Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 23 Nov 2018 | DDM Holding

Slopade finansiella mål

Net collections för DDM uppgår till EURm 16,8 vilket är en ökning med 153% från Q3’17 och en tillväxt om 9% q/q. Cash EBITDA ökar med 6,5% q/q till EURm…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Aug 2018 | DDM Holding

Q2 visar vägen framåt

DDM rapporterar net collections om EURm 15,5 vilket är en signifikant ökning om 55% från Q2’17. Gross ERC (estimated remaning collections) uppgår nu till EURm 269, vilket är en ökning…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | DDM Holding

Signifikant investering på Balkan visar…

DDM börjar 2018 starkt med en indrivning (net collections) om EURk 10 683. Vidare gör bolaget en signifikant investering på Balkan med fokus på Kroatien och Slovenien om EURm 30 sent…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2018 | DDM Holding

Nya mål, fortsatt expansion 2018

DDM avslutar 2017 med ett starkt kvartal, net collections (andel av förvärvande lån som drivits in)har ökat med 22% emot Q4’16 och bolagets cash EBITDA ökar med 28%. Man har…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2017 | DDM Holding

Högt tempo ger ljus framtid

DDM uppnådde under Q3 en rekordsiffra i portföljstorlek som visas i ”ERC” eller ”Estimated Remaining Collections”. Efter utgången av Q3 var storleken på ERC EURm 255, en ökning med 200%…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Aug 2017 | DDM Holding

Förväntningarna överträffas med rå…

Efter ett digert arbete med att förbereda balansräkningen under första halvan av 2017 har DDM nu slagit till och gjort två portföljköp den senaste månaden. Dessa överträffar väsentligt målet för…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2017 | DDM Holding

DDM - Pusselbitarna på plats för tillv…

Början på 2017 har kännetecknats av hög aktivitet hos DDM, främst med att förbereda bolaget för tillväxt genom att stärka balansräkningen. I och med detta arbete har man också kraftigt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-23 Slopade finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 Nov 2018 | DDM Holding

Slopade finansiella mål

Net collections för DDM uppgår till EURm 16,8 vilket är en ökning med 153% från Q3’17 och en tillväxt om 9% q/q. Cash EBITDA ökar med 6,5% q/q till EURm 14,7. Operational expenses uppgår till EURm 6,716 vilket är något högre än det nu skrotade finansiella målet om att OPEX ska vara runt EURm 2 per kvartal. Den stora nyheten i rapporten var att investeringsmålet om EURm 165 under 2018 slopas, fokus framöver kommer vara den befintliga portföljen om EURm 250, sänka finansieringskostnader samt ställa om operativt till att fokusera på investeringar och indrivning av säkerställd skuld. Detta gör att vi sänker våra estimat för 2018 med 30% för EPS och runt 30% för perioden 2019-2020. Vi ser dock fortsatt hög potential i aktien då man värderas med en kraftig rabatt emot ERC samt visar en hög operational cashflow yield, risken förblir dock hög.

Ett bra operationellt kvartal…

Net collections för DDM uppgår till EURm 16,8 vilket är en ökning med 153% från Q3’17 och en tillväxt om 9% q/q. Cash EBITDA ökar med 6,5% q/q till EURm 14,7. Operational expenses uppgår till EURm 6,716 vilket är något högre än det nu skrotade finansiella målet om att OPEX ska vara runt EURm 2 per kvartal. Vi väljer därför att höja estimaten för OPEX något. Ökningen är en del av strategiarbetet mot att röra sig mot att investera mer i säkerställda fodringar, vilket innebär att bolaget behöver utöka sin organisation.

…men justering av finansiella mål tynger…

Bolaget meddelade i rapporten att man kommer överge den tidigare ledningens mål om att EURm 165 ska investeras under 2018. Vi såg redan vid halvårsskiftet att detta mål kommer bli svårt att nå men bolaget bekräftar nu att målet skrotas vilket gör att vi väljer att kraftigt justera ned investeringar de kommande åren. Vi bedömer att fokus för bolaget kommer att vara den befintliga portföljen vars storlek (ERC) uppgår till EURm 250 samt en årlig förvärvstakt i nivå med innevarande år. Vi antar att bolaget kommer investera ca EURm 40 kommande två kvartal givet kassan om 50 EURm. Vidare väljer vi att vara betydligt konservativare för investeringar 2019-2020. Vi förväntar oss att bolaget använder mindre extern finansiering och mer kassa vilket gör att risken i bolaget framöver kan minska. Vi bedömer även att IRR-nivåerna på marknaden kan komma att stiga framöver baserat på de senaste nyheterna ifrån EBA, banker inom EU måste nu presentera detaljerade tidsplaner för hantering av NPLs om de utgör mer än 5% av balansräkningen. I Grekland där DDM har en stark närvaro är NPL-kvoten över 40%.

…vilket leder till att vi justerar ned våra estimat

Vi hade baserat våra estimat på de tidigare finansiella målen att bolaget skulle investera EURm 165 under 2018 och sedan bibehålla takten under 2019-2020. Detta gör att vi sänker våra estimat för 2018 med 30% för EPS och runt 30% för perioden 2019-2020. Med det sagt ser vi fortfarande potential i bolaget baserat på de makromässiga trenderna på deras kärnmarknader samt den fortsatt höga avkastningen på investeringar. Ett exempel på bolagets lönsamhet är att operational cashflow yield uppgår till över 10% de kommande åren. Vi ser även att värderingsrisken i bolaget är låg då man värderas till EV/ERC om 0,5x vilket är det lägsta i sektorn. Detta i kombination med de sjunkande finansieringskostnaderna gör att vi ser hög potential men, till en fortsatt hög risk, i bolaget.

Bolagsöversikt

2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 324 361 610 783 796
EBIT (mkr) 93 127 216 283 286
Vinst före skatt (mkr) 48 12 48 145 142
EPS, justerad (kr) 3 0 5 9 9
EV/Försäljning (x) 1 4 2 1 1
EV/EBITDA (x) 2 5 2 1 1
EV/EBIT (x) 6 12 5 4 4
P/E (x) 8 131 5 3 3

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm) 862
Kurs vid analys 28 Enterprise Value (SEKm) 1
Högsta/Lägsta (12M) 57,0/27,7 Reuters/Bloomberg DDM.ST/DDM SS
Antal aktier (m) Listning First North
Börsvärde (SEKm) 386

Estimat och värdering (SEK)

2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 361 610 783 796
EBITDA (mkr) 313 535 691 702
EBIT (mkr) 127 216 283 286
Vinst före skatt (mkr) 12 48 145 142
EPS, justerad (kr) 0 5 9 9
EK/Aktie (kr) 22 26 36 45
Utdelning (kr)
Vinst/Aktie tillväxt (%) -88 1 88 -2
EBIT marginal (%) 35 35 36 36
ROE (%) 2 20 30 23
ROCE (%) 15 18 19 15
Nettoskuld/EK (%) 2 2 2 2
EV/Försäljning (x) 4 2 1 1
EV/EBITDA (x) 5 2 1 1
EV/EBIT (x) 12 5 4 4
P/E, justerad (x) 131 5 3 3
P/EK (x) 2 1 0 0
Direktavkastning (%)
2018-08-01 Q2 visar vägen framåt Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Signifikant investering på Balkan visar vägen framåt Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Nya mål, fortsatt expansion 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-07 Högt tempo ger ljus framtid Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-07 Förväntningarna överträffas med råge Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 DDM - Pusselbitarna på plats för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-09 En positiv spiral kan börja Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-24 Positionerade för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-22 Positionerade för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
8 Mar 2017 | Extrastämma 2017
11 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Årsstämma 2016
1 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
3 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
2 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
18 Dec 2017 | Extrastämma 2017
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Årligutdelning
31 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner