererade EBITDA om 65 mkr i Q1’21 (29), samt en omsättning som ökade med 12% jämfört med
Q1’20. Förbättring drevs främst av priser, vilka stigit brett i spåren av den starka efterfrågan. Den största
förbättringen resultatmässigt fanns hos Wood Protection, och Bergs har nu levererat en lönsamhet över det
långsiktiga målet på 9% (EBITDA) fyra kvartal i följd.

Positiva utsikter

Bergs ser inte några tecken på avmattning, baserat på en visibilitet som sträcker sig in i Q3’21. Q1 är det
säsongsmässigt svagaste kvartalet, vilket även det borgar väl för fortsättningen på året. En positiv detalj är att
exklusiva produkter ökar mer än standardprodukter inom Bergs största produktområde Wood Protection.
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för april speglar att marknaden stärkts ytterligare in i Q2’21.

Minskad potential på kort sikt efter stark kursutveckling, förvärv kan dock addera mera

Vi höjer våra EBITDA-prognoser med 14% för 2021e, samt 1% respektive 3% för 2022e och 2023e. Motiverat
värde höjs till 5,50-5,60 kr (5,00-5,40), vilket speglar att potentialen i aktien minskat i spåren av den
starka kursutvecklingen. Inkluderar vi ett resonemang kring en lyckad förvärvsstrategi framöver stiger det
motiverade värdet till 7,00 kr (6,40).

2021-03-10 Förädlade trävaror Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
31 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023