Datum Titel Alternativ
2024-02-22 Högre motiverat värde från lägre avkastningskrav Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Stark avslutning på 2023 ger goda förutsättningar för 2024e Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Förstärkning av bruttomarginalen och god kostnadskontroll Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Bra resultat i utmanande miljö Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Satsningar på Online ger styrka på sikt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 26 Oct 2022 | Bokusgruppen

Satsningar på Online ger styrka på sikt

 

Q3 svagare y/y på grund av satsningar på Online

Bokusgruppen rapporterade en EBITA på 14,9 mkr, lägre än Q3’21 (34,4 mkr). Försäljningen var relativt oförändrad, -1,7% y/y, där Akademibokhandeln Online visade bäst utveckling med 16,7% tillväxt. Bokus online minskade med 7,2%, främst beroende på lägre försäljning av studentlitteratur. Akademibokhandeln butik ökade med 1,2% i y/y. Bolaget har lyckats föra över inflationsrelaterade kostnader till kund; bruttomarginalen var något bättre än föregående år. Försvagningen av resultatet var direkt hänförlig till satsningar på Onlineverksamheten.

Satsningar på Online kostar i närtid men bör ge resultat på sikt

Bolaget väljer att satsa de senaste årens starka resultat på Online. Kortsiktigt sänker detta våra resultatprognoser, som dessutom tyngs av ökande rörelsekostnader i form av högre hyror och andra inflationspåverkade kostnader som el. Satsningarna bör dock leda till en starkare marknadsposition på sikt, och ett bra bevis på att satsningar bär frukt är Akademibokhandeln online, som har ökat sin försäljning med CAGR 35% Q3’19-Q3’22.

 

Bred täckning, bra prisledarskap och prisvärda upplevelser till attraktiv värdering

Återigen har Bokusgruppen visat på styrkan i att vara närvarande i alla kanaler och med alla format, när Online viker till förmån för butik. Bolaget har till fullo lyckats föra över produktprisökningar, vilket tyder på starka varumärken med gott prisledarskap. Efterfrågan bör vara stabil och klara ett minskat konsumtionsutrymme som konsumenten möter för närvarande. En attraktiv kassflödesvärdering stöds av hög direktavkastning som betalas ut halvårsvis. På grund av analysavdelningens nya avkastningskrav sänker vi dock vårt motiverade värde till 55-57 kr (72-73 kr).

 

2022-10-25 Analyskommentar - Stabil bruttomarginal men Svagare EBITA på grund av satsningar på online Visa Stäng
2022-07-15 Tillväxten i butik visar på robust affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Stark utveckling i butik Visa Stäng
2022-04-29 Bra start på året Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-21 >7% direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 28% underliggande EBITA-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 En bra första rapport som noterat bolag Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Första dagens handel indikerar god uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Många goda sidor Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning