Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 22 Nov 2018 | A1M Pharma

Klartecken ifrån Läkemedelsverket

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 16,6 (18,3) och var något över vår förväntan om SEKm 14,5. Minskningen jämfört med fjolåret var…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2018 | A1M Pharma

Planerar kliniska studier under Q4’18

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 14,8 (18,4) och var i linje med vår förväntan. Minskningen jämfört med fjolåret var primärt driven…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2018 | A1M Pharma

Samarbete med Antaros Medical

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 14,6 (15,7) och var i linje med vår förväntan. Läkemedelsverket har återkommit till A1M Pharma med…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2018 | A1M Pharma

ROSgard klar för kliniska studier

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet, däremot sjönk rörelsekostnaderna med 30%. Minskningen var primärt driven av något lägre aktivitet då de prekliniska studierna för ROSgard redan…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2017 | A1M Pharma

Projektet fortlöper enligt tidsplan

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet, däremot steg rörelsekostnaderna med 28%. Ökningen var primärt driven av att bolaget har gått in i en aktivare fas för…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Sep 2017 | A1M Pharma

Potential att nå en miljardförsä…

A1M Pharma fokuserar på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin (A1M). Ett protein som bolaget har visat i djurstudier har njurskyddande egenskaper. Bolaget har tagit fram en läkemedelskandidat ROSgard som ingår i…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-22 Klartecken ifrån Läkemedelsverket Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Planerar kliniska studier under Q4’18 Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Samarbete med Antaros Medical Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 24 May 2018 | A1M Pharma

Samarbete med Antaros Medical

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 14,6 (15,7) och var i linje med vår förväntan. Läkemedelsverket har återkommit till A1M Pharma med en begäran om att erhålla mer information gällande klinisk fas I-studie för ROSgard. Bolaget befinner sig i slutskedet av en kompletterande ansökan. Vi bedömer att den kommer skickas in innan sommaren, vilket innebär en förskjutning i tidsplanen för den kliniska fas I-studien. Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Kostnadsnivån som förväntat

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 14,6 (15,7) och var i linje med vår förväntan. Minskningen jmf med fjolåret var primärt driven av något lägre aktivitet då de prekliniska studierna för ROSgard redan är avslutade och bolaget väntar på ett utlåtande från läkemedelsverket att få påbörja med en klinisk fas I-studie. Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till SEKm -15,1 (-15,7).

Komplettering till Läkemedelsverket fördröjer projektet

Läkemedelsverket har återkommit till A1M Pharma med en begäran om att erhålla mer information gällande klinisk fas I-studie för ROSgard. Bolaget befinner sig i slutskedet av en kompletterande ansökan. Vi bedömer att den kommer skickas in innan sommaren, vilket innebär en förskjutning i tidsplanen för den kliniska fas I-studien. Därmed uppskattar vi att resultatet förskjuts in i Q4´18 från tidigare beräknat under Q3´18. Däremot ligger strategin fast att om studien är positiv påbörjas arbetet inför den adaptiva fas I/II-studien där förhoppningsvis ”proof of concept” kan uppnås. För att öka förståelsen kring skadeeffekter som uppstår vid PRRT har bolag startat ett samarbete med Antaros Medical. Detta förbättrar A1M Pharmas förutsättningar att utforma kommande kliniska program.

Finansiering ordnad för de kommande 12 månaderna

Efter rapporten justerar vi ned vår kostnadsprognos för 2018 med SEKm 2 drivet av att merparten av de förberedelsekostnaderna för den kliniska studien redan har tagits under 2017. Under kvartalet genomförde bolaget även en nyemission, vilket inbringade SEKm 62,2. Kapitalet kommer primärt användas till den kliniska studien för ROSgard. Vi uppskattar att detta belopp täcker bolagets kostnader under ca 5 kvartal. Därefter räknar vi med en ytterligare nyemission om SEKm 50 för att täcka framtida kostnader t.o.m 2020. Drivet av Läkemedelsverkets begäran om mer information sänker vår sannolikhet att projektet lyckas ta sig till marknaden med 1%-enhet. Detta innebär att vårt motiverande värde sjunker från SEKm 175 till SEKm 169. Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Bolagsöversikt

2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 0 0 0 40 0
EBIT (mkr) -54 -67 -60 -16 -46
Vinst före skatt (mkr) -54 -68 -60 -16 -46
EPS, justerad (kr) 0 -8 -2 0 -2
EV/Försäljning (x) -1 -1 -1 1 -1
EV/EBITDA (x) -21 -1 0 -2 -1
EV/EBIT (x) -21 -1 0 -2 -1
P/E (x)

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 2 Enterprise Value (SEKm) 44
Högsta/Lägsta (12M) 12,1/2,8 Reuters/Bloomberg A1M.ST/A1M SS
Antal aktier (m) 20 Listning First North
Börsvärde (SEKm) 59

Estimat och värdering (SEK)

2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 0 0 40 0
EBITDA (mkr) -67 -60 -15 -45
EBIT (mkr) -67 -60 -16 -46
Vinst före skatt (mkr) -68 -60 -16 -46
EPS, justerad (kr) -8 -2 0 -2
EK/Aktie (kr) 3 1 2 0
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%)
EBIT marginal (%) -40
ROE (%) -217 -218 -40 -135
ROCE (%) -283 -255 -67 -240
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) -1 -1 1 -1
EV/EBITDA (x) -1 0 -2 -1
EV/EBIT (x) -1 0 -2 -1
P/E, justerad (x)
P/EK (x) 2 2 1 5
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2018-02-27 ROSgard klar för kliniska studier Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Projektet fortlöper enligt tidsplan Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Potential att nå en miljardförsäljning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner