Senaste analysen | 26 Jul 2022 | Bergs Timber

Starkt resultat trots ökad osäkerhet

  Lönsamheten i Q2 nära rekordnivå Nettoomsättning nådde en rekordnivå på 1 009 mkr, +22 y/y, drivet av högre priser för samtliga produkter och högre volymer för Joinery. EBITDA var…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jul 2022 | Bergs Timber

Analyskommentar - Starkt resultat i Q2

  Nettoomsättning 1 009 mkr, +22 y/y, drivet av högre priser för samtliga produkter och högre volymer inom Joinery. EBITDA 173 mkr, + 18% y/y, drivet av högre priser för…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Bergs Timber

Fina utsikter inför högsäsong

  Starkt resultat i Q1’22 drivet av Sawn Wood och Joinery Bergs Timber rapporterade EBITDA på 82 mkr i Q1’22, vilket innebar en förbättring från 65 mkr i Q1’21. Detta…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Feb 2022 | Bergs Timber

Full fart in i 2022

  Något starkare än väntat i Q4’21 Bergs Timber rapporterade EBITDA om 106 mkr i Q4’21, upp från 78 mkr i Q4’20, strax över vår prognos 100 mkr. Avslutningen på…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Dec 2021 | Bergs Timber

Kapitalmarknadsdag med fokus på tillvä…

  Fokus på dotterbolagen vid Bergs KMD Bergs genomförde under onsdagen en kapitalmarknadsdag med fokus på presentationer av ledningarna för dotterbolagen. Målsättningarna för bolaget är oförändrade, och Bergs visade på…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Oct 2021 | Bergs Timber

Fortsatt starkt av Bergs Timber

  Fortsatt förstärkning i Q3’21 Bergs rapporterade EBITDA på 186 mkr, vilket var upp från 53 mkr i Q3’20 och 146 mkr i Q2’21, och visar således fortsatt starkt resultatmomentum.…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Jul 2021 | Bergs Timber

Starkt Q2'21 och fina utsikter

  Starkt resultat i Q2’21 Bergs Timber levererade omsättning på 826 mkr i Q2’21, motsvarande en tillväxt på 52% y/y, samt EBITDA på 146 mkr (52), motsvarande en marginal på…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-26 Starkt resultat trots ökad osäkerhet Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-25 Analyskommentar - Starkt resultat i Q2 Visa Stäng
2022-05-06 Fina utsikter inför högsäsong Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Full fart in i 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Kapitalmarknadsdag med fokus på tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Fortsatt starkt av Bergs Timber Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-30 Starkt Q2'21 och fina utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-24 Förvärvar i Storbritannien Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Stark rapport och positiva utsikter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 6 May 2021 | Bergs Timber

Stark rapport och positiva utsikter

 

Stark rapport

Bergs levererade EBITDA om 65 mkr i Q1’21 (29), samt en omsättning som ökade med 12% jämfört med
Q1’20. Förbättring drevs främst av priser, vilka stigit brett i spåren av den starka efterfrågan. Den största
förbättringen resultatmässigt fanns hos Wood Protection, och Bergs har nu levererat en lönsamhet över det
långsiktiga målet på 9% (EBITDA) fyra kvartal i följd.

Positiva utsikter

Bergs ser inte några tecken på avmattning, baserat på en visibilitet som sträcker sig in i Q3’21. Q1 är det
säsongsmässigt svagaste kvartalet, vilket även det borgar väl för fortsättningen på året. En positiv detalj är att
exklusiva produkter ökar mer än standardprodukter inom Bergs största produktområde Wood Protection.
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för april speglar att marknaden stärkts ytterligare in i Q2’21.

Minskad potential på kort sikt efter stark kursutveckling, förvärv kan dock addera mera

Vi höjer våra EBITDA-prognoser med 14% för 2021e, samt 1% respektive 3% för 2022e och 2023e. Motiverat
värde höjs till 5,50-5,60 kr (5,00-5,40), vilket speglar att potentialen i aktien minskat i spåren av den
starka kursutvecklingen. Inkluderar vi ett resonemang kring en lyckad förvärvsstrategi framöver stiger det
motiverade värdet till 7,00 kr (6,40).

2021-03-10 Förädlade trävaror Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022