Senaste analysen | 14 Jul 2022 | ITAB Shop Concept

Bra resultat under svåra omstä…

  Utmanande omvärldsfaktorer Q2’22 ITAB rapporterade en EBIT på 55 mkr (38), 79 mkr (81) exklusive jämförelsestörande poster för Q2’22. Organisk tillväxt på 10% var framför allt drivet av prishöjningar.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jul 2022 | ITAB Shop Concept

Analyskommentar - Stark tillväxt i Q2…

  Stark tillväxt i Q2 men kostnadsinflation påverkar marginalen ITAB levererade en stark försäljning, +17% varav FX 5%, M&A 2% och organiskt 10% varav det mesta är pris. EBIT på…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2022 | ITAB Shop Concept

Starkt resultat i utmanande miljö

  Imponerande Q1’22 ITAB rapporterade en EBIT på 92 mkr (102), 113 mkr (116) exklusive jämförelsestörande poster för Q1’22. Organisk tillväxt på 11% var imponerande, en kombination av en stark…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2022 | ITAB Shop Concept

Stark underliggande lönsamhet

  Starkt resultat ITAB rapporterade en EBIT på 224 mkr, vilket var i linje med vår prognos (216 mkr). Jämförelsestörande poster var högre än vår prognos vilket innebär ett bättre…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Nov 2021 | ITAB Shop Concept

Positiva tongångar

  Q3 ITAB:s omsättning i Q3’21 uppgick till 1 464 mkr (1 258) och EBIT var 45 mkr (83). Detta var något under våra estimat om 1 488 mkr i…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2021 | ITAB Shop Concept

Stabilt kvartal givet förutsä…

  Q2 ITABs omsättning under Q2’21 var 1 488 mkr (1 142 mkr i Q2’20) och EBITDA exkl. engångsposter 144 mkr (128 mkr), vilket gav en marginal på 9,7 %…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2021 | ITAB Shop Concept

Solitt underliggande resultat för ITAB…

  Stark Q1 på alla fronter ITAB:s Q1-rapport var starkare på samtliga plan än vad vi hade räknat med. Nettoomsättningen ökade 13% i konstanta valutor, drivet av 4% organisk tillväxt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-14 Bra resultat under svåra omständigheter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Analyskommentar - Stark tillväxt i Q2 men kostnadsinflation påverkar marginalen Visa Stäng
2022-05-11 Starkt resultat i utmanande miljö Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-10 Stark underliggande lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 Positiva tongångar Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Stabilt kvartal givet förutsättningarna Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Solitt underliggande resultat för ITAB, men inte utan utmaningar Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 May 2021 | ITAB Shop Concept

Solitt underliggande resultat för ITAB, men inte utan utmaningar

 

Stark Q1 på alla fronter

ITAB:s Q1-rapport var starkare på samtliga plan än vad vi hade räknat med. Nettoomsättningen ökade 13% i konstanta valutor, drivet av 4% organisk tillväxt och 9% från förvärvet av Cefla, samtidigt som den underliggande EBITDA-marginalen stärktes till 11,7% vs 8,5% i Q1 2020. Bruttomarginalen var högre än vår förväntan och rörelsekostnaderna var lägre, vilket i våra ögon betyder att transformationen går enligt plan.

Stålpriser och komponentbrist kan dock sätta press

Som många andra bolag aviserat så påverkas även ITAB av höga råmaterialpriser och komponentbrist. Vi uppfattar stålpriserna – som för vissa kvaliteter mer än fördubblats på ett år – som den största potentiella huvudvärken, men även brist på elektronikkomponenter i bolagets belysningsverksamhet kan få negativ inverkan. Sammantaget kan detta betyda press på tillväxt och marginaler 2021-2022.

Vi höjer motiverat värde

Vi höjer våra intäktsestimat under prognosperioden för att reflektera att Cefla-förvärvet adderat mer omsättning än vad vi räknat med, men drar samtidigt ner förväntningarna på bruttomarginalen 2021-2022 pga råmaterialpressen. Den goda kostnadskontrollen gör dock att rörelsemarginalen justeras upp något 2021-2024. De högre prognoserna underbygger en höjning av motiverat värde till 25,5-26,5 kr (23,5-24,5). Medelhög risk.

2021-03-31 Rekapitalisera, transformera, leverera Ladda ner | Visa Stäng